AANSLUITING N201+ (FOKKERWEG) OP DE A9

 

 

 • Informatie Afsluiting Draaibrug Zat. 24 november en Zat. 15 t/m Zon. 16 december 2012
  Voor meer informatie en omleidingsroute info, klik hier
  PDF bestand
 • Bosrandbrug gaat open - Witte weekblad 14 november 2012
  Deze openstelling geldt alleen nog voor fietsers. Dit artikel bekijken, klik hier
  PDF bestand
  Bosrandbrug morgen open voor langzaam verkeer Hoofddorpse Courant 15 november 2012 klik hier PDF bestand

 • Voor Afsluiting Schipholweg ter hoogte van de rotonde voor de draaibrug
  I.v.m. de plaatsing van de fietstunnel KW31 zal de Schipholweg gedurende 19 okt t/m 29 oktober zijn afgesloten.
  Hier vindt u de Informatie brief PDF bestand d.d. 10/10/2012 en de Tekening met de omleidings route PDF bestand d.d. 10/10/2012 voor de bereikbaarheid van Schiphol Oost.

 • Werkzaamheden fietstunnel Nieuwemeerdijk ter hoogte van de Draaibrug PDF bestand d.d. 19/04/2012
  Voor diegene die via het fietspad langs de Schipholweg van en naar Amstelveen rijden is deze informatie van belang, omdat de fietstunnel onder de Nieuwemeerdijk door tijdelijk wordt afgesloten.
  Als je via de Nieuwemeerdijk van en naar Amstelveen rijdt veranderd er niet veel, zoals in dit bericht is na te lezen.

Informatie werkzaamheden Bosrandbrug :

Afsluiting Bosrandbrug bij het Amsterdamse Bos, sept. 2011 tot medio september 2012

Informatie werkzaamheden Colijn- / Schipholdraaibrug :
 • Schipholdraaibrug dicht to zomervakantie Witte Weekblad - d.d. 08/03/2011
  IIn navolging op het artikel uit januari heeft het raadslid H. Spijker vragen gesteld, ivm het grote aantal kinderen dat gebruikt maakt van de brug.
 • Aankondiging afsluiting Draaibrug voor alle verkeer, ivm aanleg fietstunnel, miv 7 maart 2011, klik hier
 • Afsluiting Draaibrug Witte Weekblad - d.d. 18/01/2011
  In onderstaande Nieuwsbrief kunt u, hier meer over lezen, als er een oplossing is gevonden voor het Fietsverkeer van en naar de scholen in Amstelveen zullen wij u hier ook over informeren.

  Van het N201 informatie centrum kreeg ik de volgende alternatieven tijdens de werkzaamheden: d.d. 01/02/2011
  • Allereerst zullen wij een pontverbinding instellen. Deze pont kan ca. 10 fietsers per keer overzetten en zal op werkdagen (maandag t/m vrijdag) varen tussen 06:00 uur ’s ochtends en 19:00 uur ’s avonds.
  • Voor de scholieren rijdt op dit moment rond de schooltijden (’s ochtends en ’s middags) een – extra – bus tussen Badhoevedorp en Amstelveen. De bus wordt iedere winter ingezet tot aan de voorjaarsvakantie. Het projectbureau N201+ heeft met Connexxion – de vervoerder – kunnen afspreken dat deze busverbinding wordt verlengd tot aan de zomervakantie. De gehele dienstregeling, en dus ook het gebruik van deze busdienst door anderen dan scholieren, is verder de verantwoording van Connexxion.
  • Tot slot kan het fietsverkeer blijvend gebruik maken van de verbinding bij de Bosrandbrug. De situatie voor fietsers zoals die nu rondom de Bosrandbrug is, is niet onveilig en zal niet wezenlijk veranderen. Uiteraard houden we de situatie scherp in de gaten en staan wij altijd open voor suggesties en/of verbeteringen.
   Zoals bekend kan er na de zomervakantie weer gewoon van de fietsverbinding via de Schipholdraaibrug gebruik gemaakt worden.

