HERINRICHTING NIEUWEMEERDIJK FIETSSTRAAT / 30 KM ZONE / 50 KM ZONE

Ongevallen / calamiteiten informatie chicanes in beeld
d.d. 06/12/2018
Verantwoordelijk wethouder Onderdeel / Projecten
  M. Ruigrok Verkeer en Herinrichting Fietsstraat en wijziging 30 naar 50 km zone
     
 

30 januari 2024 - Locatie bezoek ivm NIET functioneren en zeer slechte staat Auto te Gast deel Nieuwemeerdijk
In de onderstaande items vanaf 22 oktober 2023 kunt u terug lezen hoe het traject rond mijn verontruste melding is verlopen. klik hier voor de mail wisselen
Uiteindelijk heeft er 30 jan. 2024 een locatie bezoek plaatsgevonden, hiervan kunt u hier een kort verslag terug lezen en zal ik u uiteraard op de hoogte houden van het vervolg..................

19 december 2023 - 2e Gemeentelijke reactie op bericht van 22 oktober en 08 december 2023
Ik dacht dat mijn mail tav het NIET functioneren van de Auto te Gast fietsstraat duidelijk genoeg was wat ook geldt voor de Gemeentelijke aansprakelijkheid, maar blijkbaar willen ze de situatie op locatie bekijken. Hopelijk met een beter vervolg dan een vergelijkbaar lokatie bezoek ivm de Onjuist afgestelde LED lantaarnpalen en slechte inregeling van de licht intensiteit.
Maar ik wil het nieuwe jaar positief beginnen en neem de uitnodiging graag aan en heb hiervoor alvast een paar buurtbewoners uitgenodigd.. Wordt vervolgd....... Lees deze 2e Gemeentelijke reactie

08 december 2023 - Reactie op onderstaande bericht nav ernstig ongeval
Naar aanleiding kreeg ik 8 december een reactie op onderstaand bericht en heb daar uiteraard mijn reactie ook weer op teruggemaild, de reden hiervoor laat zich raden. Klik hier om de reactie em die van mijn kant te bekijken.

22 oktober 2023 - Mail aan wethouder en college B&W (NIET) Functioneren "Auto te Gast" deel Nieuwemeerdijk ("Auto te Gast" = "Fietsstraat" met als doel 30 km zone, binnen deze website)
Mede naar aanleiding van het ernstige ongeval met een motorscooter, die zwaar letsel lijkt te hebben opgelopen, maar zeker ook mijn persoonlijke ervaringen (bij de Pont) en verhalen van aanwonende, heb ik de wethouder Verkeer en het College van B&W een mail gestuurd en hen gewezen op hun verantwoordelijkheid tav het niet functioneren van hun besluit.
Deze mail bekijken, klik hier. Gelukkig kreeg ik na 5 dagen dus 27 oktober 2023 op een vrije-dag (de secr. werkt immers niet op vrijdagen) van de secretaris toch nog een ontvangstbevestiging. klik hier om deze bevestiging te bekijken.

06 april 2023 - Evaluatie Programma Ringdijk - Ringvaart
Informatie hierover staat op de pagina over de Herinrichting Nieuwemeerdijk, klik hier
Helaas geeft de wethouder geen blijk van begrip inzake de fout in de fietsstraat, de midden klinker strook MOET echt een asfalt bolling worden, ipv de snelheid laten afremmen door de hoop dat er meer fietser gaan rijden..

30 juni 2021 - Opvallend artikel "Raadsleden op de bres voor fietsers: "Heeft een knopje wel zin?" "
Mooi verhaal, maar dit loopt volledig uit de pas met de veiligheidsproblemen voor (schoolgaande) fietsers in Nieuwe Meer, zie bijgeplaatste opmerking en oordeelt u zelf klik hier voor het artikel

3e week 2021- Nieuwe 30 km bordjes Fietsstraat
Na herhaaldelijke herinneringen en aandringen op een noodzakelijke actie van de gemeente, komt de zelfde gemeente met 2 nieuwe bordjes aan beide zijden van de fietsstraat.
Ik begrijp alleen NIET hoe het kan dat de gemeente een "te hechten wond denkt te kunnen herstellen met een kinderpleistertje?". Blijkbaar willen ze het gewoon niet begrijpen en staat, ook onze gemeente, veel te ver van haar inwoners.
Om deze zoveelste misactie te onderbouwen, zal ik op korte termijn weer een aantal snelheidmetingen uitvoeren, dus wordt vervolgt......

