Informatie Omlegging A9
 

Berichten uit de media :

Datum Onderwerp nnn Bekijken/Printen
Website Nieuwemeer

Graafwerkzaamheden tbv verbreding / omlegging A9 veroorzaken grote milieu risico's, verantwoordelijke "steken spreekwoordelijk kop in het zand" hopelijk schoonzand.

Tevens treft u hier informatie over het dreigende te vervallen recreatieve fietspad van Badhoevedorp naar het Amsterdamse Bos. Ondanks de afspraken en beschikbare gelden.

Op de website van Nieuwemeer kunt u hier alles over teruglezen klik hier

 

Haarlems Dagblad
29 april 2016

Dorpsraad Badhoevedorp waarschuwde voor viaduct A9
LDe wijziging van lokaal bestemmingsverkeer tunnel, naar viaduct, had als doel de begaanbaarheid voor de Crashtenders van de Schiphol Brandweer. Met de huidige uitvoering geeft dit waarschijnlijk ook problemen.
Het uit de as van de Sloterwegplaatsen, waardoor de onbegrijpelijke slinger is ontstaan, kent zijn oorsprong in de reden dat er nu maar 1 zijde van de Sloterweg onteigend behoefde te worden. Ook hiervoor hebben de betrokken bewoners meerdere malen gewaarschuwd.

Witte Weekblad
03 februari 2016

Nieuwe viaducten A9 geopend
Leuk om een foto van fietsende kinderen te plaatsen, maar hoe zit het met Dhr. & Mevr. Baars?

Westerpost
03 februari 2016

Eerste twee viaducten A9 geopend

Witte Weekblad
03 februari 2016

Viaducten omlegging A9 in aanbouw
Dit gaat om de viaducten thv de Schipholweg / Hoofdvaart

HC Nieuws online
24 december 2015

Verspeelde kansen omleggen A9
Dit artikel gaat over de vele kansen die er zijn geweest om de A9 om te leggen.
Helaas is er weinign geleerd vanuit het verleden, want de A9 word nu wel omgelegd maar weer met veel onnodige offers voor Badhoevedorp.

Over een aantal jaar zal dit weer een vergelijkbaar artikel opleveren verwacht ik.

Vragen-uur Raadsvergadering
30 april 2015

Vragen Dorpsraad Badhoevedorp inzake PARTICIPATIE
Ondanks de vele inspanningen om duidelijkheid te krijgen, moeten wij het met deze ONACCEPTABELE uitleg van standpunten door de wethouder D.Reneman doen. Volgens mij valt PARTICIPATIE onder weth. M. Steffens ?.
Als het college geen afstand neemt van deze uitleg ligt er volgens mij een bom onder het Participatie Convenant ik ben benieuwd naar zijn uitleg hierover tijdens het Halfjaarlijkse Kernen overleg met het college van B&W op 11 mei.

Witte Weekblad
22 april 2015

Badhoevedorpers lopen over A9
Een mooie kans en een bevestiging van dat de aanleg verloopt volgens plan, wel jammer dat er geen uitsluitsel gegeven kon worden op de vragen over de geluidsschermen, maar dit is dan ook weer alleen voor Badhoevedorp van belang. ?????   :-(    :-(
   en dus blijkbaar ondergeschikt

Witte Weekblad
15 april 2015

Veel aanpassingen Masterplan sinds 2008
Dorpsraad Badhoevedorp pleit voor voortgangsrapportage

Bekijk de opmerkingen bij dit artikel en lees de noodzaak voor de voortgangsrapportage, genoeg is genoeg en eerlijk delen ??????

Hoofddorpse Courant
09 april 2015

Doelstelling Badhoevedorp worden niet gehaald
Dit artikel gaat over dezelfde raadsvergadering en vullen elkaar mooi aan, deze titel dekt volgens mij de lading beter. Er wordt uitsluitend gewerkt aan de doelstelling van de project ontwikkelaar en de Gemeente en die van Badhoevedorp zijn ondergeschikt.

Witte Weekblad
15 april 2015

Nieuwe R-nethalte over 6 weken klaar

Witte Weekblad
08 april 2015

"Het hele dorp kan hier blij mee zijn"
Finse piste en wadi in Veldpost

Bekijk het artikel en lees de zorgen en oordeelt u zelf of het hele dorp hier echt wel blij mee kan zijn ????

Witte Weekblad
08 april 2015

Paul Kok
"Gaat om het aantal activiteiten"
Zie opmerkingen bij dit artikel
en oordeel zelf hoe deze situatie is ontstaan ?

Hoofddorpse Courant
19 maart 2015

Van de REGEN in de DRUP
Jan en Riet Baars slchtoffer van de omlegging A9
Weer een bizar en treurig voorbeeld van de offers die Badhoevedorp moet brengen voor een rijksweg.
Wanneer komen de financieel behaalde voordelen behaald met het moment van aanbesteding eens ten gunst van het dorp of de fam. Baars ????

Hoeveel aanpassingen moet het dorp nog extra gaan betalen ??
En toch minder dan de afgesproken 600m

Witte Weekblad
18 februari 2015

Omwonenden willen andere toegangsweg parkeer terrein

Vooraf & tijdens de ontwerpfase voor DSO Quatrebras, is tijdens een Rondgang / Buurtschouw met het college van B&W incl. de burgemeester al ruimschoots aandacht gevraagd voor het hierboven beschreven dreigende probleem.

Door de Werkgroep Bereikbaarheid en Mobiliteit (WBBeo) is toen een voorstel gedaan om dit dreigende probleem te ondervangen.
Volgens de “specialisten” was dit niet nodig of zelfs onmogelijk.

Op de volgende pagina ziet u een scherts omcirkeld in de tekening die tijdens een bewoners bijeenkomst is gebruikt. Het gaat hier om een één richtings weg vanaf de P naar een doorgetrokken Zeemanlaan, ook éénrichting, naar de Robertkochstraat. Met deze verbinding wordt het mogelijk om de P via de keizerweg aan te rijden en achter langs de Rietveldschool en achter de Meerwende om de P weer te verlaten. Het verkeer rond de Meerwende wordt dan ook verdeeld, waardoor voor de senioren de Kamerling Onneslaan ook oversteekbaar blijft. Zelfs het doortrekken van de Kromme tocht vanuit het park door het Groenlint was opgenomen in deze aanpassing. Helaas is hier toen (September 2010) niet naar gekeken.

Zie aangepaste / bewerkte ontwerp tekening op de 2e pagina bij het artikel

Witte Weekblad
19 november 2014

Infomarkt over ontwikkeling gebied en A9
Woe 10 december 16:00 - 20:00h Service Centrum Sloterweg

Witte Weekblad
19 november 2014

Participatiebijeenkomst ontwerp park Quatrebras
Datum en info volgt na aanmelding via
badhoevedorp@haarlemmermeer.nl

Witte Weekblad
10 september 2014

Fietspad dwars door de knoop A9

Witte Weekblad
10 september 2014

Plannen buurtbus van de baan
Lees de toelichting bij het bericht

Witte Weekblad
25 juni 2014

Nieuw plan Schuilhoeve en Veldpost
Welke plannen er ook worden gemaakt de geluid (over)belasting voor het Schuilhoeve gebied zal nooit minder worden, eerder meer.

Witte Weekblad
25 juni 2014

Omlegging A9 in volle gang

HC Nieuws
17 april 2014

Boosheid om kaalslag

Witte Weekblad
16 april 2014

Dorpsraad zet "kaalslag" op politieke agenda
"Slecht en leugenachtig beleid"
Zeer slechte zaak en weer een bewijs van SLECHTE participatie van de Gemeente, hopelijk blijft het nu niet bij mooie woorden, maar gaat er echt iets veranderen. Het balletje ligt bij de DRB, de participanten namens het Dorp.

