Informatie Omlegging A9
 

Officiële stukken en brieven:

Datum Onderwerp Bekijken/Uitprinten
09 januari 2014 Behandeling Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp : DSO Schuilhoeve tijdens Raadsvergadering
De verschillende stukken* kunt u terugvinden op de pagina over het gebied Schuilhoeve
* Nota B&W Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp; DSO Schuilhoeve
--Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Schuilhoeve
--Nota van Beantwoording vragen nav DSO Schuilhoeve
11 juli 2013 Schriftelijke bevestiging Vaststelling Bestemmingplan Badhoevedorp Lijnden-oost
09 juni 2013 Vaststelling Ontwerp Bestemmingplan Lijnden Busafrit A9
03 juli 2013

Toezeggingen bij de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp

Deze toegezegde brief is net voor de stemming over het BP 4 juli 2013 verstuurd, deze staat vol met loze belofte en het afschuiven van verantwoordelijkheden naar provincie en stadsregio/Amsterdam. Maar geeft geen blijk van begrip tav de behartiging van de belangen voor de inwoners van Badhoevedorp, samengevat een droevige reactie van loze beloften, van een vertrekkende Wethouder.

  • Waarom houdt de provincie de 50 km/h op de Schipholweg tegen? Dit is toch afspraak?
  • Waarom wordt het verlengde van de T106 (Ookmeerweg) anders ingericht dan de afspraak en de plannen?
  • Hoe kan het groen per woning worden gehandhaafd als al het groen wordt opgeofferd tbv woningbouw?
  • Hoe beperk je sluipverkeer door het Dorp als je de Sloterbrug weer 2 richtingen maakt?
  • Hoe kan de Raad instemmen met een BP met zoveel vragen en zonder te weten wat de inwoners van Badhoevedorp / Lijnden / Nieuwemeer er van vinden, want 5 min. inspraaktijd in ontoereikend?
  • etc etc.......

Het droevigste aan dit gehele proces is dat de Dorpsraad zich weer "om de tuin laat leiden". Dit wordt onderstreept door het opstappen van de animator van het Groenstructuurplan Badhoevedorp, lees hier meer over zijn motivatie.....

08 maart 2013 Ter inzage legging Bestemmingplan Badhoevedorp & Lijnden-Oost
En nota B&W inzake Hogere grenswaarden Wet geluidshinder
19 februari 2013 Hogere grenswaarden Wet geluidshinder voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge wegverkeerslawaai en industrielawaai op geluidsgevoelige bestemminging in het bestemmingplan Badhoevedorp Lijnden-oost
25 april 2012 Vaststelling Tracebesluit omlegging A9 - Antwoord / reaktie op ingediende Zienswijze Buurtvereniging Nieuwemeer
29 september 2011 Rondom A9 en Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp
Voortgangsrapportage juni 2011 behandeld in de Raad op 29 september 2011.
augustus 2011 Idee "Kinderduct" over Schipholweg
Als en/of gedurende de tijd dat de Schipholweg NIET is afgewaardeerd tot 30 km/h weg is een "Kinderduct" een veilige oplossing om de Sportvelden bereikbaar te maken voor de jeugd.
augustus 2011

Zienswijze OTB omlegging A9;
------Dorpsraad Badhoevedorp
------VROM Commissie Buurtvereniging Nieuwemeer
------Leden Werkgroepbereikbaarheid (WBBeo)
------Bewoner vertegenwoordigers Badhoevedorp Zuid
------Gemeente Haarmlemmermeer

13 juli 2011 Presentatie RWS Ontwerp Trace besluit (bron website RWS)
Deze presentatie is voor een groot deel gebruikt tijdens de informatie avond. Bekijk deze presentatie icm de zienswijze, zie hierboven.
juni 2011 Stukken Ontwerp Trace Besluit omlegging A9 - website RWS
juni 2011 Nieuwe ontwikkelingen Badhoevedorp
Gemeentelijke informatie folder zoals uitgedeeld tijdens de jaarmarkt
mei / juni 2011 Ontwikkelingen in Badhoevedorp - Woongebied Quatrebras
Uitgave informatie centrum het Dorp
09 mei 2011 Peutz rapport "Quickscan industrielawaai De Schuilhoeve te Badhoevedorp ten behoeve van mogelijke ontwikkeling woningbouw" zie voor meer info deelgebied Schuilhoeve
06 april 2011 Her-overweging MFA (nieuwe Dorpshuis) Badhoevedorp
06 april 2011 Flyer Dorpsraad Badhoevedorp ivm DSO Quatrebras
03 april 2011

Het DSO QUATREBRAS te Badhoevedorp
D
efinitief Stedebouwkundig Ontwerp
Om u te kunnen voorbereiden op de Informatie markt van 6 april in het Dorpshuis, kunt u hier het DSO alvast bekijken.

22 maart 2011

Voorontwerp Structuurvisie Haarlemmermeer 2030

Hand out (Samenvatting) Structuurvisie Haarlemmermeer 2030

klik hier PDF bestand 5,34 Mb

klik hier PDF bestand 1,09 Mb

06 december 2010 Reaktie van RWS op brief van de Dorpsraad van 31 augustus 2010
07 oktober 2010 Reaktie Dorpsraad Badhoevedorp op persbericht van de Gemeente d.d. 06 okt. 2010
Deze reaktie is overgenomen van de website van de Dorpsraad Badhoevedorp
06 oktober 2010

Persbericht van de Gemeente als reaktie op artikel uit het Witte Weekblad en website - 05 okt. 2010 (klik hier)

Hoe kunnen onbeantwoorde zorgen onjuist zijn ? Komt dit misschien door het uitblijven van een goede beantwoording ?

24 september 2010 Beeindiging deelname KBG Ruan de Haas-
Vertegenwoordiger als bewoner & ondernemer
19 september 2010 Beeindiging deelname KBG Ciska Spikker & Wijnant Uitman -
Vertegenwoordigers namens Dorpsraad Badhoevedorp
19 september 2010 Beeindiging deelname KBG Erik Hoogenboom -
Vertegenwoordiger namens Buurtvereniging Nieuwemeer
06 september 2010 Persbericht van de Gemeente als reaktie op onderstaande brief en de artikelen uit de media (klik hier)
31 augustus 2010 Brief aan ondertekenaars bestuursakkoord omlegging A9.
De Dorpsraad spreek haar zorgen uit tav de ontwikkelingen rond de omlegging en de voorgestelde versoberingen
18 maart 2010 Raadsvergadering over onderstaande Rapportage bekijken,
zie punt 4 van de agenda
26 januari 2010 Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp: Rondom A9, rapportage oktober 2009, omlegging A9 en gebiedsontwikkeling Badhoevedorp.
13 januari 2010 Bevestiging voortzetting Werkgroep Bereikbaarheid
24 december 2009 Standpunt Omlegging A9 Badhoevedorp van Minister Eurlings
08 december 2009 Onderliggend wegennet en scopewijziging omlegging A9 Badhoevedorp

05 januari 2010

Startmemo oprichting Klankbordgroep Badhoevedorp eo

september 2007

Eindrapportage Bereikbaarheid -
Werkgroep Stichting Badhoevedorpéén