HOV WESTTANGGENT & ONTWIKKELINGEN OUDE HAAGSEWEG en VIADUCT(EN)
Wat oud beeldmateriaal, klik hier update 29 januari 2021

Update- Nieuwe Meer 02 mei 2024

02 mei 2024 (ON)begaanbaarheid Nieuwemeerdijk thv Oude Haagsebrug & Pontonbrug
De Nieuwemeerdijk is tussen nummers 222 en 230 afgesloten voor al het verkeer op de volgende momenten:

 • Maandag 6 mei van 07.00 uur tot vrijdag 10 mei 17.00 uur
 • Zaterdag 1 juni van 07.00 uur tot woensdag 5 juni 17.00 uur

De Ringvaart is t.h.v. de Oude Haagsebrug afgesloten voor scheepvaart op de volgende momenten:

 • Maandag 6 mei 23.00 uur tot woensdag 8 mei 19.00 uur
 • Zondag 2 juni 23.00 uur tot donderdag 6 juni 19.00 uur

WOENSDAG 29 MEI TUSSEN 09.00 UUR EN 13.00 UUR: PONTONBRUG BUITEN GEBRUIK
Op woensdag 29 mei vindt de roeiwedstrijd de Ringvaart Regatta plaats. Tussen 09.00 uur en 13.00 uur varen er over de Ringvaart veel roeiboten. Om de boten doorgang te geven, is de pontonbrug deze ochtend niet toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor!

klik hier voor de Nieuwsbrief #10, over voorgemelde afsluitingen

25 april 2024 BELANGRIJKE - Nieuwsbrief Oude Haagsebrug
In de Nieuwsbrief van 18 april, welke 25 April HaH is bezorgd, staat belanrijk nieuw ivm de bereikbaarheid en begaanbaarheid van de Nieuwemeerdijk. Houd u ook rekening met de beperkingen alsgevolg van het KLM OPEN en de aan- en afvoer werkzaamheden.
I.v.m. de overlappingen zijn hierover al vragen uit gezet bij het Gebiedsmanagement als hier meer over bekend is kunt u dit hier teruglezen, maar mogelijk ook op de websites van KLM OPEN en Oude Haagsebrug.

30 maart 2024 - Pontonbrug
Via de Nieuwsbrief 9 - dd 29 maart 2024 van het Oude Haagsebrug Project team werden wij aangenaam verrast, met de mededeling dat de Pontonbrug in tegenstelling tot het eerder gemelde, heel veel betere bedienings- en bruikbaarheidstijden heeft gekregen.
De Pontonbrug blijft nu gedurende de hele periode begaanbaar voor Voetgangers en Fietsers en heeft net als de Sloterbrug een bedieningsperiode voor de scheepvaart.

Als gevolg van voorgemelde aanpassingen heb ik mijn bezwaarschrift na telefonisch overleg, 1 mei jl. ingetrokken, doel toch bereikt.

28 februari 2024 - Artikel HC Nieuws Oude Haagsebrug is niet meer ....... klik hier
Vreemd genoeg, of omdat ze het vergeten waren, werd er pas 27 februari 2024 een aankondiging ivm het verkeersbesluit; Wijziging Busbaan naar ontsluitingsweg gepubliseerd, veel te laat. Helaas wordt er niet gesproken over de na afloop noodzakelijk toezicht / handhaving tegen voortzetting van te verwachten misbruik van deze mogelijkheid.
En voor mijn persoonlijk zeer vreemd dat er nu wel een verkeerslicht installatie (VRI) geplaatst kan worden, het plaatsen van een VRI op die locatie was voor de gemeente en de Golfbaan de eerste reden om het beoogde recreatieve fietspad af te blazen, maar hiervoor was er helemaal GEEN VRI noodzakelijk dus hebben ze wat anders verzonnen. "Verschillende monniken verschillende kappen" zal ik maar zeggen. En nu het hun uit komt kan het in eens weer wel, dit noem ik huichelarij .

13 februari 2024 - Werkzaamheden lopen vertraging op door vondst Explosieven
Erg vreemd dat ondanks de vooronderzoeken en de explosieven onderzoeken een paar jaar geleden ivm het uitbaggeren van de Ringvaart er nu toch weer onverwacht explosieven worden gevonden. Met alle gevolgen vandien voor de risico's van het transsport en de zeer gevaarlijke situatie op het baggerdepot in Mijdrecht, knap stukje werk van de eerdere onderzoekers. Bekijkt u zelf het bericht en de doorlink naar de zeer gevaarlijke situatie op het baggerdepot in Mijdrecht door het pruts werk. Klik hier voor het bericht NH Nieuws
Dat de politie ter plaatse moest komen toen er wel opgelet werd, kwam doordat er een recent wapen werd gevonden welke voor sporen onderzoek is meegenomen. Met de opmerking dat op de locatie door waar de pontonbrug ligt veel meer explosieven kunnen liggen is niets gedaan, waarom zou je met deze informatie namens toemalige aanschouwers iet doen ?
Wel moet ik toegeven dat het Projectteam en de aannemer er zoveel mogelijk aan doen de overlast te beperken, getuige de afvoer van 1 van de grote sloopkranen eind jan. / begin feb. dit zeer zware transsport werd onderbegeleiding stapvoets vervoerd over de Nieuwemeerdijk richting de loswal. Zo kan het dus ook. TOP.