Westerpost
16 april 2014

Er is sprake van een kaalslag
Dorpsraad boos over bomenkap

Westerpost
16 april 2014

Raad van state zet streep door Schuilhoeve

HC Nieuws
03 april 2014

Streep door woningen Schuilhoeve

Telegraaf
03 april 2014

Streep door woningbouw bij Schiphol
Het gaat hier om de geplande woningbouw op de locatie Schuilhoeve, waarvan bekend is dat deze locatie zeer ongeschikt is voor woningbouw. Opgrond van geluid en milieu overbelasting klik hier voor meer info

Haarlems Dagblad
online
02 april 2014

Tegenvaller bij omlegging A9 Badhoevedorp

Dit is een te verwachten en gelukkig tijdig gezette streep door de woningbouw plannen op deze locatie. Met veel trucs en kunstjes probeerde de gemeente de woningbouw te realiseren tegen beter weten in. klik hier voor meer info

Witte Weekblad
3 april 2014

Omlegging A9 in beeld
Voorbereidingen in volle gang
U kunt de foto gemaakt door Henk Roolvink hier ook los van het artikel bekijken, klik hier

Telegraaf
11 maart 2014

Akkoord over A9 (bij Amstelveen)

Blijkbaar heeft Amstelveen(iets) beter onderhandeld dan Haarlemmermeer ? Met als gevolg een grote besparing ipv negatieve aanpassing ten koste van Badhoevedorp

Westerpost
12 februari 2014

Nieuwe brug ?
Leest u dit artikel en oordeelt u zelf, zijn de belangen wel gelijk? Of moet Badhoevedorp een bereikbaarheidsprobleem voor Nieuw Sloten Osdorp oplossen? Hoe ziet de Burg. Amersfoordtlaan eruit op het niveau van Langsom?

Waarom wordt er geen aandacht aan het afknijpen van de aansluiting A4 bij het Mercure Hotel en de versmalling van de Ookmeerweg besteed ?

Witte Weekblad
06 februari 2014

Geen extra fietsbrug over Ringvaart
College wil nieuwe Sloterbrug
Zie voor meer informatie en behandeling van het Uitvoeringprogr. Deltaplan bereikbaarheid 2014 de site van Nieuwemeer, klik hier dd 06/02/2014

Westerpost
29 janauri 2014

Goed nieuws voor Badhoevedorp
"Er komt een nieuwe Sloterbrug"
De ontwikkelingen rond de Sloterbrug worden door Nieuwemeer zo goed mogelijk gevolgd, en zij hebben de gemeente over het gebrek aan participatie aangesproken, klik hier dd 06/02/2014
De ontwikkelingen op / rond de Sloterbrug hebben voor Nieuwemeer nl direct effecten, immers 1 van de 2 wegen die uitkomen op de brug is de Nieuwemeerdijk.

Witte Weekblad
22 januari 2014

RvS buigt zich over bezwaren gebied rond A9
Bijzonder dat Schiphol en KLM het geluid probleem voor Schuilhoeve wel serieus nemen en onze Gemeenteraad het blijft "Kleineren".

Witte Weekblad
22 januari 2014

Kennisgeving
Tracebesluit omlegging A9
Met toepassing van ALLE vindbare en beschikbare uitvluchten lijkt het Tracebesluit toch doorgang te kunnen vinden. Hiervoor is de woningbouw op het Schuilhoeve terrein buitenbeschouwing gelaten ondanks dat deze nodig is voor de financiering en is de Afrit A9 vanaf Amstelveen gewijzigd, naar binnen de buik, dus dichten bij de woningen, buiten het trace besluit om. En als er dan waar echt nodig ook nog gebruik wordt gemaakt van de Crisis en Herstelwet, lijkt het allemaal net te kunnen. Tot dat er mensen wonen dan .........................
ONGELOFELIJK DAT DEZE GEMEENTERAAD & OVERHEID AAN DIT SOORT ZAKEN MEDEWERKING VERLEEND, ALLEMAAL TEN KOSTE VAN DE INWONERS.

Westerpost
22 januari 2014

Milieudefentie wint rechtzaak wegens extra luchtvervuiling
Wanneer zet de Gemeente Haarlemmermeer zich is voor de beloofde en voorgeschreven 80 km/h handhaving op de A9, bij geopende spitsstrook ?
Op de A10 blijkt dat dit steekhoudende maatregelen zijn.
Zonder de spitsstrook vindt er op de A9 al ruime overschrijding van fijnstof norm PM10 plaats, de aanleiding voor de omlegging. Dus zonder handhaving van 80 km/h bij geopende spitsstrook tolereert deze Gemeente nog eens 30% extra overschrijding. En heeft blijkbaar maling aan de gezondheid van de inwoners van Badhoevedorp. (Vooral schoolgaande kinderen van Plesman, Roerdom en Rietveld school.

Telegraaf
online
17 januari 2014

Weer slakken gang op Ring A10

Dit omdat 80 km/h minder schadelijke uitstoot tot gevolg heeft.
De spitsstrook benutting van de A9 is ook tijdelijk mogelijk gemaakt, onder na drukkelijk voorbehoud van 80 km/h, waarom wordt hier NIET gehandhaafd ? Of zijn de schoolgaande kinderen nu het plan accoord lijkt niet meer belangrijk ?
Klik hier voor de reactie op dit online bericht.........

Haarlems Dagblad
online
16 januari 2014

Twijfel over wonen bij A9 Badhoevedorp

Deetman : Voldoet dit plan wel aan de eisen van goede ruimtelijke ordening ?
Hier kan en mag het antwoord alleen NEEN op luiden.

HC Nieuws
(Hoofddorpse Courant )

16 januari 2014

PvdA wil meer huizen in Schuilhoeve

Een beetje doorzichtige, maar o zo domme woorden van de PvdA, zo voor de Gem. verkiezingen. Maxima zei over Alexander, "Hij was een beetje dom" dit lijkt me hier ook van toepassing.
HC Nieuws
(Hoofddorpse Courant )

16 januari 2014

Statenlid Massom eist snel veiligere buslijn R-net
Mooie woorden en plannen en nu ook doen, bijvoorbeeld waardeer de Schipholweg af naar 50 km/h voor de R-net bus zoals beloofd. Want de media zoeken na een ongeval is gemaakelijk, maar beter is voorkomen en u bent gewaarschuwd, over de onveiligheid van de Schipholweg zeker met 80 km/h.

Haarlems Dagblad
online
15 januari 2014

Raad van state behandelt bezwaren omleggen A9

Westerpost
Ingezonden
27 december 2013

Gemeente: niet in de grond maar aan de grond
Gemeenten verliezen veel meer door grondspeculatie

Witte Weekblad
15 januari 2014

Raad bespreekt stedenbouwkundig ontwerp Schuilhoeve
Geluidsoverlast blijft probleem

Bouwen met vooraf bekende problemen komt nooit goed, zeker als er lapmiddelen gebruikt worden tegen deze serieuse problemen.
Dus GEMEENTE RAAD NEEM u verantwoordelijkheid u beslist niet alleen over geld, maar ook over de GEZONDHEID van eventuele nieuwe bewoners.
In het pdf artikel staat ook een link naar de online versie met reactie(s).

HC Nieuws Schiphol Report
(Hoofddorpse Courant )

19 december 2013

Badhoevedorp in 2018 weer één dorp
Lees ook de opmerkingen onder het artikel en oordeelt u zelf of deze titel wel juist is.

Westerpost
Ingezonden
11 december 2013

Omlegging A9: feest en dubbel feest !!

Witte Weekblad
04 december 2013

Drukte bij informatie avond A9
Badhoevedorp gaat in discussie

Reageer of volg de discussie via het online versie van dit artikel, klik hier....

Witte Weekblad
04 december 2013

Goed nieuws voor Badhoevedorp
Raad akkoord met Busafrit A9
Is dit wel zo goed nieuws ? en hoe geldt dit voor Lijnden ?....

Witte Weekblad
04 december 2013

Werkzaamheden omlegging A9 officieel van start
"We krijgen weer één dorp"

Westerpost
04 december 2013

Badhoevedorp kan op weg naar de toekomst
"We nemen afscheid van litteken van het dorp"
Bijzonder vergelijk met een litteken, lees meer.......