Nieuwe bordjes Fietsstraat
Ga met u muis over de afbeelding voor de andere entree van de fietsstraat.

Als u naar beneden scroled ziet u een afbeelding van hoe het was, wel goed kijken, anders zie je de verschillen niet en dan is dit nog een foto, laat staan als je langsrijdt..

Beeldkwaliteitsplan (Concept) Ringdijk en Ringvaart - december 2020
Ondanks de zeer slechte ervaringen met de fietsstraat, zien we deze inrichting terugkomen in de ter inzage- en inspraak gelegde plannen onder voorgenomede titel, klik hier voor meer info.

Snelheidmetingen in o.a. Fietsstraat Nieuwemeerdijk - Zomer

2020
Door een buurtbewoner Thomas K. was bij Veilig Verkeer Nederland een actie pakket aangevraagd om een beeld te krijgen van de snelheden in de Fietsstraat. Hiervoor was een Radar Gun en een aantal spuitmallen beschikbaar gesteld. Omdat Thomas in die periode geen tijd had, heeft hij ons gevraagd of wij hier idee in hadden.
Op verschillende momenten hebben wij snelheden gemeten, in- en buiten de spitsperioden, mogelijk heeft u dit zelf ook gezien, een aantal keer hebben wij gebruik gemaakt van het door VVN beschikbaar gestelde bord, zie hieronder.


Helaas zijn onze vermoedens en ervaringen door deze metingen bevestigd, waarbij tot onze grote verbazing ook is opgevallen dat veel BUURTBEWONERS ZICH ZELF OOK NIET AAN DE MAX. SNELDHEID HOUDEN (in de fietsstraat dus max. 30 km/h).
Maar ook dat verschillende geschrokken automobilisten aangaven niet eens te weten hoe hard je eigenlijk in de fietsstraat mag. Met dit laatste wordt duidelijk dat de door de gemeente bepaalde inrichting niet duidelijk is en haar verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Maar dat de gemeente hiervoor voor de zoveelste keer wegloopt bleek o.a. uit de onduidelijk aangegeven omleidings route alsgevolg van de afgesloten Schipholweg, wat voor onnodig veel spitsverkeer zorgt en zorgde, waarmee het max. aantal voertuigen passend binnen een fietstraat ook dagelijk wordt overschreden.
Om de onduidelijkheid over de passende snelheid weg te nemen, hebben wij de gemeente al eerder gevraagd dit middels logo's op het wegdek duidelijk te maken, zie artikel hieronder.

Hieronder een voorbeeld van meetresultaten
Nieuwemeerdijk fietsstraat (30 km/h):
Personenauto’s: 
 
 • 43 km/h gemiddeld, 105 gemeten voertuigen, tussen 16:15 – 17:15, hoogst gemeten snelheid: 75 km/h (05-08-2020)
 • 44 km/h gemiddeld, 76 gemeten voertuigen, tussen 17:00 – 19:00, hoogst gemeten snelheid: 69 km/h (23-08-2020)
Motoren:
 
 • 50 km/h gemiddeld, 6 gemeten motoren, tussen 16:15 – 17:15, hoogst gemeten snelheid: 60 km/h (05-08-2020)
 • 53 km/h gemiddeld, 5 gemeten motoren, tussen 17:00 – 19:00, hoogst gemeten snelheid: 73 km/h (23-08-2020)
   
Landbouwvoertuigen:
 
 • 29 km/h gemiddeld, 2 gemeten voertuigen, tussen 16:15 – 17:15, hoogst gemeten snelheid: 34 km/h (05-08-2020)
Brommers / Scooters:
 