In Nieuwsbrief 8 stond een link naar een animatie van de sloop en bouw met tijdsverloop, klik hier om deze animatie te bekijken.

Dat er in de tussen tijd veel veranderd is kunt u hieronder terugkijken;

klik op de foto's voor een vergroting
Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding
17 feb. 2024, kort na het weer openstellen van de Nieuwemeerdijk
Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding

Hier kijkt u vanaf de Nieuwemeerdijk naar het verwijderde brughoofd aan Haarlemmermeer zijde

Hier kijkt u in tegenover gestelde richting dus richting Amsterdam

In Nieuwsbrief 8 van het OudeHaagsebrug projectteam stonden 2 mooie filmpjes over het gebruik van explosieven bij de sloop.
Voor diegene niet niet geabonneerd zijn op deze Nieuwsbrief, hieronder de mogelijkheid deze filmpje te bekijken.

   
Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding
03 februari 2024, waarbij recht valt te zien dat de entree naar de Pontonfietsbrug extra aandacht heeft gekregen
Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding

20 januari 2024 - de Pontonbrug, nu in geopende situatie, hopelijk kunnen wij de openingstijden vanaf maart nog wat optimaliseren voor de gebruikers van deze alternatieve Hoofdfietsroute

Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding
Kort voor de aanvang van de werkelijke sloopactiviteiten
De locatie waar de Pontonfietsbrug komt
Links en rechts zijn de funderingen voor de nieuwe brugpeilers al zichtbaar

 

25 jan, 2024 - HaH Brief naar aanleiding van vragen over ONBEREIKBAARHEID woningen Nieuwemrdijk
Volgens de (slechte) bebording zouden de woningen aan de Nieuwemeerdijk tussen Oude Haagse Brug en Loswal zeer slecht tot niet bereikbaar zijn van 5 feb. t/m 8 maart tussen 20:00h en 05:00h Deze brief is HaH bezorgd naar aanleiding van telefonische vragen en geeft een mogelijke oplossing en geruststelling voor de bereikbaarheid van Hulpdiensten.
Wel is het vreemd dat hier bij de beide projectteams geen of slechte afstemming heeft plaatsgevonden wat onderdeel hoort uit te maken van de planning en vergunningprocessen ( zgn BLVC plan ) en heeft de controle bij de gemeente / provincie gefaald.

18 december 2023 - Vanaf 22 januari slopen wij de Oude Haagsebrug
Met deze titel ontvingen wij als bewoners van de Nieuwemeerdijk deze brief, klik hier. Hierin worden de werkzaamheden aangekondigd en de omwonende uitgenodigd voor een oliebol, ik hoop dat deze lekkerde was, dan de tijd tussen de uitnodiging en het moment, lekker slecht gepland (uitnodiging dd 18 dec en 19 dec. een oliebol eten, lekkere oliebol die dit gepland heeft.
:-(

Maar belangrijker is de voor mij onacceptabele planning betreffende de oversteekbaarheid van de Ringvaart voor fietsers;

Van 22 janauri t/m 29 maart lijkt de overgang voor fietsers goed geregeld, middels een pontonbrug welke 24/7 passeerbaar is.

Maar van 30 maart t/m 22 augustus 2024 (zeg maar het voorjaar en zomer) Is er alleen een oplossing op Maandagen t/m Vrijdagen van 07:00 - 20:00h en NIET voor Zaterdagen en Zondagen en door de weeks NIET tussen 20:00h en 06:59h
Het geboden alternatief is ongeveer 5 km om fietsen, te belachelijk voor woorden.
Maar hiermee worden voor de gehele zomer periode de Strandjes aan de Oeverlanden onbereikbaar in de weekenden.

Zie voor een volledige planning Nieuwsbrief 6 dd 14 dec 2023

WAAROM is er (nog) niet gekozen voor een gelijke oplossing zoals bij Schiphol Oost tijdens de werkzaamheden aan de Fokkerweg. Een 24/7 Veerpontje ?

