INFORMATIE BESTEMMINGPLAN NIEUWEMEER & GOLFTERREIN

.

Aanvullende Bestemmingplannen - februari 2021

Parapluplan wonen (bestemmingsplan) Dit plan behandeld alle mogelijkheden en onmogelijkheden tav extra woonruimte, B&B en R&B, binnen de gehele Haarlemmermeer.

Vijfhuizen Nieuwe Meer 150 kV verbinding (bestemmingsplan) Dit plan maakt de aanleg van een 150 kV verbinding van Vijfhuizen door Nieuwe Meer naar de Riekerpolder mogelijk. In Nieuwe Meer komt deze verbindigng langs de Driving Range en Oude Haagse weg te liggen.
.

Aanvulling op geldend bestemmingplan Nieuwe Meer - december 2020

Met het Beeldkwaliteitsplan Ringdijk en Ringvaart is er een belangrijke aanvulling verschenen op het huidige BP. klik hier voor meer info

.

22 februari 2018 - Vóór informatieavond Rehoboth olv Gemeente met Bestuur, VROM Cie en vertegenwoordiging van DRB

Mede naar aanleiding van de BP infobijeenkomst en de vele projecten en vragen die op ons afkomen heeft er 22 februari een gemeentelijk vóór overleg plaatsgevonden in Rehoboth, waarbij ook een vertegenwoording van de Dorpsraad Badhoevedorp aanwezig was.

Hieronder treft u de agenda van 22 februari 2018 klik hier

Over de herinrichting en de veranderingen met het Oude Haagweg viaduct en doortrekken van de Oude Haagse weg naar het HOV knooppunt Schiphol Nrd volgen nog speciale bewoner informatie bijeenkomsten.

Herinrichting Nieuwemeerdijk
Er is verder vooral gesproken over de veranderingen met de Nieuwemeerdijk, dit project is naar voren gehaald als gevolg van een Gemeentelijke Motie. Over deze veranderingen volgt begin maart een informatie bijeenkomst in ons Buurthuis Rehoboth. Visie Ringdijk en Ringvaart Haarlemmermeer
Er is aan de Gemeente nadrukkelijk verzocht dit plan voor de hele Nieuwemeerdijk te laten gelden, immers de motie is het gevolg van de acties namens de vertegenwoordiging van de hele Nieuwemeerdijk, zie http://nieuwemeerdijk.nl.

Fietspad langs Golfbaan en A9
Tevens wist de Gebiedsmanager te melden dat er tijdens een ander overleg met de Golfbaan Exploitant (waar wij wederom niet bij aanwezig mochten zijn) te kennen is gegeven dat de Golfbaan exploitant op GEEN enkele manier wenst mee te werken aan de realisatie van het Fietspad over of langs het Dijklichaam langs de A9 en hier zelfs GEEN toestemming voor wil geven.

Hierop hebben wij onze laatste "Troefkaart" op tafel gelegd, deze bestond vooral uit de verwijzing naar de Erfpachtcontract afspraken tussen de Golfbaan exploitant, de Grondeigenaar SRE en de Gemeente, zoals bevestigd door Dhr Ooms van SRE tijdens de beantwoording van vragen tijdens een informatie avond voor het Bestemmingplan Nieuwemeer 2007. Blijkbaar was deze informatie niet bekend bij de Gemeente. Dus wordt vervolgd. Voor de volledigheid heb ik deze Erfpacht contracten opgevraagd. klik hier voor meer informatie of kijk op pagina 62 van het BestemmingPlan Nieuwemeer 2007.

.

Inloop- & Informatie- / inspreek-avond
Woensdag 20 september vanaf 20:00h - Buurthuis Rehoboth

Ik denk dat de volgende punten minimaal meer aandacht verdienen;

