HERINRICHTING 30 KM ZONE NIEUWEMEERDIJK

Ongevallen / calamiteiten informatie chicanes in beeld
d.d. 12/09/2020
   
Fietsstraat 30 km zone "Auto te Gast" en 50 km zone
d.d. 31/01/2024
Verantwoordelijk wethouder Onderdeel / Projecten
  Adam Elzakalai > J. Nobel RO Plan Van Aanpak Ringdijk
  Derk Reneman > M. Ruigrok - Verkeer Verkeer
  (Voormalig) Wethouder Michel Bezuijen - Verkeer & RO Start inrichting Ringdijk als 30 km zone (Chicanes)
     
  M. Ruigrok - Verkeer Uitvoering Fietsstraat en wijzing 30 zone naar 50 zone, als ook NIET oppakken stuk nieuwemeerdijk tussen Sloterweg en Sloterbrug
     

Update 05 april 2024
Nieuwemeer 14 december 2007

24 maart 2024 - Mogelijke oplossing voor ons aanhoudend onveiligheid op de Ringdijk
Tijdens een uitzending van Nieuwsuur van 24 maart 2024 werd er een mogelijk oplossing getoond die in Belgie werkt en mogelijk ook in de 4 grote steden in nederland getest gaat worden. Het is een oplossing waar wij al vele jaren geleden en nog steeds bij onze gemeente op aan gedrongen hebben. Hopelijk wijzigd het afwijzende standpunt, na het bekijken van dit item en O JA ER IS VEEL GELD MEE TE VERDIENEN VOOR DE GEMEENTE. Ik denk dat de 4 grote steden slim genoeg zijn de voorgestelde aanpassingen ten gunste van hen zelf door te voeren. Waarna het zo ook in de Haarlemmermeer kan worden ingezet, hier is ook structureel geld te kort en belangrijker werken de 30 km zones NIET en blijven ze ONVEILIG.

Klik op deze link en doorspoelen naar 13:45h (middels de schuifbalk).

07 april 2023 - Evaluatie Programma Ringdijk - Ringvaart
6 april 2023 was hier een Sessiedebat over in de Raadzaal in tegenstelling tot het Evaluatie Programma zelf waren de insprekers er niet voor niets, Zij hebben wel wat kantekeningen geplaatst bij het verloop van het programma maar zeker ook de uitvoering van het Evaluatie Programma vooral het verkeer kreeg veel aandacht.

Nota B&W Aankondiging Evaluatie Programma Ringdijk - Ringvaart dd 14 feb. 2023
Bijlage Nota - Evaluatie Programma Ringdijk - Ringvaart februari 2023 aangevuld met mijn opmerkingen.
Inspraak Noties nav Evaluatie programma die ik voorgaande aan inspreken heb verstuurd aan alle Raadsleden 05 apr. 2023
Het aangehaalde onderzoeksrapport SWOV tav de gebruikte meetmethode Floating Car Data

Insprekers

M. Akerboom Badhoevedorp,
Martijn maakte zich zoals begrijpelijk druk over de (ON) veiligheid op het stuk Nieuwemeerdijk tussen de Sloterbrug en Sloterweg en de plannen om de chicane aldaar te verwijderen. Zolang er geen passende oplossing is die door de aanwonende gesteund wordt, moet het blijven zoals het nu is. Ook al is dit bedroevend onveilig vooral voor fietsers.

Dhr. Goosens Zwanenburg
Dhr Goosens vroeg aandacht voor de afsluiting / fysieke knip bij Zwanenburg op de dijk en de comotie en verkeers gevolgen voor de directe omgeving en verzocht om aanpassingen en omgevings tel onderzoek.

Erik Hoogenboom Nieuwemeerdijk
Zie de informatie in bovenstaande links, samengevat een slecht werkende Fietsstraat en noodzakelijke correctie/herstel van gemaakte fouten en schades en de fout van als Gem. Monument bestemmen van buurthuis Rehoboth en de gevolgen. Tevens heb ik de slechte LED verlichting nog even onder de aandacht gebracht. En de ZEER Dubieuze kwaliteit van het Evaluatie Programma zelf. Gelukkig hoorde ik verschillende vragen vanuit de Raad waarvan leek alsof ze mijn notities hadden gelezen. Helaas bleek ook dat de wethouder onder fouten argumenten de klinkerstrook niet wil gaan vervangen.

Wilt u het Sessiedebat 6 april 2023 terugkijken ? Klik hier

Mocht u een beeld kwijt zijn over de start, hier de link Het start document Ringdijk - Ringvaart programma 04 2017

Gemeentelijke website over Ringdijk - Ringvaart plannen of klik hieronder direct naar het juiste Dorp/kern deel;

Nieuwe Meer
Hier staat o.a. een beschrijving van de Fietsstraat, deze zou lopen van de Koekoekslaan tot aan het Bebouwdekombord bij de A9, zoals bij u bekend klopt dit NIET en begint de 50 km zone vanaf de Padvinder bootjes, hoe dit rijmt met de beoogde veiligheid en recreatie ambities is mij onbekend.

Waarom corrigeerd de wethouder de constructie fout in de Fietsstraat niet, zoals elders wel goed uitgevoerd.

Zoals al opgemerkt en wat wij dagelijks ervaren, veroorzaken de klinker stroken vooral veel extra onnodige herrie. Dit is tijdens de aanleg in Nieuwe Meer al besproken, maar hier is NIETS meegedaan.

Elders op de Ringdijk blijkbaar wel, zie voorbeeld / foto hier naast, hier is het klinker patroon in het asfalt gemaakt en dus geen echte losse, trillende en rammeldende klinkers.Dit is geluid technisch veel beter, veel veiliger omdat er geen klinkers los kunnen komen, zoals op de Nieuwemeerdijk regelmatig gebeurt.

Wel valt op te merken dat ook hier de snelheid hierdoor niet wordt afgeremd. Zoals ook al gemeld zou hiervoor de midden strook een bolling moeten hebben en het argument van de wethouder dat dit niet kan ivm de noodzakelijk afwatering kunt u naar het land van Gemeentelijke fabelen verwijzen.

Verder viel me op dat de omstandigheden sterk afwijken waarbinnen de Fietsstraten zijn gesitueerd, in Nieuwe Meer maakt hij deel uit van een doorgaande route tussen Schiphol Oost en Amsterdam Nieuw West. Elders lopen ze uit op een fysieke afsluiting met direct gevolg dat de snelheid hierdoor automatisch lager ligt.

De beschreven afsluiting voor doorgaand (vracht)verkeer in Nieuwe Meer is een niet gehandhaafde en dus niet werkende / functionele maatregel.

Bekijk de grote afbeelding
klik op de foto voor een vergroting

Badhoevedorp
Als u de info over het stuk Nieuwemeerdijk bekijkt, begrijpt u waarschijnlijk niet waarom de aanwonende het plan door hun bezwaren hebben vertraagd. Maar laat duidelijk zijn was daar geschreven staat is bezijden de waarheid, de bewoners willen best naar 30 km/h zonder chicane, maar zoals bekend en beschreven zou het dan 50 worden, veel te hard voor dit smalle deel van de Nieuwemeerdijk. Dit deel was en is ingericht op 1 richtingsverkeer, dus te smal voor 2 richtingen en er gaat erg veel verkeer over.
Dus 30 km/h zou ok zijn maar dan wel met afdwingende maatregelen, bijvoorbeeld Fietsstraat en dan wel met juiste midden rug en controle op max. bijbehorend aantal voertuigen /etm. Wordt vervolgt wordt waarschijnlijk meegenomen met vernieuwing van het VSP Badhoevedorp. Zie hieronder nog aanvullende achtergrond info dd 15 dec. 2021

Media berichten :
12 april 2023 - Dagelijks nog 60 bekeuringen op de Zwanenburgerdijk HC Nieuws Online klik hier voor dit artikel
Bekeuren is volgens mij niet de doelstelling, maar een fout corrigeren dat is zeer moeilijk zoniet onmogelijk.

12 april 2023 - Onvrede over Ringdijk blijft HC Nieuws klik hier voor dit artikel
Zie opmerking onder het artikel, uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er met de keuze voor de inrichting fouten zijn gemaakt, welke elder gelukkig niet meer worden gemaakt, maar corrigeren van je fouten is ook hier eigenlijk niet mogelijk, zie reactie wethouder. Dit ondanks dat de inrichting de gewenste snelhewid zou moeten afdwingen, als de klinkers dit niet doen, dan wordt dit niet gewijzigd, overigens onder belachelijke argumenten.

 

15 december 2021 - Intrekken plannen Verkeersbesluit Akerdijk - Nieuwemeerdijk Badhoevedorp klik hier

Intrekken maatregelen, lees plannen op grond van de visie Ringdijk
Het stuk Nieuwemeerdijk tussen de Sloterweg en de Burgemeester Amersfoordtlaan is en blijft een "Heet hang ijzer" Dit deel is eigenlijk ingericht met de afmnetingen van een 1 richtingsinrichting, o.a. zichtbaar aan de smalle rijbaan. En de in dit stuk aanwezige chicane staat in de tot 3 van Ongevallen tot tien van de Haarlemmermeer. En omdat de bewoners zig gegroepeerd hebben zijn de geemeentelijke plannen, uitgesteld mede naar aanleiding van de SLECHTE ervaringen met de Fietsstraat inrichting verder opop de Nieuwemeerdijk en de onduidelijkheid tav wel / (of beter) niet vervangen van de Sloterbrug.

Voorjaar 2020 - Ringdijk en Ringvaart (klik hier)
Dit betreft een gemeentelijk deel van haar website over de Ringdijk en Ringvaart, met plannen doelstellingen en verschillende verslagen, maar ook links naar historische filmpjes. Een rapport, van een extrene bureau Steenhuis over een onderzoek naar Hoe en Wat met en op de Ringdijk, kunt u hier na lezen, klik hier Als u deze informatie bekijkt en dit afzet tegen het beleid, roept dit bij mij als bewoner meer vragen op dan antwoorden. Hoe kan dit ????????

Ontwikkelingen Nieuwemeerdijk, tussen Sloterbrug en Sloterweg
03 juni 2020 - Na dat de gemeente van de Nieuwemeerdijk tussen de Sloterbrug en Loswal bij de oprit A9 er een zooitje van heeft gemaakt gaan ze gewoon door, maar een gewaarschuwd mens telt voor 2. Aan een door 2 buurtbewoners opgezette actie leverde een groot aantal bezwaarschriften op welke allemaal los van elkaar, dus niet zoals de gemeente graag wil gezamelijk moeten worden behandeld. Het grote aantal leide zelfs tot een kranten artikel "Massaal bezwaar tegen verkeersbesluit Akerdijk en Nieuwemeerdijk", klik hier Naar verwachting zal de Hoorzitting 17 nov. 2020 gaan plaatsvinden

Ontwikkelingen Nwe inrichting Nieuwemeerdijk, Fietsstraat 30 zone en Wijziging 30 naar 50 zone
Deze veranderingen hebben in 2018 en 2019 plaatsgevonden. Hiervan heb ik voor het overzicht een nieuwe pagina gemaakt, klik hier of de link boven aan deze pagina.
.
November 2019 Nieuwemeerdijk op de 2e plaats in "10 gevaarlijke blackspots in Badhoevedorp"
Klik hier voor het artikel van de onderzoeks analyse van RTL Nieuws
U zult zich misschien afvragen hoe ik op die 2e plaats kom, maar als u het resultaat bekijkt zie u dat de Nieuwemeerdijk 2 keer met 2 voorkomt, bijelkaar 4 dus een wel verdiende 2e plaats. En het ziet er echt naar uit dat dit niet veel beter wordt, met de Fietsstraat, het niet her ingerichte deel van de Nieuwemeerdijk tussen Sloterweg en Sloterbrug en de absurde wegbelijning onder de A4 viaducten. Blijkbaar alleen maar ter camouflage, van de onnodige kabel en leidingen verplaatsing, op kosten van de...........

06 november 2019 - Groot aantal ongevallen op Nieuwemeerdijk, het gevolg van laakbaar beleid.
Het grote aantal ongevallen waar de PvdA zich terecht zorgen overmaakt is het mede het gevolg van de niet uitgevoerde maar wel afgesproken herinrichting van de Nieuwemeerdijk, nav de actie 10 jaar onveiligheid op de Nieuwemeerdijk.
Mede nav vragen van de PvdA verscheen er 06 november 2019 weer een artikel in HC Nieuws, klik hier en bekijk ook het hoofdstuk over de Fietsstraat, klik hier

.

 • 11 december 2017 - Besneeuwde, onbegaanbare fietsroute Nieuwemeerdijk
  Ondanks alle beloften en aangekondigde sneeuwverwachting, laat de Gemeente zich weer van haar vertrouwde kant zien door te falen in het nakomen van de vele malen herhaalde beloften, (het schoonmaken van de fietsstrook rond de chicanes). Daarbij NIET in spelend op een belangrijke bijkomende verandering. Met instemming van de Gemeente is de Schoolbus 622 komen te vervallen miv 10 december en was de sneeuwval al vanaf 9 december aangekondigd, voor de nu tot de fiets veroordeelde schoolgaande jeugd, gold; zoek het maar uit op maandag morgen, zie maar hoe en of je op school komt. Oordeelt u zelf, dit lijkt mij toch redelijk gevaarlijk / onbegaanbaar en bezijden de afspraken?????
  Al realiseren wij ons best dat er sprake was van een uitzonderlijke situatie veranderd dit niet s aan de risico's.