Zoals verwacht nog GEEN reactie ontvangen :-(

 

02 november 2023 Reacties nav onderstaande berichten wisseling
Door de extra aandacht mogelijk mede naar aanleiding van de zeer goed gelezen Nieuwsbrief nr 32, ontving is 2 reacties van betrokkenen uit onderstaande berichten wisseling. Op verzoek van Omgevingsmanager Project Team vervangen Oude Haagsebrug, heb ik een kleine tekstuele aanpassing gemaakt. En van de Gemeentelijke Gebiedsmanager dhr P Heuberger, kreeg ik per mail een reactie, waaruit blijkt dat er overleg met de Golfbaan is geweest en dat er gekeken gaat worden naar wat er te doen is aan eventueel afzwaaiende golfballetjes. Wordt vervolgd, volgens de gebiedsmanager.
Ik ben zeer benieuwd, want zoals bekend staat er al een hek van ongeveer 6 m hoog aan het einde van de +/- 250m lange afslag oefenbaan, wat zou dit moeten worden langs de beoogde wandelroute ?? Ik heb, meer vertrouwen in het mogelijke alternatief van de Wandelroute organisatie, die zoals zij zelf melden gaan onderzoeken, dan de Golfbaan.

Blijft staan de volgens mij goedkoopste optie, gelijk met de aanleg/vernieuwing van het snelfietspad een strookje extra asfalt op een 1/2 meter er naast en "klaar is Kees". Maar ja waarom zou je een idee van een buurtbewoner gebruiken als je dure buro's aan het werk hebt? En een plan aanpassen op kosten overschrijding kan wel, maar dit soort simpele functionele ideeen niet ?? Zie onderstaande reactie.

11 en 12 oktober 2023 - Herhaalde melding incl. reactie van Wandelroute organisatie over aan te leggen onveilige Wandelroute en de reacties van het ProjectTeam Vervangen Oude Haagsebrug hier op :-(
.
Omdat er op vragen tav de veiligheid voor wandelaars ivm het aan te leggen (lees wijzigen van ontsluitingsweg naar wandelpad) gesteld aan het projectteam OudeHaagseweg geen reactie kwam heb ik mijn zorgen voorgelegd aan de wandelroute organisatie.

Met mijn melding aan- en reactie van de wandelroute organisate heb ik nogmaals het projectteam bij monde van Joleen v/d Toren het onderstaande bericht gestuurd met een zeer bedroevende reactie van de Omgevingsmanager Team Vervangen Oude Haagsebrug

Maar ja wat geeft het het gaat niet om hun veiligheid en verspilde en onjuist bestede SMG gelden waar ook de bijbehorende nodeloze trappen van betaald gaan worden.

======================================================================================

Per mail verstuurd dd 11 oktober 2023 ( een CC aan het Gebiedsmanager dhr P. Heuberger )

Geachte Joleen v/d Toren,

Tijdens de bijeenkomst over het project vervangen Oude Haagsebrug, heb ik al vragen gesteld tav de geplande trap aan Haarlemmermeer zijde ivm het wandelpad / - route.
Omdat ik de locatie diverse keren bekeken heb, heb ik ivm de te verwachten risico’s een melding gemaakt 47002 bij de verantwoordelijken voor de wandelroutes.

Bijgevoegd treft u de eerste melding 47002, en een 2e melding 47265 waar ik de extra afbeelding 47265b van de DrivingRange heb bij gevoegd, zeg maar de Schietbaan voor Golfers.

In de 2e melding staat bovenaan de reactie van de verantwoordelijke organisatie, zij beraden zich begrijpelijk over een alternatief.

Zoals tijdens de bijeenkomst al gemeld, lijkt het simpel om het fietspad boven op het dijklichaam iets breder uit te voeren met een Wandelpad er naast er is daar ruimte genoeg en dat traject wordt nu ook gebruikt door wandelaars.

Er  wordt toch een nieuw snel-fietspad vanaf de oversteekplaats bij de Entree van de Golfbaan aangelegd tot aan het nieuwe viaduct.

Hiermee, maar zeker ook als er een ander alternatief wordt gevonden is de nog te realiseren  (2 delige)  Trap overbodig geworden.

Hopelijk wordt er serieus gekeken naar de nu bij herhaling gemelde te verwachten gevaarlijke situatie.

Met vriendelijke groet
Erik Hoogenboom

====================================================================================

Per mail ontvangen reactie 12 oktober 2023 (nog geen reactie van Gebiedsmanager P. Heuberger)

Beste Erik Hoogenboom,

Bedankt voor uw bericht.

