-NIEUWS SBOH

- - -

BELANGRIJK

Nieuwemeer 22 april 2024

Geachte heer/mevrouw,

Het spijt ons te moeten mededelen dat de Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer (SBOH) heeft besloten om per 1 mei 2024 haar activiteiten te beëindigen.
Na jaren van procedures tegen het HHR en onze inzet voor de belangen van opstalhouders in de regio Haarlemmermeer, hebben we in overleg met onze advocaat geconcludeerd dat we het maximale hebben bereikt in de juridische strijd met het HHR *.

We willen u als belangrijke stakeholder in de afgelopen jaren hartelijk bedanken voor uw steun. Uw betrokkenheid en steun hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan onze inspanningen. Mocht u nog vragen hebben of verdere informatie wensen, staan wij u uiteraard graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Belangenbehartiging Opstalhouders Haarlemmermeer (SBOH)

Hans Paar
Karin Buchner
Wim Kruyt

* HHR - Hoog Heemraadschap Rijnland

+ -+ - + -+ - + -+ - + -+ - + -+ - + -+ - + -+ - + -+ - + -+ - + -+ -

 

SBOH zet zich in voor de belangen van opstalhouders uit de Haarlemmermeer. Deze Stichting is opgericht toen bleek dat Rijnland zeer grote wijzigingen wilde gaan doorvoeren voor het opstalrecht (opstalcanon) en voornemens bleek dit ook te willen doen voor steigers aan de ringvaart. Dit nadat Rijnland deze zaken had overgenomen van het Hoogheemraadschap Groot Haarlemmermeer.

U vindt hieronder een paar hoofdstukken met "Officiele stukken en brieven", "Kranten en media berichten" en "SBOH Nieuwsbrieven", indien u op zoek bent naar voorbeelden van reaktie brieven inzake Opstalrechten en/of Steiger-zaken, dan kunt u het best contact op nemen met het SBOH, Dhr. Hans G. Paar.

Dit geldt uiteraard ook als u zich wilt aanmelden bij de Stichting SBOH.

Het aanmelding/inventarisatie formulier downloaden, klik hier (versie okt. 2018)


Bron Cartoon; Leidsch Dagblad (een zuster van het HD)

Nieuws :

Juli 2022 - Nieuwsbrief Juli
Klik hier of kijk onder aan de pagina voor het hele Nieuwsbrief overzicht.
.

Februari 2021 - Afsluiting rechtsbijstand zaken
Omdat een groot deel van de rechtzaken zijn afgerond, zullen de Rechtsbijstand verzekeringen die zijn aangemeld ter behandeling van deze zaken de dossiers gaan afsluiten. U kunt hiervan dus bericht krijgen/verwachten, wilt u dit bericht dan ook ter informatie doorsturen aan het secretariaat van het SBOH. s.b.o.h@inter.nl.net bvd.

03 februari 2021 - Nieuwsbrief februari 2021
Deze nieuwsbrief geeft de actuele stand van zaken weer met betrekking tot de opstalzaken en is daarmee een aanvulling op de nieuwsbrief van februari 2020. klik hier voor deze nieuwsbrief februari 2021

Met de volgende onderwerpen;

  • Vijfjaarlijkse herziening retributie
  • Financiën

=========================


SBOH Nieuwsbrief - december 2019
Er is besloten om toch nog een SBOH-nieuwsbrief uit te brengen, ondanks het uitblijven van het arrest in de cassatie.
Met de volgende onderwerpen; Cassatie Opstalzaak, Wijzigingen opstalbeleid per 1 januari 2018, Steigerzaken, Financien, klik hier om deze Nieuwsbrief te bekijken

Bent u nog NIET aangesloten bij het S.B.O.H. bekijk dan deze brief, klik hier >> Aanmeldingsformulier

.
SBOH Nieuwsbrief Januari 2019 - klik hier om hem te bekijken
(LET OP deze wordt NIET meer HaH bezorgd)
Zoals eerder aangekondigd hierbij een speciale SBOH-nieuwsbrief. Deze is voor iedereen interessant, maar van speciaal belang voor opstalhouders die tussen 2006 en augustus 2018 een nieuw opstalcontract hebben gekregen, of een betalingsregeling hebben getroffen omdat hun oude contract verliep maar het niet eens waren met de nieuwe voorwaarden zolang de rechtszaken lopen.
.

Augustus 2018 Brieven van Rijnland aan de opstalhouders
Rijnland heeft aan alle opstalhouders een nogal korte brief gestuurd over de (af)koopmogelijkheid van hun opstalperceel met de nieuwe berekeningswijze van de (af)koopsom.
Daarnaast heeft Rijnland een uitgebreidere brief gestuurd aan de opstalhouders die al een eeuwigdurend contract hebben onder AV2007. Beide brieven roepen veel vragen op, niet alleen bij de opstalhouders, maar ook bij ons en onze advocaat. Die vragen heeft onze advocaat aan Rijnland gestuurd.

Ik wordt nu benaderd door opstalhouders met vragen over deze brieven en die zal ik zo goed mogelijk - maar dus nog niet volledig - beantwoorden.
Intussen heeft onze advocaat een brief naar Rijnland gestuurd met onze vragen. Zodra die duidelijk beantwoord zijn zal er een nieuwe SBOH-nieuwsbrief verschijnen. Daarin zal zeer waarschijnlijk ook uitsluitsel gegeven worden over de voorgenomen cassatie tegen het arrest van het hof Amsterdam over berekeningswijze van de retributie, ook onder de oude voorwaarde(n) en over de noodzaak/mogelijkheid om ook tegen de nieuwe berekeningswijze onder AV2007 bij een of andere instantie bezwaar aan te tekenen, dit mede afhankelijk van de antwoorden van Rijnland op onze vragen.

Als u nog meer vragen heeft over voorgaande, dan kunt u die mailen aan Hans Paar

Met vriendelijke groet, Hans G. Paar.

