Op deze pagina treft u een overzicht met informatie welke betrekking heeft op de gevoerde overleggen met Rijnland tav het onderzoek naar een mogelijke collectieve aankoop van de walkant en water.

Deze Werkgroep is inmiddels opgeheven
10 september 2013 heeft het afsluitende en tevens opheffingsgesprek plaatsgevonden door de leden van deze werkgroep. Er bleek geen overeenstemming te bereiken tussen vertegenwoordigers van Rijnland en de leden van de Werkgroep (SBOH). Dit ondanks verwoede pogingen.

=================================================================

Op 10 februari 2013. is in de vergadering van de verenigde dorpsraden een werkgroep gevormd, om de mogelijkheden tot collectieve aankoop van oever en water te onderzoeken, uiteraard iom Rijnland.

Bij het overleg voorafgaand aan het gezamelijke overleg dd 10 feb., ter oprichting van de Werkgroep, met Rijnland 3 december 2012, waren namens het SBOH de heren H. Paar, E. de Geer, H. Arendse en H. Loerakker aanwezig.

Samenstelling Werkgroep Steiger- & Oeverzaken;

  • Piet Blom - Voorzitter van het SBOH,
  • Henk Arendse - Ondernemer en Secretaris Dorpsraad Rijsenhout,
  • Erik Hoogenboom - Bewoner van de Nieuwemeerdijk en VROM lid Buurtvereniging Nieuwemeer
  • Henk Loerakker - Ondernemer en inwoner Cruquius en (Oud) Penningmeester SBOH
U kunt ons bereiken per E.mail

Datum
  Onderwerp
Toelichting
Link
01 aug. 2013
-
Haarlems Dagblad
Collectieve verkoop aan opstalhouders Ringvaart van de baan
Overleg steigers mislukt
m/z Geen gezamelijke aankoop
Deze kop suggereert dat het overleg mislukt is. Niets is minder waar. Het overleg tussen Rijnland en de Werkgroep heeft in goede harmonie plaatsgevonden. Dat er geen overeenstemming bereikt is, betekent niet dat het overleg mislukt is. Dat er rechtszaken gevoerd worden, betekent ook niet dat de verhoudingen verstoord zijn en dat willen we graag zo houden. GEEN GEZAMENLIJKE AANKOOP of GEEN OVEREENSTEMMING RIJNLAND had de lading beter gedekt.
juli 2013
SBOH Nieuwsbrief
Met o.a. Ver- & Afloop overleggen Rijnland en Werkgroep Steiger- & Oeverzaken
24 juli 2013
Reactie Rijnland nav Opschorten overleg collectieve aankoop walkant
Dit betreft de reactie van Rijnland nav de brief van de Werkgroep en Voorzitter Dorpsraden, inzake dit onderwerp.
18 juli 2013

Brief aan Rijnland namens Voorzitter Dorpsraden overleg
Onderschrijving besluit Werkgroep inzake overleg collectieve aankoop

Truus Verbaas (Voorzitter) heeft van het merendeel van de dorpsraden/-verenigingen een reactie gehad op haar vraag of die kunnen instemmen met de conclusies van de Werkgroep m.b.t. het onderhandelingsresultaat over de collectieve koop van water en berm. In alle ontvangen reacties worden die gedeeld en wordt de Werkgroep bedankt voor haar inspanningen voor een beter resultaat.

09 juli 2013
Brief aan bewonervertegenwoordigers Dorps- en wijkraden
Uiteenzetting reden van beeindiging overleg en opheffing Werkgroep
09 juli 2013
Brief aan Rijnland
Uiteenzetting reden opschorten onderhandeling collectieve aankoop Steiger- en Oevers
17 juni 2013
Gesprek met 3 vertegenwoordigers Rijnland, te Rijsenhout  
01 mei 2013
Overleg WG bij Rijnland op kantoor te Leiden
Lees hier een kort bezoekverslag opgemaakt door en onderverantwoordelijkheid van de Werkgroep
maart 2013
SBOH Nieuwsbrief
Met o.a. aankondiging en informatie oprichting Werkgroep Steiger- & Oeverzaken
28 februari 2013
Brief aan Rijnland met vragen nav bijeenkomst Verenigde Dorps- en Wijkraden, 10 februari 2013.