Het ontwerp van de Oude Haagsebrug en daarmee ook het ontwerp van het fietspad, taludtrappen en voetpad is definitief. De taludtrappen aan de zijde Haarlemmermeer blijven op de plek waar ze nu zijn opgenomen in het ontwerp. Er wordt geen losse wandelstrook aangelegd evenwijdig aan het fietspad.

Het definitieve ontwerp kunt u vinden op de website www.oudehaagsebrug.nl.

Met vriendelijke groet,

Joleen van den Toren | Omgevingsmanager | Team Vervangen Oude Haagsebrug

===================================================================================

10 april 2023 - Onduidelijkheid Werkzaamheden Nieuwe Meer en Bovenlandjes Koekoekslaan
Tijdens een rondje fietsen zag ik een aantal werkzaamheden waarvan waarover bij mij niet bekend is en welke ik ook niet kan toedichten aan een van de lopende en dus wel bekende project, daarom het ik hier vragen over gesteld bij het Gebiedsmanagement Haarlemmermeer Noord, klik hier als u hier meer over wilt weten. Eventuele reacties en/of antwoorden zal ik hier uiteraard ook toevoegen. Wordt vervolgd..........
Kort na het versturen kreeg ik van het bestuur van de Buurtvereniging een reactie waaruit ik begreep, dat dit ook niet bij hen bekend is.

01 maart 2023 Aankondiging BP aanleg F Gasleiding Buitengebied Raasdorp - Sloten
Wat u hierover moet weten dat deze aan deze zijde van de Oude Haagsebrug komt te liggen, het is blijkbaar nog niet genoeg ? :-(
maar kijkt u zelf, klik hier of direct naar de site van de Ruimtelijke plannen

21 februari 2023 - Vragen en Opmerkingen nav de Informatie Markt Vervangen OudeHaagseBrug
Naar aanleiding van de goed bezochte infomarkt heb ik een aantal vragen en opmerkingen verstuurd aan de bij mijn bekende verantwoordelijke afdelingen / personen, de reactie / antwoorden treft u hieronder aan zoals beloofd oordeeld u zelf.

Deze brief/e.mail bekijken, klik hier
 

De beantwoording zijn 1 op 1 overgenomen uit het mailtje van het project team en heb ik voor de duidelijkheid samengevoegd met de tekst van de brief En voorzien van persoonlijke kantekeningen

 

Aan Amsterdamse zijde wordt WEL waarde gehecht aan historisch belang en wensen uit de directe omgeving, kijkt u hier zelf

 

Wilt u de Wandelroute (Rondje Nieuwe Meer) bekijken waarvoor de nodeloze talud trap is bedacht, klik dan hier en oordeelt u zelf.

 

Update dd 14 april 2023 beloofde tekeningen en info

.

Wordt vervolgd .....

07 Februari 2022 - Uitnodiging informatie markt (20 februari) vervanging Brug Oude Haagseweg
Met deze brief is er ook bekend gemaakt dat er een speciale website is opgestart, waar u zich kan aanmelden voor een Nieuwsbrief, deze site wordt beheerd door de organiserende- en gemeentelijke partijen.

Hopelijk komt u met velen naar deze informatie markt op 20 februari 2023 van 19:00 - 21:00h in Rehoboth, misschien een goed idee om vooraf onderstaande informatie te bekijken en u hierbij het volgende af te vragen;

 • Wat is de status van de geluidswerende maatregelen ? Zijn deze ook afgeschaald ?
 • Wat wordt de functie; Uitsluitend (H)OV of ook ontsluiting aan-/afvoer Golfbaan ? En wat gebeurt er met de bussluis ?
 • Hoe wordt de oude brug gesloopt en welke maatregelen en afspraken zijn hier over (afvoer en gebruik sloopkracht)?
 • De gemeente heeft het fietspad als HOOFD/SNEL fietsverbinding bestemd, hier rijden meer dan gemiddeld fietser en (snelle) E.bikes is dan de door de Oeverlanden voorgestelde oplossing voor voetpad en fietspad verdeling wel zo veilig ? Wat vind de fietsersbond hiervan ? Zie hieronder links naar richtlijnen Kennis Centrum CROW tav aanleg en minimale afmetingen. Deze adviesen houden nog geen rekening met de te verwachte groei van Transsport- / Elektrische bakfieten.
 • Als het dijklichaam vanaf de Entree Golfbaan tot op het viaduct wordt aangepast, komt er dan ook gelijk een voetpad naast het HOOFD/SNEL fietspad ?
 • Is / zijn de voorgestelde talud trappen ook toegankelijk voor ouderen ? Of is hierom voorgaande punt niet een betere oplossing? Nog los van het feit dat de gemeente dit wil gaan betalen uit de pot van de SMG gelden, terwijl dit toch echt onderdeel uitmaakt van het project en dus ook daaruit gefinancierd dient te worden. Het is immers al geruime tijd bekend en een gemeentelijk besluit dat het fietspad een HOOFD/SNEL fietspad is geworden.
 • Worden de bushalte plaatsen meegenomen en behouden nog los van het wel of niet effectief gebruiken van de haltes ?
 • Hoe wordt de overgang Ringvaart voor fietsers tijdens de werkzaamheden gegarendeerd ? Het is immers een HOOFD/SNEL fietspad.
 • Wat hebben de werkzaamheden voor effect op de nog extra aan te leggen 150 KV Hoogspanningsverbindingen langs de brug ?
 • Zien wij zoals eerder gevraagd / voorgesteld nog iets terug van het oude viaduct ? Zoals bijv. de kenmerkende railing/leuning ?
 • Welke maatregelen zijn of worden er genomen ivm de ecologische verbindingszone en o.a. de vleermuizen huisvesting ?
 • Wat blijft er over van de af- of uitgestelde plannen voor het doortrekken van de HOV verbinding over de A9 richting knooppunt Noord ?
 • Is het na realisatie duidelijk Wie ? er voor beheer en onderhoud verantwoordelijk is, beter dan nu het geval is ?