Animatiefilm van alle verkeersstromen rond de nieuwe Bosrandbrug en de Fly-over. d.d 28/01/2011


Animatie van aansluiting Fokkerweg op A9 en veranderingen thv Bosrandbrug en Colijn(Draai)brug. 

Dit project bestaat uit een aantal deelprojecten, waaronder een extra aansluiting van de N201+ (Fokkerweg) op de A9.

  • De tekening van dit deelproject bekijken, klik hier PDF bestand
   Detail traject- en wegen-tekeningen en verkorte route beschrijvingen, klik hier
  • Een topografische kaart van het hele N201 project bekijken, klik hier PDF bestand
   Als u op de kaart klikt zoomt u in naar het A9 project
  • Luchtfoto van het hele project bekijken, klik hier PDF bestand
  • Het informatie Bulletin over de extra oprit N201+ naar de A9 bekijken, klik hier PDF bestand
  • Nieuwsbrief N201 mei 2010 Weg in wording - Snel en ongehinderd naar de A9 klik hier PDF bestand dd 19052010

Dit laatste project heeft een aantal verandering tot gevolg ter hoogte van het verkeersplein voor en de Draaibrug zelf bij Schiphol-Oost. Hierdoor zal de verbindingsweg (de Colijnweg) van een naar Amstelveen veranderen voor auto, maar ook voor fietsverkeer. Het fietsverkeer bestaat voor het grootste deel uit schoolgaande jeugd van Badhoevedorp / Nieuwemeer naar de middelbare scholen in Amstelveen. Mede hierdoor hebben wij als VROM Commissie van de Buurtvereniging Nieuwemeer besloten dit project nader te volgen en vooral aandchat te vragen voor deze laatste gebruikersgroep van deze verbinding. Voor de volledigheid treft u hieronder 2 afbeeldingen van het bedoelde verkeersplein, dit gaat voor auto verkeer ook sterk veranderen.

klik op de afbeeldingen voor een vergroting

In de InforMeer van 12 november 2009 PDF bestand is een Bouwvergunning aangevraagd voor 3 kunstwerken, dit is een mooie naam voor bruggen, viaducten en/of tunnels, in deze aanvragen wordt gesproken over kunstwerk 21, dit betreft de fietstunnel onder de Nieuwemeerdijk door, kunstwerk 31, dit betreft de fietstunnel onder de Schipholweg door, beiden ter vervanging van de bestaande tunnels gelegen aan Haarlemmermeer zijde van de Draaibrug. Hieronder ziet u een afbeelding met de lokaties, als u op de afbeelding klik op de afbeelding voor een vergroting.

Bekijk de grote afbeelding

Het kunstwerk 51 betreft een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers onder de Draaibrug door ter vervanging van de oversteekplaats aan de Amstelveen zijde van de Draaibrug. Hieronder ziet u hier een afbeelding van, klikt op de afbeelding voor een vergroting.

Bekijk de grote afbeelding

Onder de driehoeken die u links en rechts van het fiets-/voetpad, onder de wegdoor ziet, worden twee ecologische doorgangen gerealiseerd.

Planning project Aansluiting N201+ op A9

Wilt u de planning van het alle lopende projecten ivm de N201 bekijken, klik dan hier PDF bestand

Bij Bosrandbrug, dit is een zelfde brug als de Sloterbrug deze ligt iets verder op de Schipholdijk, vanaf de Draaibrug, gaat ook het e.e.a. veranderen, hier komt o.a. een fly-over voor het verkeer dat vanaf het nieuwe aquaduct (bij Schiphol-Rijk) komt en richting Amstelveen de A9 op moet hieronder ziet u hiervan een afbeelding, klik op de afbeelding voor een vergroting

Bekijk de grote afbeelding

Zoals boven aan deze pagina al staat gemeld komen er duidelijker tekening van de verschillende rijbanen en richting voor/van dit project.

Kijk voor aanvullende informatie ook op de informatie site van N201, klik hier in het linker menu kubnt u alle verschillende deel projecten bekijken.