.
14 juni 2016 - Voorontwerp Bestemmingplan Ringvaart
Mogelijk heeft u hier iets over gehoord en/of gelezen, klik hier voor meer informatie

17 december 2015 Voorbereidingsbesluit BP Ringvaart
Op de website ruimtelijke plannen treft u de informatie aangaande dit voorbereidingsbesluit, wat direct verband houdt met steigers in de Ringvaart. klik hier voor meer informatie
Voorbereingsbesluit Ringvaart 2015.0054937 PDF bestand d.d. 24/11/2015

Eerder gepubliceerd Nieuws, klik hier
.

Naar boven

     Officiele stukken en brieven

Bent u nog NIET aangesloten bij het S.B.O.H. bekijk dan deze brief, klik hier >> Aanmeldingsformulier

05 april 2016 Voorbeeld brief Aanwonende Ringdijk

 • Voorbereidingsbesluit voor de ringvaart en herstart verkoop oeverpercelen, klik hier
Informatie onderzoek collectieve aankoop walkant
Ten aanzien van de overleggen inzake het onderzoek naar mogelijk collectieve aankoop van de walkant is er een appart hoofdstukje met alle beschikbare informatie ingericht binnen deze site, klik hier om daar naar toe te gaan...

Nieuw beleid voor aanlegsteigers ringvaart Haarlemmermeer - augustus 2011

Antwoord brieven over de steigers van niet-dijkbewoners

 

Naar boven


     Kranten en media berichten


Onderwerp Bron artikel

Plan voor bescherming Ringvaart

Haarlems Dagblad 05 januari 2017 PDF bestand

Weer rechtszaak Rijnland en SBOH
Als aanvulling op de recent verschenen Nieuwsbrieven het lezen meer dan waard

HC Nieuws 22 december 2016 PDF bestand

Debat Ringdijk afgelast
Zie opmerking bij dit artikel en het artikel Witte Weekblad 04 maart hieronder.

Haarlems Dagblad 13 maart 2015 PDF bestand

Uitkomsten rechtzaken SBOH duidelijk
Hans Paar: " Als Rijnland wil praten, is de oplossing nabij"

Dit artikel is helaas alleen nog maar verschene in de uitgave Nieuw Vennep en omgeving.

Witte Weekblad 04 maart 2015 PDF bestand

Rust lijkt weergekeerd rond steigers Ringvaart
Naar aanleiding van de SBOH Nieuwsbrief februari 2015, heeft het Haarlems Dagblad dit artikel opgenomen. U treft in de bijlage het online en krant artikel.
Jammer genoeg is er geen aandacht aan het Opstal deel besteed, maar mogelijk volgt dit nog of in andere media.

Haarlems Dagblad 24 februari 2015 PDF bestand

Haarlemmermeer : Verkoop Ringdijk niet
De Gemeente Haarlemmermeer heeft Rijnland verzocht het actief verkopen van de walkant te staken.

Het Haarlems Dagblad is helaas verkeerd ge´nformeerd.
In het artikel wordt gesuggereerd dat er ook hele bermen met parkeervakken kunnen worden gekocht, maar dat is helemaal niet het geval. Er wordt maar 50 cm van de oever vanuit de beschoeiing verkocht. De rest van de berm is nu al in beheer van de gemeente.

Haarlems Dagblad Online 05 februari 2015 PDF bestand
 Collectieve verkoop aan opstalhouders Ringvaart van de baan
Overleg steigers mislukt
m/z Geen gezamelijke aankoop

Deze kop suggereert dat het overleg mislukt is. Niets is minder waar. Het overleg tussen Rijnland en de Werkgroep heeft in goede harmonie plaatsgevonden. Dat er geen overeenstemming bereikt is, betekent niet dat het overleg mislukt is. Dat er rechtszaken gevoerd worden, betekent ook niet dat de verhoudingen verstoord zijn en dat willen we graag zo houden. GEEN GEZAMENLIJKE AANKOOP of GEEN OVEREENSTEMMING RIJNLAND had de lading beter gedekt.
Haarlems Dagblad 01 augustus 2013 PDF bestand
SBOH verliest drie zaken bij gerechtshof Den Haag
Cassatie bij Hoge Raad laatste middel in strijd opstalrechten
Witte Weekblad (Nieuw Vennep) 27 november 2012 PDF bestand

november 2012
Interview Meerradio door Jan Rijpkema nav artikel HD inzake recente vonnissen SBOH / Rijnland

U kunt via onderstaande link het MP3 bestand (het interview) afspelen of lokaal opslaan en vervolgens beluisteren.