  Hieronder ziet u de Nwemeerdijk vanaf de Meidoornweg richting de loswal, zeg maar de ochtend route richting Amstelveen

Hieronder ziet u de Nwemeerdijk vanaf de loswal naar de Meidoornweg, zeg maar de thuis reis..

 • maart 2017 - Verkeerstechnische- & Wettelijke onjuistheden tav de inrichting van de Nieuwemeerdijk
  Omdat het blijkbaar of mede door de regelmatige wisseling van betrokken personen, niet duidelijk blijkt, heb ik aan een regelgevingtechnisch onderricht persoon gevraagd een uiteenzetting te maken van alle verkeerstechnische, regelgevingtechnische en wettelijke onjuist heden tav de 30 km inrichting van de Nieuwemeerdijk.
  Deze zullen dan uiteraard ook bekend gemaakt worden aan de gemeentelijk verantwoordelijke, waardoor het bij calimiteiten direct mogelijk is de gemeente aansprakelijk te stellen, immers deze inrichting is gebasseerd op een gemeentelijk besluit, waardoor de verantwoordelijkheid en zeker voor de door hen veroorzaakte onjuistheden onomstotelijk bij hen ligt.

  En ik kan u verzekeren er volgd spoedig meer, wij zijn het als bewoners en mede voor de gebruikers, MEER DAN ZAT DIT LAAKBAAR BELEID klik hier voor een speciaal hoofdstuk over dit onderwerp

 • 17 december 2016 - (Herstel)werkzaamheden aan Fietsstroken
  Ondanks het beperkt schoonmaken is het toch gelukt het rode asfalt van de fietstroken zo te beschadigen met de veegmachines, dat deze hersteld moesten worden. Dit leide tot WEER een verslechtering van de noodzakelijke verkeers duidelijkheid en hiermee de veiligheid. Uit kosten overweging heeft de Gemeente besloten de rode fietsstroken maar met zwart asfalt te herstellen.
  Dit veroorzaakt ongewenst uitwijk gedrag van fietsers rommelige en verwarende indruk over de staat van de fietsstroken.
  Aangevuld met de eerder uitgevoerde werkzaamheden zoals doortrekken van onderbroken strepen slecht dicht straten van verwijderde chicanes en niet verwijderen van puntstukken en slecht tot niet onderhouden van fietssymbolen wordt het steeds meer een rommeltje op de Nieuwemeerdijk en voldoet de inrichting steeds minder aan de voorschriften die hiervoor gelden, klaar blijkelijk niet voor de Gemeente Haarlemmemrmeer. Voor alle duidelijkheid hieronder een toelichting en wat beelden van voorgaande;

  Fietsstroken (Chaos) Nieuwemeerdijk
  Een fietsstrook  is een voor fietsers gereserveerd onderdeel van de rijbaan. De fietsstrook is herkenbaar aan de fietssymbolen. Vaak is het asfalt van een fietsstrook  rood. De rode kleur heeft geen wettelijke betekenis. Wanneer de strook alleen rood is, zonder fietssymbool, dan wordt de strook officieel fietssuggestiestrook genoemd, en kunnen andere voertuigen er ook gebruik van maken. Loopt er een doorge-trokken streep langs de fietsstrook, dan mogen andere bestuurders niet op de fietsstrook komen. Loopt er een onderbroken streep, dan mogen andere bestuurders er wel komen, maar alleen als ze daarmee geen fietsers hinderen.

  (RVV 1990) Fietsstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht.

  RVV 1990 art. 76
  Lid 1: Een doorgetrokken streep die zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindt, mag niet worden overschreden. Bestuurders mogen zich niet links van een doorgetrokken streep bevinden, indien die streep is aangebracht tussen rijstroken of paden met verkeer in beide richtingen.
  Lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing:
  a. Indien de streep wordt overschreden om een naast de gevolgde rijstrook gelegen vluchthaven, vluchtstrook of spitsstrook te bereiken of te verlaten;
  b. Indien aan de zijde vanwaar men de streep overschrijdt een onderbroken streep is aangebracht;
  c. Op bestuurders die een fietsstrook mogen gebruiken, indien er tussen die fietsstrook en de ernaast gelegen rijstrook een doorgetrokken streep is aangebracht.

  Puntstuk
  Onder punt stuk wordt verstaan een wit vlak op de weg dat bestaat uit meerdere hoeken, een wit druppelvormig vlak bij kruispunten valt hier niet onder en mag wel over gereden worden. Dit geldt uiteraard niet voor de witte vlakken die bestaan uit meerdere hoeken.

  (RVV 1990) Puntstuk: meer hoekig vlak op het wegdek, opgenomen bij splitsingen of samenvoegingen van wegen, rijstroken of rijbanen.

  RVV 1990 art. 77
  lid 1: Bestuurders mogen verdrijvingsvlakken en puntstukken niet gebruiken.
  lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing wanneer bestuurders een spitstrook volgen die een splitsing of samenvoeging van wegen, rijstroken of rijbanen passeert.
  lid 3: Het eerste lid is niet van toepassing wanneer bestuurders rechtmatig een busbaan of bus strook volgen die een splitsing of samenvoeging van wegen, rijstroken of rijbanen passeert.


  Hierboven is te zien hoe de reparatie is uitgevoerd aan het asfalt. Hierbij is gebruik gemaakt van de verkeerde kleur asfalt en hebben ze het fietssymbool niet herstelt. De reparatie had uitgevoerd moeten worden met de rode kleur asfalt, deze zwarte kleur zorgt voor nog meer onduidelijkheden. Ook is aan de rechterkant van de foto te zien dat het witte vlak (puntstuk) (gele pijl) bijna weg is.

  Daarnaast bevindt zich hier een doorgetrokken streep recht voor een inrit (witte pijl) naar een woonhuis. Hierdoor mag de bewoner zijn auto niet op de oprit parkeren, omdat de doorgetrokken streep niet overschreden mag worden (art. 76 RVV 1990).

  Tevens geldt voor het parkeren aan de waterkant (achter de gele lijn) hetzelfde probleem, omdat hier ook een doorgetrokken streep ligt. Dit betekend dat er geen auto’s over de doorgetrokken streep de parkeervakken op mogen rijden om daar te parkeren (art. 76 RVV 1990).
  .

  Op de afbeeldingen hiernaast is te zien dat de helft van de chicane is weggehaald. Wat overgebleven is een groot wit vlak met aan weerszijde een witte punt. Deze witte punt wordt ook wel een puntstuk genoemd. Er mag dus niet gereden worden over deze witte vlakken (art. 77 RVV 1990). Alleen creëert dit een onveilige verkeerssituatie als bestuurders stoppen voor het vlak.

  Daarnaast hebben we hier rechts van de gele lijn parkeervakken waar geen auto kan komen, omdat er over doorgetrokken strepen en puntstukken niet gereden mag worden. Tevens zijn er een aantal inritten parkeerplaatsen voor de winkel waar een doorgetrokken streep ligt (witte pijlen).

   

  Voor alle duidelijkheid voorgaande wettelijke RVV informatie is al meerdere keren met de Gemeente besproken, maar ivm de ridicule herstel werkzaamheden en bij behorende verklaring vond ik dat ik deze informatie nogmaals onder u aandacht moest brengen.

  LET WEL de keuze van inrichting (Chicanes) betreft een Gemeentelijk besluit waarop geen inspraak mogelijk is geweest, zoals te doen gebruikelijk bij bijv. Verkeersbesluiten.
  Dus de absurde situaties zijn VOLLEDIG de verantwoordelijkheid van dezelfde Gemeente.

  Voorgaande is kort na de herstelwerkzaamheden voorgelegd aan de afdeling Beheer- & onderhoud van de Gemeente, wij zijn in afwachting op hun (een) reactie, wordt hopelijk vervolgd...........

  .

 • 21 november 2016 - Gem. bewonerbijeenkomst ivm Nwe Plan van Aanpak Ringdijk & Ringvaart
  Zoals lang geleden aangekondigd vond 21 nov. 2016 dan eindelijk de bijeenkomst plaats, klik hier voor een informatiepagina over deze bijeenkomst.

  Tijdens deze avond is tevens beloofd dat er nog een extra bijeenkomst volgt over de Verbreding A9 Holendreacht - Amstelveen, welke wel degelijk (niet positief) effect zal hebben op ons buurtschap, klik hier voor voorbereidende informatie. Hopelijk volgt deze bijeenkomst tijdig zodat er nog iets met de te verwachten opmerkingen gedaan kan worden en niet zoals te doen gebruikelijk als mosterd na de maaltijd.
  Een voorbeeld van de dagelijks ONVEILIGE SITUATIES, gelukkig reed er nu GEEN Fietser.

 • 10 september 2015 - SPOED Brief namens zenuwachtige wethouder aan alle Dorps en Wijkraden

  Met onderstaande begeleidende tekst stuurde de Gemeente namens de zenuwachtig of eigenwijze wethouder bijgevoegde brief aan alle dorps en wijkraden, die overigen ook de lokale kranten lezen waarin al uitgebreid verslag is gedaan van de bijeenkomst in Vijfhuizen.
  ===========================================================================================
  Geachte besturen van Dorps- en Wijkraden,

  Onlangs heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in Vijfhuizen in het kader van het Plan van Aanpak Ringdijk en Ringvaart. Om u hierover te informeren heeft wethouder Elzakalai een brief opgesteld aan de dorps- en wijkraden aan de Ringvaart.
  Deze stuur ik u bijgaand toe.
  Omdat er aanstaande maandag een kernenoverleg plaatsvindt, leek het me verstandig om de brief aan u allen toe te sturen.

  Ik wens u alvast een prettig weekend!
  Met hartelijke groet,
  namens wethouder Elzakalai,

  Martien Brander
  clustermanager Gebieds- en Relatiemanagement
  ===================================================================================

  Tijdens het aangehaalde kernenoverleg (kenrenoverleg ZONDER college van B&W) is deze ZEER vreemde gang van zaken ter spraken geweest, deze brief is in tegenspraak met de gemaakte afspraken tijdens de Raadsvergadering waarin het Concept PVA is besproken. De wethouder heeft in samenspraak met de raad toen afgesproken met de kernen in overleg te treden voor een juiste prioritering van de Verkeersveiligheid in het Concept PVA. Omdat namens de meeste kernen toen te kennen is gegeven dat de Verkeersveiligheid ONVOLDOENDE prioriteit krijgt in dit PVA.
  Blijkbaar zijn dit loze woorden gebleken hij gaat gewoon door met doorvoeren van het PVA en de verkeers(on)veiligheid o.a. voor school gaande fietsers neemt hij op de koop toe, anders gezegd vindt hij blijkbaar minder belangrijk dan zwerf vuil.
  Ik kan u melden dat er een planning gemaakt is voor een nieuw overleg met de Ringdijk kernen, hoe hiermee om te gaan.

  Overigens hebben wij als Buurtvereniging de brief nog niet officieel ontvangen anders dan de gemailde versie zoals hiervoor beschreven. Zeer vreemd omdat wij 1 van de 7 kernen waren die tot een PVA hadden verzocht en ook als een van de eerste kernen op het to do lijstje stonden. Maar waarschijnlijk door dat wij te "lastig" zijn, komen wij nu helemaal niet meer voor op zijn lijstje, zie aangehaalde brief van 10 september.

 • 20 augustus 2015 - "Ringdijk biedt veel kansen" HC Nieuws klik hier voor dit artikel
  Dit artikel doet vermoeden dat de gemeente gewoon doorgaat met het uitvoeren van het nieuwe Ringdijkplan, dit lijkt ons gelet op de afspraken en toezeggingen nav onze inspraak bij behandeling van dit plan een onjuiste gang van zaken.
  Veel van de vertegenwoordigers van verschillende Ringdijkdorpen die de brief aan de Gem. raad hebben gestuurd van waaruit dit plan zou zijn ontsproten herkennen hun ideeen en wensen nl niet terug of met foute prioritering in het voorliggende plan van aanpak.
  De Gemeente raad heeft de wethouder verzocht eerst hierover (prioriteit verkeersveiligheid) duidelijkheid te verschaffen. Dit zou na het zomerreces in de raad besproken worden, uiteraard in samenspraak met de Ringdijkdorp vertegenwoordigers.
  Blijkbaar heeft niet iedereen bij de gemeente dit begrepen, jammer.
  Als Buurtvereniging Nieuwemeer gaan wij eerst de bewoners bijpraten over de stand van zaken en vervolgens bezien hoe het aangepaste plan in uitvoer gebracht kan worden. Deze bijeenkomst zullen wij op korte termijn beleggen.