 • Zijn de BP grenzen thv de loswal aangepast om de mega rotonde mogelijk te maken ?
 • Hoe kan de vernieuwing van het Oude Haagweg viaduct met al haar gevolgen al in het nwe plan zijn opgenomen ? Krijgt de buurt nog de mogelijkheid hier serieus iets op/over te zeggen of is dit uitsluitend een formaliteit ?
 • Hoe verklaart u de wijziging (in krimping) van de geluidscontour voor Schiphol- en Industrieel geluid, terwijl de belasting is gegroeit. Het nieuwe LIB is nog niet eens gereed. Wel wordt hierdoor is woningbouw/uitbreiding ineens weer mogelijk binnen een deel van Nieuwemeer. Kan SADC straks gaan bouwen op het voormalige Hopman terrein ?
 • Waarom ontbreken de veiligheid- en sloopzones voor de Schiphol Oostbaan nog steeds ? Dit ondanks de belofte van de Burg. meester en de ruime opwaardering van deze baan tot volwaardige start- en landingsbaan.
 • Wat is er overgebleven van alle afspraken tav de vestiging van de Golfbaan incl. Hotel? En de door hun gedane maar nimmer in geloste beloften en geschoffeerde afspraken ? Krijgen ze nu inderdaad een card blance ?
 • Waarom staat het lang gevraagde doorgaand spitsverbod nog steeds niet in het BP opgenomen ?
 • Hoe zit het met de aansluiting van het Fietstunneltje door de lus van de A9, op het bestaande fietspad te regelen ?
 • Wat is er overgebleven van de afspraken tav de beheer, onderhoud/toezicht van de voormalige zandwin put ?
 • Is er niet vergeten de fietsbrug mogelijk te maken, op de plaats van de Pont van Ome Piet, zoals in het BP Badhoevedorp al is opgenomen ?
 • Zijn de aanpassingen aan de Nieuwemeerdijk gedaan voor de veiligheid van de fietsers- & bewoners of soms toch om de vergroting van de nieuwe Sloterbrug rendabel te maken ?
  .
 • Kunt u tenminste 1 punt aangeven waar het BP is aangepast/vernieuwd ter bescherming van het woongenot van de inwoners van Nieuwemeer ?
  .
  Dit zijn zo maar een paar punten, dit bedoeld de gemeente als zij het heeft over aanpassingen aan het bestemmingplan die uitsluitend "conserverend" van aard zijn.
.

=========================

Juni 2017 Informatie voorstel update bestemmingplan Nieuwemeer

Via een algemeen (vreemd) mail adres info@nieuwemeer.info kregen wij 22 juni 2017 van de Gebiedsmanager de stukken gemaild over de 1e Herziening van het Bestemmingplan Nieuwemeer

Hieronder kunt u deze stukken bekijken;

Update 04 april 2006

Geachte bezoekers en/of bewoners van NieuweMeer,

23 Januari 2006 is de informatieavond geweest om bewoners en geintreseerde te informeren over de stand van zaken aangaande het bestemmingplan en het Golfterrein.

Velen van u hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven, wat maar weer onderschrijft dat wij allemaal zeer begaan zijn met het wel en wee binnen NieuweMeer.

Via deze pagina zullen wij proberen u te blijven informeren over de stand van zaken.

Hierbij treft u het verslag van de informatie-avond van 23 januari 2006, als ook de presentatie (in kleur) van deze avond. U kunt deze online bekijken en/of opslaan op u pc om deze uit te printen en/of in een later stadium door te nemen.

Als u het bestemmingplan eens op u gemak wilt doornemen en/of de plankaart bekijken, dan kunt u deze hieronder downloaden. Het betreft het plan zoals 6 jan. ter inzage is gelegd.

Beide documenten zijn van een zgn PDF formaat, hiervoor heeft u Acrobat Reader nodig, mocht u na het aanklikken van een van onderstaande linken deze melding krijgen dan kunt u Acrobat Reader gratis downloaden vanaf de Adobe site.

Bestemmingplan downloaden PDF bestand
Dit bestand is 3,5 Mb het downloaden kost enige tijd afhankelijk van de snelheid van uw internet verbinding.

Plankaart (tekening) downloaden PDF bestand
Dit bestand is 1,4 Mb, als het bestand is geopend kunt u in zoomen op de tekening.

U kunt beide bestanden op uw computer opslaan om deze later nogmaals te bekijken zonder dat u ze dan weer moet downloaden, tevens kunt u voor u noodzakelijke pagina's uitprinten.

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u die mailen aan de VROM Commissie van de Buurtvereniging, of schriftelijk indienen bij de gemeente.
LET OP u kunt GEEN zienswijze en/of bezwaar indienen op dit E.mail adres.

.

Bewoner Nieuwemeerdijk
E. Hoogenboom

Voor het openen van een PDF bestand bestand, is een Plug-in "Acrobat Reader" noodzakelijk,
deze kunt u GRATIS downloaden via :

.

naar boven