 • 48 km/h gemiddeld, 19 gemeten brommers / scooters, tussen 16:15 – 17:15, hoogst gemeten snelheid: 65 km/h (05-08-2020)
 • 41 km/h gemiddeld, 9 gemeten brommers / scooters, tussen 17:00 – 19:00, hoogst gemeten snelheid: 45 km/h (23-08-2020)

Bij voorgenoemde VVN actie zijn ook spuitmallen geleverd, waarmee de beoogde snelheid duidelijk gemaakt kan worden, dit zal onderdeel worden van het vervolg traject, zeker als acties vanuit de gemeente uitblijven. Wij hebben inmiddels zelf een radar gun aangeschaft en de spuitmallen staan klaar. Wordt vervolgd ..........

Onze snelheidsmetingen zijn niet onopgemerkt gebleven voor de afdeling Handhaving en Politie, met beide hebben wij contact gehad en gehouden tijdens de verschillende acties, maar zelfs de medewerkers van de afd. Handhaving wisten blijkbaar niet dat de Nieuwemeerdijk niet de juiste omleidings route voor de afgesloten Schipholweg was, dit bleek tijdens hun niet geplande bezoek tijdens een meting. Ik denk dat de gemeente zich dit ook zelf kan en moet aantrekken.

Tot slot wil ik nog wel even kwijt dat ik zeer geschrokken ben van wat ik allemaal gemeten en gezien heb tijdens de metingen, maar dit schrijf ik ook een beetje toe aan het feit dat ik er tijdens die metingen erg op lette. Maar je zal als ouder maar denken dat je kind door de fietsstraat veilig naar school kan fietsen, ik kan u zeggen dan heeft u dit echt verkeerd.

Deze bewustheids actie en de metingen worden vervolgd, dit kan ook door de politie zijn, maar die doen dit niet met een waarschuwingsbord af, denk ik dan maar, dat merkt u dan vanzelf.

Als gevolg van de bewoner actie "10 jaar onveiligheid op de Nieuwemeerdijk" klik hier voor meer info, is de Herinrichting voor de Nieuwemeerdijk op verzoek van het college naar voor gehaald in de planning, vreemd hierbij is;

 • Het stuk Nieuwemeerdijk tussen Sloterweg en Sloterbrug is niet gedaan, hierover is geen duidelijkheid te krijgen waarom niet, anders dan slecht bedachte en onjuiste argumenten, of de raad hiermee heeft ingestemd is ook niet duidelijk, volgens mij niet. Waar dit toe leid, klik hier en kijk bij info okotber 2019 incl. een bevestigend filmpje, onbegrijpelijk en eigelijk onacceptabel.
 • Het deel Fietsstraat is veel te lang, waardoor de bedoelde max. snelheid 30 km niet bereikt wordt en ook continu ruim wordt overschreden, het afdwingen van de max. snelheid van 30 km/h is een uitgangspunt voor de gemeentelijke keuzevoor de weginrichting en blijft haar verantwoordelijk. Dat dit niet zou gaan werken hebben wij als aanwonende al bij presentatie van de plannen kenbaar gemaakt. Net als bij de foute keuze voor chicanes meer dan 10 jaar geleden. En op een verzoek op bord afbeeldingen op het rode wegdek aan te brengen ter verduidelijking, kreeg ik een antwoord dat dit te glad zou zijn, hoezo kan dit dan wel in Amsterdam ??, klik hier Weer een kul argument/antwoord.
  .
 • De beoogde snelheid op het 50 km zone deel van de Nieuwemeerdijk wordt ook ruimschoots overschreden, snelheden van
  75 km/h of meer zijn hier geen uitzondering, dit is bekend en wordt bevestigd door medewerkers van de afdeling handhaving. De drempels bij de T kuising Meidoornweg, Rijstvogelstraat en Toevluchtstraat zijn niet aangepast van 30 km naar de nieuw snelheid van 50 km, dit is onveilig, onjuist en slecht voor de omgeving en passerende voertuigen.

