KLM Open 2024 - Golfbaan The International - Nieuwe Meer - Badhoevedorp

Update 28 juni 2024
Nieuwe Meer 22 oktober 2023

Op deze pagina wil ik u wat informatie voorleggen over het KLM Open 2024 in onze achter tuin. Ik ben als aanwonende zeker geen tegenstander van dit tournooi, maar heb er wel een aantal kanttekeningen bij. Gelet op ervaringen in 2019. Zie ook de Evaluatie van het KLM OPEN toernooi 2019, welke pas een jaar na dato beschikbaar kwam nl 13 mei 2020.

25 juni 2024 - Bekendmaking Evenementen vergunning KLM OPEN 2024
Blijkbaar gebruikt de organisatie in samenwerking met de Gemeente een zelfde taktiek als vorige keer de Vergunning publiseren NA het evenement. Klik hier voor het bewijs Blijkbaar begrijpen ze hun eigen evaluatie en rewgels niet, waarin duidelijk staat geschreven dat het e.e.a. tijdig moet plaatsvinden.
Dat ze niet eerlijk zijn met deze procedure blijkt wel uit de grote veranderingen van te gebruiken locaties, nadat hier, de provincie op mijn verzoek de gemeente op haar verantwoordelijkheid ten aanzien van BP afspraken heeft gewezen. Zie hieronder 27 mei 2024

23 juni 2024 - 2 uur Vertraging start Finale dag KLM OPEN
Door een actie van klimaatactivisten van Extinction Rebellion liep de start 2 uur vertraging op. Bekijk het bericht zelf, of zoek op "Extinction Rebellion KLM OPEN" binnen uw eigen online krant. Ik ben van mening een nette actie waarbij de juiste doelgroep bereikt wordt en wat mijn betreft niet zoals bij het blokkeren van de Ring A10 vele "mindere goden" hard werkende mensen het slachtoffer worden.
Telegraaf 23 juni 2024

05 juni 2024 - SchipholWatch meldt : "KLM Open bouwt peperduur bezoekerspaviljoen bovenop PFOS-gifstort"
Eerst probeert de Golfbaan voor de zoveelste keer afspraken niet na te komen, maar nu krijgen ze hierdoor de boemerang vol terug. Klik hier voor dit Nieuwsbericht
In plaats de vervuiling te laten opruimen door de verantwoordelijke, voorkomt de Golfbaan de bouw van het Golfhotel.

29 mei 2024 - Gemeentelijke beantwoording vragen die ik, 2 mei aan de gemeente had gestuurd.
U kunt deze beantwoording hier teruglezen, maar echt iets nieuws staat er NIET in, anders dan een herhaling van mijn vragen en dat er gereageerd kan worden als de vergunning officieel gepubliseerd is, wat ook geldt voor de noodzakelijke vergunningen namens de ODNZG.
Maar zoals u nav de Laatste Bewoner Informatie bijeenkomst 27 mei jl. heeft kunnen afleiden (zie hier onder) zijn door de verandering van de noodzakelijke locaties/terreinen naar Schiphol terrein de meeste problemen opgelost.
Duidelijk is wel dat het vergunningen proces VEEL TE LAAT en ONVOLLEDIG is aangepakt, wat ook door TIG Sports als argument voor noodzakelijke uitplaatsing heeft geleid.
.

27 mei 2024 - 3e en Laatste Bewoner Informatie avond KLM OPEN
TIG SPORTS Opende de bijeenkomst en kwam met het FANTASTISCHE bericht dat de
Nieuwemeerdijk en de Agrarisch bestemde terreinen, Koekoekslaan en achter bij nr 426 (Henk Slinger) niet gebruikt gaan worden.

Dus GEEN direct OVERLAST voor Nieuwe Meer.

