(VOORONTWERP) BESTEMMINGPLAN RINGVAART

 

Tijdens een informatieve bijeenkomst 8 juni 2016 op het Raadhuis in Hoofddorp, zijn een aantal aanwezige Dorps- en Wijkraden geinformeerd over het op handen zijnde zgn paraplu Bestemmingplan Ringvaart. Op dit moment nog in "Voorontwerp".

Opvallend was het zeer beperkte aantal van vertegenwoordigde Ringdijk-kernen, 5 van de 14.

Hieronder treft u aan aantal van de beschikbare documenten over dit onderwerp, een aantal is uitgedund met behoud van de informatie tbv Nieuwemeer, dit ivm de omvang van de orginele versies, Ruimtelijkeplannen.nl klik hier om de officiele site met de straks de complete versie te bekijken.

Gemeentelijke website
Stukken ivm Voorbereidingsbesluit, klik hier
Aanvullende stukken Verbeelding, Regels en toelichtingen klik hier

Voorlopige stukken toegespitst op Nieuwemeer
Toelichting Voorontwerp Bestemmingplan Ringvaart (VOBP Ringvaart)
Planregels VOBP Ringvaart

Selectie Bladnummer Overzichts foto's Nieuwemeer

De hele Ringdijk is vanuit de lucht in kaart gebracht

Selectie Foto's Nieuwemeer

Deze foto's dienen als uitgangspunt voor de aanwezige zaken aan de waterkant.

Overzicht beschikbare gebieden voor steigers Nieuwemeer

Vrijwel de hele Nieuwemeerdijk is Blauw gebied, muv de locaties vlak bij de viaducten, en Amsterdamse Bos zijde deze zijn Rood en thv de steigers van de Zeeverkenners is een stukje Groen, speciale locatie.

Je moet heel goed kijken voor de verschillen tussen Blauw en Groen markering, in de orginele stukken* kan je verder inzoomen, maar deze bestanden zijn vele malen groter van omvang.

* Zie voorvermelde websites

Volgens de uitleg tijdens deze avond is dit nieuwe Bestemmingplan het gevolg van de brief die door 7 Ringdijk-kernen april 2015 aan het college is gestuurd, maar als je de hele uitleg hebt gehoord, is de eigenlijke reden een leemte in de bestaande 28 Bestemmingplannen welke de mogelijkheid laten een boothuis van wel 6 meter hoogte voor je steiger te kunnen bouwen.

Het betreft dus alleen maar een Bestemmingplan voor de strook water, waarin de steiger en eventuele boot kan en mag liggen. Al zijn er vele raakvlakken met het nieuwe Plan van aanpak Ringdijk, volgens mevr. Lodder van de Gemeente is het geen probleem dat er bij verschillende kernen, waaronder Nieuwemeer nog niet het Nieuwe Plan van Aanpak is gepresenteerd. Begrijpt u het nog ik niet .:-(.......

Namens het SBOH had Dhr. H. Paar ook verschillende kanttekeningen en kritische vragen, waarop niet in alle gevallen een duidelijk/begrijpbaar/juist antwoord kwam, ondanks de aanwezigheid van voldoende vertegenwoordigers van de Provincie, Rijnland en de Gemeente.

Samengevat : Het wordt er allemaal niet duidelijker en/of gemakkelijker op voor de bewoners van de Ringdijk weer een extra BP om op de naleving toe te zien. Het lijkt mij precies omgekeerd met de Belastingdienst, "Leuker kunnen zij het niet maken maar wel gemakkelijker" voor de Gemeente geldt "Rommeliger kunnen we het niet maken maar gelukkig nog wel complexer". U begrijpt misschien waarom er hier sprake is van een paraplu BP, we komen hiermee nl niet van de regen in de drup, maar omgekeerd, vandaar die paraplu. Hopelijk geldt dit ook voor een eventuele vreemde die een steiger bij een niets vermoedende bewoner voor de deur aanvraagt, want deze onwenselijke optie staat nog steeds open, u bent gewaarschuwd.

Wat dit allemaal tot gevolg heeft voor de onderhandelingen en activiteiten van het SBOH, hopen we te kunnen lezen in de komende Nieuwsbrief.

De reactie mogelijkheid op het Voorontwerpplan loopt tot 30 juni 2016, waarna het wettelijke openbare inspraak traject volgt aansluitend aan de officiele publicatie van het Definitieveplan.