Hieronder treft u een aantal ervaringen en gevolgen van het gemeentelijk (wan) beleid, want laat duidelijk zijn de keuze van de fietsstraat is een gemeentelijk besluit, waaraan geen verkeersbesluit te grondslag ligt. Als voorwaarde voor het 50 km zone deel is door de aanwonende gesteld dat handhaving/toezicht noodzakelijk is, zelfs een voorstel voor het plaatsen van een paar flitskasten (wel/niet gevuld met camera) is ter zijde geschoven. De beloofde en afgesproken acceptatie handhavingsperiode na oplevering heeft nooit plaats gevolgen. Het doel hiervan was de gebruikers bekend maken met de nieuwe situatie, wat is het beoogde verkeersgedrag in de fietsstraat, hoe om te gaan met het doorgaand spitsverbod en doorgaand vrachtwagen verbod en tot slot het 50 km zone deel. Blijkbaar is dit ook niet bij de gemeentelijke werknemers bekend immers een zgn smiley voor 50 on een 30 zone klopt niet.

Update december 2019
Nieuwemeer februari 2018

20 november 2019 - Beantwoording SV PvdA over ambulance oproepen Nieuwemeerdijk
Hier kunt u de beantwoording op de SV van de PvdA nalezen. klik hier Hiermee wordt onderschreven dat het een FOUTE BESLISSING is geweest het deel van de Nieuwemeerdijk tussen Sloterweg en Sloterbrug niet mee te nemen. Wel is overduidelijk dat de gemeente op de hoogte is van de gevaarlijke/onjuiste inrichting, waarmee zij ook aansprakelijk is voor gevolgen hiervan. Verder vind ik de beantwoording een gebruikelijke, veel woorden en geschuif en zoeken naar kapstokjes om het probleem bij een ander aan op te hangen. CHAPEAU. :-(
De PvdA heeft van de fietsersbond begrepen dat zoals de fietsstraat is ingericht, het kan en mag. Maar dat zij meer op de uitvoering kritiek hebben. Aangevuld met de inmiddels meerdre melding van slechte ervaring uit de buurt reden genoeg om de uitrol van de fietsstraat over de rest van de Ringdijk op holt te zetten. Helaas staat de Nieuwemeerdijk vanaf de A4 viaducten tot aan de loswal niet op de plantekening van het verkeersstructuur plan, maar ja dat is een kleinigheid of een nieuw excuses om straks te zeggen, hoe kan dat nou ?? Zeg maar een extra kapstok haakje.

06 november 2019 "PvdA: oplossing ongevallen Zorgen over situatie Nieuwemeerdijk"
Met voorgemelde titel verscheen er een artrikel in HC Nieuws, maar laat duidelijk zijn het grote aantal ongevallen is mede de oorzaak van laakbaar beleid van de gemeente, immer s afspraak was dat de herintrichting van de Nieuwemeerdijk eerder dan gepland zou worden uitgevoerd, er is toen geen voorbehoud of uitzondering besproken voor het deel waar nu de meeste ongevallen plaatsvinden. Dit deel van de Nieuwemeerdijk is van groot belang geweest voor de "Actie 10 jaar onveiligheid op de Nieuwewmeerdijk".
Leest u met deze informatie het artikel, dan begrijpt u waar het fout gaat en wie hier voor verantwoordelijk is. Blijkbaar roept de PvdA veel maar is de rust in het eigen college van groter belang, immers zij zouden moeten toezien en/of optreden voor het niet uitgevoerde werk, de oplossing voor een groot deel van de ongevallen. Het artikel PvdA : oplossing ongevallen HC Nieuws dd 06 november 2019 bekijken.