Omdat de benodigde vergunningen niet meer tijdig geregeld konden worden, waarvoor gewaarschuwd..
Hoe de noodzaak van de vergunningen nu wel een doorslaggevend punt is geworden, is voor mij niet geheel duidelijk . Maar voor de aanwonende van de "Auto te Gast" Fietsstraat zeker een grote opluchting.
Er zijn voor dit jaar alternatieven op Schiphol terrein en Oude Haagse weg gevonden, uit de evaluatie 2024, zal blijken of dit ook voor volgende jaren mogelijk is.

Verder volgt er een link naar een site waar aanwonenden op naam en adres toegangskaarten kunnen aanvragen.
U kunt hiervoor bij de Buurtvereniging terrecht, als u niet bent aangesloten op de Buurt WhatsApp.

Er is ook nog gevraagd of er een informatie lichtkar bij het begin van de Nieuwemeerdijk (thv Loswal) geplaatst kan worden tijdens de toernooi dagen. En er is een mogelijk alternatieve korte fietsroute door de lus voorgesteld.
De noodzaak van dit voorstel is de afgelopen dagen al gebleken door fout aanrijdende Vrachtwagens en personen voor de Golfbaan, zelfs het bord aan het begin van de Koekoekslaan werkt blijkbaar niet. (Golfen voor slecht ziende bestaat dat ?)

Ik denk dat wij kunnen terugkijken op een korte maar geslaagde afsluitende bijeenkomst.

De Gebiedsmanager gaat uitzoeken hoe er tijdens de toernooi dagen direct contact met handhaving geregeld kan worden voor als het verkeerstechnisch toch fout loopt, de bezoekers zijn nl. "net mensen".
28 mei kreeg ik een reactie onder ogen , verwijzend naar het meldingsysteem van de gemeente, "Direct melden overlast" en buiten kantoor tijden (dus toernooi dagen) kan er het Algemene nr 0900 1852 gebeld worden, waar een ingesproken bericht doorgegeven wordt aan de afdeling Handhaving.
Ik denk dat 0900 - 8844 Politie GEEN Spoed een betere en snellere optie is.

Tot slot wil ik een ieder bedanken die zich heeft ingezet voor dit resultaat.

.

21 mei 2024 -Uitnodiging 3e en laatste Bewoner Informatie avond - 27 mei 2024
Maandag 27 mei 2024 vanaf 19:00h organiseerd TIG Sports de 3e en laatste informatie avond voor bewoners, klik hier om deze uitnodiging te bekijken

Ter voorbereiding heb ik bij herhaling een aantal vragen toegestuurd, klik hier om dit bericht te bekijken. Uiteraard kunt u hier de reactie ook tzt teruglezen........
De meegestuurde bijlagen kunt u op deze pagina, hieronder ook allemaal terugvinden.

10 mei - Buren in Nieuwe Meer hebben nu al zorgen over Golftoernooi KLM OPEN in juni
De titel is eigenlijk fout wij maken ons niet nu al, maar NU PAS, immers voor een normale procedure is minimaal 6 weken doorlooptijd noodzakelijk en zoals hieronder te zien is de bezwaar procedure, die te laat is, nog niet eens opengesteld.
Verder staat de aanvoer route voor bezoekers, in tegenstelling tot 2019 nu niet gepland via de Nieuwemeerdijk, maar via de Cateringweg, wel staan de vele zware transsporten en VIP vervoer via de Nieuwemeerdijk gepland en dit stuit op GROTE BEZWAREN gelet op de ervaringen van vorige keer. Een alternatief waarbij dit allemaal niet nodig is lijkt niet serieus bekeken, nl het RWS Strooizout opslag terrein. Maar leest u gerust hier onder nadere informatie en klik hier voor het artikel uit HD dd 10 mei 2024 Vandaar mijn brief aan de raad, zie hieronder de details.

.