Dijkbewoners vechten door Haarlems Dagblad 22 november 2012 PDF bestand
Vaartuigwrakken voor september uit de Ringvaart Hoofddorpse Courant 05 juli 2012 PDF bestand
Europees Hof nieuw wapen van Dijkbewoners Haarlems Dagblad 04 juli 2012 PDF bestand
Oproep in nieuwsbrief bewoners Ringvaartdijk
VGeld nodig voor acties steigers
Haarlems Dagblad 28 juni 2012 PDF bestand
Impasse rond de Ringvaart
Voorlopig geen nieuwe steigers
Haarlems Dagblad 12 juni 2012 PDF bestand
Vijfhuizenaar mag boot aan meerpalen Ringvaart leggen Haarlems Dagblad 7 juni 2012 PDF bestand
Vijfhuizense boot eigenaar gaat desnoods voor anker Haarlems Dagblad 25 mei 2012 PDF bestand
SBOH wint steigerzaken bij Hof van Amsterdam Witte Weekblad 27 juli 2011 PDF bestand
Opstalhouder willen stroken water aankopen
"Einde aan steigergedoe"
Haarlems Dagblad 25 juli 2011 PDF bestand
Opstalhouders Ringvaart vieren uitspraak gerechtshof als overwinning
Laat Rijnland pacht steigers teruggeven
Haarlems Dagblad 20 juli 2011 PDF bestand
Waterschapzorgen voor Logica
"De complexheid/onduidelijkheid geldt dus niet alleen voor de opstalhouders"
Telegraaf 22 februari 2011 PDF bestand
Onderhandelingen met man die net iets eerder de steigerplaats huurde.
Kinkje in de kabel voor Veerpont
" De oplossing lijkt nabij, volgens de Veerpont Commissie"
Witte Weekblad 26 januari 2011 PDF bestand
Pontje Nieuwe Meer centraal op hoorzitting
Gemeente had iets kunnen doen
Haarlems Dagblad 14 januari 2011 PDF bestand
Buurtvereniging Nieuwe Meer wil vanaf 1 april overtochten naar Amsterdamse Bos
Pontje botst met steigerbeleid
Haarlems Dagblad 03 januari 2011 PDF bestand
Nog geen verkoop Hoofddorpse Courant 23 december 2010 PDF bestand
Rijnland verkoopt nog niet Haarlems Dagblad 13 december 2010 PDF bestand
SBOH wil om tafel met Rijnland
"Grond Ringdijk te duur"
Haarlems Dagblad 30 november 2010 PDF bestand
"Voskuil"
Ervaring & mening van een dijkbewoner over Rijnland
Witte Weekblad 03 november 2010 PDF bestand

Rijnland wil wildgroei en problemen voorkomen
Een loket voor botensteigers

Eerste recht dijkbewoners bij grondverkoop Rijnland

Inspreekreactie SBOH ingesproken door Truus Verbaas - 22 september 2010

Haarlems Dagblad 24 september 2010 PDF bestand

Haarlems Dagblad 24 september 2010 PDF bestand

Inspreekreactie SBOH - Verenigde Vergadering PDF bestand

Zwaanshoeker Nico Coenen voert een verbeten strijd tegen Rijnland. "Ik word besodemieters, dat vreet aan me" Haarlems Dagblad 21 september 2010 PDF bestand
Samenvatting stand van zaken SBOH / RijnlandU kunt via onderstaande link het MP3 bestand (het interview) afspelen of lokaal opslaan en vervolgens beluisteren.

Bewoners klagen over vreemde steigers en afhoudende overheden
"We zijn speelbal aan de Ringvaart"
Haarlems Dagblad 17 september 2010 PDF bestand
Dijkbewoners door Rijnland in permanente onzekerheid

Witte Weekblad Editie Badhoevedorp 22 sept 2010 PDF bestand

Witte Weekblad Editie Hoofddorp 15 september 2010 PDF bestand

Bewoners Ringdijk trekken helaas aan het kortste eind  Nieuwsblad Haarlemmermeer 15 september 2010 PDF bestand
Rijnland en SBOH op tafel
Gesprek verkoop dijkgrond
---------------------------------------------------------------------------------------------

"Verkoop niet altijd lonend voor Rijnland"
--------------------------------------------------------------------------
Dijkbewoners hebben alleen maar te winnen bij hoger beroep
Vergelijk over opstalrecht nog ver weg

Haarlems Dagblad 09 september 2010 PDF bestand

Inspraakreactie Truus Verbaas, vooraf gaand aan de artikelen in het Haarlems Dagblad PDF bestand

Wat heb je eigenlijk aan een stukje water ?
---------------------------------------------------------------------------------------------

Rechtbank geeft Rijnland gelijk in zaak over hogere tarieven
Domper voor dijkbewoners
Haarlems Dagblad 07 september 2010 PDF bestand
Verkoopoperatie hoogheemraadschap van Rijnland
Te koop : de Ringvaart Haarlemmermeer
Haarlems Dagblad 01 september 2010 PDF bestand
Secretaris SBOH Hans Paar waarschuwt
"Bezitters oude steigers niet te vroeg juichen"
Nieuwsblad Haarlemmermeer 18 augustus 2010 PDF bestand
Reakties bewoners Ringdijk nav artikel van
10 augustus
Haarlems Dagblad 11 augustus 2010 PDF bestand
Woede om "vreemde" Steigers &
Grote belangstelling voor steigers aan dijk
Haarlems Dagblad 10 augustus 2010 PDF bestand

Rechter steld inwoners in het gelijk
Hoogheemraadschap moet van oude steigers afblijven

Nieuwsblad Haarlemmermeer 28 juli 2010 PDF bestand
In bovenstaand artikel staan helaas wat onjuistheden; In het artikel wordt het hoger beroep dat namens 19 in het ongelijk gestelde steigerbezitters op één hoop gegooid met het vonnis in de enige nog overgebleven zaak uit 2009. Dat vonnis, waarin Rijnland in het ongelijk is gesteld op grond van verjaring (waarover jullie eerder zijn geïnformeerd) kan inderdaad tot gevolg hebben dat ook andere steigerbezitters in een vergelijkbare situatie kunnen profiteren van een verjaringssituatie, maar zeker is dat nog niet. Rijnland kan immers nog in hoger beroep gaan en als het dat doet begint alles opnieuw. Dat wordt nog ingewikkelder, omdat er een inhoudelijke verbinding bestaat tussen deze zaak en de lopende twee hoger beroepen. Wat dat uiteindelijk oplevert, moet nog worden afgewacht, dus laat de bezitters van oude steigers niet te vroeg juichen.
Kamer beslecht erfpachtconflict Waddeneilanden Telegraaf 07 juli 2010 PDF bestand
Dit is horizonvervuiling en wordt een hangplek voor jongeren
Partyboot wekt beroering in Huigsloot
Haarlems Dagblad 06 juli 2010 PDF bestand

Schap moet afblijven van "oude" steigers

Haarlems Dagblad 25 juni 2010 PDF bestand

Dreiging "Rijnland" overschaduwt bootjesweer
Donkere wolken boven steigerbezitters

