Informatie Omlegging A9 - Lijndenhof

Op deze pagina vindt u informatie over het deelproject Lijndenhof, Lijnden Q4 dit omvat voor het grootste deel bedrijfsterrein inrichting, maar ook een aantal woningen.

 • 11 november 2022 - Vergunning verleend - Kaapstadstraat 2, 4, 6, 8, 10 en 12, Lijnden - Intospace 18 B.V. - het bouwen van een distributiecentrum op de logistieke campus CLIC klik hier
  Hoe de gemeente dit verkeersstroom en intensiteit technisch gaat oplossen, zal wel weer later komen :-(
 • 19 juli 2022 - Beslistermijn verlengd - Nabij de Amsterdamse Baan, Lijnden - Casco distributiecentrum - Intospace 18 B.V - het bouwen van een distributiecentrum op de logistieke campus CLIC klik hier
 • 05 juni 2022 Bestemmingplan : (Heel) Badhoevedorp - Lijnden-Oost
  klik hier
 • 20 januari 2022 - 2e Herziening BP Badhoevedorp - Lijnden Oost klik hier
  Zoals 03 september 2021 algemeld, blijven veranderen tot dat je door de bomen (die allemaal gekapt zijn) het bos niet meer ziet en dus je zin krijgt, knap werk gemeentelijk bestuur Chapeau. :-(
  .
 • 03 september 2021 - 2e Herziening BP Badhoevedorp - Lijnden Oost klik hier deze link werkt niet meer
  Als je maar langgenoeg blijft wijzigen krijg je uiteindelijk je zin en dan doel ik hierbij niet op de bewoners en/of omwonende.
  .
 • 26 augustus 2021 - Badhoevedorp proeftuin voor ’lokale elektriciteit’ - Telegraaf 26 aug 2021
  Titel Papieren versie "Bouw van Centrum vol met laadpalen" Link online artikel of printbare PDF versie
  .
 • 02 april 2014 - Omlegging A9 in beeld Voorbereidingen in volle gang
  Dit artikel uit het Witte Weekblad bekijken, klik hier, wilt u de foto gemaakt door Henk Roolvink los bekijken, klik dan hier
  .
 • Aansluiting Badhoevedorp op omgelegde A9 gewijzigd - Hoofddorpse Courant 1 december 2011
  In tegen stelling tot wat het artikel wil doen geloven is dit een slechte keuze voor Badhoevedorp, zie opmerkingen in het overzicht media berichten 1 december, klik hier....

 • Informatie avond woningbouw Lijnden-Oost Q4 26 oktober 2011, meer....
  Het ligt in de planning dat dit woongebied wordt ontsloten via het verlengde van de Amsterdamselaan/Fuchsiastraat en/of de Anjersingel, met dit extra verkeers aanbod is in het Deelproject Quatrebras, geen of onvoldoende rekening gehouden.
 • De informatie flyer over Procedure bestemmingplan Badhoevedorp/Lijnden-Oost, bekijken...

In dit deelproject komt ook de aansluiting Schipholweg / T106 / A9, hieronder ziet u aan paar afbeeldingen, welke de zorgen van de verschillende bewonervertegenwoordigers verduidelijken.

Zorgen tav de verandering afrit A9 (Badhoevedorp West) : klik op de foto´s voor een vergroting

Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding

Tijdens de presentatie OTB omlegging A9 verzorgd door RWS 13 juli 2011 in het Dorpshuis, ontstond er nog al wat discussie over de wijziging van de afrit van de A9 vanaf de kant Amstelveen, zoals hierboven als "Voorkeur variant" getoond.
Hierbij is de beoogde afrit A9 in Lijndenhof uitkomend op de T106 gewijzigd naar een versie binnen de buik uitkomend op de Schipholweg. Hieronder ziet u de 2 verschillende versies getekend.

Deze foto geeft een aangezichtfoto van de kruizing A9, Schipholweg en T106

   
Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding

Dit is de versie zoals opgenomen in de MER rapportage, komende vanaf Amstelveen, ga je onder de T106 door en over de Schipholweg, waarna je via een boccht naar rechts op de T106 uitkomt. Deze afrit ligt op max. afstand van de bebouwing van Badhoevedorp en de afrit van de A9, (snelweg) komt op een niveau lagere provinciale weg T106 uit.

De voorkeursvariant zoals hierboven afgebeeld komt via de afrit, binnen de buik direct op de Schipholweg uit. Bij deze variant komt de afrit veel dichter bij het Dorp te liggen en komt de snelweg, op een veel lager niveau weg uit, namelijk de af te warderen Schipholweg (het niveau erftoegangsweg). Tevens is hiervoor een extra kunstwerk nodig KW20 (lees extra kosten) en komt deze uit op een kruispunt waarbij het openbaar vervoer (HOV) op de Schipholweg voorrang heeft bij de VRI regeling.

   
Afrit A9 op Schipholweg
   

Hierboven ziet u hoe de situatie nu in de planning staat en als u met uw muis over de afbeelding gaat ziet u de situatie zoals deze afrit is beoordeeld in de MER rapportage, hierbij kwam de afrit uit op de T106, niveau provinciale weg en verder van de bewoning in het dorp. Bij de nu voorgestelde aansluiting op de Schipholweg wordt dit een lager niveau weg met HOV prioriteit, wordt hiermee rechtsaf het dorp door niet ook te gemakkelijk ? Ipv rechtdoor de T106 op en dan over de T106 naar Nieuw Sloten / Osdorp.

   
Bekijk de grote afbeelding

In de MER rapportage is van de eerste en dus niet de voorkeurs variant uitgegaan, dit geeft bovenstaande geluidsbelastingoverzicht aan, het zal duidelijk zijn dat bij een afrit binnen de buik er een andere situatie ontstaat voor vooral de woningen tussen de Robbert Koch en Schipholweg, dan heb ik het nog niet over de fijnstof belasting PM15. Waarom is de MER rapportage niet op de voorkeurs variant bepaald aan de bewerkte foto´s is te zien dat deze variant tijdig als voorkeurs variant te boek stond.

De reden van de voorkeurs variant is dat de afrit lus veel kleiner (smaller) kan worden en er dus meer ruimte overblijft voor de bedrijfsbebouwing in Lijndenhof.

Maar verkeers- en milieu- geluidstechnisch lijkt dit voor de bewoners minder gunstig, dit baart de bewoners van Badhoevedorp zorgen, zie Zienswijze OTS WBBeo augustus 2011.