02 mei 2024 - Aankondiging Evenementen vergunning KLM OPEN 2024

Bekijk de grote afbeelding

Met deze aankondiging wordt de noodzakelijke evenementen vergunning aangevraagd, hier kan je eigenlijk nog niets mee, maar ik mag en heb de gemeente raad uiteraard wel alvast geinformeerd. Dit heb ik gedaan, middels een brief met bijlagen;

Uiteraard zal ik de reacties hier toevoegen zodra die binnen zijn, wordt vervolgd........

25 april 2024 - Informatie nav 2e bewoner bijeenkomst Buurthuis Rehoboth

 • 23 mei t/m 26 juni - Periode van Op- en afbouw
  De bouw werkzaamheden VIP dorp, beginnen bij het clubgebouw op de golfbaan
  Onduidelijk is nog hoe de planning verder gaat verlopen, vooral ivm de transsporten.
 • 17 t/m 23 juni Toernooi week, waarvan de laatste 3 dagen het "Hoofd"toernooi betreft
  Er wordt navraag gedaan hoe het met de toegangskaarten voor omwonende zit, nu zou er voor 1 speeldag kaarten beschikbaar zijn, maar nav vragen wordt er gekeken of er net als vorige keer voor meer dagen of een toernooi paspatoe beschikbaar kan komen, verdere info volgt.
 • Koekoekslaan 12, voormalige J. Hopman weilanden, alleen parkeren voor de spelers, aan- en afvoer d.m.v. max. 9 persoonsbusjes en/of auto's
  Weiland wordt hiervoor begaanbaar gemaakt met rijplaten, tbv parkeerplaatsen, tevens wordt er een porto-cabine en toilet geplaatst.
  Vanaf deze parkeerplaats worden de spelers en begeleiders d.m.v. Golfkarretjes via de Koekoekslaan van- en naar de hoofdingang van de Golfbaan gebracht.
  Hoe het zit met deze vorm van transsport icm met de status van fietspad is nog niet duidelijk ondanks de vragen en zorgen geuit tijdens de eerste bijeenkomst.
  Zware bouwverkeer (rijplaten transsporten) gaat stapvoets rijden over de Nieuwemeerdijk, met begeleiding van personen die voor het vrachtverkeer uit lopen, zodat het vrachtverkeer stapvoets over de Nieuwemeerdijk rijdt .
  Mogelijke lading wijzigen van 30 ton naar 10 ton per vrachtwagen inclusief het stapvoets rijden met persoon lopend voor de vrachtwagen.
  Deze laatste optie heeft wel verdubbeling van het aantal bewegingen tot gevolg en hou er rekening mee, 10 ton rijplaaten, worden vervoerd op een 20 tons vrachtwagen, dus hoe dan ook minimaal 30 tons of 50 tons transsporten. Het aantal transsporten zou nog worden teruggekoppeld, afwachten dus. Dit soort transsport hoort niet plaats te vinden in een fietstraat en op de Ringdijk. Als er gebruik gemaakt zou worden van het RWS terrein zou dit probleem NIET meer bestaan.
  TV compound en backstage/faciliteiten is verplaatst naar een stuk terrein bij Henk Slinger Nieuwemeerdijk 425A, omdat het terrein in de oksel A4 / A9 toch niet beschikbaar blijkt.
  Wel moet hierdoor de Ecologische zone worden doorkruist en dit is STRIJDIG met het Bestemmingplan, volgens de Gebiedsmanager Paul Heuberger, is dit niet zo, bewijs van mijn kant volgt.
 • Geen overige verkeer op de Nieuwemeerdijk tijdens de Hoofdtoernooi dagen, alleen met toegangspassen is gebruik van de Nieuwemeerdijk mogelijk.
  Over hoe dit geregeld gaat worden, volgt nadere informatie, fietsers- en bromfietsers kunnen gewoon gebruik maken van de Nieuwemeerdijk. Wat uiteraard ook geld voor Nood- en Hulpdiensten.
 • Tijdens alle Toernooidagen is er op Oude Haagseweg, net voor de bouwhekken een fietsen- en scooterstalling gepland.
 • Aan- en afvoer van bezoekers met bussen, moet gaan plaatsvinden vanaf de Cateringweg, via het fietspad. Deze wordt hiervoor in 2 delen gedeeld, 1 deel voor voetgangers en een deel voor fietsers- en bromfietsers.
  Lijkt een beetje smal te worden en is zeker onvoldoende voor een zgn "Hoofdfietspad"
 • Omgevingsvergunning en Evenementvergunning, zijn de aangevraagde vergunning bij de gemeente, procedures lopen
  Hier zijn nog geen openbare kennisgevingen over gepubliceerd, is dus TE LAAT zeker als er naar de adviezen in de evaluatie van het vorige toernooi wordt gekeken. En erg vreemd ook omdat er tijdens de eerste bijeenkomst ook al op is aangedrongen. dd 29/04/2024 NOG GEEN PUBLICATIES
 • Het voorgestelde gebruik van Rijkswaterstaat is onmogelijk omdat, Rijkswaterstaat het terrein niet beschikbaar zou willen stellen aan de organisatie van het KLM Open / TIG Sports.
  Gevraagd is of de Gemeente, (Gebiedsmanager Paul Heuberger) hier niet iets in kan gaan betekenen.
 • Mogelijke borden plaatsen over het bereikbaar zijn van alle bedrijven aan de Nieuwemeerdijk en Koekoekslaan
 • Datum evaluatie KLM Open is: september 2024, suggestie van de gebiedsmanager
 • 3e bewoners avond vlak voor aanvang van het evenement is een optie, datum moet nader bepaald worden, voorkeur staat op maandag