Hoofddorpse Courant
28 november 2013

Ja..... de omlegging A9 is begonnen ---
"De boodschap weg te moeten zorgde voor veel onzekerheid"
Het gaat hier om de historische boerderij Westburg Hoofdweg 105 te Lijnden, rest alleen nog het naslagwerk Inventarisatie monumentwaardige objecten Haarlemmermeer

Westerpost
27 november 2013

Woensdag, 27 november 2013
Officiele start omlegging A9

Witte Weekblad
27 november 2013

Werkzaamheden officieel van start
Na jaren van overleg gaat de A9 om

Witte Weekblad
InforMeer
27 november 2013

Badhoevedorp vanaf 2018 weer één dorp
Omlegging officieel van start

Witte Weekblad
InforMeer
27 november 2013

"Op weg naar een mooie toekomst voor Badhoevedorp"

Interview met (oud)leden van de Dorpsraad Badhoevedorp, waar zij het vertrouwen in de mooie toekomst vandaan halen begrijp ik niet als je rekening houdt met alle concessies die ten kost van het Dorp zijn doorgevoerd in het plan en al het GROEN wat moet worden ingeruild voor woningen. en let op we zijn er nog niet, dit geld zeker voor de politieke afspraak tav de afwardering naar 50 km/h van de Schipholweg.

HaarlemsDagblad
26 november 2013

Omleggen A9 Badhoevedorp begint woensdag

Witte Weekblad
InforMeer
20 november 2013

Feestelijke start aanleg A9

Witte Weekblad
InforMeer
13 november 2013

Informatiemarkt Badhoevedorp

27 november tussen 16:00 - 20:00h
Service Centrum Sloterweg 22

Witte Weekblad
Ingezonden
13 november 2013

Sloterbrug
Als je ir voor je naam hebt staan wordt er verwacht dat je geen onzin schrijft. De fietsbrug en/of de verplaatsing van die bij de Bosrandbrug is al een gepasseerd station, zie eerdere berichten bijv. 9 okt. 2013 hierover. Verder is het vergelijk verre van realistisch als je kijkt naar de huidige situatie bij de Bosrandbrug. Hoelang is ir H.P. van der Lee al NIET bij Schiphol Oost en de Bosrandbrug geweest?
Twee richtingen op de Sloterbrug lost NIETS op omdat het achterliggende Dorp het verkeer niet sneller kwijt kan.

Dus ir H.P. van der Lee wordt wakker of ga Geschiedenis studeren.

Witte Weekblad
06 november 2013
Geen urgentie om bestemmingplan stil te leggen
Bezwaarmakers Badhoevedorp voor niets naar de Raad van State
Gelukkig eindelijk een eerste bewijs dat Badhoevedorp zich niet zo maar naar de slachtbank laat leiden. Wat mijn betreft is de toon gezet en nu veder........
Witte Weekblad
06 november 2013
COLUMN - Boem !.....
Leuk vergelijk met Berlijn, ben benieuwd hoe het wordt als er een "tocht" voor in de plaats komt ? Bijv. Hoeveel oversteken meer dan 4 ?
Witte Weekblad
06 november 2013
INGEZONDEN BRIEF : Auw! Auw! ; vlgs Wijnand Uitman
Deze ingezonden brief is een reaktie op het bericht "Wie mooi wil zijn moet pijn lijden" van 30 oktober van wethouder Cees Loggen
Witte Weekblad
30 oktober 2013
Cees Loggen is de nieuwe projectwethouder Badhoevedorp
"Wie mooi wil zijn, moet eerst pijn lijden"
De uitspraak / toezegging van de wethouder is een waarheid als een “Koe”. Maar hiermee belooft hij wel dat Badhoevedorp er mooi op blijft of mooier op wordt. Daar houden wij hem graag aan. Dus de 36,5 m2 Groen per inwoner blijft gehandhaafd en dan zonder trucs. Immers mooi zijn ben je niet alleen op de gephotoshopte foto maar ook in het “echt”, dus zonder “trucs”.
Hij heeft de functie van M. Bezuijen overgenomen, dit is incl. de toezeggingen.
Witte Weekblad
23 oktober 2013
Sloterbrug levert gevaarlijke situaties op voor fietsers
Volgens mij levert de Sloterbrug het niet, maar wordt dit veroorzaakt door eigengedrag van de fietsers en overige verkeersdeelnemers.
Westerpost
23 oktober 2013

Sloterbrug afsluiten ?!
Dit lijkt weer een voorstel/actie waarbij voorbij gegaan wordt aan de oorzaak, " maling aan verkeersregels"

Westerpost
Ingezonden
23 oktober 2013

Gemeenten : in de grond en aan de grond ?
Dit is het vervolg op het ingezonden artikel van vorige week, zie 16 oktober

Witte Weekblad
16 oktober 2013
Badhoevedorp kist voor fietstunnel A4/A9
Vreemd dat er niet met de bewoners van Nieuwemeer is gesproken, of wordt het een doodlopende tunnel ?
Westerpost
Ingezonden
16 oktober 2013

Zitten gemeenten nu in de grond of aan de grond ?

Witte Weekblad
09 oktober 2013
Afvaardiging gemeentebesturen bekijkt situatie ter plekke
Sloterbrug snel veiliger maken

Uiteraard niet voor fietsers (met schijt aan regels/fietspaden) zie foto

Een beetje vreemd, dit uit de mond van een gem. vertegenwoordiger uit Nieuw West te horen, alle plannen voorgesteld vanuit Badhoevedorp zijn in bijna alle gevallen afgewezen dóór Nieuw West.
Dit lijkt een beetje op PvdA verkiezingspropaganda, ben benieuwd wat er onder SNEL wordt verstaan.

Een goedkope verplaatsing van de fietsbrug vanaf de gesloopte Bosrandbrug naar de Sloterbrug bleek niet haalbaar ???, of misschien een idee van een verkeerde partij. De Sloterbrug en Bosrandbrug waren immers identiek net als de Zwanenburgerbrug.

Witte Weekblad
09 oktober 2013

Omlegging A9 bij Badhoevedorp
Voorbereidend werk van start

Westerpost
09 oktober 2013

Omlegging A9 Badhoevedorp : start voorbereidende werkzaamheden

Hoofddorpse Courant
10 oktober 2013

Start omlegging A9 komt met hoge snelheid naderbij

Witte Weekblad
25 september 2013

Bus krijgt aparte afrit A9 bij Badhoevedorp

Blijkbaar kunnen er nog steeds aanpassingen worden doorgevoerd die extra geld kosten, wanneer volgt er één verbetering voor de inwoners ? Voor 2,65 milj. kan je heel wat groen realiseren of behouden.
Wie zullen die wensende partijen zijn ?

Westerpost
21 augustus 2013

Ingezonden
De sportvelden van Badhoevedorp

Telegraaf
13 augustus 2013
Provinciale wegen zijn veel te smal
Verbreden is niet altijd de slimste optie, zeker voor de Schipholweg, lijkt het beloofde afwarderen een betere en goedkoere optie
Westerpost
24 juli 2013

Ingezonden
de Gemeente en Chipshol,HOE NU VERDER ?

Witte Weekblad
17 juli 2013

Bouw tijdelijke Hema uitgesteld

Wordt dit een voorbode voor de vele bouwprojecten die te verwachten zijn nav het vernieuwde BP ?

Witte Weekblad
17 juli 2013

Bus 175 wordt R-netbus 356
Dienstregeling gaat eind 2014 in

Er blijkt gelukkig toch wel functioneel overleg tussen Gemeente, Provincie en Stadsregio plaats te kunnen vinden, wel jammer dat er niets gemeld wordt over de max. snelheid van 50 km/h op de Schipholweg. dit lijkt me toch direct verband houden met de Dienstregeling, of wordt deze regeling straks weer gebruikt om de 80 km/h te moeten handhaven ?

Telegraaf
11 juli 2013

Verbreding A1 vertraagd
U vraagt zich misschien af wat doet dit bericht hier ? Dit is toegevoegd ivm de volgende reden;
De gemeenteraad en de project ontwikkelaar kunnen alleen maar hopen, waarschijnlijk tegen beter weten in, dat zo´n bericht straks ook niet volgt voor de omlegging van de A9.
Dit is overigens wel te verwachten als je kijkt hoe het e.e.a. momenteel op de grenzen van het (on)toelaatbare en door toepassing van de Crisis, Herstelwet geregeld wordt. Dan heb ik het nog niet, over het gegoochel met de verschillende rapporten. Je kan je overigens ook afvragen of het veiligstellen van de financiering een functie/doel van de Crisis Herstelwet is ?

Hoofddorpse Courant
11 juli 2013

Groen licht voor ingrijpende aanpak van Badhoevedorp
Dit lijkt me een jammerlijk besluit, zeker als je kijkt waar dit toe heeft geleid, voldoende voorbeelden in de directe regio, hier zullen er waarschijnlijk weer een paar aan worden toegevoegd.