Haarlems Dagblad 27 maart 2010 PDF bestand
"Houders met rust laten" Witte Weekblad 23 februari 2010 PDF bestand
SBOH teleurgesteld in Rijnland
Rijnland schendt afspraken
Witte Weekblad 16 februari 2010 PDF bestand
Na dreigbrief van Hoogheemraadschap
Grote onrust bij steigereigenaren
Haarlems Dagblad 15 februari 2010 PDF bestand
Verzoening Waterschap gestrand
Steigerbezitters blijven vechten
Haarlems Dagblad 12 januari 2010 PDF bestand
Bewoners krijgen ongelijk van rechter
Steigers moeten uit Ringvaart
Haarlems Dagblad 19 november 2009 PDF bestand
Geschil opstalrechten nader uitspraak
Rijnland eigent zich geld toe
Haarlems Dagblad 23 oktober 2009 PDF bestand
Contract kan voor verwarring zorgen
Rijnland niet in hoger beroep tegen vonnis
Witte Weekblad 14 juli 2009 PDF bestand
Dijkbewoners boeken eerste overwinning op Rijnland Hoofddorpse Courant 09 juli 2009 PDF bestand
Rijnland slikt vonnis opstalrecht Haarlems Dagblad Maandag 06 juli 2009PDF bestand
Geen tussentijdse tarief verhoging
Dijkbewoners winnen kort geding tegen Waterschap
Nieuwsblad Haarlemmermeer 18 juni 2009 PDF bestand
De uitspraak van de rechter is geheel in ons voordeel
Rechter steld SBOH in gelijk
Witte Weekblad (Rijsenhout) 17 juni 2009 PDF bestand
Dijkbewoners winnen geding
Pas op de plaats bij opstalrecht
Haarlems Dagblad Donderdag 04 juni 2009PDF bestand
Kort geding nieuwe contracten
Rijnland schendt afspraken
Haarlems Dagblad Vrijdag 22 mei 2009PDF bestand
Strijd SBOH en Rijnland verder met kort geding Witte Weekblad 13 mei 2009 PDF bestand
Rijnland breekt woord in nieuwe contracten Haarlems Dagblad Vrijdag 24 april 2009PDF bestand
Rijnland breek belofte met opstalhouders
"Wij adviseren niet te tekenen"
Witte Weekblad Dinsdag 25 november 2008 PDF bestand
Hoogheemraadschap houdt vast aan hogere opstalrechten
Dijkbewoners stappen naar de rechter
Haarlems Dagblad Donderdag 27 september 2007 PDF bestand
Rijnland voert onfatsoenlijk beleid
Opstalhouders dagen Rijnland
Witte Weekblad Dinsdag 25 september 2007 PDF bestand
 

Opm. De PDF documenten zijn uitgeprint beter leesbaar dan op het scherm PDF bestand

Naar boven

 

     Nieuwsbrieven


SBOH Nieuws - juli 2022 , met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand

Met de volgende onderwerpen;
Minimum percentage 1.5% - Situatie 2 opties
Financierbaarheid opstalrecht
Financien

SBOH Nieuws - oktober 2021 , met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand

Met de volgende onderwerpen;
Werkzaamheden SBOH
Minimum percentage 1.5 %
Financierbaarheid opstalrecht
Financien

SBOH Nieuws - Februari 2021 , met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand

Met de volgende onderwerpen;
Vijfjaarlijkse herziening retributie
Financieen

SBOH Nieuws - Februari 2020 , met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand

Met de volgende onderwerpen;
Rechtzaken opstalbeleid,
Wijzigingen opstalbeleid per 1 januari 2018, Steigerzaken,

SBOH Nieuws - December 2019 , met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand

Met de volgende onderwerpen;
Cassatie Opstalzaak,
Wijzigingen opstalbeleid per 1 januari 2018, Steigerzaken,
Financien,

SBOH Nieuws - Januari 2019 , met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand

Bent u nog NIET aangesloten bij het S.B.O.H.
bekijk dan deze brief, klik hier >> Aanmeldingsformulier

Zoals eerder aangekondigd hierbij een speciale SBOH-nieuwsbrief. Deze is voor iedereen interessant, maar van speciaal belang voor opstalhouders die tussen 2006 en augustus 2018 een nieuw opstalcontract hebben gekregen, of een betalingsregeling hebben getroffen omdat hun oude contract verliep maar het niet eens waren met de nieuwe voorwaarden zolang de rechtszaken lopen.

SBOH Nieuws - Oktober 2018, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand

Bent u nog NIET aangesloten bij het S.B.O.H.
bekijk dan deze brief, klik hier >> Aanmeldingsformulier

 • Cassatie Opstalzaak
 • Wijzigingen opstalbeleid per 1 januari 2018
 • Nieuw beleid
 • Minimum percentage van 1,5%
 • Verkoop bloot eigendom
 • Financiën
 • Privacybescherming

SBOH Nieuws - Juli 2018, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand

 • Opstalzaken
 • Wijzigingen beleid
 • Steigers, nader bericht
 • WOZ-zaken
 • Financien
 • Adreswijzigingen
 • Privacybescherming

SBOH Nieuws - Janauri 2018, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand

 • Opstalzaken
 • Kosten bijdrage SBOH activiteiten
 • WOZ bezwaar informatie
 • Steigers nader bericht

SBOH Nieuws - Maart 2017, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand

U kunt als eigenaar zich aanmelden voor het aantekenen van bezwaar middels een formulier en de noodzakelijke machtiging, die te downloaden zijn via deze links:

aanmeldingsformulier: http://www.wozwaardeinfo.nl/aanmeldingformulier-woz-bezwaar-dijkhuis/

machtiging:
https://www.woz-juristen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Machtiging-belanghebbende-WOZ-Juristen-2017.pdf .