 • mei 2015 - (CONCEPT) Plan van aanpak Ringdijk en Ringvaart
  Tijdens het halfjaarlijkse kernenoverlg met het college van B&W hebben wij als Ringdijk kernen, muv Rijsenhout onze zorgen geuit tav het Plan van aanpak Ringdijk en Ringvaart.
  Volgens de wethouder is dit plan opgesteld nav onze brief van 12 april 2014 zoals te lezen is in zijn begeleidende Nota en mede gebaseerd op onze inbreng tijdens de voorpresentatie dec 2014.
  Erik Hoogenboom heeft tijdens het Kernenoverleg al aangegeven dat wij onze inbreng in het geheel niet terugvinden in het plan en dat dit zeer vreemd is als je kijkt naar de beweringen van de wethouder. Verder hebben wij gemeld dat er blijkbaar onvoldoende participatie heeft plaatsgevonden. Dit wordt onderschreven door de vanuit Ringdijk dorpen verstuurde brieven.
  Er is namens doorr de Ringdijk dorpen overduidelijk aangedrongen op het loskoppelen van de Verkeersveiligheid uit het Mega voorliggende plan omdat deze verkeersonveiligheid nu al veel te lang duurt en wij hier eigenlijk niet langer mee kunnen wachten. Tevens hebben wij gemeld dat een aantal van de punten uit het plan waarschijnlijk vanzelf worden opgelostof oplosbaar worden met een goede verkeersveilige inrichting. Hierbij is maatwerk per kern noodzakelijk, na 7 droeve jaren rekenen wij op 7 prettige/veilige jaren.
  Om u een idee te geven van het geen er allemaal mee speelt hieronder de verschillende stukken;

  - Brief Ringdijk Dorps en Wijkraden ivm het uitblijven van actie vanaf de Gemeente
  - CONCEPT plan van aanpak Ringdijk en Ringvaart incl. Nota
  - Brief van de wethouder aan de Gem. raad als gevolg van het Kernenoverleg

  Blijkbaar heeft wethouder Elzakalai het nog steeds niet begrepen of spreken wij een volledig andere taal, zo bleek ook in de raadzaal donderdag 28 mei. "Eerst Veiligheid en andere GEEN Plan van aanpak Ringdijk en Ringvaart" wat ons betreft en dan niet alleen voor de eerste zeven Dorps en wijkraden maar voor ALLE Ringdijk dorpen.
  - Erik Hoogenboom en Erik Verpa alen spraken namens de dorpen die op 21 april de laatste brief verstuurden . Inspraakactie bekijken voorafgaande aan de behandeling in de Raad klik hier voor de Youtube versie deze is iets ingekort en beperkt zich uitsluitend tot dit onderwerp

  - Het kranten artikel "Doe eerst verkeer dan de rest" uit het Haarlems Dagblad bekijken dd 29 mei 2015
  - Het kranten artikel
  "Kritiek van raad op plan van aanpak Ringdijk" uit het HC Nieuws bekijken dd 29 mei 2015


  Conclusie de gehele Gem. raad vind de Verkeersveiligheid de hoogste prioriteit hebben en heeft hier een aparte sessie voor aangevraagd, maar ondanks dit alles wil de wethouder dit onderwerp NIET loskoppelen uit zijn plan. Wat op ons verzoek is
  gemaakt ? Zijn wij nou zo dom of wil deze wethouder het gewoon NIET begrijpen ?
  Laat duidelijk zijn: veel onderwerpen uit het plan vinden wij ook zeer belangrijk, maar allemaal ondergeschikt aan en volgend op de Verkeersveiligheid. Verschillende onderdelen behoren gewoon bij onderhoud en beheer en noodzaken geen apart plan. Tevens vinden wij dat er – niet alleen inzake verkoop kades, maar ook m.b.t. de impasse opstalrechten kwestie- overleg met het SBOH gepleegd MOET worden. De gemeente is er voor de burger en niet andersom.

 • 30 april 2015 - Ringdijk biedt grote kansen, College wil meer beleving rond gemeetegrens
  Mooie plannen, maar middels de niet aangehaalde brief van 21 april zien de meeste Ringdijk dorpen de plannen wel zitten, maar dient de Verkeersveiligheid losgekoppeld te worden van deze plannen. Na 7 jaar ervaring met het Ringdijkbeleid en Deltaplan Bereikbaarheid en vooral de NIET gehaalde verkeersveiligheid doelstellingen, willen wij niet dat dit weer ondersneeuwt in een megaplan. De Verkeersveiligheid zal als basis moeten dienen voor eventueel verdere plannen. Dit punt zal ook hoog op de agenda staan tijdens het "Halfjaarlijke Kernenoverleg met het College van B&W" op 11 mei 2015. Het kranten artikel bekijken, klik hier......
  .
 • 21 april 2015 - Brief namens Ringdijk dorpen, aan college B&W en cc Gem. Raad inzake Ringdijkbeleid
  26 maart 2015 heeft er in Nieuwemeer een overleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de kernen aan de Ringdijk.
  Aanleiding is de verkeers onveiligheid op de Ringdijk. De gemeente heeft zoals eerder gemeld aangegeven een groot plan te willen opzetten waarin alle facetten van de Ringdijk worden opgenomen. Tijdens het overleg van 26 maart is gebleken dat de meerderheid zich zorgen maakt over de duur en omvang van dit nieuwe plan/project, maar belangrijker is de conclusie dat velen GEEN vertrouwen hebben in de noodzakelijke aandacht en haast welke passend is voor de huidige onveilige verkeerssituaties, mede als gevolg van de mislukte inrichting. In gezamelijk overleg is
  er 21 april een brief opgesteld en verstuurd. Tijdens het komende kernenoverleg dd 11 mei 2015 zullen wij deze brief ter sprake brengen en rekenen wij op een onderbouwde reactie van het college.
  .
 • februari / maart 2015 - Overleg starten met de kernen langs de Ringdijk.
  Het is de bedoeling dat er naar aanleiding van de brief 2014, reactie van de gemeente en alle opstapel staande projecten tav de Ringdijk, een overleg wordt gestart met de Kernen, gelegen aan de Ringdijk, om te bezien waar er gemeenschappelijke problemen en/of oplossingen wenselijk zijn voorwat betreft verkeer. Hiervoor zijn tijdens het laatste kernenoverleg 16 februari 2015 contact gegevens uitgewisseld.

 • 17 & 18 december 2014 - Weer een poging van de Gemeenteraad om iets aan het verkeer te doen. Deze twee artikelen stonden in de lokale kranten, weer een kans om iets aan het verkeer te doen, alle borden op de chicanes kunnen weg dit zijn er 4 per chicane. Het verwijderen past ook beter bij de beoogde inrichting nl 30 km zone, hier hoort GEEN voorrang geregeld te worden, dus waarom wel op elke chicane ? De verwachting is dat het hufter gedrag ook afneemt want dit ontstaat vooral door de mensen die voorrang nemen en dit zeker niet willen en zullen verlenen. Lijkt een win win.
  Dus ik zou zeggen wethouder besparen op de regelmatige vervangingskosten en een bekende proef omgeving, gewoon doen, bijvoorbeeld op de Nieuwemeerdijk we heten u en de proef graag welkom.

Pilot om aantal terug te brengen - Gemeente wil minder borden - Witte Weekblad 17 december 2014
"Middelvinger in plaats van zwaaihandje" Raad praat over ergenissen in het verkeer - HC Nieuws 18 december 2014

 • 09 oktober 2014 - Reactie Gemeente nav verzoek om (hernieuwde) Aandacht Ringdijkbeleid
  Begin april 2014 is er namens verschillende kernen gelegen aan de Ringdijk een verzoek tot hernieuwde aandacht voor het Ringdijkbeleid gestuurd aan het nieuwe college. klik hier om deze brief te bekijken
  In een later stadium heeft Dorpsraad Kaag-Buitenkaag, deze brief ook onderschreven.
  Begin oktober kregen wij hierop de volgende reactie, klik hier om deze brief te bekijken. Belangrijkste conclusie is dat er een plan van aanpak wordt opgesteld, dat voor eind 2014 wordt vastgesteld, hopelijk nu wel in goed overleg.

  .
 • 12 sept 2014 - Haarlems Dagblad besteed aandacht aan Ringdijk
  Onderstaande artikelen stonden in het Haarlems Dagblad, naar aanleiding van een gezamelijke brief aan de nieuwe Gemeente raad en een na 30 jr herhaald interview met een deel van het bestuurds van de Buurtvereniging Nieuwemeer.
  - -
  Dorpen willen praten over Ringdijk artikel uit Haarlems Dagblad online
  - -
  Strijd Nieuwe Meer tegen verkeer en de bouwput artikel uit Haarlems Dagblad online
 • 22 mei 2014 - Presentatie Themabijeenkomst Fietsstroken van feb. 2014
  Door Fietsberaad CROW Kenniscentrum voor fietsbeleid wordt veel onderzoek en informatie uitwisseling verzocht op het gebied van Fietsen en verkeer op hun website trof ik de volgende stukken aan;
  - Discussienotitie fietsstroken februari 2014
  -
  (selectie uit) de Presentatie Bijeenkomst fietsstroken 22 mei 2014
  Ik kan u adviseren deze site een te bezoeken, u vind hier ongelofelijk veel informatie en voorbeelden in een zeer uitgebreide kennisban, klik hier om deze website te bekijken

 • 24 april 2014 - Nieuw college in Wijdemeren geeft goed voorbeeld voor nw college in de Haarlemermeer
  Ondersteund door het programma "Hete Hangijzers van RTV-NH" heeft het college een goed start gemaakt in Wijdemeren, hopelijk zal het nieuwe college in Haarlemmermeer dit voorbeeld volgen.
  "Bloembakken Wijdemeren eindelijk weg" bekijk en beluister dit artikelen op RTV-NH het mag duidelijk zijn dat voor de Bloembakken in Wijdemeren de chicanes op discutabele plaatsen op de Ringdijk beoogd zijn.


  03 april 2014 - Doorgaand spitsverbod Nieuwemeerdijk tijdens afsluiting Schipholweg
  Na spoedoverleg door de VROM cie met de Gemeente zijn er borden geplaatst op de Nieuwemeerdijk, thv de Loswal en de T-kruising met de Meidoornweg. Dit omdat ondanks de beoogde omleidingsroute over de A9 er een onacceptabele verkeerstoename plaatsvond op de Nieuwemeerdijk gedurende de spits periode.
  Deze maatregel blijft van kracht gedurende de werkzaamheden/afsluiting van de Schipholweg, ter hoogte van Sony City.
T-kruizing Meidoornweg - Nieuwemeerdijk
Nieuwemeerdijk thv loswal
Informatie tav de werkzaamheden Schipholweg, klik hier voor het artikel uit het HaarlemsDagblad
 • 03 maart 2014 - Ringvaartbewoners willen onopvallende snelheidscontroles
  Dit artikel stond 3 maart in het HaarlemsDagblad, dit artikel bekijken, klik hier.
  Ik denk dat de camerakasten ook al zijn ze leeg meer snelheidsremmende werking hebben dan de chicanes en wat mij betreft mogen ze de kasten laten staan. Met eventuele snelheidscontroles zouden wij zeer blij zijn, maar ondanks herhaaldelijke verzoeken is het in Nieuwemeer nog nimmer gelukt.

 • 26 februari 2014 - "Participatie niet geloofwaardig" Witte Weekblad
  N.a.v. de inspraak actie namens de Buurtvereniging Nieuwemeer, verscheen bijgevoegd artikel in het Witte Weekblad, tevens is er door de wethouder een afspraak voor een gesprek gepland op 17 maart, met het bestuur van de Buurtvereniging.
 • .
 • 06 februari 2014 - Behandeling Update Deltaplan Bereikbaarheid 2014
  College wil nieuwe Sloterbrug -
  Witteweekblad 05/05/2014
  De plannen ivm de vernieuwing van de Sloterbrug maken deeluit en worden mede mogelijk gemaakt middels het Deltaplan Bereikbaarheid. Het vernieuwen lijkt in eerste instantie een goed plan, maar is dit ook zo? Dit vroegen wij aan een verkeerspecialist die in Badhoevedorp woont, zijn reaktie;
  Mijn inziens moet altijd het centrale uitgangspunt zijn: VERKEERSVEILIGHEID. Vooral aandacht voor kinderen en ouderen.
  Dat maakt een belangrijkdeel van het leefklimaat en dat maakt het fijn om erin te wonen.
  SLOTERBRUG
  Amsterdam heeft een stroomweg naar de Sloterbrug. De Sloterbrug heeft nu dienst als VERKEERSREGULERENDE MAATREGEL. Wanneer deze maatregel wordt verwijderd d.m.v. een nieuwe brug zal de doorstroming aanzienlijk verbeteren, wat automatisch leidt tot een grotere verkeersintensiteit op de aansluitende wegen. Amsterdam heeft het prima voor elkaar, daar ligt een profiel van een stroomweg. In Badhoevedorp ligt er een profiel van een gebiedsontsluitingsweg (of nog lager de Nieuwemeerdijk 30 km) . De Amersfoordtlaan zal dus flink ge-upgrade moeten worden om de toenemende verkeersstromen aan te kunnen. Minimaal zullen er vrijliggende fietspaden moeten komen volgens de richtlijnen/eisen CROW.
  Verderop op het kruispunt met de Sloterweg ontstaat het volgende probleem. Deze kan waarschijnlijk de nieuwe verkeersstromen niet aan. Een in het verleden geopperde knip is een noodmiddel. Dit belemmerd het interne verkeer in Badhoevebedorp en zal leiden tot heel veel “sluipverkeer” in de smalle kindrijke straten. Ook de grote verkeersstroom naar de nieuwe A9 zal zijn weg in het dorp gaan zoeken. Alle belemmeringen die dan noodzakelijkerwijs aangebracht gaan worden zullen ook het interne verkeer in Badhoevedorp raken.
  Voorgaande informatie hebben wij meegenomen in onze inspraakreactie in de Gemeenteraad, tijdens de behandeling van de Update van het Deltaplan Bereikbaarheid 6 februari 2014. Hier is de Sloterbrug / Nieuwemeerdijk onderdeel van.
  De inspraak reaktie zoals deze is uitgedeeld tijdens de vergadering nalezen, klik hier
  Hieronder ziet u beelden van de inspraak reaktie zelf.
  Waarbij geen noemens waardige vertegenwoordiging uit Badhoevedorp aanwezig was ???