Dorpsraad Badhoevedorp breekt participatie niet af
Dit besluit is genomen na ontvangst van de ambtelijke brief, klik hier om deze brief na te lezen..... Hier is begrijpelijk niet iedereen het mee eens, blijkens het opstappen van de animator van het Groenstructuurplan, klik hier voor meer info....

Overigens wel bijzonder dat je van de andere leden van de diverse begeleidingsgroepen niets hoort of leest, of bestaan deze groepen alleen nog maar uit de bestuursleden (± 4 ) van de DRB ?

Westerpost
10 juli 2013

Ingezonden
Omlegging A9: de raad, Chipshol en hoe verder ?

Bestuurlijke brief van college Haarlemmermeer over bestemmingplan Badhoevedorp - Lijnden oost
Wilt u de brief na lezen, klik dan hier .....

Witte Weekblad
10 juli 2013

Raad akkoord met bestemmingsplan Badhoevedorp
"Het gaat niet over tracébesluit"

Mooie titel, maar de hele vernieuwing van het BP is weldegelijk noodzakelijk om het Trace mogelijk te maken en de weg vrij te maken voor ......... van het dorp.

Dorpsraad B´dorp gaat door met participatie
Wat vinden de andere deelnemers van de verschillende participatie overleggen er eigenlijk van ? Of zijn alleen de 4 leden van het bestuur van de DRB nog de enigste deelnemers ?

College is kwaad op Chipshol
Als het college zo zeker is van haar zaak, waarom moeten ze dan boos worden, of zijn er toch zorgen ?
Telegraaf
03 juli 2013

Rel om A9

Witte Weekblad
26 juni 2013

Gemeenteraad praat over bestemmingplan Badhoevedorp
"Uitbreiding aantal woningen naar 1550 niet te vermijden"

En nu zijn wij nog maar net van start gegaan met het project, dit beloofd wat voor Badhoevedorp...... worden er straks misschien wel 1700 + LET OP Heeft de wethouder gelijk een excuus om niet aan de groen belofte te kunnen voldoen.

Hoofddorpse Courant
27 juni 2013

Gemeente schort gesprekken met Chipshol op
Dit lijkt me een jammerlijk besluit, zeker als je kijkt waar dit toe heeft geleid, voldoende voorbeelden in de directe regio, hier zullen er waarschijnlijk weer een paar aan worden toegevoegd.

Hoofddorpse Courant
27 juni 2013

Wethouder Bezuijen weer ingesprek met dorpsraad Badhoevedorp over de toekomst
Jammer genoeg heeft de wethouder zijn vertrek recent aangekondigd, wij kunnen alleen maar hopen dat zijn opvolger alle belofte nakomt, of beter gezegd na KAN komen.
Blijkbaar heeft niet iedereen van de DRB er vertrouwen in de beloofde invulling die participatie heet, want de grootste animator van het Groensstructuurplan, heeft de handdoek in de ring gegooid, lees hier zijn beweeg reden.....

Westerpost
Ingezonden
26 juni 2013

Raad Haarlemmermeer riskeert willens en wetens megaclaim Chipshol

Westerpost
Ingezonden
26 juni 2013

Chipshol en de raadsleden

Hoofddorpse Courant
20 juni 2013

Bezuijen : gesprek met dorpsraad Badhoevedorp

Hoofddorpse Courant
20 juni 2013

Badhoevedorp : groen moet groen blijven

Witte Weekblad
19 juni 2013

Enquete Dorpsraad onder Badhoevedorpers:
"Opoffering groen onacceptabel"

Westerpost
19 juni 2013

Opofferen van groen niet aceptabel

 

Resultaten overzicht Enquete juni 2013 inzake Bestemmingplan Badhoevedorp Lijnden-Oost bron website Dorpsraad

Hoofddorpse Courant
13 juni 2013

Dorpsraad Badhoevedorp wil overleg met gemeente staken

Jammer genoeg een beetje (te)laat nu alle beslissingen genomen zijn. Deze stoere taal hadden ze eerder moeten laten horen, de vervolg overleggen gaan immers alleen nog over details, want in het BP zijn alle welzijn en gezondheids kaders vastgelegd.
Update 20/06 DRB heeft na een gesprek met de wethouder zich weer in de luren laten leggen. Wel vreemd dat er nav inspraak uitsluitend met de DRB een extra overleg wordt ingelast en het beloofde en aan de raad toegezegde overleg met Nieuwemeer, laat nog steeds op zich wachten. Overigens meldt hij NIETS te zullen wijzigen aan de inhoud van de beantwoording van het BP. Maar te zullen volstaan met een brief met zijn intenties, vergelijkbaar met zijn idee als wethouder 50 km/h op de Schipholweg en vanuit de Stadsregio toch de 80 km/h verzoeken, begrijpt u het ?, ik niet meer.

Of neemt de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid en realiseren zij zich de afgelopen jaren in de maling te zijn genomen, over de voorstelling van zaken tav het gevolgde en voorgestelde verloop van de participatie.
En laten zij nu zien wat hun waarde tav participatie is, want alle zienswijze afwijzen met standaard dooddoeners lijkt nergens op.

Westerpost
Ingezonden
12 juni 2013

Brief van de DRB aan de Gemeenteraad Haarlemmermeer
Teleurstelling en aankondiging stoppen overleg met Gem. Raad

Witte Weekblad
2013

Column "Wat staat Badhoevedorp te wachten ?
Brievenbus Teleurstelling over gemeenteraad

Hoofddorpse Courant
23 mei 2013

"Badhoevedorp blijft straks een groen en leefbaar dorp"

Als de wethouder hier zo zeker van is waarom houden de zorgen vanuit het Dorp dan nog zo harnekkig aan?
Groen en leefbaar is niet meetbaar, wat blijft er over van de beloofde waarden, zoveel m2 per inwoner ? Harde beloftes middels harde cijfers
Hoe kan je groen en woningbouw realiseren op een en dezelfde plaats ?
Kritiek weerspreken is gemakkelijk, maar waar is de wethouder als er straks niet aan wordt voldaan ?

Witte Weekblad
22 mei 2013

Oog voor waterkwaliteit in "nieuw" Badhoevedorp

Witte Weekblad
01 mei 2013

R-net halte bij kruising Pa Verkuijllaan

Westerpost
Ingezonden
24 april 2013

Provinciale planalogie : elke logica ontbreekt
SchipholwegDrama

Witte Weekblad
17 april 2013

Omlegging A9 haalt streep door Airport City

Klopt deze titel wel ? zie voor onderbouwing van deze vraag je You Tube filmpje

Witte Weekblad
Column
17 april 2013

Badhoevedorps akkoord ?
zie opmerkingen bij het artikel

Westerpost
Ingezonden
17 april 2013

De overheid, uw betrouwbare partner

Kijk voor een mogelijk toekomst beeld op Youtube, klik hier

Hoofddorpse Courant
04 april 2013

Raad heeft nog veel vragen over toekomst Badhoevedorp
"Afwaardering van de Schipholweg van levensbelang voor leefbaarheid van dorp"
Tevens wordt er gereageerd op een van de opmerkingen vanuit Nieuwemeer, de aanvullende informatie over deze inspreek actie is toegevoegd.

Witte Weekblad
03 april 2013

Angst voor geluidshinder Badhoevedorp na omlegging A9

Deze angst is zeer terecht zie o.a. de informatie tav het geplande woongebied Schuilhoeve

Witte Weekblad
26 maart 2013

Inloopavond ontwerp bestemmingplan
Dorpsraad houdt enquete

zie opmerkingen bij het artikel klik hier

Westerpost
20 maart 2013

Bezuijense busbaan : het dorp roort zich, wethouder beleeft finest hour
Busbaan bijeenkomst dorpshuis Badhoevedorp goed bezocht

Westerpost
20 maart 2013

Dorpsraad reageert op toekomstplannen voor Badhoevedorp
"Ons dorp moet niet worden volgebouwd"
Belangrijker dan de hoeveelheid is dat de woningbouw uitsluitend plaatsvindt op de grens van overschreiding (onverantwoordelijk) van de max. gezondheid beschermende grenzen.
De raadsleden die hier accoord voor geven zijn hun functie niet waard!