 • Amsterdams erfpachtbeleid
 • WOZ-bezwaar opstal
 • Opstalhouders kunnen baat hebben bij bezwaar tegen de WOZ-beschikking.
  om tijdig verwerkt te kunnen worden dienen ingevulde aanvraagformulier en machtiging uiterlijk 31 maart bij WOZ-juristen te zijn ingediend .
 • WOZ-bezwaar gekochte percelen water & kade
 • Opstalzaken
 • Steigerzaken, verduidelijking Nieuwsbrief december 2106

SBOH Nieuws - Dec. 2016, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand

In deze nieuwsbrief brief is een storende fout geslopen die ik hierbij in ieder geval naar jullie wil herstellen: er staat aan het slot van de alinea over Steigers dan 20 jaar dat de SBOH een vervolg op de standaardbrief geen rol meer zal spelen. Dat is echter fout. Er had moeten staan: "Mocht Rijnland dan, ondanks de door u verzonden standaardbrief, tot dagvaarding overgaan, dan zal SBOH u (indien u reeds donateur bent) daarin terzijde staan en zal onze advocaat voor u kunnen optreden in de procedure". De verzender van de brief wordt dus wel ondersteund door de SBOH.

Zoals in het vooruitzicht gesteld hierbij de nieuwe SBOH-Nieuwsbrief.
Deze is vooral van groot belang voor steigerbezitters.
Deze krijgen een brief van Rijnland (of hebben die al gekregen). Deze nieuwsbrief is voor hen van groot belang hoe ze daarmee om moeten gaan.

SBOH Nieuws - sept. 2016, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand

Hoewel er t.a.v. opstaltarieven nog het nodige onzeker is - lees de Nieuwsbrief - hebben wij besloten deze toch al uit te laten gaan, want -
zoals ook in deze Nieuwsbrief te lezen is - komt Rijnland met een brief aan de steigerbezitters. Die willen wij voor zijn met de nodige uitleg,
om te voorkomen dat hetzelfde gebeurt als na de brief van april jl. van de gemeente aan de dijkbewoners over het nieuwe Ringvaart-/Ringdijkbeleid en de aankondiging dat Rijnland de verkoop van percelen water en oever hervat.

SBOH Nieuws - feb. 2015 , met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (59 Kb)

Uitspraken in opstalzaken, Steigerzaken, Verkoop kade en water en SBOH-Bestuurzaken

SBOH Nieuws - juli 2014, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (532 Kb)

Opstalzaken , Steigerzaken adviezen en Oproep nieuwe voorzitter SBOH

SBOH Nieuws - juli 2013 , met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (32 Kb)

Ver- & Afloop overleg Rijnland en Werkgroep en Vacature Penningmeester

SBOH Nieuws - maart 2013 , met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (34 Kb)

Vacature Penningmeester en opstarten Werkgroep Steiger & oeverzaken.
Stand van zaken verschillende trajecten.

SBOH Nieuws - november 2012, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (34 Kb)

Uitspraken in opstalzaken, de stand van zaken van de verschillende lopende opstalzaken.
Steigerzaken etc. totaal is deze nieuwsbrief (3 pagina´s.)

SBOH Nieuws - juni 2012, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (608 Kb)

Bestuur bezetting, financiele situatie en stand van zaken Opstal- en Steigerzaken. toelichting op collectieve verkoop van water en berm.

SBOH Nieuws - maart 2012, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (47 Kb)

Het is lang stil geweest van SBOH-zijde richting opstalhouders. Hoewel er nog niet veel concreet nieuws is, hebben wij het toch verstandig gevonden om weer een nieuwsbrief te sturen. De directe aanleiding is dat op 2 april a.s. een eerste zitting van het gerechtshof Den Haag is inzake de opstalproblemen. Dit willen wij de opstalhouders uiteraard aten weten. Dat geeft meteen de gelegenheid de opstalhouders in het kort de historie en en de actuele stand van zaken op alle terreinen waarop wij in inonmin leven met Rijnland. Dat staat dus in bijgaande nieuwsbrief.

SBOH Nieuws - juli 2011 , met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (47 Kb)

Steigerzaken glansrijk gewonnen bij hof Amsterdam, Verkoop water/grond en Opstalprocedures bij hof Den Haag

SBOH Nieuws - januari 2011, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (47 Kb)

Verzoek aanmelding, nog niet aangemelde bewoners

SBOH Nieuws - augustus 2010 , met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (44 Kb)

Vonnis opstalzaken

SBOH Nieuws - april 2010 , met oa. NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (33 Kb)

Steiger, Opstalrechten en
Bijdrage aan SBOH

SBOH Nieuws - februari 2010, met oa. NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (33 Kb)

Brief van Rijnland aan steigerbezitters Opstalrechten

SBOH Nieuws - juni 2009, met oa. NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (40 Kb)

Rijnland moet bij heruitgifte opstalrecht rekening houden met uitkomst SBOH procedures!

SBOH Nieuws - april 2009, met oa. NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (35 Kb)

Stand van zaken Opstalrechten en Steigerrechten

SBOH Nieuws - oktober 2008, met oa. NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (44 Kb)

Stand van zaken diverse procedures tegen Rijnland

SBOH Nieuws - 04 april 2008, met oa. NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (62 Kb)

WOZ beschikking 2008, Stand van zaken diverse rechtzaken en Steigervergunningen

SBOH Nieuws - 26 janauri 2008 , met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (122 Kb)

Informatie over Situatie (Dreigbrief) Steigers

SBOH Nieuws - 24 januari 2008, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (122 Kb)

Er is te weinig nieuws voor een echte nieuwsbrief, maar toch willen wij een ieder op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken m.b.t. de rechtszaken die de SBOH voert en nog gaat voeren.