Oktober 2019 Antwoorden college B&W op vragen over de fietsstraat van PvdA
Helaas een teleurstellende en onjuiste beantwoording op vragen namens PvdA, het enige wat hiermee gediend is, is de rust in het college. Leest u zelf het artikel uit het HD dd 22/10/2019 over de beantwoording en mijn reactie, klik hier
U kunt de SV hier ook nog even nalezen, klik hier en de beantwoording dd 17 oktober 2019
30 oktober 2019 - Fietsstraat Nieuwe Meer wordt niet aangepast HC Nieuws. zie reactie bij het artikel, klik hier.
Maar oordeelt u zelf fouten besluiten worden niet erkend en niet uitgevoerd werk Nieuwemeerdijk, wordt weggewuifd, klik hier en kijk onder Dagelijks verkeersdrama op Nieuwemeerdijk, het youtube filmpje
.
Oktober 2019 -- Actueel overzicht Alarmeringen inzake Nieuwemeerdijk Badhoevedorp -- klik hier --
Als u deze site bekijkt zal u zich verbazen over wat er allemaal plaatsvind op de Nieuwemeerdijk, dit geldt zeker voor het deel dat de gemeente niet nodig vond mee te nemen in de herinrichting. Oordeelt u zelf.

19 september 2019 - PvdA steld Schriftelijke vragen over fietsstraat Nieuwemeer
Zoals verwacht is de gemeentelijke keuze voor de Fiesstraat ook weer een mislukking geworden
De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld in de Gemeente Raad klik hier om dit te bekijken
HC Nieuws schreef hier een artikel over, klik hier om dit te bekijken

September 2019 KLM Open Golftournooi, klik hier voor meer info over de gevolgen van dit tournooi
Het was voor de aanwonende een onbegrijpelijke zaak dat ondanks de afspraken in het BP en het Erfpachtcontract van de Golfbaan en de recent aangelegde Fietsstraat, de ontsluiting van dit mega tournooi via de Fietsstraat moest gaan plaatsvinden. Buiten de voorgenoemde afspraken, is dit ook strijdig met de doelstelling van de fietsstraat en het doorgaand spitsverbod als ook het doorgaand vrachtwagen verbod. Aanvoer materialen middels ongeveer 100 vrachtwagens en minimaal 3500 gelede bus bewegingen tijdens de tournooi dagen waarna alles weer moets worden afgevoerd middels weer ongeveer 100 vrachtwagens en nu met haast.


Dit soort transsporten 3 weken VOOR en NA het tournooi en hieronder een heel klein voorbeeld van de minimaal 3500 gelede busbewegingen tijdens de tournooidagen, waarbij zichtbaar is dat bewoners vuilnisbakken op het trottoir plaatsten om het stukrijden te beperken. Maar ach wat zeur ik toch Nieuwe Meer is toch een buiten (gesloten) gebied ?


Voorjaar 2019 Verwijdering chicanes en aanleg Fietsstraat
Over deze werkzaamheden is zoveel contact met Gemeente, Beheer en Onderhoud en de uitvoerder en verantwoordelijk wethouder geweest, dat ik hier een kleine samenvatting zal geven;

Afzettingen rond verwijderde chicanes waren onvoldoende zeer onveilig, hersteld wegdek, was slecht tot zeer slecht, belijningen, niet juist hersteld of verwijderd. volgens de uitvoerder is de keuze voor het gebruikte rode asfalt een vreemde keus, dit is te zien in de kwaliteit en eerste herstel punten, mede het moment van aanleg, zeer nat.
De aanleg van de fietsstraat, heeft nog veel meer onjuistheden en veiligheidsrisico's opgeleverd, niet afgedekte vreesgleuzen 25 cm diep, waar een bewoner in is gevallen, auto's hebben vastgezeten en bussen hebben zich klemreden tussen de onjuist geplaatste afzettingspalen. De aangelegde klinker stroken, zijn naar aanleiding van losgekomen klinkers diverse keren opnieuw gelijmd en hersteld.

Bebording is verschillende keren onjuist geweest en ook bijna even veel keren gecorrigeerd, oude steunen zijn niet verwijderd enz. enz. allemaal zeer amateuristisch knoeiwerk.