Als er meer informatie over bovenstaande beschikbaar komt zal deze worden aangevuld en/of gecorrigeerd. Het mag duidelijk zijn dat de blauwe cursieve tekst mijn persoonlijke zorgen/kantekeningen zijn, mede nav de vragen. En de Evaluatie van het KLM OPEN 2019, waar blijkbaar onvoldoende rekening mee is gehouden.

 

24 april 2024 2e Bewonersbijeenkomst in het Buurthuis Rehoboth
In tegenstelling er vermeld stond in de Nieuwsbrief van de Buurtvereniging, staat de 2e Informatie bijeenkomst gepland op woensdag 24 april, ipv maandag 22 april. Klik hier voor de Uitnodiging

Ik ben benieuwd wat de plannen zijn met het Facilitaire centrum bruine gebied in in onderstaande foto, nu er nieuwe boom aanplant heeft plaatsgevonden en er serieuze plannen zijn deze door te voeren als de werkzaamheden geheel zijn afgerond. Het lijkt erop dat er zoals op de foto niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk donkere wolken boven dit plan dreigen.

Overzicht gebiedsplanning dd 20 februari 2024

Bekijk de grote afbeelding

Hierboven ziet u een zelfgemaakte voorstelling van de verdeling van activiteiten ongeveer zoals gepresenteerd
Indien de orginele beschikbaar komt wordt deze vervangen.

Bruin Faciliaire centrum bereikbaar via de busbaan

Donkerblauw - VIP & Promodorp, ( locatie vreemd ?? ) bereikbaar via de busbaan en Golfkarretjes via de Koekoekslaan

Rood - Mediapark en 272 Parkeerplekken voor de spelers en VIPS bereikbaar via Nieuwemeerdijk incl. Transsport middels Golfkarretjes naar de Hoofdingang, geplande aanvoer middels 20 pp en 9 pp bussen en eigenauto's

Licht groen - Greenkeepers locatie met een vrijliggend pad voor Golfkarretjes naar VIP Dorp en Geen Zware Transporten en personenvervoer over de Nieuwemeerdijk -- HEEFT DE VOORKEUR van de aanwonenden.

Lichtblauw - Alternatieve Parkeerplaatsen zie voorstel dd 20 feb. 2024 hieronder.

