KLM Open 2019 - Golfbaan The International - Nieuwe Meer - Badhoevedorp

 

Laatste Update 26 januari 2021

 

Op deze pagina wil ik u wat informatie voorleggen over het KLM Open 2019 in onze achter tuin. Ik ben als aanwonende zeker geen tegenstander van dit grootse jubileum tournooi, maar heb er wel een aantal kanttekeningen bij. Om dit duidelijk te maken eerst wat informatie.

De organisatie houdt zich op geen een punt aan de afspraken, ze handteren dezelfde houding als de Golfbaan The International.


AFSPRAAK
AFSPRAAK

Als bewoner kunt u zich aanmelden bij een WhatsApp groep "Bewoners en KLM Open" zodat wij contact kunnen houden over eventuele aandachtspunten inzake voorbereidingen en het KLM Open
stuur een mailtje naar info@nieuwemeer.info en vermeld u naam en huisnummer en uiteraard uw
06 nummer.

26 januari 2021 - Eindelijk de officiele beantwoording van mijn bezwaarschrift 3236996
Met een vrachtwagen (gelijk aan het hinderlijke transsport over de Nieuwemeerdijk) aan excusses ivm de belachelijk late reactie op het bezwaarschrift is deze dan toch gekomen; Uiteraard met de opmerking bezwaar ongegrond, kon ook niet anders, anders zou dit tot nog heel veel meer werk en kosten gaan leiden.

Helaas bewijst dit alles WEER hoe groot DE KLOOF is tussen Gemeentelijke politiek en de inwoners van deze zelfde gemeente en kletsen ze al recht wat krom is en krom wat recht is.
Ik ga in deze zaak geen tijd meer stoppen, maar in ben van mening dat het besluit en uitleg compleet bezijden de waarheid is en dan niet omdat het mijn bezwaar betreft, maar opgrond van lokale- en dossier kennis. :-(

 • Dat het hele bezwaarproces niet serieus is genomen blijkt wel aan de algemene afhandeling, afronding 2 jaar na dato. en veel te late aankondiging van de vergunningen.
 • De inrichting van de Fietsstraat is een Gemeentelijk besluit met als doel het weren/voorkomen van Vracht- en sluipverkeer, (aangevuld met een geldend doorgaand vrachtwagenverbod) en volgens VVN behoord OV verkeer ook niet op of in een Fietsstraat thuis. Hoe is dit te rijmen met het vrachtverkeer tbv op- en afbouw en de aan- en afvoer van alle bezoekers, met de weten schap dat in alle stukken deze route als onmogelijk/onwenselijk is beschreven. Hoezo ontsluiten via de Oude Haagseweg?
 • Hoe belangrijk vinden we de Ecologische zone nu echt ? Aan de A9 zijde van de golfbaan is deze hele Ecologisch bestemde strook door de gemeente opgeheven, voor het KLM Open vernielen ze de boel en langs de Schipholweg gaan ze een langlopende en kost bare onteigeningsprocedure voeren voor behoud van het vervolg van dezezelfde Ecologische zone. Begrijpt u dit nog ? Of is dit onbegrijpelijk beleid ?
 • Een speciale brandkraan tbv woningen met externe brandstof voorziening LPG tanks en Olie opslag, op een lastig bereikbare locatie (doorlopend weggetje) waar vee aanwezig is deze Brandkraan dan voor evenement doeleinden gebruiken met mogelijke stagnatie ingeval van calimiteiten vind ik een onbegrijpelijke prioriteiten stelling.

17 september 2019
Het toernooi is voorbij, nu de afbouw nog
Tijdens de toernooi dagen hebben een paar buurtbewoners structureel contact gehad met; De organisatie TIG Sports, de Gemeente, Handhaving, Politie en Verkeercontrol, om de stroom aan bussen nog een klein beetje acceptabel te houden. Wat niet wegnam dat er op verschillende plaatsen bakken langs de weg werden gezet om het over het trottoir rijden van bussen te beperken. De laatste dag hebben ze er nog voor gezorgd dat de stroom aan wielrenners afnam door hiervoor de omleiding te laten effectueren door de verkeersregelaars thv de Schipholweg / A9 viaducten.
Met de start van de afbouw, hebben ze het vervolg traject gestart en houden ze de contacten warm, waar het gaat om buitensporig gedrag.