Zie voor ZEER BELANRIJKE adviesen Kennis centrum CROW Fietsberaad inzake afmetingen en vormgeving (DOOR/SNEL/HOOFD) FIETSPADEN de website http://fietsberaad.nl of voor u gemaakte onderstaande slectie;

Kijk ook op de pagina over de verandering van de kruizing thv de entree van de Golfbaan, klik hier

.

10 December 2022 - Vragen / Wensen indeling Nwe Viaduct Ringvaart Oude Haagseweg - No 1864
Zoals bekend en hieronder te lezen wordt in eerste instantie ALLEEN het viaduct over de Ringvaart vervangen, vanuit de VDOB (Vereniging “De Oeverlanden Blijven!” ) heb ik hun visie / voorstellen gekregen welke zij hebben besproken, klik hier om deze te bekijken
.
Als je de tekeningen bekijkt roepen deze nog wel een paar vragen op;

 • Hoe staan deze tekeningen tov de voostellen tijdens de video presentatie van dit project jan. 2021, zie hieronder ?
 • Hoe gaat het weg verloop er vanaf het viaduct richting de Koekoekslaan eruit zien ?
 • Wat vinden de bewoners en in het speciaal de aanwonende van de aangepaste plannen ?
 • Wat is de status van de geluidschermen ?
 • Wat gebeurt er, of is er over van de OV halte plannen zoals tijdens de presentatie jan. 2021 getoond en besproken ?
 • Wat wordt er bedoeld met (wandelpad wordt vanuit een ander project opgeknapt door HLMR), toch niet de SMG gelden mag ik hopen ?
 • Moet er niet een nwe bewoners presentatie gehouden worden, ivm de wijzigingen voordat er een klap op gegeven wordt ? Hiervoor heb ik een mailtje gestuurd aan de verantwoordelijken, wordt vervolgd.........

Nieuwe brug over de Ringvaart
De Oude Haagsebrug over de Ringvaart bij Nieuwe Meer wordt vervangen. Daar zijn Vervoerregio Amsterdam, Schiphol, Provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en gemeente Amsterdam het over eens.

De oude brug is in technisch slechte staat. De nieuwe brug wordt breder zodat de bussen in twee richtingen kunnen rijden. Er komt ook meer ruimte voor fietsers op de brug. Het ontwerp van de nieuwe brug is afgelopen tijd uitgewerkt. Een voorwaarde voor deze uitgangspunten van de nieuwe brug is nog wel dat de kosten voor de nieuwe brug niet te hoog worden. Golfclub The International blijft bereikbaar via de nieuwe brug.

Nog geen nieuw viaduct over de A9
Het nieuwe viaduct over de A9 gaat voorlopig niet door. De kosten zijn te hoog geworden. De tijdswinst voor de bussen, weegt niet meer op tegen de gestegen bouwkosten. De voordelen en nadelen zijn hierdoor uit balans geraakt. Op een later moment kan het nieuwe viaduct mogelijk alsnog gebouwd worden. Dit kan bijvoorbeeld als er meer bussen gaan rijden op deze route. Ook de ontworpen onderdoorgang bij Golfclub The International zal voorlopig niet worden gebouwd.

Beter openbaar vervoer Schiphol-Amsterdam
De nieuwe brug over de Ringvaart en later mogelijk ook een nieuw viaduct over de A9 verbeteren het openbaar vervoer tussen Amsterdam Sloterdijk en busstation Schiphol Noord.