SBOH Nieuwsbrief - september 2007, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (122 Kb)

Aflopende contracten kunnen gewoon doorlopen
Dagvaarding tegen nieuw opstalbeleid
Verlenging van opstalrecht op grond van AV70
Aanbod tot nieuwe uitgifte
Steiger en pacht

SBOH Nieuwsbrief - juni 2007, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (31 Kb)

Aanvulling op Nieuwsbrief april 2007

SBOH Nieuwsbrief - april 2007, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (68 Kb)

Indien u van deze regeling alsnog gebruik wilt maken, kunt u het best eerst contact opnemen met SBOH, zie onderstaande e.mail link

Verzoek heruitgifte opstalrecht vlgs AV2000, indien nog van toepassing.

SBOH Nieuwsbrief - december 2006, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (58 Kb)

Herinnering steun verzoek stichting SBOH en actualisering stand van zaken

SBOH Nieuwsbrief - november 2006, met oa.

NIEUWSBRIEF bekijken en/of uitprinten PDF bestand (2.03 Mb)

Inventarisatie formulier bekijken en/of uitprinten WORD bestand

Toelichting oprichting Stichting en verzoek tot steun aan deze stichting.
Als bijlage treft u een Inventarisatie formulier, deze is appart in Word formaat bijgevoegd.

   
Hieronder treft u infromatie van de PR Commisie SBOH en de aangesloten dorpsraden aan:

Nieuwsbrief PR commissie SBOH en Dorpsraden

27 maart 2007 PDF bestand

Nieuwsbrief PR commissie SBOH en Dorpsraden

01 februari 2007 PDF bestand

Nieuwsbrief PR commissie SBOH en Dorpsraden

20 janauri 2007 PDF bestand

Nieuwsbrief PR commissie SBOH en Dorpsraden

10 november 2006 PDF bestand

Nieuwsbrief PR commissie SBOH en Dorpsraden

30 oktober 2006 PDF bestand

   

Naar boven

Eerder gepubliceerd Nieuws

.

Februari 2014 - Stand van zaken
Er is niet veel nieuws te melden over de SBOH-perikelen. De opstalzaken liggen bij de Hoge raad, daar wordt op zijn vroegst eind deze maand het advies van de Advocaat-Generaal verwacht. Drie zaken over het betalen voor bestaande zaken, die zijn terugverwezen door de Hoge Raad, liggen bij het Gerechtshof Den Haag. Ook liggen er nog 17 niet in hoger beroep behandelde steigerzaken bij het Gerechtshof Amsterdam te wachten activatie (als dat nodig zal blijken te zijn). Een Nieuwsbrief zit er voorlopig dan ook nog niet in.

Toch zijn er een paar ontwikkelingen waarvoor ik uw aandacht vraag.

Allereerst blijkt Rijnland opstalhouders die interesse getoond hebben voor individuele aankoop van water en oever voor hun huis aan te schrijven met een offerte. Op zich is daar niets mis mee niet het overleg over collectieve aankoop tot niets heeft geleid, maar het gevraagde bedrag van € 70/m2 is wel erg veel en dat is ook nog eens onafhankelijk van de situatie of er een steiger ligt of niet (in het laatste geval is sprake van een zichtperceel die voor € 1/m2 in de boeken van Rijnland staat. Rijnland heeft individuele opstalhouders desgevraagd medegedeeld dat het geoffreerde bedrag niet onderhandelbaar is; evenmin is dat het volgens Rijnland het geval met de reactietermijn van 3 maanden die in de offerte is genoemd. Mw. mr. Lydia de Man, collega van Eduard de Geer die gespecialiseerd is in dergelijke zaken, heeft zich verdiept in deze offerte. Zij meent dat Rijnland daarmee mogelijk misbruik maakt van zijn economische machtspositie en in strijd handelt met de beginselen van behoorlijk bestuur. Zij zal Rijnland daarop namens de ons bekende opstalhouders daarop aanspreken, in de hoop dat dat een opening tot overleg oplevert. Tot nu toe hebben zich 8 opstalhouders bij mij gemeld, maar het vermoeden is dat er meer zijn benaderd door Rijnland. Als u in uw dorp hoort van opstalhouders die (ook) door Rijnland zijn benaderd, verzoek ik jullie deze door te verwijzen aar ondergetekende. Dan kan mw. De Man ook namens hen optreden.

Ten tweede heeft enige tijd geleden bijgaand artikel met oproep in de Volkskrant gestaan. In overleg met Eduard de Geer is in bijgaand document de historie en huidige problematiek met Rijnland samengevat en opgestuurd naar de Volkskrant. Er is wel een ontvangstbevestiging ontvangen, maar (nog) geen verdere reactie van de Volkskrant. Niettemin lijkt het mij handig om ook in eigen kring dit document bekend te maken. Opname in de diverse websites die berichten over de SBOH is dan ook nuttig. Graag wel dan met vermelding van de oorspronkelijke doelstelling.

m.v.g., Hans G. Paar.

December 2013 - (Online) Grondverkoop Hoogheemraadschap van Rijnland
Na het niet bereiken van overeenstemming over collectieve aankoop van water en oever is Rijnland kennelijk een stap verder gegaan. Er zijn inmiddels opstalhouders benaderd met een aanbod om het perceel water en oever voor hun deur te kopen. Waarschijnlijk zijn dat opstalhouders die in een eerder stadium te kennen hebben geven dat zij geïnteresseerd zijn in de koop daarvan als er uit de onderhandelingen over collectieve aankoop geen overeenstemming werd bereikt. Uit ontvangen offertes blijkt de vraagprijs per vierkante meter van Rijnland aanzienlijk hoger te zijn dan in de eerdere onderhandelingen op tafel lagen. Opstalhouders die een dergelijke offerte hebben ontvangen, of nog zullen ontvangen, worden aangeraden bij Rijnland te vragen hoe deze vraagprijs tot stand is gekomen. Bij het secretariaat (s.b.o.h@inter.nl.net) is daarvoor een standaard brief op te vragen.