Helaas kan de organisatie die niet zelf monitoren en acteren ze pas na melding, van oa. het vertrouwde team.

Mocht er een evaluatie komen dan zal ik hiervan een verslag hier plaatsen, zal waarschijnlijk bestaan uit vele excusen en voorstellen voor verbeter punten en afschuiven van verantwoordelijkheden, maar ja wat had u anders verwacht, blijf ver benieuwd ??

Ik denk dat wij als aanwonenden zeer blij moeten zijn met de inzet van Frank, Rob en Rick in het speciaal en de andere, die exsessen hebben gemeld bij de organisatie en politie.

Over de het trottoir en vlak langs elkaar langs en er omheen nog passerende wielrenners, dat het goed gegaan is mag een wonder worden zijn, of toch het gevolg van de inzet van voorgenoemde buurtbewoners?? Ik denk het laatste......

Wat moet er gaan gebeuren ? En baart mij/ons grote zorgen.
.

 • 09 september 2019 Ingestuurde Zienswijze nav veel te laat gepubliseerde omgevingsvergunning
  klik hier om deze brief te bekijken.
  .
 • 07 september 2019 Bewoner stuurt namens verschillende aanwonende "Brand e.mail" aan Gemeente en div. media.
  Deze e.mail geeft weer wat er op dit moment leeft aan de Nieuwemeerdijk als gevolg van voorbereiding voor het KLM Open.
  klik hier om deze mail te bekijken
  09092019 - Berichtgeving hierover in HC Nieuws
  "Boze brief bewoner(s) Nieuwemeerdijk aan raadsleden Haarlemmermeer"
  .
 • Officiele vermelding voor vergunning aanvraag "Gebruik perceel Koekoekslaan 12"
  Na vele verzoeken en net zoveel speurwerk is er toch éé'n vergunning aanvraag gevonden waarop bezwaar gemaakt kan worden klik hier

  Veel te laat en NIET via de gebruikelijke Officiele kanalen
  • Strijdig met Agrarische bestelmming en nog rustende Stankzone op dit perceel
  • Strijdige noodzakelijk doorkruising van de Ecologische zone (Ondanks gemeentelijke jurispudentie)
  • Alleen bereikbaar via hier voor niet bestemde openbare wegen, Strijdig met de gemaakte- en vastgelegde afspraken uit het Bestemming plan en Erfpacht contract voor het Golfterrein
  • Diverse kleinere strijdig aangelegde zaken, oneigelijk gebruik Brandkraan, Aangelegde brug, Voertuigen (Golfkarretjes) op openbare weg welke hiervoor niet zijn bestemd (Bluswater is al een bekend probleem in de polder, de Stint met zijn gevolgen zijn ook bij de gemeente toch ook bekend)
  • Strijdig gebruik van de Koekoekslaan, als verbindingsweg
  • etc etc etc.
   .
 • In tegenstelling tot afgesproken en beloofd;
  Gaan er Golfkarren rijden over de Koekoekslaan,
  Openbareweg dus moeten deze hier voor voldoen aan de verkeers eisen ??
  Wordt er toch water afgetapt vanaf de Brandkraan aan de Koekoekslaan, Hoe zit dit met de brandveiligheid ivm de LPG tanks bij / en met de woningen ? Bluswater is toch al een lastige zaak binnen de Haarlemmermeer.
  Volgt er geen overleg met de ondernemers, die moeten het maar met dezelfde brief doen als de bewoners, onder de valse verklaring dat er geen belangstelling was.
  Wordt er een illegale brug aangelegd Ach ja zolang er geen vergunning is kan je blijkbaar doen wat je uitkomt.
  .
 • Dorp (Nieuwemeer) dicht voor KLM Open, klik hier om dit artikel 15 augustus 2019 uit HaarlemsDagblad te bekijken
  Laat duidelijk zijn er spelen meerdere belangen, zorgen en meningen, dit artikel belicht er 1
  .
 • Er moet een Promo Dorp gebouw worden op de agrarisch bestemde tereinen van voormalig boer Hopman aan de Koekoekslaan 12.
  Om alle bezoekers van het Promo dorp naar de Golfbaan te krijgen moet er een verbindingweg aangelegd worden en een brug door de ecologische zone, dit is NIET toegestaan, zie hiervoor de gemeentelijke uitspraak tav de beoogde T (Afslagpunt) in deze zone voorbereiden op dit tournooi ( Zaaknummer 2909937 Middels een lastonder dwangsom moesten de werkzaamheden ongedaan worden gemaakt)
 • Alle bezoekers worden ontvangen in of via het Promo Dorp en moeten worden aangevoerd via de Nieuwemeerdijk en Koekoekslaan, wat ook geld voor de aan- en afvoer van de benodige materialen.
  Hiervoor moet 2 weken voor en na het evenement veel en zwaar transporten via de Fietsstraat Nieuwemeerdijk en Koekoekslaan naar het Evenemente terrein.
  Hiervoor moeten na verwachtring 3500 gelede busbewegingen worden uitgevoerd via de Fietsstraat Nieuwemeerdijk en Koekoekslaan naar het Evenemente terrein.
  Deze activiteiten zijn instrijd met de doelstellingen en beoogde functie van de Fietsstraat, maar mogelijk belangrijker zijn zeer schadelijk voor de vele niet onderheide woningen langs dit deel van de Nieuwemeerdijk.
  Lever onacceptabele veiligheidsrisico's voor de (school gaande) fietsers