Witte Weekblad
19 maart 2013
Circa 100 bezoekers bij informatie avond R-net halte
Varianten Pa Verkuijllaan bij Badhoevedorpers favoriet
Colum
De Badhoevedorpse "buurtbus"
zie toegevoegde opmerking bij dit artikel

Witte Weekblad
19 maart 2013

Dorpsraad ontevreden over ontwerp Bestemmingplan

Hopelijk wordt dit bezwaar traject wel correct doorlopen en niet weer opgrond van een adm. fout niet ontvankelijk verklaard, (zie berichtgeving hieronder 02 jan. 2013). Navraag bij de VZ van de dorpsraad leerde overigens dat hij hier niet zo mee zit :-( . Het om een verklaring vragen van RWS en de Gemeente, tijdens een KBG overleg werd resoluut door hem afgebroken :-( ???

Westerpost
Ingezonden
13 maart 2013

Hoe nodig is de Bezuijense baan?
Wie is er niet blij met meer openbaar vervoer ?

Hoofddorpse Courant
07 maart 2013

Badhoevedorp ondergaat een ware gedaanteverwisseling

Maar wordt het dorp er echt wel beter van ? De gemeente maakt gebruik van het positieve gevoel tav de omlegging om een groot aantal negatieve effecten samen met het nieuwe bestemmingsplan er door te loodsen.
Klik hier voor meer informatie......

Witte Weekblad
06 maart 2013
Het nieuwe Badhoevedorp
Plannen voor dorp ter inzage
Colum
De Badhoevedorpse norm zie ook ........
Brievenbus
Een HOV-racebaan op Schipholweg
Witte Weekblad
InforMeer
06 maart 2013
Een nieuw, beter en leefbaarder Badhoevedorp
Dit valt ZEER TE BETWIJFELEN als je ALLE consessies bekijkt ?!.
klik hier voor meer......


Inloop- en informatiebijeenkomsten
Bezoek deze bijeenkomsten en oordeelt u zelf

Westerpost
06 maart 2013

Plannen ter inzage, twee inloopavonden
Het nieuwe Badhoevedorp is een fase verder

Bewonersavond woensdag 13 maart 2013 in dorpshuis Badhoevedorp
"Alsof ik een kind was": vervolg van Bezuijense busbaan en halte complex

Westerpost
27 februari 2013

Drama Badhoevedorp zuid en onze bestuurders

Het gaat niet alleen om Badhoevedorp zuid, maar om heel Badhoevedorp wie plukt hier straks de rotte vruchten van deze besluiten?

Telegraaf
22 februari 2013

"TREK METRO DOOR"
VNO-NCW : Naar Schiphol van levensbelang voor stad

Maar kunnen blijven leven is van belang voor de bewoners in het te doorkruizen buurtschap Nieuwemeer. Kijk eens verder dan je neus lang is en probeer ook eens verder na te denken. Of betrek het betrokken buurtschap bij de plannen.

Witte Weekblad
19 februari 2013

Aanbod openbaar vervoer in kleine kernen
Dorpen willen een buurtbus
Het inzetten van kleine buurtbussen is al geruime tijd geleden voorgesteld voor Badhoevedorp & Nieuwemeer. Omdat door alle doorkruizende bus verbindingen* bijna sprake is van het Rotterpolderplein van de regio. Volgens mij wil niemand hier midden in wonen, dus ook niet in de nieuw te bouwen woning ter financiering van de omlegging A9. Dus alle doorkruizende bus verbindingen buitenom en middels de buurtbussen de sociaal belangrijke punten verbinden met de knooppunten buiten het dorp.
Het artikel geldt wat mij betreft ook voor Badhoevedorp / Nieuwemeer

* Het aantal doorkruizende openbaarvervoer verbindingen stijgt alleen maar, zie ook het artuikel van 22 februari

Witte Weekblad
13 februari 2013

Raad in debat over rapport Rekenkamercommissie
"Groen moet een stuk leuker"
Een goed rapport *, waar helaas ook duidelijk naar voren komt dat Badhoevedorp er niet al te best afkomt voor wat betreft de Groen voorziening. Dit geldt nu al (begin 2013), laat staan als het beetje groen dat er nu nog is ook nog wordt opgeslokt voor bebouwing?
Het ontwerp voor het nieuwe Dorpshuis (zie onderstaand artikel), ziet er mooi uit liggend tussen het groen, maar wat wordt straks werkelijkheid ?
* Feitenrapport Rekenkamercommissie Grootschalig Groen
.. link naar informatie raadsdebat 7 februari 2013
zie 19:00 uur

Witte Weekblad
13 februari 2013

Faro architect nieuwe dorpshuis Badhoevedorp
De keuze past volgens mij ook het best bij de geplande woningbouw op de plaats waar nu het groen van het park staat. Heeft deze kennis meegespeeld in de keuze, immers de (woning)project betrokkenen zullen toch ook meegestemd hebben?

Westerpost
13 februari 2013

INGEZONDEN
"LYING ALL THE TIME"
Het vervolg van de Bezuijense Baan

Westerpost
06 februari 2013

INGEZONDEN
HOV knooppunt met P+R in Badhoevedorp

Witte Weekblad
30 januari 2013

R-net halte ingetekend op gevaarlijkste plek
Bewoners in actie om bushalte

Zie de opmerking bij het artikel van 23 januari, stem de activiteiten op elkaar af, anders blijven er alleen verleizers over.

Westerpost
23 januari 2013

Bezuijen en het drama Badhoevedorp Zuid

Het begint erop te lijken dat eindelijk steeds meer inwoners zich zorgen gaan maken om de gevolgen, van wijzigingen in het plan van de omlegging A9.

Als nu de verontruste bewoners met de "oud gediende" met elkaar gaan praten kunnen de misverstanden over inspanningen uit het verleden ook weggenomen worden, want geloof mij de oude en nieuwe zorgen zijn vrij wel gelijk. Loop niet in de val van de gemeente verdeel en heers.

Westerpost
16 januari 2013

Succesvolle combi Nieuwjaarsreceptie en filmpremiere
"De B-factor? Die is er, in Badhoevedorp!"

Middels deze film hoeft er straks geen ?? gezet worden bij de vraag ; "Hoe was Badhoevedorp voor de omlegging ook al weer ?"

Witte Weekblad
02 januari 2013

Tracebesluit omlegging A9 goedgekeurd
Bezwaren allemaal afgewezen

ONGELOFELIJK !!!
De bewoner vertegenwoordigers en initiatiefnemers van de omlegging A9
“ de Dorpsraad” worden afgeserveerd om een paar dagen en/of tientjes !!!!!!

 • B&W Gemeente Haarlemmermeer laat u dit toe ???
  Hecht u zo weinig waarde aan bewoner vertegenwoordigers ???

Overigens is de toezegging/doelstelling om de weg op 600 m te krijgen wel degelijk gedaan door minister Eurlings, zie brief 24/12/2009
En wordt er in "TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp" > Bijlage geluid en trillingen 5 maart 2009 ook duidelijk als uitgangspunt en wettelijke eis genomen, klik hier voor een selectie uit dit rapport (de weg wordt 2x3 met uitbreiding mogelijkheden naar 2x4 rijstroken)

U kunt alle MER documenten ook vinden op website CentrumPP - Rijksoverheid

Witte Weekblad
25 december 2012

Raad positief over voortgang

De tevredenheid geldt vooral voor de korte termijn (lees makkelijk en snel te realiseren) maatregelen, nu komt het erop aan, de lange en kostbaardere maatregelen.

Ingezonden
Witte Weekblad
18 december 2012

Ingezonden brief
Drama´s in Badhoevedorp

Terecht maakt deze inwoner zich denk ik, ZEER GROTE ZORGEN zouden meer inwoners moeten doen, voordat het te laat is.

Witte Weekblad
18 december 2012

Ludiek protest
Kerstkaart voor de provincie

Als de Schipholweg het enige probleem is/wordt mag Badhoevedorp zich gelukkig prijzen, ludieke acties zijn leuk maar is dit wel juist voor een groot probleem, want hoe komen straks de kinderen naar de sportvelden ? Of krijgen ze er een sport bij, "veilig oversteken ??"

