Informatie Omlegging A9 - Quatrebras

Voor dit deelgebied is er al een heel traject doorlopen, om u een indruk te geven hoe de participatie voor dit DSO is verlopen verwijzen wij naar de brief d.d. 28 april 2011 van de verantwoordelijk wethouder meer.....
Jammer genoeg betreft het hier wel een heel mooi stuk van Badhoevedorp, maar als de belofte worden na gekomen dan ..............

Mocht u interesse krijgen voor dit nieuwe woongebied, realiseer u dan wel dat de infra-structuur rond deze wijk niet of nauwelijks, in iedergeval onvoldoende wordt aangepast en dat dit anno 2011 - 2012 als dagelijks problemen geeft. Tevens bestaat er grote onduidelijkheid over het aantal (noodzakelijke) parkeerplaatsen, dit voldoet misschien aan de landelijke cijfers, maar zal gelet op de lokale ervaring volstrekt onvoldoende blijken.

Datum Onderwerp Bekijken/Uitprinten
27 okt. 2023 Verkeersbesluiten OV en vrachtverkeer in en om het Centrum en de gevolgen
07 januari 2023 Extra Woningbouw RoberKoch (Verlenging beslissingstermijn )
16 dec. 2022 Verkeerstellingen Badhoevedorp Quatrebras gebied e.o.
Is de meetperiode wel representatief ????
09 nov. 2022 Aangevraagde omgevingsvergunning, Badhoevedorp, kavel HLM03 A 12724 (Quatrebas Park), bouwen van 98 woningen, 04-11-2022, zaaknummer 6948173, olonummer 7374531
30 sept. 2022 Vergunning verleend - Oleanderlaan nabij Schipholweg, Badhoevedorp - bouwen van 43 woningen, 2 gebouwen met 143 appartementen, damwanden en steigers en het aanleggen van uitwegen
15 mei 2022 BP Quatrebras West versie ????
Op Nieuweplannen.nl kunt u deze plannen ook bekijken, ik weet inmiddels niet meer welke versie dit betreft, hopelijk ziet u door de bomen het bos nog wel ? Al is dit laatste een foute opmerking er staan immers bijna geen bomen meer. :-(
20 januari 2022

Badhoevedorp Lijnden Oost 2e herziening
Hier binnen valt ook Quatrebras

18 januari 2022 Mededeling voornemen tot verkoop gemeentegronden
Of is dit gewoon weer een gemeentelijk kunstje ???
17 november 2021 BP Quatrebras West - dd 28 oktober 2021
Op Nieuweplannen.nl kunt u deze plannen ook bekijken, door het opknippen van het grote BP Quatrebras, worden er steeds meer aanpassingen doorgevoerd, of dit voor het Dorp ook positief is moet u zelf maar bekijken, ik heb mijn twijfels.
18 maart 2021 Bestemmingplan QuatreBras - West
Vragen-uur Raadsvergadering
30 april 2015

Vragen Dorpsraad Badhoevedorp inzake PARTICIPATIE Voorzieningen-gebied en Quatrebras
Ondanks de vele inspanningen om duidelijkheid te krijgen, moeten wij het met deze ONACCEPTABELE uitleg van standpunten door de wethouder D.Reneman doen. Volgens mij valt PARTICIPATIE onder M. Steffens ?.
Als het college geen afstand neemt van deze uitleg ligt er volgens mij een bom onder het Participatie Convenant ik ben benieuwd naar zijn uitleg hierover tijdens het Halfjaarlijkse Kernen overleg met het college van B&W op 11 mei.

18 februari 2015

Omwonenden willen andere toegangsweg parkeer terrein

Vooraf & tijdens de ontwerpfase voor DSO Quatrebras, is tijdens een Rondgang / Buurtschouw met het college van B&W incl. de burgemeester al ruimschoots aandacht gevraagd voor het hierboven beschreven dreigende probleem.

Door de Werkgroep Bereikbaarheid en Mobiliteit (WBBeo) is toen een voorstel gedaan om dit dreigende probleem te ondervangen.
Volgens de “specialisten” was dit niet nodig of zelfs onmogelijk.