Planning
Voor het vervangen van de Oude Haagsebrug willen de partijen in 2022 afspraken vastleggen over onder andere de kosten, financiering, planning en projectorganisatie. Als dat is gebeurd hopen we u meer informatie te kunnen geven. Bijvoorbeeld over wanneer de brug precies vervangen wordt en hoe dat in zijn werk gaat. In de nieuwe situatie zal Schiphol namens de samenwerkende partijen het projectmanagement en opdrachtgeverschap voor het vervangen van de brug op zich nemen.
(Heee dat klinkt bekend "Gemeente betaald en Schiphol bepaald. :-( " )

Brief aan de Gemeente Raad, over wijziging plannen - dd 21062022

Een terugkerend idee vanuit de Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) dat de Oude Haagse weg maar als rondweg voor Badhoevedorp moet gaan dienen is zoals inmiddels bekend onzin en onacceptabel, om de volgende redenen;

 • Het trace is bestemd voor HOV, hier past geen gewoon verkeer bij.
 • Aan de hand van verkeersmodellen is gekeken naar de functionaliteit dit bleek vrijwel 0 omdat er een beter alternatief via A4 / A9 ligt, welke met de turbo rotonde thv de loswal nog verbeterd.
 • Uit voorgenoemde onderzoek middels verkeermodellen is ook gebleken dat eventueel gebruik van de Oude Haagse weg GEEN invloed heeft op de verkeersdruk op de Sloterbrug. Deze wordt naar verwachting wel minder door de gekozen variant voor afsluiting van de Sloterweg in Sloten.
 • En niet onbelangrijk voor de bewoners van Nieuwe Meer, WIJ HEBBEN AL MEER DAN GENOEG, te weten;
  • 8 rijbanen A4
  • 6 sporen van de Schiphol lijn
  • Huidige aantal HOV bussen over de Oude Haagse weg
  • Verbrede A9
  • 3 landingsbanen over ons dak ( 22-04 / 27-09 en 24-06)
  • Grote scheepvaar route voor de deur
  • Komst van de Noord / Zuid lijn (waar denkt u dat die gepland wordt)

  Tip van Erik Hoogenboom

  Dus zoals Dhr Bart Baltus voorsteld in zijn bericht op HalloBadhoevedorp, maak een rondweg om badhoevedorp met gebruik van de Oude Haagse weg, is niet alleen nutteloos maar ook nog asociaal, blijkbaar is dit hem niet vreemd, misschien is weer terug verhuizen naar Nieuw Sloten een betere / passende oplossing ?

HaarlemsDagblad 01 juli 2022 Geen geld voor nieuwe busbrug over A9 bij Badhoevedorp

Wordt vervolgd

=======================================

Nieuwemeer Update 12 janauri 2021

Zoals inmiddels wel bekend zijn er vergevorderde plannen om het Oude Haagseweg viaduct te gaan vervangen en deze weg weer zoals van ouds door te gaan trekken over de nwe A9 naar OV Knooppunt Schiphol Noord.

Omwonenden hebben over deze plannen een brief ontvangen en zijn uitgenodigd voor een video overleg over deze plannen. Omdat dit toch wel aanzienlijke gevolgen gaat hebben voor meer dan de aangeschreven bewoners, heb ik deze informatie pagina aangemaakt.

 • De bewoner brief dd 18 augustus 2020 bekijken en/of uitprinten klik hier.

Naar aanleiding van de bewonersbrief, heb ik 20 augustus per mail alvast een paar schriftelijke vragen ingestuurd, klik hier om deze te bekijken. Wel een ontvangstbevestiging maar nog GEEN antwoord/reactie ontvangen.

 • Bewoners brief dd 09 december 2020 bekijken en/of uitprinten, kliik hier Update 13 december 2020
  Hieronder ziet u vanaf 3D view Busviaduct over de A9 de bijgevoegde bijlagen extra bovenop de hieronder al getoonde afbeeldingen als bijlagen bij de bewonersbrieven.
  Hier kunt u de door mij ingestuurde Vragen en Aanmelding bekijken. klik hier

Videobijeenkomst 17 december 2020
Ondanks de technische beperkingen en een beperkt aantal deelnemers zijn er een aantal zaken besproken en vragen gesteld en zorgen geuit. De bijeenkomst werd geleid door Projectmanager Edson Koorndijk aangevuld door een vertegenwoordiger van Arcadis, een 5 tal direct aanwonenden en mijn persoon completeerde de groep van deelnemers.
Hieronder een korte opsoming van hetgeen ik heb meegenomen uit dit overleg.

