Infomatie over het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp / Omlegging A9


Geachte bezoek(st)er van deze site, op deze pagina treft u informatie en linken naar informatie op de gemeentelijke site ten aanzien van het Verkeers Structuurplan Badhoevedorp (VSP), kijk ook op http://A9om.nl

Als VROM Commissie van de Buurtvereniging hebben wij ondersteuning gehad van een aantal buurtbewoners, die actief hebben geholpen bij de communicatie en informatie stromen naar en van uit Hoofddorp.

Het uitgangspunt betreft het Masterplan en Verkeersstructuurplan van Badhoevedorp, deze kunt u nalezen/terug vinden op de site van de Gemeente Haarlemmermeer, Klik hier

Algemene ontwikkelingen kunt u tevens terug vinden op boven vermelde site, onder het hoofdstuk voor Badhoevedorp klik hier

Berichten overzicht inzaken het VSP zoals verschenen in de regionale en lokale kranten, de artikelen zijn aangemerkt met VSP, klik hier

De VROM Commissie heeft in samenwerking met een aantal bewoners van de Nieuwemeerdijk de volgende acties ondernomen;

De VROM Commissie zal de komende periode, maar zeker indien er meer concreet bekend wordt over het project in concact blijven met Wethouder Tuning en de verkeersspecialist Rik Thorborg (opvolger van Ewoud Fennis) en waar nodig Mattie Vermeulen project leider namens de Gemeente van dit hele project.

Datum Omschrijving
19 juni 2008
Meerderheid in raad voor verkeersplan Badhoevedorp - Artikel HoofdorpseCourant PDF bestand
18 juni 2008
"Meerdijk en Sloterweg" Schrijvende lezers correctie ivm artikel 07 juni - Artikel uit het Haarlemsdagblad PDF bestand
12 juni 2008
na 22:15uur
Raadsvergadering Stemmingen Master- & VSP Badhoevedorp nav de Raadsessie van 12 juni 2008 klik hier
12 juni 2008
Vraagtekens raad bij verkeersplan Badhoevedorp - Artikel HoofdorpseCourant PDF bestand
10 juni 2008
Steun voor Nieuwe Meer en Sloterweg-Zuid - Artikel WitteWeekblad PDF bestand
 

Op dit moment vindt de VROM het geen goed idee de Nieuwemeerdijk in te richten als 30 km zone, omdat deze momenteel onlosmakelijk is verbonden met de CHACANES wat dit voor gevolg kan hebben kunt u middels foto's op de pagina over de Herinrichtingplannen voor de Nieuwemeerdijk bekijken, dan wel vragen aan buurtbewoners die deze hebben meegemaakt in het verleden.

Wij zouden graag eerst zien, wat het doorgaand vrachtwagen verbod en een eventueel doorgaand / inrijverbod tijdens de spits tot resultaat heeft. Alvorens er on-omkeerbare maatregelen worden genomen. Wij houden de Nieuwemeerdijk graag bereikbaar en berijdbaar ook voor Hulpdiensten.

07 juni 2008

Artikel naar aanleiding van Raadssessie 5 juni 2008 Haarlemsdagblad
Bezuijen belooft maatregelen "Aandacht Meerdijk en Sloterweg"
Artikel uit het Haarlemsdagblad
PDF bestand

In dit artikel wordt ontercht aangehaald dat Nieuwe Meerders geopperd hebben om de Oude Haagse weg voor gewoon verkeer open te stellen, er is juist altijd uitsluitend over OV gesproken en juist niet voor gewoon verkeer. Dit wordt ook duidelijk naar voren gebracht aan de hand van de alternatieven.

Ivm bovenstaande is er een brief gestuurd naar het HaarlemsDagblad.

05 juni 2008

Raadsessie in het Raadhuis over het Master & VSP Badhoevedorp
hier is nog de mogelijkheid inspreek tijd aan te vragen, indien dit nodig blijkt zal de VROM dit aanvragen

Toelichting Alternatieven zoals door Badhoevedorpeen voorgesteld. klik hier
Deze informatie is tevens gemaild aan alle Raadsleden, vooraf gaand aan de Raadssessie van 5 juni

Tijdens deze Raadssessie hebben wij als VROM ook weer gebruik gemaakt van de inspraak mogelijkheid, hier voor hebben wij een aanvullende pagina op de presentatie uitgedeeldPDF bestand, omdat er deze avond geen mogelijkheid voor het tonen van een presentie was.