Waarom kan het Promodorp niet gewoon op de DrivingRange geplaatst worden ?
De deelnem(st)ers oefenen tijdens dit tournooi toch gewoon op de baan. Volgens TIG Sports wel

Naar aanleiding van deze goed bezochte 1e bijeenkomst 20 februari 2024, heb ik onderstaand bericht gestuurd en voorgelegd;

 • Is het mogelijk om net als in 2019 het media dorp op het RWS terrein naast de Greenkeepsloods te gebruiken ?
  Klik hier voor dit bericht d.d. 20 februari 2024
 • Hier leest u de helaas teleurstellende reactie, klik hier
  Wel heb ik hierop informatie gevraagd over het aantal geplande zware transsporten door de Auto te Gast fietsstraat.
  Er wordt gewerkt aan een overzicht met de te verwachten zware transsporten.
  Tevens kreeg ik de terugkoppeling dat de vergunningprocedures starten in april, HOEZO DAN PAS ???? met een doorloop periode van 6 weken wordt het allemaal weer te krap, zeker als er nog een hoorzitting achteraan moet komen. En de geplande startdatum is 27 mei 2024

  Gelukkig is er TIJDIG gewaarschuwd !! En een oud gezegde zegt "een gewaarschuwd mens telt voor 2 " of "Wie niet horen wil, moet maar voelen".

=====================================================================

01 februari 2024 Uitnodiging bewonersavond KLM OPEN 2024
Middels een A4tje welke als het goed is HaH is bezorgd, werden omwonenden uitgenodigd voor een bewonersavond in het Buurthuis Rehoboth, op maandag 19 februari 2024 vanaf 19:00h. klik hier om deze uitnodiging te bekijken .

LET OP er wordt in de brief alvast aangekondigd dat het een 3 jarig Golfspektakel wordt.

Half september 2023 Brief met aankondiging van het tournooi 2024
Deze brief bekijken, klik hier
Voor alle duidelijkheid, deze brief is gericht aan bewoners van Amsterdam ?? en is HAH aan de Nieuwemeerdijk bezorgd in een blanco A5 envoloppe zonder enig kenmerk, Hierdoor waarschijnlijk bij velen als reclame weggegooid.
Hoe serieus en met hoeveel vertrouwen moeten wij naar het mogelijke vervolg uitkijken ??? Of is dit uitsluitend om aan de juridische verplichtingen te voldoen ??

Hopelijk weten allen partijen zich de evaluatie van vorige keer 2019 te herinneren en houdt de wethouder net als bij de aanwonende van de Sloterweg rekening met de zeer ongewenste effecten op de woningen van bussen door de straat. Voor alle duidelijkheid onze huisen zijn veel al NIET onderhijd en staan vlak aan de weg welke een Auto te Gast inrichting heeft. Wilt u de Bewoners evaluatie KLM Open 2019, opgemaakt door de gemeente* d.d. 13 mei 2020 teruglezen ? klik dan hier BELANGRIJK bij het lezen is dat meer dan de helft van de bevraagde bewoners voorbij de Koekoekslaan wonen en dus GEEN last van de aan- en afvoer hebben gehad.

* Noemie Smit Procesmanager/Evenementencoördinator Gebieds- en Relatiemanagement Gemeente Haarlemmermeer (Volgens mij ook een van de goed verteerde gasten tijdens het KLM Open 2019)

Als er een streep door de bouw van het Golfhotel lijkt te zijn gezet, mag/kan er dan nog wel een promodorp op deze locatie verrijsen ?? Klik hier voor meer info

Wordt vervolgd.....................

Als bewoner van Nieuwemeerdijk 300 t/m 465, kunt u zich aanmelden bij een WhatsApp groep "Bewoners en KLM Open 2024 " zodat wij contact kunnen houden over eventuele aandachtspunten inzake voorbereidingen en het KLM Open
stuur een mailtje naar info@nieuwemeer.info en vermeld u naam en huisnummer en uiteraard  uw
06 nummer.


AFSPRAAK >   > AFSPRAAK