Informatie Omlegging A9 - Centrum

28 oktober 2023

Verkeersontwikkelingen Centrum en Robert Kochstraat,
voor Vracht- en OV verkeer en de gevolgen.

 

Zoals u in de lokale media en uit eigen ervaring heeft kunnen opmaken begint het langzaam aan een rommeltje te worden in en rond het Centum van Badhoevedorp.

Even een zeer korte samenvatting van wat er gebeurt is;

Doordat de Robert kochstraat is verplaatst op nog meer ruimte te maken voor woningen en hiermee en 30 km straat is geworden, is de gemeente aan het proberen de nadelige effecten te verhelpen na een överval van aanwonenden van de Robert Kochstraat in een gemeenteraadsvergadering.

Eerst is geprobeerd het vrachtverkeer en OV te verplaatsen naar de Sloterweg, met een klachten stroom tot gevolg.

Middels een nieuw verkeersbesluit wil de gemeente het OV en vrachtverkeer zoveel mogelijk via de Pa Verkuyllaan te laten rijden, aangevuld met in- en doorrij-verboden voor vrachtwagens, wat volgens de politie een niet handhaafbare zaak is, zo staat in de aanvraag zelf beschreven.

Maar dit alles heeft ook tot gevolg dat het dorp nog meer verstoken blijft van bruikbaar OV, immers voorheen kwam er in west en oost en door het centrum een bus en als dit besluit doorgaat uitsluitend nog via de Pa verkuyllaan. Hiermee heeft het centrum, het verzorgingshuis De Meerwende en het Senioren complex de Schuifhoeve NIET meer de beschikking over bereikbaar OV, tegen alle afspraken in en met alle negatieve gevolgen. Volgens het rapport mag dit max. 400m zijn, dit wordt nu voor de Meerwende 750m en de Schuilhoeve 950m.

  1. Een bezwaarschrift dat is ingediend door WBBeo, kunt u hier nalezen
  2. Een bezwaarschrift door een lid/verkeersspecialist van de werkgroep WBBeo uit persoonlijke titel kunt u hier nalezen
  3. En de regelgeving/afspraken Eindraportage afstanden naar OV haltes, opgemaakt door VervoersRegio Amsterdam, waar Badhoevedorp en de Haarlemmermeer onder vallen en zich aan zou moeten houden kunt u hier ook na lezen

Hoe heeft dit allemaal kunen gebeuren ?
Door de niet geplande verplaatsing van de Robert Kochstraat, om meer dan geplande woningbouw in Quatrebras mogelijk te maken. En waarom? omdat er door fouten elders minder woningbouw kan plaatsvinden. Wordt er nu door de Gemeente samen met de project ontwikkelaar allerlei pleisters geplakt, maar zij zijn zeker geen EHBOers, waardoor het echte herstel van de wonden uitblijft. en dat kan ik zeggen als lid van WBBeo en Gediplomeerd EHBOer. Met het gevolg dat Badhoevedorp met de problemen/gevolgen blijft zitten, zeg maar de slecht tot niet helende wonden.
Want Badhoevedorp levert bijna al haar groen in voor woningbouw om het domste plan van de gemeente ooit de omlegging van een rijksweg A9 te financieren.
Wie bedenkt dit en wat voor een Gem. raad stemt hiermee in? Een rijksweg te financieren uit lokale middelen (lees Badhoevedorp) terwijl het plan en trace ruim voor de omlegging al bekend was en vast lag, zie animatie film op YouTube, klik hier dus door Schiphol en/of de overheid (zoals dit gebruikelijk is) betaald zou worden.

20 september 2023 - HC Nieuws - Buslijn 195 rijdt vandaag - vrijdag 15 september - niet meer over de Sloterweg in Badhoevedorp klik hier

2 - Voorbeelden van HC Nieuws berichten over de verkeersproblemen en klachten over de Sloterweg en Robert Kochstraat. klik hier
Als u meer berichten wilt bekijken google dan zelf op "Sloterweg en/of Robert Kochstraat Badhoevedorp", maar schrik niet u bent gewaarschuwd.. De problemen worden een beetje gecamoufleerd door de artikelen over "Het Polderlint de Sloterweg", maar geeft hiermee ook het schrijnende verschil van beleid en realiteit aan.

15 september 2023 - Verkeersbesluiten ivm een poging de problemen op te lossen.
Bekijk ook de Externe Bijlagen, laatste pagina bij de verschillende besluiten om een beeld te krijgen van de noodzakelijke bebording. Maar ook de opmerkingen van o.a. de Politie onder "Voorbereidingen en overleg"

  • Gem. Haarlemmermeer - instellen geslotenverklaring vrachtauto’s - B'dorp – diverse straten klik hier
  • Gem. Haarlemmermeer - instellen totaallastbeperking - Badhoevedorp – Sloterweg klik hier

 

Bovenstaande is mijn persoonlijke visie mede als deelnemer van WBBeo Erik Hoogenboom hoe slecht het is als je geen OV hebt, ervaren wij al vele jaren in Nieuwe Meer, hier ook weg gesanneerd door dit zelfde Gem. bestuur, wij hebben nog wel een niet gebruikte halte en langsracende HOV bussen, maar stoppen "ho maar". Zeg maar "wel de lasten, maar niet de lusten"

 

Informatie flyer (tijdelijke) HEMA aan de Sloterweg

Op woensdag 7 september 2011 is er ter informatie een flyer verdeeld onder de winkeliers van de Sloterweg, Lorentzplein en Pa Verkuyllaan alsmede de direct omwonenden aan de Sloterweg. met daarop het plan voor een HEMA. meer......