Op de volgende pagina ziet u een scherts omcirkeld in de tekening die tijdens een bewoners bijeenkomst is gebruikt. Het gaat hier om een één richtings weg vanaf de P naar een doorgetrokken Zeemanlaan, ook éénrichting, naar de Robertkochstraat. Met deze verbinding wordt het mogelijk om de P via de keizerweg aan te rijden en achter langs de Rietveldschool en achter de Meerwende om de P weer te verlaten. Het verkeer rond de Meerwende wordt dan ook verdeeld, waardoor voor de senioren de Kamerling Onneslaan ook oversteekbaar blijft. Zelfs het doortrekken van de Kromme tocht vanuit het park door het Groenlint was opgenomen in deze aanpassing. Helaas is hier toen (September 2010) niet naar gekeken.

Zie aangepaste / bewerkte ontwerp tekening op de 2e pagina bij het artikel

 

19 november 2014 Participatiebijeenkomst ontwerp park Quatrebras (datum & tijd volgt)
Advies meld u voor deze bijeenkomst aan via; badhoevedorp@haarlemmermeer.nl
19 februari 2013 Nota van B&W
Hogere grenswaarden Wet geluidshinder voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
ingevolge wegverkeerslawaai en industrielawaai op geluidsgevoelige bestemminging in het bestemmingplan Badhoevedorp Lijnden-oost
26 oktober 2011 Informatieavond Woningbouw Q4 Lijnden
zie ook Deelproject Lijndenhof
05 oktober 2011 Westerpost

Brochure en label voor verkeersveiligheid
Wethouder Michel Bezuijen lopende schoolzone rondom Rietveldschool

De brochure in (nog) niet online te vinden en op de site http://verkeersveiligheidslabel.nl staat niet dat NH meedoet aan dit project ???

Informatie hoofdstuk Haarlemmermeer.nl
Ik ben benieuwd of dit label gehandhaafd blijft na ontwikkeling van de woonprojecten in QB

06 april 2011 Flyer Dorpsraad Badhoevedorp ivm DSO Quatrebras
Zoals uitgedeeld tijdens de bijeenkomst in het Dorpshuis
18 februari 2011 Advies Dorpsraad Badhoevedorp aan de Gemeente nav DSO Quatrebras
Hierin zijn de opmerkingen/reakties van de Gemeente verwerkt
14 februari 2011 Zienswijze DSO Quatrebras ingestuurd door de leden van WBBeo
Als bijlage van de reaktie van de Dorpsraad, maar ivm de specifieke zorgen ivm velighied, verkeer en bereikbaarheid appart toegevoegd.

 

Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) QUATREBRAS te Badhoevedorp - 25 januari 2011:
             
INHOUD
U kunt elk hoofdstuk apart, dmv klikken op de titel openen en bekijken.
             
 
5
   
41
 
Onderzoeken
 
6
 
Park
 
42
 
Functie van het plan
 
6
 
Vormentaal park
 
43
 
De opgave
 
7
 
Maatvoering park
 
43
 
Afstemming met de omgeving
 
8
 
Voorzieningen in het park
 
44
 
   
 
Inrichting van de Brink
 
45
 
 
9
 
Inrichting van de straten
 
46
 
Analyse Badhoevedorp
 
10
 
Stam
 
47
 
Masterplan Badhoevedorp
 
12
 
Tak
 
48
 
Inspiratie Badhoevedorp
 
14
 
Twijg
 
49
 
Ontwerpprincipes
 
15
 
Randen en aansluitingen
 
50
 
Uitgangspunten voor Quatrebras
 
16
 
 
 
   
   
51
 
 
21
 
Wonen aan de Laan
 
54
 
Ingrediënten
 
25
 
Wonen aan de Brink
 
55
 
Infrastructuur
 
27
 
Wonen aan een Hof
 
56
 
Groen
 
28
 
Wonen tussen de bomen
 
57
 
Water
 
29
 
Wonen aan het park
 
58
 
Parkeren
 
30
 
Naar het centrum
 
59
 
Deelgebieden
 
32
 
 
 
Woonsferen deelgebieden
 
33
   
61
 
 
 
Voorstel fasering
 
62
 
 
35
 
Randvoorwaarden bij uitwerking
 
63
 
Alle ingrediënten samen
 
36
 
 
 
Gelaagdheid en doorzicht
 
37
 
     
Langzaam verkeer
 
39
 
     
             
Het gehele DSO downloaden, klik hier, let op dit is 12,5 Mb
               

Kijk ook voor aanvullende informatie en het krantenbericht ivm de aankondiging van het DSO plan en de informatiemarkt, op de Berichten overzichtspagina,