Aangezien er over de voortgang van de behandeling door de Hoge Raad van de opstalzaken niets te melden is en de behandeling door het Gerechtshof Den Haag van de terugverwijzing door de Hoge Raad van de steigerzaken nog in het beginstadium is, is er niet voldoende nieuws om een nieuwsbrief te schrijven en te verspreiden. Ik verzoek dan ook om dorpsbewoners die door Rijnland zijn benaderd voor de koop van water en oever naar mij te verwijzen. Ik heb een standaardbrief beschikbaar om Rijnland om nadere informatie te vragen.

Voorbeeld verkoop activiteiten Rijnland via Troostwijk, klik hier

Via de website van Rijnland kunt u Opstalrechten en/of Aankoop bedragen uitrekenen, klik hier

November 2013 - Completering bestuur SBOH
De oproep in de laatste nieuwsbrieven voor een nieuwe penningmeester voor de SBOH - als opvolger van Henk Loerakker heeft succes gehad. Karin Buchner uit Aalsmeerderbrug heeft die taak inmiddels overgenomen. Het bestuur van de SBOH bestaat daardoor uit de volgende personen:
      - Piet Blom, Vijfhuizen - Voorzitter
      - Hans G. Paar, Rijsenhout, Secretaris
      - Karin Buchner, Aalsmeerderbrug, Penningmeester.
Het bestuur zal de belangen van de opstalhouders in de komende tijd naar vermogen behartigen, bijgestaan door onze vaste advocaat Eduard de Geer.

November 2013 - Stand van zaken aankoop walkant
Na het mislukken van het overleg met Rijnland over collectieve aankoop van water en oever binnen de bebouwde kom door de opstalhouders is Rijnland begonnen met het aanschrijven van opstalhouders die zich - in afwachting van de uitkomst van de collectieve verkoop - geïnteresseerd hebben getoond voor individuele koop. Dit waren vooral opstalhouders die geen steiger voor hun huis hebben en die daar ook niet van een buitenstaander wensen. Rijnland blijkt deze opstalhouders inmiddels te benaderen met een aanbod om dat perceel water en oever aan de opstalhouder te verkopen. De prijs die Rijnland daarvoor vraagt is in de ogen van de SBOH absurd hoog. Opstalhouders die een dergelijk bericht van Rijnland hebben ontvangen worden dringend aangeraden deze offerte niet ondertekend terug te sturen, maar zich in verbinding te stellen met de secretaris (s.b.o.h@inter.nl.net, of Bennebroekerweg 9, 1435 CE Rijsenhout). Die heeft een standaard antwoord aan Rijnland met het verzoek om nadere informatie beschikbaar.

Zitting Gerechtshof Den Haag 3 juli 2012
Vanochtend 4 juli stonden er twee voor onze dijkbewoners/opstalhouders interessante artikelen in het Haarlems Dagblad
De zitting van het gerechtshof over de algemene opstalzaak verliep gisteren naar onze tevredenheid. Wat er uiteindelijk uit zal komen weten wij dus omstreeks medio september. De eerstvolgende 'mijlpaal' zal worden gevormd door de komende uitspraken in de AV70 en AV2000 zaken.
Uiteraard zullen die naar jullie worden doorgestuurd zodra die beschikbaar zijn. Afhankelijk van de inhoud zou het kunnen betekenen dat er een nieuwe nieuwsbrief wordt gemaakt.

Augustus 2011 Informatie koop aanbiedingen percelen grenzend aan opstalpercelen
Omstreeks de jaarwisseling heb ik jullie erop gewezen dat Rijnland stukken grond die grenzen aan opstalpercelen te koop aanbied aan de betreffende opstalhouders. Tot nu toe gebeurde dat naar mijn waarneming passief of 'per ongeluk'. Nu blijkt mij dat opstalhouders rechtstreeks daarover een aanbieding krijgen, waarbij huur of koop de twee keuzemogelijkheden lijken te zijn. Als er al een huurovereenkomst of een ander besluit is waarmee het gebruik van de opstalhouder is geregeld, is het aan de opstalhouder om daarop in te gaan. Vaak betreft het echter stukken grond die zonder een dergelijke formele regeling al vele jaren door de opstalhouder gebruikt worden en bij het opstalperceel zijn getrokken. Bestaat die situatie aantoonbaar langer dan 20 jaar, dan is er sprake van verjaring en kan de opstalhouder het perceel voor € 1 (excl. notariskosten) in bezit krijgen. In Rijsenhout is dat inmiddels met één perceel gebeurd, zoals ik jullie toen mailde en zitten er twee 'in de pijlpijn'.

In de brief die Rijnland aan de opstalhouders stuurt, wordt de mogelijkheid van verjaring echter niet genoemd. Wel geeft het formulier waarmee moet worden geantwoord de mogelijkheid om die aan te kruisen.
Door niet-ingewijde opstalhouders kan daar echter gemakkelijk overheen gelezen worden. Daarom wijs ik jullie hierop in de hoop dat jullie opstalhouders die hiermee te maken hebben/krijgen kunnen adviseren. De in het formulier gevraagde bijlage kan bestaan uit een simpel briefje met een aantal oudere foto's die het langdurig gebruik illustreren. Het in het vooruitzicht stellen van getuigenissen van buren wil ook wel helpen. Als de opstalhouders hulp willen hebben bij het opstellen van de brief, ben ik daar gaarne toe bereid. Een standaardbrief zal hiervoor niet helpen, omdat de situaties teveel kunnen verschillen.

