Informatie Omlegging A9
Ontwerp BP Badhoevedorp - Lijnden-Oost

maart 2013

Bestemmingplan Badhoevedorp & Lijnden-Oost in combinatie met Omlegging A9

Zoals in oktober / november 2011 al aangekondigd, gaat de gemeente de procedure voor vernieuwing van het bestemmingplan gebruiken om een groot aantal pijnpunten tav de Omlegging A9 gelijk mee te regelen, met alle gevolgen van dien.

U kunt alle stukken tav het nieuwe Bestemmingplan Badhoevedorp & Lijnden-Oost op de website van de gemeente terugvinden, klik hier

Bekijk vooral de stukken over geluids normen en belastingen, u als bewoner ervaart dit dagelijks en kan u een goed beeld vormen van de gevolgen van het oprekken en te overscheiden normen en waarde die de gemeente meent nodig te hebben.

Een (te)korte samenvatting van de noodzakelijk te accorderen Hogere (lees te overschreiden) grenswaarden staan beschreven in deze Nota B&W van 19 februari 2013.

 • Zou de gemeente raad eigenlijk wel weten waarom er ooit grenswaarde zijn afgesproken ?
 • Wordt Badhoevedorp wel "Beter en Leefbaarder" zoals de wethouder vol trots meldt in de verschillende media ?
 • Hoe kunnen nog niet bekende, toekomstige bewoners zijnde "direct betrokkenen" eigenlijk nu al bezwaar maken ?
 • Hoeveel grenzen kunnen/mogen er worden overschreden ?
 • Kan iemand mij uitleggen waarom er nog steeds gebruik wordt gemaakt van de MER rapportage Omlegging A9 waarin de oude afrit contructie is berekend en er geen rekening is gehouden met bebouwing in het Schuilhoeve terrein?
 • Wordt er gebruik gemaakt van de spoorweg geluidsbelasting berekening van 2011, omdat hierin geen rekening is gehouden met de spoor benutting uitbreiding, (bijna verdubbeling) en komt dit hier beter uit?
 • Het betreft een compleet plan met een planning tot 2023, waarom wordt dit opgedeeld in 2 blokken?
 • In de geluidsberekening wordt er vanuit gaan dat de MD11 en B744 uit de roulatie gaan is deze aaname gebasseerd op wat de KLM van plan is, volgens mij vliegen er meer maatschappijen op Schiphol. Wordt er hier niet een beetje te positief gerekend ?
 • Waarom wordt er bij het omleggen van een Rijksweg welke voor een groot deel uit bebouwing van Badhoevedorp wordt betaald teruggegrepen op de "Crisis en Herstelwet" ?
 • Hoe kan Badhoevedorp groener worden als er ± 1550 woningen bijkomen, deze komen toch niet alleen op het "oude A9 trace", hier komt toch de "kromme tocht en groene as" voor in de plaats. Dus komen de woningen op de huidge groen lokaties, of begrijp ik het nu verkeerd ??
 • etc etc etc..........
 • Wordt vervolgt
 • Hopelijk tot ziens tijdens de inloop- en informatie bijeenkomsten 13 & 20 maart 2013 in het Dorpshuis en het Service Centrum, zie InforMeer .......
Voorontwerp BP Badhoevedorp - Lijnden-Oost

Oktober / November 2011

Dit bestemmingplan is/wordt een zgn kapstok waar veel van de deelprojecten aan moeten voldoen en/of aan worden opgehangen.
Hierover is een Nota B&W opgesteld onder verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder wethouder drs. M.J. Bezuijen, deze en de bij behorende stukken vindt u hieronder terug. Let hierbij vooral op de laatste alinea "In- en Externe Communicatie" pag. 6 en de beperkt beschikbaar komende reaktie mogelijkheden.

Als er meer informatie over dit onderwerp bekend wordt zal dit hier toegevoegd worden, denk hierbij o.a. de zorgen van bewonervertegenwoordigers.

Datum Onderwerp Bekijken/Uitprinten
08 november 2011 Nota B&W 2011.0042277
Vaststelling Voorontwerp bestemmingplan Badhoevedorp Lijnden-Oost
klik hier PDF bestand
2,28 Mb
27 oktober 2011

Toelichting Voorontwerp bestemmingplan Badhoevedorp Lijnden-Oost

 1. Inleiding
 2. Bestaande situatie
 3. Beleid en regelgeving
 4. Nieuwe situatie
 5. Onderzoek en beperkingen
 6. Uitvoerbaarheid
 7. Juridische aspecten
  Bijlagen
klik hier PDF bestand
7,75 Mb
27 oktober 2011

Regels Voorontwerp bestemmingplan Badhoevedorp Lijnden-Oost

 1. Inleidende regels
 2. Bestemmingsregels
 3. Algemene regels
 4. Overgangs- en slotregels
  Bijlagen
  Losse bijlage ivm bestandsomvang
  Bijlage 6 overzichtskaart initiatieven Badhoevedorp

 

klik hier PDF bestand
5,78 Mb

 

klik hier PDF bestand
10,95 Mb