In het gelden Bestemmingplan BP en het erfpacht contract staat expliciet beschreven dat de ontsluiting van de Golfbaan uitsluitend via de Oude Haagweg en de busbaan mag plaatsvinden en zeker NIET via de Nieuwemeerdijk / Koekoekslaan.

01 augustus 2019 - Bewoners zijn middels een brief geinformeerd, klik hier om deze brief te bekijken

31 juli 2019 - Welke vergunning aanvragen zijn er gepubliceerd

Aangevraagde omgevingsvergunning, Badhoevedorp, kavel HLM03 A 11276 (t.h.v. Koekoekslaan 12 1171 PJ), bouwen van een promodorp, 25-07-2019, zaaknummer 3171957, olonummer 4568785.

Aangevraagde omgevingsvergunning, Badhoevedorp, kavel HLM03 A 11276 (t.h.v. Koekoekslaan 12 1171 PJ), bouwen van een promodorp, 25-07-2019, zaaknummer 3171957, olonummer 4568785.
Berichttype: omgevingsvergunning
Uitgever: Gemeente Haarlemmermeer
Locatie: Badhoevedorp, Koekoekslaan
Publicatiedatum: 2019-07-30

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-189892.html

==============================================================================

Aanvraag evenementenvergunning, KLM open, periode 12-09-2019 tot en met 15-09-2019, locatie golfbaan The International Oude, Haagseweg 200 1171 PE te Badhoevedorp, dossiernummer 2019-1847, zaaknummer 3166653.

Aanvraag evenementenvergunning, KLM open, periode 12-09-2019 tot en met 15-09-2019, locatie golfbaan The International Oude, Haagseweg 200 1171 PE te Badhoevedorp, dossiernummer 2019-1847, zaaknummer 3166653. Berichttype: evenementenvergunning
Uitgever: Gemeente Haarlemmermeer
Locatie: Badhoevedorp, Oude Haagseweg
Publicatiedatum: 2019-07-30

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-190069.html

Door mij ingediende zienswijze inzake voorgenoemde aanvragen, kunt u hier na lezen, klik hier

MAAKT U ZICH OOK ZORGEN, DIEN DAN OOK EEN ZIENSWIJZE IN

Overzicht van de Banen incl. het te realiseren Promo Dorp

Als u met u muis over de afbeelding gaat zoomt u in op het Promo Dorp.

De Baan, klik hier . Deze info is onderdeel van de website http://klmopen.nl