  En als u de hele vergadering incl. de reakties wilt bekijken kan dit via de gemeentelijke website, klik hier

  Het Uitvoeringprogramma 2014 Deltapaln Bereikbaarheid 2014 heeft als basis gediend voor onze reakties, klik hier.

  Wij zijn van mening dat Amsterdam beter de Ookmeerweg kan aanpassen op de doelstellingen en plannen vanuit Badhoevedorp, nl 2x 2-baans, maar ook de aansluiting op de A4 van Nieuw Sloten ter hoogte van het Mercure Hotel moet verbeteren. Hiermee zal de druk op de Sloterbrug afnemen en kan er worden volstaan met een fietsbrug om het probleem Fietsveiligheid ter plaatsen adekwaad aan te pakken. In tegenstelling wat gesuggereerd zal dit ook verre weg de goedkoopste en beste oplossing zijn.
  .
  De Gemeente raad belooft en verzoekt de wethouder om beterschap tenaanzien van participatie, laat dit dan ook blijken door naar voorgaande te kijken.
  Als wij de beloofde schriftelijke reactie van de wethouder ontvangen zullen wij deze uiteraard hier toevoegen.

.

 • 25 januari 2014 - Sloterbrug Badhoevedorp wordt vernieuwd HaarlemsDagblad 25 januari 2014
  Hopelijk realiseren de bewoners van de Burg. Amersfoordtlaan en de Oranje Nassau school en het naast gelegen kinderdagverblijf zich dit ook, want deze laan behoort nu al tot 1 van de 2 vuilste lanen, met een nieuwe Sloterbrug, lees meer verkeer wordt dit nog erger. Nog meer auto´s en bussen, verhoogt de veiligheid ook niet op de Burg. Amersfoodtlaan.
  Bedankt u vooral Dhr. Teunissen adviseur van de Dorpsraad Badhoevedorp e.mail

.

 • 15 januari 2014 - Raad bespreekt fietsveiligheid witte weekblad 15 januari 2014
  Hopelijk is dit niet alleen maar een stukje verkiezingspolitiek, maar gaat er eindelijk echt iets gebeuren, dus niet alleen maar praten maar eindelijk iets doen, om te beginnen, wat ons betreft, bij de ........... chcianes op de Ringdijk, verbeter eerst de fouten voor je aan nieuwe projecten start..

 • 27 december 2013 - Inrichting en vormgeving Nieuwemeerdijk VOORSCHRIFT TECHN.ONJUIST.
  De gemeente heeft met de vormgeving en inrchting van de Nieuwemeerdijk NIET gehandeld naar de richtlijnen van de CROW . Dit landelijk advies orgaan heeft als als richtlijn dat de rijbaan voldoende breed moet zijn om een file in 2 richtingen te kunnen laten passeren zonder gebruik te maken van de fietsstrook. De rode stroken hebben door dat de fietssymbolen erop aan zijn gebracht de officiele status van fietsstrook gekregen en hebben hiermee ook een officiele status verkregen. Tevens is het hierdoor verboden voor bromfietsers om gebruik te maken van deze stroken, muv incidentieel gebruik.
  Kijk voor de onderbouwing van voorgaande op Fietstrook (WegenWikkiPedia site)
 • 17 december 2013 - Zo maar een greep uit verkeersgedrag door en rond een chicane op de Nieuwemeerdijk.


Hier treft u een korte impressie van het verkeersgedrag rond een chicane op de Nieuwemeerdijk, waar het met grote regelmaat fout gaat. De beelden onderschrijven de reden. Het afwijkende (fiets)gedrag, zou hier niet plaatsvinden als de chicane er niet was. Voor alle duidelijkheid de chicanes zijn mede geplaatst met als doel verhoging van de fietsveiligheid.
---- Onjuiste en foute maatregel-----

Kijk voor meer voorbeelden op het Youtube kanaal NieuwemeerInfo, klik hier.....

 • 21 oktober 2013 - Vreemd antwoord van Gemeente nav schriftelijke klacht verkeer Nieuwemeerdijk
  Nadat een bewoner van de Nieuwemeerdijk per e.mail haar beklach heeft gedaan ivm het verkeer en snelheid en de immer uitblijvende controle/handhaving hierop, ontving zij een onbevredigende reaktie, waarvan zij de gemeente vervolgens weer schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.
  Reactie/antwoord van de Gemeente dd 02 oktober 2013
  Vooral de 2e alinea is pertinent onjuist, dit wordt in onderstaande vervolg reactie onderbouwd.
  .
  Vervolg reactie ivm onbevredigend, lees onjuist antwoord dd 21 oktober 2013
  Naar aanleiding van voorgaande moeten wij helaas weer bevestigen dat het "vreemde" beleid van de gemeente gestoeld is op "onjuiste" aanname en informatie. Jammer maar dit verklaard veel, heel veel. :-(
  .
 • 16 oktober 2013 - Daar is ie weer : De Sloterbrug
  Dit artikel stond in het Witte Weekblad, Het "beleid" van de Gemeente blijft ondoorgrondelijk, lees ook de reacties dd 21 oktober hierboven.
 • Grote opruimactie van paaltjes en andere nodeloze knelpunten Fietsveiligheid krijgt prioriteit
  Telegraaf 14 augustus 2013, klik hier om dit artikel te bekijken.....
  Via een speciale website kunt u melding maken van paaltjes die de Fietsveiligheid ingevaar brengen, klik op http://www.fietspaaltjes.nl/haarlemmermeer en meld ze aan of stem op bestaande meldingen zoals de paaltjes/chicanes

 • 22 mei 2013 - Beantwoording schriftelijke vragen Een Haarlemmermeer inzake verwijdering ½ chicane thv Nieuwemeerdijk 77
  Meestal geld "wat langduurt is lekker", maar of dat ook hier van toepassing is moeten wij nog zien. Bijgevoegd de schriftelijke beantwoording. Hierbij moeten wij opmerken dat er over dicht asfalteren is gesproken en de optie zwarte klinkers als alternatief.
  Als het goed vlak word gestraat nkunnen wij er mee leven al is het de vraag wat voor geluid dit veroorzaakt bij het passeren?
  Wel reken wij erop dat de witte vlakken worden verwijderd, zodat ongewenst omzeil/omrij gedrag zoals elder het geval is wordt voorkomen. De nu gekozen optie is mede bedoeld om te bezien of de elders met witte klikers dichtgestraate versie niet beter gewijzigd kunnen worden ivm de verkeersveiligheid.
  De schriftelijke beantwoording na lezen, klik hier....


 • 15 mei 2013 - Camera doorgaand vrachtwagen verbod operationeel
  Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het dan zover, de camera thv de A4 viaducten is operationeel en met de beelden wordt vanaf nu ook wat gedaan. Klik hier voor het kranten bericht Witte Weekblad / InforMeer


 • 14 mei 2013 - Informatie tav de planning inzake de verwijdering van de halve chicane thv nr 77
  Ondanks de hoge prioriteit ter verbetering van de veiligheid(sbeleving) voor de aanwonende, staat de verwijdering van de halve chicane pas gepland voor juli 2013. Ondanks de uitgesproken teleurstelling tav het zeer late tijdstip van verwijdering, blijkt de planning niet naar voren gehaald te kunnen worden. Wat ons betreft een ONBEGRIJPELIJKE situatie, het gaat hier immers om het (on)veiligheid gevoeld van de aanwonende tot dat de beloofde maatregelen doorgevoerd zijn. Zoals als voorbeeld aangehaald in het beheeroverleg van 22 april, 9 maanden in spanning te leven is voor een bevalling al een hele opgave, maar 9 maanden met een onveilig gevoel in je eigen woning te leven is een ONACCEPTABELE situatie.
  De bewonerbrief dd 14 mei bekijken, klik hier


 • 17 april 2013 - Een Haarlemmermeer stelt schriftelijke vragen aan wethouder ivm uitblijven beloofde actie tav chicane thv Nieuwemeerdijk 77
  Ondanks herhaaldelijke verzoeken en gemeentelijk overleg blijft de beloofde actie, "het verwijderen van tenminste 1 deel van de chicane thv Nieuwemeerdijk 77" uit. Om deze reden heeft Een Haarlemmermeer, Hans Spijker schriftelijk vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder. Hans is vanaf de speciale overleggen met de bewoners, nadat een auto de woning is was gereden, direct betrokken bij het verloop van de noodzakelijke en beloofde acties. De vragen kunt u hier na lezen.... ..de aangehaalde bewoner brief dd 18 dec. 2012, kunt u hier nalezen....
  In het komende Gemeentelijke Beheer & Onderhoud overleg 22 april, staat dit punt ook weer op de agenda.

 • 27 februari 2013 - Weggebruiker past rijgedrag aan Verkeer veiliger met positiviteit
  Een goed artikel met deze kop stond in de Telegraaf, gebasseerd op recente onderzoeks resultaten.
  Dit artikel bekijken, klik hier..... Telegraaf 27 februari 2013
  Dit onderschrijft dat de negatieve inrichting van de Ringdijk met al haar gebods- en verbodsborden en negatief ervaren chicanes nooit het gewenste, veiligheidsverhogende resultaat zullen opleveren.
  Hopelijk wordt er iets gedaan met dit onderzoek, goedkoop en makkelijk negativiteit wegnemen, minder negitiviteit resulteerd in meer positiviteit. Verwijderen is ook nog goedkoper van vervangen, veranderen en opnieuw bedenken, maar dit is mijn persoonlijke mening. ;-)

 • 3 februari 2013 - INGEZONDEN Westerpost "LYING ALL THE TIME" Het vervolg van de Bezuijense Baan dit artikel bekijken......
  In dit artikel wordt vanuit een andere oog punt aandacht gevraagd voor de onveiligheid voor fietsers in de regio, ik denk dat dit mede wordt veroorzaakt door de onder verantwoordelijkheid van de gemeente zelf gecreerde onveilige situaties voor fietsers rond de chicanes op de ringdijk.
  Een makkelijkere verbetering van de aangehaalde onveiligheid lijkt ons binnen handbereik, voorstel; "verwijder de chicanes".
 • 25 december 2012 - Raad positief over voortgang
  In dit artikel gaat het over het Deltaplan Bereikbaarheid, het eerder opgestarte plan Ringdijk beleid is hier onderdeel van geworden, en met het oog op de omlegging A9 blijft het zeer onduidelijk wat en wanneer maatregelen voor Badheovedorp van kracht worden.
  Dus de te vredenheid over het plan met het oog op Badhoevedorp lijkt me wat te voorbarig.
  Daarbij komt dat de gerealiseerde maatregelen, de korte termijn maatregelen betreffen, welke snel en met weinig exrtra kosten gerealiseerd konden worden, ben benieuwd naar het vervolg.....
  Het artikel Witte Weekblad bekijken .......


 • 18 december 2012 - Gemeentelijke reaktie ten aanzien van maatregelen Nieuwemeerdijk thv 72 tot 80 Naar aanleiding van het overleg als gevolg van de auto die de woning in is gereden, worden er een aantal maatregelen genomen.
  De paaltjes ter bescherming van het voetpad en haar functie zxijn inmiddels geplaatst.
  De wijziging van de chicane staat gepland voor 2013. Gelukkig is de gemeente hier voornemens de de halve chicane dicht te straten met zwarte klinkers, hierdoor ontstaat er een goede vergelijk mogelijkheid met de met witte klinkers dicht gestrate versies elders op de nieuwemeerdijk. Bezware tav deze versies zijn bekend of terug te lezen elders op deze site. De opmerkingen tav de ongevalcijfers is te betreuren, gelet op de beschikbare informatie zie vermeldingen april 2012 hieronder.
  Kijk voor de volledige toelichting bijgevoegde brief ...... dd 18 december 2012

 • 06 november 2012 - Flitspalen op de Ringdijk vernieuwd - Witte Weekblad
  Dit artikel lezen, klik hier
  Dit bericht roept wel vragen op, zie bij dit artikel geplaatst onderschrift op de bijlage.