 • Edson heeft aan de hand van een presentatie het e.e.a. uitgelegd, waarbij onderstaande vragen zijn gesteld. Bij de aansluiting op de Schipholweg, wordt onderzocht waar en of er fietstunneltje kunnen/moeten worden aangelegd.
 • Aanwonende BB maakt zich grote zorgen ivm de te verwachten trillingen en effecten op zijn woning alsgevolg van sloop- en bouw activiteiten. Er is toegezegd dat er vóór aanvang een uitgebried bouwexploit gemaakt wordt van de naastgelegen woningen. Tevens zijn de zorgen tav aan- en afvoer ter tafel en de directe gevolgen voor de omwonende. Hier wordt later, voor aanvang nog uitgebreid op terug gekomen, maar er wordt zeker rekening gehouden met deze zorgen.
 • Aanwonende GJ heeft zijn zorgen geuit tav het springen en bijkomende effecten vanaf de brug. Er is verzekerd dat de afscherming aan beide zijden van de brug dit onmogelijk zal maken en dat er gelet wordt op de inrichting van de ecologische passage, dat de materialen niet gestappeld kunnen worden om dit te omzeilen.
 • Beide aanwonende BB en GJ maakte zich na uitleg van de te nemen maatregelen geen grote zorgen tav geluidoverlast van het passerende HOV verkeer. Ik heb wel om het onderliggende geluidsonderzoek rapport gevraagd, welke is toegezegd.
 • Over de Eco passages onder het Oude Haagweg viaduct en de Eco duiker bij de busbaan aan A9 zijde, is voor de Nieuwemeerdijk zijde onder het nieuwe viaduct verzekerd dat deze aangelegd wordt en ik heb nog kunnen toelichten dat de te verwijderen duiker volgens de tekening waarschijnlijk de bedoelde eco duiker is en dat ik hier graag het alternatief voor hoor.
 • Op de vraag tav het niet doortrekken van het (snel/hoofd)fietspad langs het nieuwe viaduct over de A9 werd gemeld dat dit als gevolg van de stijgingspercentage niet mogelijk was mede na overleg met de fietsersbond. Hierop heb ik aangegeven dat het stijgings percentage van het huidige viaduct vele malen hoger is en icm de in- & uitrit van KLM catering veel gevaarlijker is.
 • Het alternatief voor de Vleermuizen kelder in de bascule kelder, lijkt beperkt te blijven tot een aantal nog te plaatsen vleermuizen kasten, dit mede omdat uit onderzoek zou blijken dat er geen vleermuizen huizen in de bascule kelder. Hert onderzoeksrapport krijg ik toegestuurd.
 • Ik heb mijn grote zorgen geuit tav de CO en Fijnstof concentratie op het Drivingrange terrein en de achtertuinen van de aangelegen woningen, deze opmerking is ter kennisneming meegenomen.
 • In de tekeningen staat het ventweggetje naar de voormalige boerderij van Fred H. nog ingetekend, maar in de tekening staat elders dat deze wordt verwijderd ????. Hier waren vanaf de gemeente ook al vragen over gekomen, wordt vervolgd.
 • In de presentatie zijn een aantal beeld impressie foto's getoond waarvan ik er een paar heb toegevoegd bij onderstaande afbeeldingen, klik op de knop om ze te gekijken.

12 januari 2021, hebben we de beloofde bijlage nav bovenbesproken videopresentatie gemaild gekregen, klik op de link om de betreffende PDF documenten te bekijken;

 • Bewonerspresentatie incl. tijdens bijeenkomst getoonde impressie foto’s
  Helaas staat hier een algemeen contact e.mail adres vermeld waarvoor u beter hov-westtangent@Haarlemmermeer.nl kunt gebruiken. Een geluidscherm van rooster materiaal omdat hier geen graffity op kan komen ??, maar hoe zit het met de isolerende waarde van een rooster tov een glazen scherm?
 • Geluid onderzoeksrapport
  Er wordt tactisch gesproken over een reconstructie(verbouwing) en hier wordt meegerekend, maar volgens mij is er sprake van een complete vervanging en grote fysieke wijziging, dus waarom wordt hier geen rekening meegehouden? Wordt dit soms lastiger ? Tevens is er sprake van een significante snelheidstoename 50 km/h naar minimaal 70 km/h, wordt waarschijnlijk 80 km/h maar dit zou nog lastiger worden toch ? Klik hier voor meer info over regelgeving maar ook klik hier
  Toename luchtvervuiling van PM10 ‘Niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdraagt, voor een reconstructie, maar hier is GEEN rekening gehouden met de hogere snelheid en hogere uitstoot bij elektrische bussen en het grotere aantal buslijnen.
 • Trillingen hinderrapport
  Alinea 3.3 pag. 6 vermeld dat aanvoer (zwaar) bouwmateriaalzou kunnen plaatsvinden via de Koekoekslaan. Hoe zo wordt dit ontkend tijdens de bijeenkomst?
  Figuur 4 pagina 10 roept bij mij nog al wat vragen op tav damwanden soort onbekend en wel of niet permanent. Maar ook als je kijkt naar de gemeentelijke richtlijnen uit het Beeldkwaliteitsplan, hier wordt zichtbaar gebruik van damwanden afgeraden.
 • QuickScan Natuurlijke zaken (i.v.m. vleermuizen onderzoek basculekelder)
  Ik mis helemaal de benoemingen van de wel besproken ecologische zones in de tekeningen en de Eco duiker onder de huidige busbaan is compleet vergeten en hiermee ook zeker niet gecompenseerd, jammer voor het wel als belangrijk benoemde beschermde wild.