Hans G. Paar - SBOH

Augustus 2011 - Brief Nieuw beleid voor aanlegsteigers ringvaart Haarlemmermeer
zie voor de stukken het hoofdstuk Officiele stukken en Brieven hieronder
De brief van Rijnland kent een geschiedenis. Rondom steigers spelen twee voor dijkbewoners uiterst vervelende zaken. De eerste is dat Rijnland ineens jaarlijks geld ging vragen voor bestaande steigers. Daar zijn rechtszaken over gevoerd die wij in hoger beroep hebben gewonnen zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen (Rijnland overweegt nog in cassatie te gaan, maar onze advocaat verwacht niet dat daardoor de essentie van de uitspraak onderuit gehaald zal worden). Het tweede probleem betrof een beleidswijziging van Rijnland, waardoor - anders dan bij Groot-Haarlemmermeer - iedereen een steigervergunning kon aanvragen, ook voor het huis van een ander. Dat gebeurde dus ook, met soms heel vervelende situaties. Dat was en is heel bedreigend voor niet-steigerbezitters. Ook daarover is door de SBOH een rechtszaak aangespannen, die in eerste instantie is verloren, maar nog loopt in hoger beroep. een argument van ons is inderdaad het recht op uitzicht. De SBOH heeft vorig jaar augustus een brief gestuurd naar Rijnland met het dringende verzoek hieraan onmiddellijk een einde te maken en terug te keren naar het beleid van Groot-Haarlemmermeer. Tijdens de genoemde rechtszaak en ook informeel heeft Rijnland gesteld dat het geen wettelijke mogelijkheid heeft om iemand te weigeren die op goede gronden een steigervergunning aanvraagt (wat wij overigens in het hoger beroep betwisten) en wees naar de gemeente voor een oplossing (die vervolgens weer terugwees naar Rijnland).

Intussen ging de uitgifte van steigervergunningen aan buitenstaanders gewoon door. Dat tot ongenoegen van veel dijkbewoners. Inmiddels is er overleg op gang gekomen tussen Rijnland en de SBOH en daaruit kwam dat de beste oplossing voor beide problemen zou zijn het verkopen van een strook water en stukje berm aan de dijkbewoners, waardoor die zelf konden bepalen wat er voor hun deur gebeurt en het jaarlijks betalen voor steigers definitief uit de wereld zou zijn. Met deze benadering zijn wij het eens, maar het bleek dat - hoewel Rijnland op zich een verdedigbare prijs vraagt - de bijkomende kosten voor notaris en kadaster bij individuele koop het aankoopbedrag aanzienlijk opdrijven. Daarom is het idee van collectieve aankoop op tafel gekomen, waardoor de vraagprijs van Rijnland nog aanzienlijk omlaag zou kunnen en de notaris- en kadasterkosten over veel meer personen verdeeld kunnen worden. Daarover vinden nu onderhandelingen plaats die nog wel enige tijd zullen duren (de doorlooptijd wordt overigens voor een groot deel bepaald door de inventarisatie van de hele Ringdijk, daarna zullen de dorpsraden nog moeten worden geraadpleegd alvorens alles definitief is).

September 2010 - Veel gestelde vraag nav Nieuwsbrief augustus 2010

Vraag;
In uw laatste nieuwsbrief van Augustus 2010 betreffende de steiger-perikelen meldt u het volgende: "De dijkbewoner kan gebruiksrecht huren voor een strook van 2 meter van de Ringvaart tegenover zijn perceel. Dat kost echter ook leges, maar alleen voor Rijnland. Daarvoor zal jaarlijks betaald moeten worden, aan Rijnland € 3,12 per m2. U hoeft echter geen steiger aan te leggen."

Mag ik vragen hoe u aan deze informatie bent gekomen en wie van Rijnland u dat specifieke bedrag heeft mede gedeeld? Ik heb namelijk geinformeerd bij Rijnland maar zij melden doodleuk dat die mogelijkheid er niet is???

Reactie SBOH

Beste belanghebbende,

Rijnland blijkt op sommige punten onbetrouwbaar, of tenminste niet consistent. In het geval van het huren van het gebruiksrecht van water was dat mij ter ore gekomen via een dijkbewoner, die dat van Rijnland had vernomen. Voordat ik de nieuwsbrief heb geschreven, heb ik dat geverifieerd bij Rijnland en mij werd verzekerd dat dat inderdaad een simpele manier zou zijn om een steiger van een buitenstaander te voorkomen. De huurprijs werd er zelfs bij verteld (overigens dezelfde als voor een steiger). Ik heb begrepen dat de afdeling Eigendommen van Rijnland - die zo overloopt van klantvriendelijkheid dat zij buitenstaanders wijzen op vrije plekken om een steiger te kunnen bouwen - buiten haar boekje is gegaan en door de juristen binnen Rijnland op haar plaats is gewezen. Dat blijkt ook uit het bericht dat u van Rijnland heeft ontvangen.

Hans G. Paar - SBOH

Over deze zaak heeft de SBOH al in augustus een brief gestuurd naar Rijnland (en de gemeente), (zie hier onder bij Officiele stukken en brieven (11 augustus)) met het verzoek het nieuwe beleid terug te draaien. Zowel de gemeente Haarlemmermeer als Rijnland hebben de brieven beantwoord, de opstalhouders schieten daar voorlopig dus nog niets mee op, want het in de brief genoemde overleg is nog niet afgerond is aan SBOH meegedeeld. Zodra er meer nieuws bekend is, zullen de opstalhouders daarover via een nieuwsbrief worden geïnformeerd

24 juni 2010 : Er is vonnis gewezen in de nog openstaande zaak die een onderdeel was van de 20 door Rijnland aangespannen steigerzaken. Zoals jullie weten is in 19 zaken Rijnland in het gelijk gesteld, waartegen de SBOH in twee gevallen dus hoger beroep heeft aangetekend en voor de rest de zaak heeft aangehouden. De laatste zaak, die vooral draaide om het recht op verjaring is door Rijnland verloren, zoals uit het kranten artikel blijkt.

Naar boven

Secretariaat: p/a Bennebroekerweg 9, 1435 CE Rijsenhout - s.b.o.h@inter.nl.net
KvK nummer: 24360410
Bankrekening 128748281 bij de Rabobank te Badhoevedorp, tnv SBOH

.