Tijdens deze inspraak zij wij terug gekomen op een niet juist begrepen vraag van 22 mei van Dhr. Kuipers hij had gevraagd wat wij vonden van een "knip" ter hoogte van de loswal. Dit heeft tot gevolg dat alle verkeer van en naar Nieuwe Meer via het Dorp moet lopen, dit lijkt ons niet wenselijk. Wel lijkt ons een inrij verbod voor doorgaand, dus niet bestemmingsverkeer (tijdens de spits) een wenselijke maatregel. Hierdoor blijft Nieuwe Meer bereikbaar, ook voor de hulpdiensten en worden we verlost van het overvloedige verkeer tijdens de spitsperiode, aangevuld met het vrachtwagen verbod, denken wij dat de Nieuwe Meerdijk leefbaar en berijdbaar blijft.

Een video verslag van deze Raadssessie bekijken, klik hier (tijd standen 10:30 -- 15:30 Windows Mediaplayer))

Voor uitgebreidere informatie ten aanzien van de "Herinrichtingsdplannen voor de Nieuwemeerdijk, incl. resultaten Enquete, bewonersbrief en Zienswijze, klik hier

 

25/05/2008
Professor adviseert eerst omgelegde Schipholweg in plan op te nemen
"Besluit over Badhoevedorp is te vroeg"
Artikel uit het Haarlemsdagblad PDF bestand
23/05/2008
Sloterweg-zuid vreest voor isolement, Nieuwe Meerdijk voor sluipverkeer
Badhoevedorp ook verdeeld over toekomst
Artikel uit het Haarlemsdagblad PDF bestand
22/05/2008

Presentatie zoals gebruikt tijdens de infomatie bijeenkomst voor de Gemeenteraad door de VROM
Commissie van de buurtvereniging
PDF bestand
Hierin zijn de Doelstelling per Sheet samengevat.

  • Tijdens deze presentaties werd het woord gevoerd door P. Theunissen namens de Dorpsraad Badhoevedorp & Stichting B1.
  • Dhr Zirkzee voorzitter Badhoevedorpeen (B1)
  • Erik Hoogenboom namens VROM Commissie buurtvereniging Nieuwemeer
  • Dhr Seeleman namens Sloterweg Zuid
  • Dhr. Wattel namens de Korfbal vereniging
  • Mevr. Pasma namens de Tennisvereniging
  • Een bewoner van/uit het Akerveld
  • Video verslag presentatie bekijken incl. sheets
  • Verslag van deze Informatie bijeenkomst opgemaakt door Griffie mw A.M.R. Bentschap Knook
15/05/2008

Lobby in het gemeentehuis: alhier raadsleden middels schrijven geinformeerd over de zorgen van Nieuwe Meer mbt. het VSP Wilt u dit schrijven bekijken, klik dan hier PDF bestand

06/05/2008
N.a.v. het raadsvoorstel VSP dat 15 april 2008 door B&W naar de raadsleden is verzonden, heeft de VROM Commmissie een brief aan Wethouder Tunning verstuurd. Brief aan wethouder Tuning bekijkenPDF bestand
27/03/2008
Het overlegverslag PDF bestand (d.d. 27 maart 2008)
Wij hebben nav het bekend worden van plannen over het ingebruiknemen van de Oude Haagse weg zoals u in de media heeft kunnen lezen overleg gehad (27 maart) met Wethouder Tunning, de Gebiedsmanager Peter de Graaf, projectleider VSP Mattie Vermeulen en verkeersspecialist Ewoud Fennis.

SLOTERWEG ZUID
Sloterweg Zuid, heeft als Belangengroep een website opgezet ter informatie voor de bewoners en uiteraard andere belangstellende met informatie over invloeden/gevolgen van het Masterplan en VSP op hun woonomgeving.

TENNIS VERENING BADHOEVEDORP