 • 08 november 2012 - Nieuwemeerdijk veiliger - Hoofddorpse Courant
  Dit artikel lezen, klik hier
  De titel doet mogelijk vermoeden dat de Nieuwemeerdijk veiliger is geworden, maar dit is (nog) geen sinds het geval, lees dit als een wens van de bewoners. Tijdens de recent op geleverde nieuwe gevel van de woning, stonden de paaltjes er (nog) niet.
  Week 45 / 46 zijn er paaltjes op het trotoir geplaats, een eerste stap in de goede richting.........

 • 03 oktober 2012 - Gemeente organiseert met aanwonende bewoners en vertegenwoordiger Eén Haarlemmermeer gesprek over chicane thv Nieuwemeerdijk 73
  Naar aanleiding van de raadsvragen, door Hans Spijker Ee´n Haarlemmermeer, zie 10 september 2012, is er door de Gebiedmanager Matthie Vermeulen een overleg georganiseerd over de chicnaes en de veilgheid op de Nieuwemeerdijk en in het speciaal de onveilige situatie thv nummer 73. Dit alles mede naar aanleiding van de toezegging van de verantwoordelijk wethouder.
  Indien er meer over de resultaten is te melden dan zullen wij dit hier publiceren, wordt vervolgt......

 • 27 september 2012 - Verbetering uitstraling aanzicht A4 viaducten Nieuwemeerdijk / Ringvaart
  Onderdeel van de verkeersveiligheid op de Nieuwemeerdijk is de situatie thv de A4 viaducten, na een lang lopend traject van overleg met de gemeente en RWS ziet het nu echt naar uit dat de onderdoorgang een verbetering wordt doorgevoerd.
  De planning is; voorbereidingen werkzaamheden eind 2012 en start voorjaar 2013.
  Kijk voor meer informatie

 • 10 september 2012 - Raadsvragen (on)veiligheid Nieuwemeerdijk
  Tijdens het vragen uur in de Raadsvergadering van 10 september hebben 2 bewoners hun zorgen geuit nav het de 2 ongevallen thv de chicane nieuwemeerdijk 73 een auto tegen een boot en een auto in de gevel van een woning.
  Witte weekblad artikel "Chicanes op de dijk zijn probleem niet" d.d. 12 september 2012

  Hoofddorpse Courant Bezuijen: chicanes laten staan op Nieuwemeerdijk d.d. 13 september 2012


  Hier kunt een de behandeling van de vragen ook terug kijken, klik hier link naar de Gemeentelijke website
  De bewoners van Nieuwemeer worden via het hah buurtblad ´t Dijkertje en deze website regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op en rond de Nieuwemeerdijk, dit weet de wethouder en over verschillende oplossingen is ook uitgebreid met hem overlegd. Doordat een paar bewoners (BBN) denken dat de chicanes goed werken, kan de wethouder zich hier achter verschuilen. Ook al weet hij dat het hier om een paar bewoners gaat, als het hem uitkomt luisterd hij wel naar een zeer kleine minderheid.
 • 06 september 2012 - Eerste overleg op te zetten Klankbordgroep Ringdijkbeleid
  Om de gemeente gezamelijk namens alle kernen langs de Ringdijk te informeren over de stand van zaken tav de weginrichting, hebben de kernen een werkgroep opgericht. Vragen uit deze klankbordgroep kunnen dan aan B&W worden voorgelegd tijdens de kerncontact overlegen.
 • 04 september 2012 - Een Haarlemmermeer wil van chicanes af - Witte Weekblad
  Dhr. Hans Spijker, oud bewoner van de Nieuwemeerdijk geeft namens zijn partij aan wat er met de chicanes zou moeten gebeuren. Dit ter voorbereiding op de raad vragen 6 september aan de verantwoordelijk wethouder.
  Dit artikel bekijken..

 • 23 augustus 2012 - "Chicanes Nieuwemeerdijk moeten snel weggehaald" - Hoofddorpse Courant
  Politieke partij Een Haarlemmermeer pleit voor maatregelen na incidenten - Dit artikel bekijken..... (d.d. 23/08/2012)
  Na weer een 2 tal ongevallen kort achter elkaar, klik hier voor meer info, gaat "Een Haarlemmermeer" op 6 september vragen stellen aan de verantwoordelijk wethouder.

 • 10 mei 2012 - Meer fietsers in het ziekenhuis - Telegraaf
  Uit dit artikel over de resultaten van een onderzoek door Veiligverkeer NL blijkt dat de voorgestelde veilgiheidscijfers door de Gemeente blijkbaar op meer manieren zijn uit te leggen of gewoon niet kloppen. Blijkbaar kloppen de ervaring op o.a. de nieuwemeerdijk beter met de werkelijkheid. Dit artikel bekijken, klik hier

 • 11 april 2012 - Meer verkeersslachtoffers dan officieel naar buiten komt Witte weekblad 11 april 2012
  Dit artikel bekijken, klik hier
  . Dit verbaast ons in Nieuwemeer niet, wij hebben al herhaaldelijk gevraagd naar de juiste cijfers omdat deze al tijden niet overeenkomen met het geen er op de Nieuwemeerdijk gebeurt rond o.a. de chicanes. Maar misschien nu eindelijk tijd op op basis van juiste informatie de juiste beslissingen te nemen.
 • 15 februari 2012 - Vragen Dorpsraad over bereikbaarheid
  In een artikel in het Witte Weekblad zijn de vragen van de dorpsraad (dus niet de Buurtvereniging) verwoord, als buurtbewoner ben ik zo vrijgeweest hier wat opmerkingen aan toe te voegen. Dit artikel lezen.....

 • 07 feruari 2012 - Reaktie gemeente op openbrief van 11 oktober 2011 Sloterbrug.
  N.a.v. een openbrief aan de wethouder 11 oktober 2011, heeft Dhr. W. Uitman 11 oktober dan toch nog een reaktie mogen ontvangen. Het betreft een herhaling van zetten en bedoeld als een pleister op een wond die blijkbaar niet wil helen. Maar waar over verschillende behandel methode voor mogelijk zijn.
  In de brief wordt tegenstrijdig gereageerd, nl. voorkomen van sluipverkeer en beoogde toename van gemotoriseerd verkeer.
  Misschien dan toch nu ook eindelijk kijken naar het al lange tijd geleden voorgestelde doorgaand (lees sluipverkeer) verbod tijdens de spits periode op de Nieuwemeerdijk, het verleden heeft uitgewezen dat dit werkt. De voorgestelde verwachtingen zijn zeker met het huidig voorgestelde trace met afrit van de A9, niet rieel. Het lijkt er meer op dat deze brief is bedoeld ter voorbereiding van de optimalisatie van het OV over de Sloterbrug, maar we zullen zien.
 • 06 en 09 februari 2012 - Sneeuwaanpak volgens de Gemeente
  Maandag 6 februari werd er toch alsnog geveegd in de chicane, zoals beloofd, maar oordeelt u nu zelf (zie onderstaande foto´s, heeft dit zin ? Als je in het donker over de dijk fietst, sta je in eenkeer stil als je in de opgeschoven berg rijdt. Typisch een voorbeeld van sneeuw naar de noodpool dragen, ipv water naar de zee. Tevens zijn niet eens alle chicanes geveegd en liggen er minimaal een 2 tal onaangeroerd bij. Hiergaan overigens wel dagelijk schoolgaande fietsers langs.

  Als dat het volgende artikel in de Hoofddorpse Courant verschijnt "Nauwelijks klachten over sneeuwaanpak" do. 09 februari 2012.
  lijkt het erop dat de Haarlemmermeer ophoud bij de grenzen van Hoofddorp. Voor je zo´n uitspraak in de krant zet kan je op zijn minst vragen hoe het de delen waar het in het verleden fout ging is gegaan, of je verliest je geloofwaardigheid.
  Gelukkig is vrijdag 10 februari, kort voor de dooi inval er toch nog aandacht aan de gevaarlijke situatie besteed en zijn de chicanes geveegd.


Voor alle duidelijkheid de Nieuwemeerdijk is;

 • Doorgaande fietsroute
 • Uitrukroute hulpdiensten
 • (School)busroute

klik op de afbeelding om de gem. website te bekijken

 • 05 februari 2012 - Extra gevaarlijke situaties bij de chicanes voor fietsers
  Het is een ieder duidelijk dat er dit jaar sprake is van onvoorziene omstandigheden, wat sneeuw val betreft, maar de weg is in op zaterdag 4 februari een keer of 10 schoongeschoven. Bij een aantal foto´s is dit te zien aan de hoop sneeuw op de fietsstrook.
  Wat is er overgebleven/terecht gekomen van de belofte dat de fietsstroken ook geveegd zouden worden, hier is immers, zoals gemeld een speciale schuiver voor aangeschaft. Het mag duidelijk zijn dat de Nieuwemeerdijk, nu zeker zeer gevaarlijk is voor schoolgaande kinderen op hun fiets en/of brommer en het is toch al niet zo lekker om met dit weer te fietsen.

Waar de chicanes zijn verwijderd kan wel redelijk geveegd worden, al is dit niet optimaal door de bolling van de klinkers. Maar als fietser hoef je niet meer de slingering door de chicane te maken.

 • 23 januari 2012 - Eén zijde chicane beide paaltjes omver gereden.

De chicane thv Nieuwemeerdijk 22 wordt met zeer grote regelmaat omver gereden, de aanwonende hebben de beschikking over een noodpaaltje, maar vragen zich terecht af of deze wel voldoet aan de beoogde reflectie klasse, zie bijlage lijkt me niet.

 • Hoe lang gaat deze absurde situatie nog duren ?
 • Wat mag dit allemaal nog gaan kosten ?
 • Wanneer neemt de Gemeente raad zijn verantwoordelijkheid ?
 • Wie begrijpt deze maatregel nog ?
 • Wie kan deze situatie met droge ogen uitleggen ?

 

 • Een vergissing is menselijk, maar deze niet toegeven en/of oplossen is voorbehouden aan de huidige Gemeenteraad !!
 • 02 december 2011 - Berenrug gemarkeerd met verkeersbord
  De berenrug die opgrond van de korte termijn maatregelen Ringdijkbeleid is teruggeplaatst, nadat deze was verwijderd omdat er herhaaldelijk schade opgereden was, zie meldingen d.d. 4 aug. & 14 juni 2009. Heeft kort na plaatsing alweer voor nutteloze schade gezorgd. Waarna er een verkeersbord is bijgeplaatst, met een juiste onderschrift obstakel. Want dit soort maatregelen kunnen en mogen echt niet onder het predikaat verkeersmaatregelen vallen.

Dit soort schades was te verwachten, hiervoor was deze zomer 2009 al voorverwijderd, blijkbaar leert de Gemeente niet van haar fouten.
Maar het zal je maar overkomen ?.

Onderschrift "let op! obstakels", hiermee wordt waarschijnlijk de Berenrug en de paal zelf bedoeld.

In het artikel staat een verwarrende foto, omdat daar een complete chicane is afgebeeld, kijk voor een halve chicane situatie bij de berichtgeving hieronder van 10 november en hier direct onder en oordeelt u zelf. Al zijn bij de laatste uitvoering van 29 november een aantal extra waarschuwingsborden aangebracht het is en blijft een halve maatregel en van halve maatregelen weten wij genoeg ......... . Of weet u wel hoe u zich moet gedragen tov het witte verdrijvingsvlak (weggewerkte chicane) ?? Overschrijden van de verdrijvingsvlak (feit R618) wordt tot 2010 beboet met 150,00 excl. 6,00 adm. kosten, dus u bent gewaarschuwd. Maar houdt er wel rekening mee dat u tegenligger er niet op bedacht is dat u om een voor hem niet zichtbaar verdrijvingsvlak heen rijdt. Van beide zijde wordt gewaarschuwd voor obstakels, maar welke zijde moet eigenlijk voorrang verlenen er is in een 30 km zone geen sprake van weg helft scheiding ???
Volgens de letter van de wet, is het GEEN "verdrijvingsvlak", deze zou moeten bestaan uit strepen en het mag ook niet aangemerkt worden als "puntstuk", omdat deze alleen thv weghelft scheiding voorkomen. Is het dan misschien een soort van vluchtheuvel ?? Wie het weet mag het zeggen ??? Zelfs de verkeerspecialist van de Gemeente weet het eigenlijk niet, terwijl ALLEEN duidelijkheid kan zorgen voor veiligheid, dus Gemeente doe er iets aan !!!!

De verwijderde chicane is wel mooi vlak dicht gestraat, voorkomt schrik reakties (brom)fietsers, maar de andere helft is minder goed zichtbaar geworden, dit geldt voor beide richtingen, wij zijn benieuwd, maar houden ons hart vast. Overigens was volgens onze informatie het de bedoeling niet deze maar de chicane thv nr 350 te halveren, zie foto in het dossier korte termijn maatregelen in beeld, pag 1 , omdat deze chicane onoverzichtelijker is doordat deze in de bocht ligt.