Witte Weekblad
18 december 2012

Omlegging A9 gegund aan combinatie BadhoeverBogen

Volgens mij is het bijzondere aan dit project dat er zeer weinig stukken snelweg in NL liggen waar de lokatie gemeente (lees Badheovedorp) het grootste deel van betaald, middels verspilling van groen voor woningbouw het gaat hier immers om een SNELWEG. voor de bereikbaarheid van de regio.
Rijkswaterstaat heeft ook nog wat argumenten bedacht, kijk op RWS.nl

Ingezonden
Westerpost

12 december 2012

Schipholwegdrama
Loze beloftes van politici inzake Schipholweg

Hopelijk raken naar aanleidng van dit ingezonden bericht meer bewoners betrokken bij het project omlegging A9. Er verandert namelijk veel meer dan u denkt en mogelijk ook in uw directe omgeving.

Witte Weekblad
InforMeer

05 december 2012

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) over de Schipholweg

Het mag duidelijk zijn de plannen gaan gewoon door of beter nog zijn al in een onomkeerbaar stadium

Hoofddorpse Courant
29 november 2012

"Door omlegging van de A9 gaat veel groen verloren"

Witte Weekblad
21 november 2012

"Omwonenden voelen zich overvallen"
R-net bushalte schokt bewoners

In Badhoevedorp maken de bewoners zich alleen zorgen om hun eigen straat, maar wordt het niet eens tijd om jullie druk te maken over het geheel. Er is via de verschillende kanalen informatie genoeg, maar dan moet je verder kijken als alleen je eigen straat, dit geld voor bijna alle gevolgen van de omlegging.

Weten "de bewoners" wat er buiten de halte nog meer te verwachten is tav het verkeer over de Schipholweg, wordt eens wakker !!!!!!

Witte Weekblad
30 oktober 2012

Massale bebouwing is voor velen geen optie
Bewoners vrezen voor groen

Wordt deze mening soms gedeeld door de project ontwikkelaar ? En zijn ter camouflage de bomen op de maquette buiten sporig groot gemaakt ?
Gaat u zelf eens kijken op het Service Centrum.

Witte Weekblad
02 oktober 2012

Raad van State stelt lastige vragen over omlegging A9
Dorpsraad komt niet aan bod

Ach ja als de lokale gemeenschap de omlegging betaald, moet en kan je ook niet al te kritisch zijn toch ?
Wat de Dorpsraad betreft, jammer, maar niet verbaast, mee praten mag maar dan niet te lastig worden, want dan wordt je toch gewoon gepiepeld.

Hoofddorpse Courant
19 juli 2012

Gemeente houdt pleidooi voor "bouwen met verstand"

Bouwen binnen de geluidszone van Schiphol is zeer onverstandig, van waar dan deze kop boven een artikel ? En de bij geplaatste foto is helemaal een misplaatste verkoop stunt.

Straks wil/gaat de gemeente toch nog bouwen op het Schuilhoeve terrein, ben benieuwd welke financier hier intrapt, koop je een nieuw huis en blijkt dit een zeer ongezonde aankoop, hierdoor ook vrijwel niet meer (door) te verkopen en gelijk al problemen met de financiering, ivm de te verwachten waarde daling.

NIET DOEN DUS LIJKT MIJ !!

Zie ook bijbehorende artikel Hoofddorpse Courant online, klik hier

Westerpost
Hoofddorpse Courant

09 & 10 mei 2012

Bomen kap Schipholweg

En weer wordt er van Badhoevedorp een offer gevraagd, nu wordt ook weer afgeweken van het Masterplan, hierin is immers vastgelegd dat de Schipholweg een toegangslaan met grote bomen als entre voor het dorp zou worden. Dan moet je ze niet eerst gaan kappen.

Westerpost
24 april 2012

Badhoevedorp in 2018 weer herenigd
Minister ondertekent het Tracebesluit Omlegging A9 Badhoevedorp

Met deze ondertekening ontneemt zij Badhoevedorp ook van haar Groene karakter

Witte Weekblad
InforMeer
24 april t 2012

"Het is alsof de twee helften weer aan elkaar worden gelijmd"

Volgens de minister is het ook alsof Badhoevedorp groen blijft

Witte Weekblad
24 april 2012
Minister ondertekent tracebesluit omlegging A9
Leerlingen interviewen minister
Telegraaf
24 april 2012

Overwinning na 60 jaar strijden

Interview met Piet Bouwhuis jammer genoeg heeft de gemeente hier niet van geleerd, want zij begaan een vergelijkbare fout(en)

Witte Weekblad
11 april 2012

Meer verkeersslachtoffers dan officieel naar buiten komt

Hoe zit het met de betrouwbaarheid van de andere informatie, wordt dit ook naar wens en passend bij de plannen naar buiten gebracht ???

Hoofddorpse Courant
12 april 2012

Piet Bouwhuis doet oproep : Badhoevedorp ontwaak
Geldt dit laatste ook niet voor de Gemeente ???

Witte Weekblad
11 april 2012

Ingezonden brief van Piet Bouwhuis
Ik houd het voor gezien.......

Misschien moet de gemeente eens gaan luisteren naar de inwoners die zich terecht zorgen maken en minder lopen op te scheppen over het NIET werkende participatie overleg.

Want waarom stoppen steeds meer actieve inwoners voordat de eindstreep is bereikt ??? Is de gemeente hier niet verantwoordelijk voor ????

zie de berichten van 20 maart hieronder en 11 & 12 april hierboven

Witte Weekblad
27 maart 2012

Bestemmingplan Haarlemmermeerse Bos
Klachten over geluidsoverlast

Is de huidige Gemeente raad soms DOOF voor geluidsoverlast klachten?
Als ik dit lees maakt ik me nog meer zorgen over de woningbouw in Schuilhoeve.

Witte Weekblad
20 maart 2012

Ingezonden brief "Crisis" - Stoppen inzet omlegging A9

Ivm de beperkte ruimte is de brief in overleg samengevat, hier kunt u de volledige versie nalezen

HoofddorpseCourant
15 maart 2012

Informatie-avond over tracebesluit A9

Witte Weekblad
14 maart 2012
Ingezonden brief naar aanleiding van Politiekcafe 5 maart 2012
Witte Weekblad
14 maart 2012

Kinderen presenteren ideeen voor wijk Schuilhoeve
Gebruikt de Gemeente en Badhoevebuurt CV nu ook al de kinderen om een positief beeld over de toekomstige (onverantwoorde) woonwijk te krijgen ?

Voor alle duidelijkheid een dubbele rij bomen staat misschien mooi groen, maar is ZEER slecht met het oog op fijnstof PM10, dus Gemeente houdt u bij u taak.

HoofddorpseCourant
09 maart 2012

Meer woningen, minder groen voor Badhoevedorp
Ontevredenheid maar ook realisme tijdens druk bezocht politiek Cafe
Hoe verder als blijkt dat je niemand wil wonen in bijv Schuilhoeve meer....

Westerpost
07 maart 2012

Badhoevedorpers uitten onvrede tijdens Politiek Cafe
Als de Gem. raad 1 punt uit het hle plan kan noemen welke tot nu toe is aangepast te gunste van de inwoners van Badhoevedorp, ik weet er wel een groot aantal twen koste van het Dorp.

Witte Weekblad
06 maart 2012
Groen, A9 en communicatie staan centraal
Politiek cafe in de Karanvanserai
Leuk om dit zo te stellen, maar laat eindelijk eens iets zien over communicatie en groen, vanaf het begin schort het hieraan, dit wordt toegegeven door de Gemeente maar er veranderd niets, muv de negatieve ontwikkelingen en aanpassing ten nadelen van het Dorp
Witte Weekblad
28 februari 2012

Vragen over geluidsoverlast en parkeerdichtheid
Architect presenteert concept Schuilhoeve
Erik Hoogenboom wond zich niet alleen op maar vroeg waarom er toch gebouwt gaat worden op deze geluid overbelaste lokatie ? klik hier
Dit mede met de wetenschap van het Peutz rapport over deze lokatie.
dit is gedaan met kennis over de vormgeving van het trace.
Ook al lijkt hij als bewoner van Nieuwemeer een buuiten staander, hij is vanaf het begin direct betrokken bij het omleggings project.