19 oktober 2018 - Aankondiging werkzaamheden Her-inrichting Nieuwemeerdijk klik hier
Daar gaan we weer, gewoon de plannen uit Hoofddorp doordrammen en dan later moeten zeggen, over de opmerkingen van de aanwonende, dat hadden we niet gedacht of verwacht, net als toen de chicanes werden geplaatst. Nu dan weer een fout kosten verslindend plan met de fietsstraat. Zie voor meer info het ingediende bezwaar tav de voorgestelde inrichting. klik hier

Hoe nauwkeuring het plan is voorbereid, blijkt uit de tekst in de aankondigings brief
Fietsstraat
Ook wordt er een fietsstraat aangelegd in het centrum van Nieuwe Meer tussen de Koekoekslaan en het bebouwde kom bord bij de A9....... Hoe zo mis ik een stuk in de tekening of wordt er weer een stuk bebouwde kom afgeknabbeld ???
Zoals te doen gebruikelijk vanuit Hoofddorp praten ze alleen maar over het centrum en kunnen de andere de ...... krijgen, want zonder maatregelen wordt de Nieuwemeerdijk tussen de Koekoekslaan en de Meidoornweg een racebaan. En O ja plannen blijft ook moeilijk, want als alles straks alles net geasfalteerd is komt er zeer zwaar transport over de Nieuwemeerdijk ivm de werkzaamheden thv de A4 viaducten, waar 19 november meer info over volgt tijdens de bijeenkomst in ons Buurthuis.

13 september 2018 - Openbare bekendmaking plan Her-inrichting Nieuwemeerdijk
Hieronder ziet u hoe deze aankondiging is gepubliseerd, dit is ook het moment om officieel uw zienswijze in te dienen, als u dat wilt doen.
Gemeente Haarlemmermeer - herinrichting op grond van Visie Ringdijk - Badhoevedorp – Nieuwemeerdijk
Gemeente Haarlemmermeer - herinrichting op grond van Visie Ringdijk - Badhoevedorp – Nieuwemeerdijk
Berichttype: verkeersbesluit
Uitgever: Gemeente Haarlemmermeer
Locatie: Badhoevedorp, Nieuwemeerdijk
Publicatiedatum: 2018-09-13 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-52278.html

20 september 2018 - Ingestuurd Bezwaarschift, klik hier om deze te bekijken
Middels de link achter de Publicatie datum kunt u ook alle plan tekeningen bekijken, een met Verkeers borden etc. en een van de fisieke inrichting.
.

 • 22 februari 2018 - Gemeentelijk overleg met het Bestuur, VROM Cie en vertegenwoordiging DRB
  Tijdens dit overleg zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, maar voorwat betreft de Nieuwemeerdijk het belangrijkste is dat het Herinrichtingsplan voor de Nieuwemeerdijk naar aanleiding van een Gemeentelijk gedragen motie naar voren is gehaald en zal gaan plaatsvinden vóór de zomer van 2018.
  Belangrijkste maatregelen : Chicanes allemaal weg, gedeeltelijke inrichting als Fietsstraat met 30 km regime, invoering Doorgaand Spitsverbod toezicht op handhaving. Begin maart 2018 zullen deze plannen worden gepresenteerd tijdens een bewoner bijeenkomst. Wel is bij de Gemeente aangedrongen op het aanpakken van de hele Nieuwemeerdijk en niet een gedeelte, immers de motie is tot stand gekomen door inspanningen van en namens alle Nieuwemeerdijk bewoners. klik hier voor meer info over de avond van 22 februari 2018

  Verder hebben wij gevraagd of het niet een idee is de geplande "Fietsstraat" vanaf de Koekoekslaan tot aan de Zeeverkenner boten op te delen in meerdere stukken verdeeld over de Nieuwemeerdijk. klik hier voor het plan (Visie Ringdijk) welke als basis is gebruikt. Mogelijk wil de Gemeente
  door de combinatie van de voorgestelde lange fietsstraat en veranderingen met de Koekoekslaan zelf voldoen aan de doelstelling om bovenwijksgroen per fiets bereikbaar te maken voor Badhoevedorp