Nu gaat het hierbij niet om gelijk of ongelijk, maar meer om een extra erkenning van het probleem voor de veiligheid van fietser en vooral schoolgaande jongeren, van blijkbaar soms gelijke leeftijd als de bestuurders van de tractoren
En niet te vergeten de ontoelaatbare overbelasting van het dijklichaam.

 • 17 februari 2011 - Gemeente plaatst (tijdelijk) snelheidsignaleringen (Smileys) op de Nieuwemeerdijk
  Om gebruikers van de Nieuwemeerdijk meer bewust te maken van de snelheid die ze rijden, heeft de Gemeente een 3 tal zgn Smileys op gehangen. Deze borden geven de snelheid aan, aangevuld met een vrolijk of treuring kijkende Smiley. De beoogde snelheid op de Nieuwemeerdijk is 30 km/h tot die snelheid ziet de bestuurder de snelheid in het groen en een groene Smiley en boven de 30 km/h wordt er een treurig kijkende knipperende rode smiley met de snelheid ook in het rood getoond.

  De Smileys hangen thv 398, 294 en 163 na ongeveer 3 mnd worden ze naar een ander dijkvak verplaats, het is de bedoeling de bij de gemeente beschikbare 15 sets te laten rouleren over de gehele polder, waarvan 8 voor de Ringdijk, staan ingepland. Er is alleen een paal nodig, via het zonnepaneel wordt de noodzakelijke energie verkregen, icm een accu.

  Het ingebruikstellen van deze Smileys is het gevolg van de overleggen inzake het Ringdijkbeleid, de enquetes en het geconstateerde rijgedrag. En uiteraard het grote aantal ongevallen, na de Herinrichting.
Gezien vanuit de auto en vanaf het trotoir. De voertuigen naderen een chicane waarbij de tegenligger voorrrang heeft.

En hier een voorbeeld van iemand die net iets te hard rijdt.

De bestuurder heeft van deze zijde voorrang dus hoeft eigenlijk niet echt af te remmen.

Helaas doet de smiley thv Rehoboth het (nog) niet.
Hier staan geen chicanes in de buurt, kijken hoe er gereageerd wordt op deze Smiley.

   
DIT IS NOG MAAR DE EERSTE IMPRESSIE, WORDT VERVOLGD.


Hier lijkt het goed te werken, kijk maar in de chicane wordt de Smiley groen.


26 januari 2011 - Herinrichting Hillegommerdijk en Venneperweg
Op de website van de Gemeente Haarlemmermeer en in de verschillende lokale media heeft u mogelijk kunnen lezen dat de Herinrichting van de Hillegommerdijk en Venneperweg gaat plaatsvinden. Bij de Hillegommerdijk is hiersprake van een 30km- & 60 km/h inrichting, dit roept waarschijnlijk vragen op als we kijken naar de status en plannen rond de Herinrichting van de Nieuwemeerdijk en overige delen van de Ringdijk. Een deel van de Herinrichting heeft te maken zoals voor de hele dijk geldt het op de juiste hoogte brengen en inrichten met parkeervakken en rode fietsstroken. Maar de aanvullende maatregelen zijn momenteel in het Ringdijk beleid juist onderwerp van discussie, dus komt vreemd en onbegrijpelijk over.

Mogelijk biedt deze situatie ook nieuwe kansen, dit omdat er hier, voor een andere oplossing dan chicanes wordt gekozen, namelijk versmallingen zoals lang geleden door ons al is voorgesteld. Hieronder ziet u een voorbeeld en de mogelijkheid om deze uit te printen.
Wel is het onbegrijpelijk dat er hier nog voor een voorrangsregeling gekozen wordt middels de Verkeersborden F05 en F09 (het ronde en vierkante bord) zoals bij de chicanes ook zijn gebruikt. In een 30 km zone hoort juist geen voorrangsregeling plaats te vinden en waar deze borden staan, wordt ervaren, dat er geen voorrang wordt verleend maar juist wordt genomen, dikwijls door extra gas geven en bijkomende risico´s tot gevolg.


klik hier om deze tekening in pdf te op A4 formaat te bekijken en/of uit te printen

Een belangrijk voordeel van de situatie zoals hierboven afgebeeld is, dat de motorvoertuigen niet meer bij het in- en uitrijden van de verkeersmaatregel de fietstrook op gedwongen worden en als de borden niet worden geplaatst, is het voor beiden zijden noodzakelijk snelheid te minderen. Dit laatste is nou net de doelstelling van de maatregel. Hopelijk zullen de waarschijnlijk positieve ervaringen tov de chicanes er toe leiden dat de gevaarlijke chicanes worden vervangen door vergelijkbare oplossingen.

12 Januari 2011 - Reaktie verantwoordelijk wethouder op vragen inzake Gladheidsbestrijding
Naar aaleiding van een ingelaste vergadering van de Gem. Raad op 6 januari mede als gevolg van Raadsvragen uit de politiek , hadden wij als VROM cie vragen gesteld tav de Gladheidsbestrijding in onze omgeving. In deze vergadering was geen tijd om de vragen te behandelen, maar de weth. heeft toen wel toegezegd de beantwoording zsm te verzorgen. Tevens is er een vervolg op deze vergadering aangekondigd, nadat de Raad inzage heeft gekregen in de nieuwe Gladheidsbestrijdingsplan, waarin de opmerking van de wijken en kernen verwerkt moeten zitten. Dat het met de Gladheidsbestrijding op de Nieuwemeerdijk niet goed is geregeld heeft u kunnen zien en kunt u na kijken via de volgens pagina, klik hier

.

27 November 2010 - Vrouw aangehouden voor te netjes rijden.
Een artikel met bovenstaande titel stond in de Telegraaf, het betrof hier niet de 30 km zone op de Nieuwemeerdijk, maar dit kan zomaar ook, hier van toepassing zijn, dus u bent gewaarschuwd. Telegraaf 27 november 2010 PDF bestand.

01 November 2010 - 1/2 jaarlijkse overleg voor Dorps- en wijkraden, met B&W.
Tijdens dit overleg stond het Ringdijkbeleid ook op de agenda mede nav de brief van 28 september aan de leden van de Gemeenteraad Presentatie evaluatie Ringdijkbeleid PDF bestand. Er is aan B&W aangegeven dat het wat ons betreft vreemd is dat wij de definitieve versie van het rapport nog niet hebben gezien, dit mede omdat er bij de voorlopige versie nog al wat op aan te merken is geweest. Er is door B&W toegezegd het eind rapport voor het eind van het jaar beschikbaar te stellen en vervolgens begin 2011 met een actie plan te komen. Hierin zullen op korte termijn 44 knelpunten worden aangepakt en een plan voor het verdere verloop worden voorgesteld. Dit plan maakt deel uit van of sluit aan bij het zgn Deltaplan bereikbaarheid. Onze zorgen over de veiligheid voor vooral fietsers is nog maals onder de aandacht gebracht en B&W bevestigde deze situatie. Als de gertoonde presentatie beschikbaar komt zal deze toegeveogd worden.

21 sept. 2010 Deltaplan bereikbaarheid is een ambiteuze onderneming - Knelpunten Ringdijk aangekaart
In het Witteweekblad van 21 september stond onderstaand artikel met bovenstaande kop, met een kort verslag van de bijeenkomst in het Raadhuis op 13 sept. jl..
Gelukkig maakt de Ringdijk deel uit van het Deltaplan Bereikbaarheid, voor de bewoners, maar nu ook voor de gemeenteraad een van zelfsprekendheid.

De veiligheid is niet alleen op de Nieuwemeerdijk een probleem
In het Haarlems Dagblad van 18 september stond een artikel met de kop Verkeersveiligheid op de Ringdijk al jaren ter discussie "120 km per uur is hier niks", u ziet de veiligheid is op veel meer plaatsen op de Ringdijk een probleem.

Misschien is handhaving icm een richting die bij de voorgeschreven snelheid past een oplossing ?

Geplande evaluatie Ringdijk enquete
Zoals het er nu (juli 2010) naar uitziet volgt het advies aan de gemeente raad pas rond oktober 2010, dit heeft o.a. te maken met het onderzoek naar mogelijk noodzakelijke aanpassingen in de weg categorisering en bij behorende inrichting.

De in de planning staande datum van 11 mei is komen te vervallen omdat de er meer onderzoek noodzakelijk is voor het maken van een goed advies naar de Gemeenteraad en het compleet afronden van het rapport van het onderzoeksburo. Er wordt gewerkt naar een advies per dijk vak, omdat gebleken is dat een generiek advies niet juist zou zijn. Uiteraard houden wij u op de hoogte van het vervolg.

Zienswijze ivm het voorgestelde Landbouwvoertuigen verbod
Zoals hieronder al aangegeven en besproken tijdens het reguliere gebiedsoverleg, is/was de VROM Commissie niet overtuigd van het nut en de resultaten van het voorgestelde Landbouwvoertuigen verbod voor de Nieuwemeerdijk.
Na overleg met de verkeersspecialist van de politie hebben wij als VROM Commissie en bezorgde buurtbewoners een zienswijze ingedient tegen dit voorsteld. Om te voorkomen dat er weer een maatregel wordt ingevoerd die zoals het er nu uitziet niet helpt tegen het probleem, hebben wij aansluitend een schoringsverzoek in gedient bij de Rechtbank in Haarlem.

Mede door voorgaande heeft de gemeente besloten een hoorzitting te beleggen, hiervoor zijn wij uitegenodigd.
20 Juli 2010, heeft er een Hoorzitting plaatsgevonden, waar wij onze bezwaren hebben kunnen toelichten, als het verslag hiervan bekend is zullen wij dit hier toevoegen en uiteraard ook als er een advies bekend wordt.

Borden bij zandoverslag "Landbouwvoertuigen verbod" Witte weekblad 13 april 2010
Om iets te kunnen doen aan de zware Zandcarieers over de Nieuwemeerdijk ligt er een vergunning aanvraag voor het instellen van een Landbouwvoertuigen verbod, zie het artikel uit het


Tijdens het Gebiedsoverleg met de gemeente heeft de VROM Commissie er op gewezen dat hierdoor het woud aan verkeersborden, alleen maar toeneemt en dit de duidelijkheid zeker niet ten goede komt. Zeker als je bedenkt dat er een uitzondering op het inhaalverbod geldt voor Landbouw voertuigen.
Een toevoeging van een maximaal gewicht aan het gelden doorgaand vrachtverkeer verbod had een maatregel geweest die beter pas bij het probleem. Hierdoor kunnen de enkele Landbouwvoertuigen (ook bestemmings verkeer) gebruik blijven maken van de Nieuwemeerdijk en behoeven zij geen stagnaties te veroorzaken in de doorstroming op de Schipholweg.

12 April 2010 Verdwenen reflextiepaal chicane nog steeds niet "boven water" maar wel gelocaliseerd.


Met dank aan een oplettende buurtbewoner, die overigens vele foto´s tav de Chicanes heeft aangeleverd.

Overleg resultaten Enquete evaluatie Ringdijkbeleid 11 maart 2010
11 maart heeft er een vooroverleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de noordelijke kernen, die aan de Ringdijk liggen.
Dit overleg vond plaats op het Service Centrum van Badhoevedorp onder leiding van de Gebiedsmanager Peter de Graaf en een vertegenwoordiging van het onderzoeksburo VIA.nl.
Alle dijkvakken zijn besproken en waar nodig konden er vragen en/of opmerkingen worden geplaatst tav de resultaten.
Als het e.e.a. is verwerkt in de rapporten zullen deze beschikbaar komen en zal er een plan van aanpak worden opgesteld voor de Gemeente Raad, uiteraard zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

Enquete evaluatie Ringdijkbeleid reageren voor 22 januari 2010
Geachte bewoners en betrokkenen, wij verzoeken u om de enquete over de evaluatie van het Ringdijkbeleid in te vullen zodat er een goed en actueel beeld ontstaat over ons deel van de Ringdijk het is echt van groot belang dat u deze enquete invult. Als de resultaten bekend zijn zullen wij u hierover informeren.
                                                                         Invullen enquete, klik hier Dit is niet meer mogelijk

U kunt de enquete hieronder ook downloaden en vervolgens uitprinten, dit geldt ook voor de begeleidende brief.
U kunt de resultaten insturen naar Antwoordnummer 57 - 2130 VB Hoofddorp (postzegel niet nodig).

Begeleidende brief PDF bestand

Enquete Evaluatie Ringdijkbeleid PDF bestand

19 januari 2010 Bericht Witte Weekblad "Werkgroep verkeer timmer aan de weg"
Om verwarring te voorkomen dan wel toe te lichten die mogelijk door dit artikel is ontstaan, is onder het artikel het e.e.a. toegelicht.

Het mag duidelijk zijn dat de Dorpsraad Badhoevedorp al geruime tijd in overleg met o.a Nieuwe Meer sterk betrokken is bij de ontwikkelingen ivm de Akkerdijk en Nieuwemeerdijk

18 & 22 december 2009 Situaties rond chicanes
In tegenstelling tot het geen er belooft is, blijken weggebruikers en wegbeheerders niet aan de chicanes te kunnen wennen, zoals op onderstaande foto´s is te zien.