Witte Weekblad
15 februari 2012
Vragen Dorpsraad over Bereikbaarheid ? "
Zie tevens de reaktie van een inwoner van Nieuwemeer
Westerpost
08 februari 2012
"Schuilhoeve, hoe staat het er mee ? "
Dit artikel bevat tevens een uitnodiging voor 15 februari.
HoofddorpseCourant
26 januari 2012
"Snel oplossing Sloterbrug"
Kan er alleen iets gebeuren ter verbetering van de veiligheid in Badhoevedorp als het Dorp er iets voor inleverd ??? Zie opmerkingen onder het artikel.
Zie ook de openbrief van Dhr. W. Uitman en de reaktie van de Gemeente klik hier
Witte Weekblad
25 januari 2012
"Column VrouweSimona"
In deze Column wordt een leuk voorstel gedaan voor het materiaal van de sloop van de A9.
HoofddorpseCourant
29 december 2011
Omlegging A9 Badhoevedorp start najaar 2013
Als de kosten meevallen, zoals wordt gesuggereerd, mogen deze tengunste van de vele doorgevoerde versomberingen komen te vallen, lijkt ons.
Witte Weekblad (Amstelveen) 14 dec. 2011

Rotte kiem jaren terug gezaaid

HoofddorpseCourant
01 december 2011

Aansluiting Badhoevedorp op omgelegde A9 gewijzigd

Dit is een SLECHTE keuze voor Badhoevedorp
Deze optie was vanaf het begin al de bedoeling maar tbv de MER is een andere optie ingebracht.

 • De afrit van de A9 met niet alleen bestemmingsverkeer maar ook voor Osdorp en Nieuw Sloten komt nu uit op de Schipholweg, met HOV prioriteit en met de doelstelling deze weg af te waarderen, dit is in conflict met elkaar. Met als bijkomend risico dat het verkeer voor Osdorp en Nieuw Sloten via het dorp en de Sloterbrug gaat rijden, ipv over de T106.
 • De T106, waar de afrit in het MER ontwerp op uit zou komen, is een nivo lagere weg dan een Rijksweg en een nivo hoger dan de Schipholweg, waardoor de aansluiting op de T106 verkeers technisch beter is. Hiermee wordt stagnatie op de afrit voorkomen.
  De T106 moet het karakter krijgen van een provinciale-weg, dus kan meer verkeer verwerken dan een afgewaardeerde Schipholweg.
 • De nieuwe afrit komt veel dichter naar de bewoning van Badhoevedorp.
 • Zie de zienswijze OTB augustus 2011 van WBBeo voor meer informatie..
 

HAP wil omstreden rapport niet van haar website halen
zie berichtgeving eind oktober 2011 hieronder

Witte Weekblad
08 november 2011

Vragen over OTB A9
Lucht- en geluidsniveau onder aandacht Dorpsraad

Witte Weekblad
01 november 2011

Column
Nieuw Badhoevedorp -
Brigitte van der Erve

HaarlemsDagblad /
Witte Weekblad
31 okt. / 01 nov. 2011
Rumoer blijft rond rapport grondgeluid Schuilhoeve
Rapport Schuilhoeve op site HAP
zie voor meer informatie
HoofddorpseCourant
27 oktober 2011
Verbijstering bij HAP over verdwenen kritisch rapport
zie voor meer informatie
HaarlemsDagblad
26 oktober 2011
Op initiatief gemeente
Rapport over A9 van web
zie voor meer informatie
HaarlemsDagblad
21 oktober 2011

Haarlemmermeer gaat het nog een keer proberen bij de provincie
Ziekenhuisvariant krijgt vervolg

HaarlemsDagblad
Hoofddorpse Courant
13 oktober 2011

Bezuijen in Deltaplan :
"Grote slag nodig bij verkeer"

Wethouder lanceert één van de speerpuntenvan het college
"Deltaplan Bereikbaarheid verdient een plek in de schijnwerpers"

HaarlemsDagblad
13 oktober 2011
OPINIE
Donkere wolken A9 overschaduwen hele polder
Witte Weekblad
11 oktober 2011

Eerste participatieavond
Meedenken over Schuilhoeve

Kijk ook onder het hoofsstuk Deelproject Schuilhoeve : klik hier

Westerpost
05 oktober 2011

Brochure en label voor verkeersveiligheid
Wethouder Michel Bezuijen lopende schoolzone rondom Rietveldschool

De brochure in (nog) niet online te vinden en op de site http://verkeersveiligheidslabel.nl staat niet dat NH meedoet aan dit project ???

Informatie hoofdstuk Haarlemmermeer.nl

Telegraaf
26 augustus 2011
Zorgen voor Schiphol ondanks winstgroei
"o.a. Investeringsplan infrastructuur rond Schiphol "
HoofddorpseCourant
19 mei 2011
Schiphol is concurrent voor gemeente op kantorenmarkt
Westerpost
18 mei 2011

Ingezonden door Piet Bouwhuis
reaktie op het artikel in de HaH krant "Badhoevedorp 2020" speciale uitgave van de Dorpsraad Badhoevedorp

Hoofddorpse Courant
05 mei 2011

Fracties uit gemeenteraad hebben hun twijfels over "pareltje van Badhoevedorp"

Beelden Raadsvergadering bekijken

Beoogde inspraak notitie, na lezen ? klik hier
Ivm de beschikbare tijd is hieruit een selectie gemaakt.

Witte Weekblad
04 mei 2011

Raadsessie over nieuwbouwwijk
Groen en infrastructuur Quatrebras zorgenpunten

Online versie van het Witte Weekblad met reakties : klik hier

Raadsbespreking DSO QuatreBras
28 april 2011
Bespreking DSO quatreBras tijdens de Raadsvergadering 28 april,
Insprekers P. Teunissen Dorpsraad Badhoevedorp & E. Hoogenboom bewoner en lid WBBeo
HaarlemsDagblad
18 april 2011
Deelname Badhoevedorps MFA
Pier K wil wel in het dorpshuis
HaarlemsDagblad
07 april 2011

Dorpsraad Badhoevedorp : gebed zonder end
Dorpshuis weer in de wacht

Als dit al zo`n grote verandering van het plan in gang zet, wat wordt dit dan met de omlegging van de A9 ? Of moeten wij toch Amstelveen volgen? zie 17 februari

Helaas overschaduwde dit bericht een belangrijk deel van de avond en gleed Quatrebras wat naar de achtergrond, terwijl deze eigenlijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, ook door de Gemeente.

ZOMAAR EEN IDEE
Misschien moet de landelijke politiek de omlegging van de A9 maar betalen, zoals te doen gebruikelijk bij Rijkswegen.
Dan kunnen wij met de opbrengst van een sterk afgeslankt Quatrebras plan een mooi groot, geoogd Dorpshuis (MFA) financieren. Tevens loopt de Gemeente met al haar bezuinigingsplannen ook geen onnodig te verwachten risico´s, en blijft er een hoop groen behouden in Badhoevedorp.
HoofddorpseCourant
InforMeer

31 maart 2011

Nieuwe wijk Quatrebras : lommerijk wonen in het groen
Incl. uitnodiging voor 6 april Informatie markt DSO Quatrebras

Bekijk hier de Reaktie van WBBeo op dit DSO Quatrebras

HoofddorpseCourant
24 februari 2011

Financiering van omlegging A9 bij Badhoevedorp is rond

Online versie met reakties : klik hier

Witte Weekblad
22 februari 2011

Omlegging A9
Strijd tussen groen en verkeer

Online versie met reakties : klik hier

Telegraaf
17 februari 2011

Geen stuiver voor A9 tunnel (Amstelveen)
Amstelveen is van mening;
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. misschien nog zo gek nog niet ? Als we kijken wat het dorp moet inleveren, om een regionaal probleem op te lossen.