Hier ziet u een voorbeeld van het weggedrag rond de chicane tussen de Burgemeester Amersfoordtlaan en de Sloterweg. Met op de achtergrond een auto die voor het gemak maar tussen de plantenbakken in een tuintje heeft geparkeerd.

Tijdens de voorgaande vorst periode is er herhaaldelijk melding gemaakt van het onvoldoende strooien rond de chicanes, gladheid zie je niet maar ervaar je. Sneeuw zie je gelukkig wel maar of de auto´s de fietsers die nu door de chicane moeten ook zien, is maar te hopen.

 

02 juli 2009 ¨Verkeer rijdt te hard op Vijfhuizerdijk ¨ Onbegrijpelijke reakties na ervaringen op/met o.a. de Nieuwemeerdijk.
Dit artikel HoofddorpseCourant bekijken PDF bestand d.d. 02072009


09 juni 2009 Meeschrijvers website reageren massaal op stelling ¨Chicanes maken ringdijk onveilig voor iedereen¨
Dit artikel Witteweekblad bekijken PDF bestand d.d. 09062009

06 juni 2009 - Veel belangstelling op Jaarmark bij stand van de Dorpsraad voor Herinrichting Nieuwemeerdijk
Tijdens de jaarmark in Badhoevedorp werden er veel vragen gesteld en onvreden geuit ten aanzien van de inrichting van de Nieuwemeerdijk en dan vooral ivm de chicanes, ook de lokale kranten toonde belangstelling.

Artikel Witteweekblad ¨Benieuwd naar toekomstbeeld¨ bekijken PDF bestand d.d. 09062009
Artikel Westerpost ¨Jaarmarkt van Badhoevedorp : heerlijk zomerfeestje ¨ bekijken PDF bestand d.d. 10062009
Hieronder ziet u de foto van de compositie van foto´s over Nieuwemeer

U ziet oa. een luchtfoto en een tekening van het Golfterrein en foto´s van de situatie bij de Chicanes.

02 Juni 2009 - Kranten artikel in het Witte Weekblad "Wethouder laat mogelijkheden onderzoeken Chicanes op de ringdijk wellicht weg "
Dit artikel bekijken
PDF bestand


20 mei 2009 Chicanes verdwijnen van een deel Ringdijk
Hoofddorpse Courant 20 mei 2009 PDF bestand
18 mei 2009 Chicanes weg voor veiligheid - Haarlemsdagblad
College denkt na over proef

HAARLEMSDAGBLAD 18 mei 2009 PDF bestand

17 maart 2009 - Kranten artikel in het Witte Weekblad " Boetes voor te hard rijden op de dijk"
Dit artikel bekijken
PDF bestand

 • Snelheid (gecorrigeerd)
  Boete bedrag
  30 Km/h
  --
  40 Km/h
  32 euro
  50 Km/h
  90 euro
  60 Km/h
  174 euro
  70 Km/h >
  niet bekend, volgt na bezoek / uitspraak rechter10 & 12 maart 2009 - Diversen artikelen in de lokale kranten over Verkeers-veiligheid / -beleid in de Haarlemmermeer

 • Verkeersbeleid bekritiseerd HOOFDDORPSECOURANT PDF bestand
  12 mrt. 2009
  Rekenkamer Commissie onderzocht veiligheid
  Veilige wegen leiden niet altijd tot bereikbare bestemmingen
  WITTEWEEKBLAD PDF bestand
  10 mrt. 2009
  Dorpsraad : actie Hillegommerdijk
  "Dijk veel te veel een Sluiproute"
  HAARLEMSDAGBLAD PDF bestand
  10 mrt. 2009

Deze artikelen zijn gebaseerd op de recent verschenen documenten:

19 februari 2009 - Brief van buurtbewoonster thv nr. 404
Dit betreft een reaktie op een recent uit de hand gelopen situatie bij de Chicane. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen.
U kunt deze brief hier nalezen PDF bestand

Over het aangehaalde "Veiligheidshamer incident" volgt later meer informatie

17 februari 2009 - Meningen over verkeersmaatregel verdeeld -
Voor alle duidelijkheid de verdeeldheid is tussen de gemeente en de bewoners, (als ervarings deskundigen) en dus niet onder de bewoners, deze zijn het er wel over eens, "zo snelmogelijk weghalen die chicanes". Jammer is dat in het artikel nog wel over versmallingen gesproken wordt terwijl er chicanes bedoeld worden, deze onduidelijkhed leeft blijkbaar ook nog bij de gemeente.
Artikel Witte Weekblad 17 februari 2009 PDF bestand

12 Februari 2009 - Behandeling brief "Fietsveilig" in de Gemeenteraad van 12/02/2009.
Een bezorgde bewoner van de Nieuwemeerdijk vraagt de Gemeente Raad wat ze gaan doen aan de onveilige situatie, waar al van alles over is belooft.
U kunt deze brief hier nalezen PDF bestand

10 Februari 2009 - Bezorgde bewonersbrief Akerdijk 121 t/m 134
Een aantal bewoners die in de buurt van een verkeersplateau wonen hebben een brief naar de gemeente gestuurd waarin ze hun bezorgdheid uiten en de gemeente vragen te reageren hierop.
U kunt de tekst van deze brief hier bekijken en/of uitprinten.
PDF bestand


06 Februari 2009 Schriftelijke reaktie aan de Hoorzitting Commissie door de VROM.
Op de 27 januari 2009 ontvangen gemeentelijke reaktie, hebben wij gereageerd naar de hoorzitting Commissie, deze schriftelijke reraktie kunt u hier bekijken en/of uitprinten. PDF bestand

27 Januari 2009 Reaktie Gemeente nav Hoorzitting
U kunt deze reaktie van de Gemeente op vragen van de Hoorzitting Commissie van 11 december 2009 hier nalezen. PDF bestand

07 januari 2009 - Montage verkeersborden
Bij een wandeling langs de Nieuwemeerdijk viel mijn oog op de montage van 2 verschillende verkeersborden, deze lijkt typerend voor de staat van de gehele inrichting. Maar misschien is er rekening gehouden met het snel weer ongedaan maken van de Herinrichting.

Montage verkeersbord
Montage verkeersbord
Ga met u muis over de afbeelding, voor een detail foto
Dubieuze montage van verkeersbord (F06) thv nr 322
Ga met u muis over de afbeelding, voor een detail foto
Dubieuze montage verkeersbord (F06) thv nr 372

16 december 2008 - Ongevallen op de dijk door chicanes - (Brievenbus voor en door lezers)
Artikel Witte Weekblad 16 december 2008 PDF bestand

14 december 2008 - Ongevallen info / situaties chicanes in beeld - klik hier om deze pagina te bekijken
Via deze pagina kunt u bekijken en lezen wat er zoal gebeurt op en rond de chicanes, eventuele melding met of zonder foto zijn uiteraard welkom op vrom@nieuwemeer.info

11 december 2008 - Hoorzitting op het Raadhuis te Hoofddorp
Deze vond plaats nav de bezwaarschriften van de VROM Commissie van de Buurtverenging, van de Fam. Kragt en Dhr. Blokdijk.
Wij hebben de Commissie proberen duidelijk te maken welke gevaarlijke situatie ontstaan als gevolg van de chicanes, dit vooral voor Fietsers. Tevens hebben wij de commissie gewezen op de onjuiste argumenten, die als antwoord op de vele zienswijze zijn gebruikt en het verkeerstechnisch foute beleid dat doorgevoerd is op het stuk Nieuwemeerdijk, te weten het verwijderen van de voorrangs regelingen op de kruizingen Toevluchtstraat, Rijstvogelstrraat, Meidoornweg en de Koekoekslaan, dit omdat er binnen een 30 km zone geen voorrangsregeling mag bestaan. Maar door de gemeente is er wel besloten om rond elke chicane, dus 9 keer, voorrang te gaan regelen, de commissie gaat het e.e.a. bekijken.
Tevens is er door Fam. Kragt gewezen op de onduidelijkheid voorwat betreft parkeren, dit zou nu in de 30 km zone wel toegestaan zijn op de rijbaan, of je dan wel of niet op de rode fietssuggestiestrook mag staan is (nog) niet duidelijk.
Net zoals wij de gemeente hebben gewezen op een veel veiliger alternatief voor de chicanes, hebben wij dit ook bij de commissie gedaan en gevraagd te kijken naar het onjuiste argument voor afwijzing, de te smalle weg breedte, welke in ons voorbeeld smaller is dan de Nieuwemeerdijk.

Zoals op de linker foto is te zien geven de huidige chicanes een vergroting van de risico's. Het voorgestelde alternatief rechts heeft deze nadelige effecten niet, tevens wordt hier geen voorrang geregeld. Dit laatste veroorzaakt meer voorzichtigheid van 2 kanten, terwijl bij de huidige situatie het voorrang neem gedrag ontstaat met toename van oprij snelheid en gevaar.

De pleit nota, als verweer van de Gemeente bevatte geen nieuwe antwoorden en/of standpunten dan gebruikt in de reaktie op de zienswijze en bezwaren, door de commissie is wel verzocht meer duidelijkheid te geven op een aantal vragen zoals hierboven beschreven.

Als de hoorzitting-commissie verslag uitbrengt zullen wij dit uiteraard hier publiceren.

06 december 2008 - "Geen permanente afsluiting ringdijk Badhoevedorp"
Artikel Haarlems Dagblad 06 december 2008 PDF bestand

03 december 2008 - "Harder dan 30 kan wel en fietsers in de knel"
Artikel Witte Weekblad 03 december 2008 PDF bestand Artikel Westerpost 03 december 2008 PDF bestandArtikel Hoofddorpse Courant 04 december 2008 PDF bestand

Het is jammer dat er eerst door BBN, voor inrichting van een 30 km zone is gepleit, terwijl de risico's bekend waren en er vervolgens zo gereageerd wordt op de genomen maatregelen. Het lijkt erop dat er voor de voorgestelde "knip" op de Nieuwemeerdijk een vergelijkbare volgorde wordt gekozen. Hopelijk kunnen wij de Gemeente tijdens de komende hoorzitting van de risico's overtuigen en hun bewust maken van hun verantwoordelijkheid is ten aanzien van de verslechterde veiligheid, vooral voor schoolgaande fietsers, waarvoor vooraf al duidelijk gewaarschuwd is. 21 november 2008 - Groen licht voor werk aan Nieuwemeerdijk
Artikel Haarlems Dagblad 21 november 2008 PDF bestand

30 oktober "Nieuwe Meerdijk dicht na chaotische taferelen" - Artikel Hoofddorpse Courant PDF bestand
Foto's en film op Hoofddorpse Courant site.

29 oktober Bewoners Nieuwemeerdijk bij bestuursrechter : "Dijk onveilig door snelheidslimiet"
Artikel Haarlems Dagblad 29 oktober 2008 PDF bestand

23 oktober 2008 - Persbericht Gemeente Haarlemmermeer
Deel Nieuwe Meerdijk een week lang volledig op slot "Veiligheid wegwerkers staat voorop"
Dit persbericht bekijken en/of uitprinten
PDF bestand

Bij behorende bewonersbrief bekijken en/of uitprinten
PDF bestand

10 oktober 2008 Naar aanleiding van voorgaande reakties op de verschillende zienswijzen ingediend door bewoners en de reakties op deze zienswijze als ook die van de VROM, welke mede namens de (overige) bewoners is ingediend en de reaktie op het overleg van 22 juli 2008, heeft de VROM commissie samen met het Bestuur van de Buurtvereniging een (aanvullend) bezwaarschrift ingediend.
Hierin worden een aantal argumenten van de kant van de gemeente weerlegd en wordt er aandacht gevraagd voor een aantal onjuistheden en gevaren die kunnen ontstaan.
U kunt dit bezwaarschrift hier nalezen
PDF bestand (2 Mb)
04 september 2008 Aankondiging start werkzaamheden Herinrichting Akerdijk en Nieuwemeerdijk;
Voorbeeld brief aan bewoners en gebruikers Akerdijk en Nieuwemeerdijk PDF bestand


Nieuwemeerdijk en Akerdijk afgesloten - Witte Weekblad di. 16 sept. 2008 PDF bestand

01 september 2008 De resultaten van het overleg van 22 juli 2008 kunt u hier nalezen, waarbij door de leden van de VROM Commissie mede nav de resultaten van de Enquete de punten 2 en 3 waren voorgesteld.
Behandeling voorgestelde alternatieven PDF bestand (kenmerk 08.0385874\sp1)
Mogelijk zullen wij u, als bewoners van Nieuwe Meer, middels een Nieuwsbrief raadplegen / informeren over eventueel te nemen vervolg stappen door de VROM commissie. Op de homepage kunt u onder BUURTNIEUWS & WETENSWAARDIGHEDEN
u aanmelden voor deze Nieuwsbrief, of u klikt hier.