Gem. Politiek haast zich met een reaktie zie Hoofddorse Courant online

HoofddorpseCourant
10 februari 2011
Groeten uit Badhoevedorp
Westerpost
09 februari 2011
Niet lief voor wat groeit en bloeit
Dorpsraad en Winkeliersvereniging sturen kaart aan Burgemeester
Witte Weekblad
08 februari 2011
Planning voor omlegging A9
Telegraaf
08 februari 2011
Scholen te dicht op snelweg -
Astmafonds : Uitstoot bedreigt kinderen
http://Nu.nl : 'Zestigduizend scholieren ademen veel fijnstof in'
Dit waren toch de argumenten voor de omlegging en niet zoals RWS betoogt het dorp een gunst te bezorgen..
Waarom dan toch de aanleg van een spitsstrook met als doel meer verkeer verwerken?
Waarom worden de tijdelijke noodlokalen, binnen de gevaren zone geplaatst ?
De huidige A9 ligt er nog minimaal een hele basisschool periode.
HoofddorpseCourant
03 februari 2011
Omgelegde weg A9 minder groen door bezuinigingen

Fietsende toerist van de A9 geplukt

Hopelijk wordt de bereikbaarheid van de A9 straks, na de omlegging, net zo gemakkelijke, alleen een beetje veiliger voor fietsers.
Witte Weekblad
08 februari 2011
Fietser van de A9 geplukt
Westerpost
02 februari 2011
Rijkswaterstaat bezuinigt in landschappelijke inpassing A9
Witte Weekblad
01 februari 2011
Sneller van Schiphol naar Nieuw-West
Witte Weekblad
01 februari 2011
Statenlid Massom teleurgesteld over besparingen
"Het gaat niet om leefbaarheid maar om breder naken A9"
HaarlemsDagblad
25 januari 2011
Plan voor nieuwe lijn
Zuidtangent ook naar B´hoevedorp
HaarlemsDagblad
18 januari 2011
Toch groen geofferd bij omlegging A9
Witte Weekblad
28 december 2010
Abonneren op nieuws vanuit de gemeente via email
Westerpost
22 december 2010

Schriftelijke vragen PvdA NH over omlegging A9 bij Badhoevedorp
PvdA vraagt aandacht voor landschappelijk inpassing A9

Vragen omlegging A9klik hier
PDF bestand

klik hier PDF bestand

Witte Weekblad
21 december 2010
Besparing niet ten koste van groen
PvdA stelt vragen over leefomgeving
Web-blog Vragen van Gedeputeerd Gohdar Massom (PvdA) nav het bezoek aan de Informatie avond 8 december 2010
HoofddorpseCourant
16 december 2010
Studie gestart naar omlegging Schipholweg

Omlegging A9 komt op 500 meter van Badhoevedorp

PvdA wil duidelijkheid over herplant van gekapte bomen
Witte Weekblad
15 december 2010

Grote belangstelling voor bijeenkomst over A9
Uitleg over omlegging snelweg
kijk ook naar reakties online bericht en/of reageer zelf

Op de pagina met Foto´s en ontwerptekeningen kunt u nog een aantal extra foto´s bekijken.

Witte Weekblad
30 november 2010

Visie wegen bij Schiphol

Bekijk ook RO plan Schiphol 2015 - pag. 72 - 78

Witte Weekblad
30 november 2010
Extra informatieavond omlegging A9
Witte Weekblad
23 november 2010
Aanpassing van A9 is goedgekeurd
Telegraaf
20 november 2010
Warm applaus voor plan spitsstroken
"Geldt niet voor iedereen, lees het bericht "
Witte Weekblad
09 november 2010
T106 gaat over A9 heen
Spitsstroken A9 bijna klaar
Aankoop grond voor A9
Witte Weekblad
02 november 2010
Bouwhuis zette zich jarenlang in voor omlegging A9
"Hoop dat we mooi dorp krijgen"
Vijftig jaar A9
"We gaan nu van tien naar zes min"
"Paul Teunissen ziet veel kansen liggen voor het "nieuwe" dorp
"Drie keer scheepsrecht"
Obstakel moet dorp uit
"Huidige weg verbreden is gevaarlijk"
Ineke Ebbers al dertig jaar bezig met omlegging van A9
BGeen draagvlak betekent risico dat project A9 van lijst verdwijnt
"Natuurlijk moet je kritisch zijn"
HoofddorpseCourant
28 oktober 2010
Wethouder vijf jaar na ondertekening overeenkomst A9
"Omlegging A9 is unicum in Nederland "
HaarlemsDagblad
11 oktober 2010

Bespreking omleggen A9
Dorpsraad wil graag aan tafel

Witte Weekblad
& Website
05 oktober 2010

"Doorgaand verkeer moet om het dorp heen"
Zie de reaktie van de Weth. op dit artikel, middels een Persbericht

Volgens mijn betreffen het zorgen van de Dorpsraad, zoals ook al eerder geuit in de brief, bij het ontbreken en uitblijven van beantwoording van deze zorgen zullen de zorgen blijven bestaan ook na dit verwijtend persbericht.

Het artikel uit het Witte Weekblad incl. reaktie op de site van het Witte Weekblad bekijken, klik hier


Witte Weekblad
05 oktober 2010
Er vallen enkele gaten in de Klankbordgroep
HaarlemsDagblad
04 oktober 2010

Dorpsraad stapt uit overleg over A9

Dit artikel is verschenen naar aanleiding van Vragen van de HAP tijdens het Vragenuur in de Raadsvergadering van 30 sept., deze kunt u beluisten op de pagina Film- & beeldmateriaal

Nieuwsblad Haarlemmermeer
22 september 2010
Wethouder Bezuijen over start nieuw verkeersplan:
"Bereikbaarheid niet vanaf tekentafel willen opstellen"
Witte Weekblad
22 september 2010
Stap voor stap naar een nieuw dorp
Witte Weekblad
22 september 2010
Sloterweg-Zuid heeft geen problemen met omleg A9
"Met Sloterwegviaduct blijft buurt leefbaar en bereikbaar"
Klopt deze stelling wel ?, zie aandachtspunten bij het artikel.
Westerpost
15 september 2010
Dorpsraad bezorgd over leefbaarheid na omlegging A9
Wethouder Bezuijen spreekt geruststellende woorden
HoofddorpseCourant
09 september 2010
"Niet te somber doen over omlegging A9"
HaarlemsDagblad
07 september 2010
Badhoevedorp kijkt door " te donkere bril"
Witte Weekblad
07 september 2010
Gemeente over versoberingen project omlegging A9
"Met een ruime voldoende wordt Badhoevedorp er beter van"
Witte Weekblad
07 september 2010
"Plannen steeds schraler"
  Brief bekijken die aanleiding tot bovenstaande 3 artikelen is geweest , klik hier  
Witte Weekblad
07 april 2010
A9 niet meer controversieel
HaarlemsDagblad
25 maart 2010
GroenLinks en SP herstellen "foutje" van plaatsing op zwarte lijst
Omlegging A9 kan gewoon door
HoofddorpseCourant
25 maart 2010
Omlegging van snelweg A9 vertraagd door kabinetscrisis
HaarlemsDagblad
23 maart 2010
SP : Omleggen A9 moet van "zwarte lijst"
Witte Weekblad
23 maart 2010
Extra kosten tussen 80 en 120 miljoen euro
Wethouder Tuning wil nieuwe Schipholweg na omlegging A9
HaarlemsDagblad
22 maart 2010
Omlegging bij Badhoevedorp is nu controversieel
Tweede Kamer zet A9 op "zwarte lijst"
HaarlemsDagblad
19 maart 2010
Probleem A9 Badhoevedorp
Geen geld verlegging Schipholweg
Witte Weekblad
05 januari 2010
Omlegging maakt dorp leefbaarder
Witte Weekblad
15 december 2009
Tracee omlegging A9 steeds concreter
Eurlings kiest Bogenalternatief met enkele aanpassingen
Witte Weekblad
15 december 2009
Groep zet zich in voor ultieme "dorp make-over"
Witte Weekblad
15 december 2009
Grond aangekocht voor A9
Witte Weekblad
25 november 2009
Piet Bouwhuis jaren actief in de actiegroep "Snelweg-ermee"
"Wij hadden door dat aanleg A9 desastreus zou uitpakken"
Witte Weekblad
18 november 2009
We moeten kwaliteit behouden en verbeteren
Wethouder doet ideeen op voor nieuw winklecentrum
Witte Weekblad
14 oktober 2009
Klankbordgroep binnenkort aan tafel
Persverklaring Gemeente
05 oktober 2009
N.a.v. Artikel HaarlemsDagblad
HaarlemsDagblad
01 & 03 oktober 2009

Zware kritiek op vanuit Badhoevedorp op bestuurders - Ook dorpsraad onder vuur
"Ondernemers verdeeld"

 • Aangevuld met 2 reakties van lezers in de krant van 3 oktober 2009
 • Volgens mij zijn alle partijen in de Klankbordgroep vertegenwoordigd, dus wat is het doel van dit bericht ?
     

xx