28 Augustus 2008. In de InforMeer onderdeel van de Hoofddorpse Courant is het Verkeersbesluit ten aanzien van de 30 km in Richting van de Nieuwemeerdijk aangekondigd.
InforMeer - HoofddorpseCourant d.d. donderdag 28 augustus 2008 PDF bestand

Tevens heeft de Buurtvereniging de reaktie op onze zienswijze ontvangen, deze kunt u hier ook na lezen
Reaktie Zienswijze VROM en overige indieners bekijken en/of uitprinten PDF bestand (kenmerk I-08.11544\08.23186\bo)
(geprint is deze het best leesbaar)
De VROM Commisie, gaat contact opnemen met Dhr. Drillenburg ivm het toegezegde onderzoek naar alternatieven, tevens beraad de VROM Commissie zich over een in te dienen bezwaarschrift nav de reaktie. (zie 1 september)

Dinsdag 22 juli 2008. Overleg met Dhr. R. Drillenburg Cluster Manager Beheer & Onderhoud en Peter de Graaf. Er volgt nader onderzoek naar een veiliger alternatief voor de chicanes, wat beter aansluit aan de wensen van de bewoners van de Nieuwemeerdijk. Nadere informatie volgt, hierdoor zal de start van de Herinrichting waarschijnlijk later aanvangen.
Woensdag 25 juni 2008, Bezoek Burgemeester Weterings aan Nieuwe Meer, samen met plv. gebiedsmanager B. Broekema. Tijdens dit bezoek is uiteraard ook gesproken over de Nieuwemeerdijk en het verkeer. Zie voor de berichten uit de krant het overzicht hiervan.
Donderdag 19 juni 2008, hebben een aantal Raadsleden samen met verantwoordelijk wethouder Ringdijk beleid Dhr. J. Nobel en Cluster Manager Beheer & Onderhoud Dhr. R. Drillenburg, Nieuwemeer bezocht tijdens hun werkbezoek ivm de Herinrichtingplannen voor de Nieuwemeerdijk. De VROM Commissie heeft een uitleg gegeven over de stand van zaken en de resultaten van de Enquete besproken, aangevuld met de ingediende Zienswijze.
Er wordt een vervolg overleg gepland met Dhr. Drillenburg, om te bezien of er alternatieven zijn voor de chicanes.

Tegen trucks Nieuwe Meer Flitspaal doet nog altijd niets - HaarlemsDagblad d.d. donderdag 12 juni 2008 PDF bestand

Verbod voor vrachtwagens op Nieuwemeerdijk uitgesteld - HoofddorpseCourant d.d. donderdag 12 juni 2008 PDF bestand

Zoals belooft zouden wij u op de hoogte houden als de resultaten van de Enquete bekend en beoordeeld zijn, dit heeft de VROM in onderling overleg gedaan en met deze gegevens hebben wij een Zienswijze ingediend bij B&W.De flyer om u te informeren zullen wij Huis aan Huis bezorgen op 7 juni deze kunt u samen met de Zienswijze hier bekijken en/of uitprinten.

Flyer bewoner informatie bekijken en/of uitprinten PDF bestand

Zienswijze VROM naar B&W bekijken en/of uitprinten PDF bestand

Samengevat komt het erop neer dat de VROM Commissie om eventueel uitstel/alternatief voor de
30 km zone heeft gevraagd omdat
aan deze 30 km inrichting, direct en momenteel onlosmakelijk, de CHICANES zijn gekoppeld
waar deze toe kunnen leiden kunt u hieronder zien, dan wel vragen aan bewoners die deze maatregelen uit het verleden nog kennen. Wij houden de Nieuwemeerdijk graag bereikbaar en berijdbaar, zeker ook voor de Hulpdiensten.

Mocht u vragen en/of opmerkingen over het e.e.a. hebben dan kunt u uiteraard contact met een van de VROM leden opnemen. Het staat u als bewoner/belanghebbende uiteraard vrij een eigen zienswijze in te sturen, dit kunt u dan doen nav de openbare kennisgeving uit de InforMeer van 15 mei, u kunt dit doen vanaf 15 mei t/m 12 juni 2008.Tevens hebben wij bij onze Zienswijze een paar foto's toegevoegd, die het e.e.a verduidelijken, het betreffen foto's die in scene zijn gezet, om aan te geven waar bij onze zorg over uitspreken, maar hierover kunt u in onze zienswijze meer over terug lezen.Al behouden wij op de Nieuwemeerdijk de rode fietsstroken de hier in scene gezette foto's laten duidelijk zien wat wij met schijnveiligheid bedoelen, al zouden de chicanes de 30 km kunnen afdwingen echt veiliger wordt het er niet op.

Bij het hoofdstuk met kranten berichten kunt u ook een reaktie van een buurtbewoner nalezen zoals in het Witte Weekblad van 03 juni heeft gestaand.

Tijdens de Raadssessie van 5 juni 2008 ivm het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp, is de Nieuwemeerdijk ook ter spraken gekomen en is onze Zienswijze ivm de 30 km inrichting terspraken gebracht. klik hier voor deze info


22 april 2008

Enquete Herinrichting Nieuwemeerdijk

Zoals u heeft kunnen lezen in de Huis aan Huis bezorgde Enquete komen wij deze graag op of voor 30 april bij u ophalen, maar u kunt hem ook afgeven of in de bus doen bij een van de VROM leden, kijk hier voor hun adres. Dit laatste scheelt ons een hoop werk. Bijvoorbaat dank voor uw medewerking

VROM Commissie leden Buurtvereniging


Naar aanleiding van de toelichting door de gemeente aansluitend aan de goed bezochte Alg. Leden vergadering op 31 maart 2008 in Rehoboth, verscheen er een artikel in het Haarlemsdagblad van 02 april, waarin een goede weergave van het verloop van deze bijeenkomt wordt gegeven. Dit artikel kunt u hier nalezen en/of uitprinten.PDF bestandDe VROM commisie kreeg 2 april via Peter de Graaf (Gebiedsmanager ) te horen dat door fouten in de communicatie richting de bedrijven, zoals tijdens deze avond ter sprakke kwam, er om problemen te voorkomen besloten is de borden ter waarschuwing voor het doorgaande vrachtwagenverbod (tijdelijk) te verwijderen. De gemeente heeft belooft haar fout, op het gebied van de communicatie zo spoedig mogelijk te herstellen en vaart te zetten achter de realisatie van het doorgaande vrachtverkeer verbod.

Tevens heeft de VROM commissie voorgesteld een huis aan huis enquete te houden, om een goed beeld te krijgen van de wensen en ideeen van alle bewoners van de Nieuwemeerdijk en Koekoekslaan. De resultaten van deze enquete zijn alleen bruikbaar als de grote meerderheid van de bewoners mee werkt, dus vul hem in en motiveer eventuele buren, wordt vervolgd.........


Zoals u heeft kunnen lezen in een door de gemeente huis aan huis bezorgde brief wordt de Nieuwemeerdijk ingericht als 30 km-zone. Dit is voor de veiligheid een goede zaak, maar over de manier waarop en de haalbaarheid wordt getwijfeld.Op deze pagina kunt u voor degene die niet in de gelegenheid zijn geweest de informatie-avond te bezoeken, toch wat informatie terugvinden.U kon reageren tot 18 december 2007.

Aansluitend aan de Algemene leden vergadering op 31 maart 2008, volgt er extra informatie en kunt u vragen stellen aan een vertegenwoordiging van de Gemeente die het bestuur heeft uitgenodigd.

Er zijn een paar punten waar u rekening mee kan houden, voor een 30 km zone geldt dat er geen rode fietsstroken worden gecreeerd, dit geldt in het speciaal voor het deel van de Meidoornweg tot aan de viaducten van de A4, hier worden wel gelijktijdig de parkeervakken aangelegd.Voor het deel van de Nieuwemeerdijk van de viaducten A4 tot aan de rotonde geldt,hier blijven de rode-stroken gehandhaafd, maar komen te vervallen als er geasfalteerd wordt. en worden er op sommigeplaatsen parkeervakken opgeheven tbv de verkeersremmende maatregelen. Een voorbeeld van de bedoelde verkeersremmende maatregelen ziet u hieronder afgebeeld, er komen er steed 2 versprongen tov elkaar en over het stuk Nieuwemeerdijk vanaf de Meidoornweg tot aan de rotonde komen er 9 sets. Deze zullen u doen denken aan de chicanes en/of parkeervakken uit het verleden. In de tekening "Ter hoogte van nr 165 - 169" en de tekening "Ter hoogte van de viaducten A4", kunt u duidelijker dan in de andere tekeningen zien hoe ze opgesteld worden. Hieronder kunt u een aantal zaken bekijken;

LET OP hieronder staan de eerste tekeningen, begin maart zijn er aangepaste tekeningen huis aan huis bezorgd aan de Nieuwemeerdijk, deze zullen dus afwijken van de hier getoonde versies.

Informatie bekijken en/of uitprinten
 
De gemeentelijke brief tav de aankondiging en inventarisatieformulier
566 KB PDF bestand
Opmerkingen/vragenformulier
4 KB PDF bestand
 
Voor onderstaand traject worden ook de parkeervakken ingericht en komen er geen rode fietsstroken
2,11 MBPDF bestand
De tekening hierboven en onder kunt u alleen op het scherm bekijken, hiervoor kunt u tot in detail inzoomen mbv Vergrootglas, kunt deze dus niet printen .
Voor onderstaand traject blijven de rode fietsstroken gehandhaafd.
1,70 MBPDF bestand
 
Herinrichting voorstel, verkeerremmende maatregelen detail:
T kruizing Meidoornweg
1.3MB PDF bestand
Ter hoogte van nr 165 - 169
527 KBPDF bestand
Ter hoogte van de viaducten A4
709 KBPDF bestand
Ter hoogte van nr 206 - 212
162 KBPDF bestand
Ter hoogte van nr 241-243
716 KBPDF bestand
T Kruizing Koekoekslaan
358 KBPDF bestand
Ter hoogte van nr 326-328
466 KBPDF bestand
Ter hoogte van nr 345-350
675 KBPDF bestand
Ter hoogte van nr 371-376
704 KBPDF bestand
Ter hoogte van nr 406
413 KBPDF bestand
Ter hoogte van nr 436
743 KBPDF bestand
Bebouwdekom grens thv loswal nr 454
220 KBPDF bestand

Voorbeeld Situatie foto verkeersremmende maatregel (een zijde), u kunt ze ook bekijken op de Schipholdijk ter hoogte van Oude Meer en Ten Pol. Mocht u bezwaren hebben tegen de plaatsing van de verkeerremmende maatregelen, dan kunt u dit kenbaar maken mbv bijgevoegd opmerkingen/vragenformulier, dit moet u opsturen naar :

Civilink Ingenieursbureau
t.a.v. de heer J. Ruigrok
Lireweg 102
2153 PH NIEUW VENNEP

Mogelijk heeft u ook vernomen dat er ter hoogte van de viaducten A4 een camera controle voor doorgaand en NIET bestemmings vrachtverkeer gepland staat. Hierover wordt u waarschijnlijk op korte termijn geinformeerd door de gemeente.
Het is de bedoeling dat hiermee het vrachtverkeer geweerd gaat worden van de Nieuwemeerdijk er kan dus alleen voor diegene (vrachtverkeer) met een ontheffing gebruik worden gemaakt van de doorgaande functie van de Nieuwemeerdijk. Bestemmings (vrachtverkeer) verkeer zal dus moeten keren, bij de losplaats of de nog te creeren mogelijkheid ter hoogte van de A4 viaducten.Omdat de maatregelen nog al wat gevolgen hebben zijn er samengevat een paar voorstellen gedaan naar de gemeente;

Maak door toevoeging van een camera ter hoogte van de loswal, er een traject controle systeem van.
Verminder het aantal chicanes tot alleen ter hoogte van de openplekken aan de dijk en voorzie die van een verkeerslicht, stel vervolgens een groene golf in, waardoor harder rijden dan toegestaan alleen maar tot wachten bij het volgende licht leidt.
Centraliseerd de chicanes op de open plekken, waardoor het onacceptabel hinderlijk wordt voor sluipverkeer.
De VROM Commissie van de Buurtvereniging heeft nav deze informatie bijeenkomst een brief naar het Ingenieursbureau gestuurd, deze kunt u hier nalezen en/of uitprinten PDF bestand.

Aanvulling 05 maart 2008
Naar aanleiding van de bezorging van aangepaste tekeningen met daarbij reaktie van Buurtbewoners, is er na een bestuursoverleg, op 3 maart 2008, namens het bestuur een reaktie/aanvullende brief verstuurd, deze kunt u hier na lezen en/of uitprinten
PDF bestand

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen hebben of de complete tekeningen willen bekijken, deze zijn beschikbaar in ons Buurthuis Rehoboth, dan kunt u contact op nemen met een van de VROM leden of mailen naar;

vrom@nieuwemeer.info

 
 
De hierboven afgebeelde foto, geeft een niet helmaal juist beeld omdat de verkeersremmende maatregelen versprongen tov elkaar komen te staan.
Het getegelde (verhoogde) deel binnen de trotoirbanden is 6 meter lang.

.