Er wordt uitsluitend gesproken en gerekend tbv de HOV-Westtangent vervoersbewegingen, maar de frequentie gaat omhoog en er rijdt veel meer (H)OV verkeer over deze weg 369R, 397R, 341R en N97 en dan heb ik het nog niet over alle rangeer- en Connexion werkverkeers bewegingen, waar blijven die in de rapporten. En wat Fijnstof gevolgen zie ik niets over de al aanwezige lucht vervuiling van de A4 / A9 en Schiphol, maar dit is uiteraard alleen van belang voor de bewoners die dit in ademen ? En die zijn toch met voorgaande rapporten geinformeerd, dus wassen de planmakers hun handen in onschuld.

Vooral voor de bewoners van de Nieuwemeerdijk nr 199 t/m 222 hebben deze plannen nog al wat gevolgen, wat zeker ook geldt voor de gebruikers van de Driving Range.

18 nov. 2020 HC Nieuws Noord / Zuid lijn Hoofddorp weer een stap dichterbij klik hier voor het bericht
Door welk gebied zal deze Noord/Zuid lijn gaan lopen denkt U. Zie voor meer berichten Nieuws kranten overzicht

Tevens kunt u hier klikken om naar de Gemeentelijke pagina over dit onderwerp te gaan, waar naar vanuit de bewonersbrief naar wordt verwezen, klik hier

De 1e videobijeenkomsten zijn al geweest, zie brief, maar u kunt uiteraard zelf nog wel vragen insturen, stuur deze naar -- hov-westtangent@haarlemmermeer.nl

Mocht er alsnog een fysieke bijeenkomst komen in Rehoboth,
dan zal ik dit zeker ook via deze pagina laten weten.

U kunt op de foto's klikken voor een vergroting, deze sluit u weer door nogmaals te klikken.

Update 06 december 2020
Het deel met het Nieuwe Oude Haagseweg en viaducten over de Ringvaart en omgelegde A9 :

Onderstaande tekeningen zijn begin december 2020 besproken met het bestuur van de Buurtvereniging Nieuwe Meer.

De nieuw aan te leggen tunnel vanaf de zijde Koekoekslaan naar Driving Range onder het nieuw te realiseren dijklichaam voor Oude Haagseweg, zal voldoende hoog moeten zijn voor vrachtverkeer, naar verwachting 4.10 m, dit zal mede nodig zijn om op voldoende hoogte te komen voor het viaduct over de omgelegde A9.

 

Legenda en Blad verdeling :
Bekijk de grote afbeelding

Het voorlopig ontwerp voor de verbetering van de busverbinding tussen de Ringvaart en Schiphol. Met een nieuwe Oude Haagseweg brug en een nieuw viaduct over de A9 tot aan het Knooppunt Noord.

Hieronder kunt u de concepttekeningen bekijken verdeeld over 4 bladen, zie bovenstaande Legenda.

Update 17 december Verbeterde Pop Up versies van onderstaande afbeeldingen, beter van kwaliteit en goed inzoombaar voor details.

Blad 01 - OV Knooppunt Schiphol Noord en kruizing Schipholweg N232

Zoals de tekening nu laat zien komt er GEEN fietspad langs het nieuwe HOV viaduct over de A9, de bussen mogen wel snel naar Schiphol, maar de fietsers moeten gewoon blijven om fietsen, vreemd :-(, maar bekend beleid.
Vreemd genoeg heeft de provincie hier wel beleid/subsidie voor,
waarom is dit hier niet ingezet ? Zie
Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2021 dd 25 januari 2021

Blad 02 - Knooppunt thv Golfterrein en aansluiting Autonoom aanteleggen fietspad door de lus

Luchtfoto fietspad door de lus Bekijk de grote afbeelding
Impressie foto onderdoorgang gezien richting Clubhuis Bekijk de grote afbeelding

Op bovenstaande tekening is gelukkig goed te zien dat het (autonoom aan te leggen) fietpad aansluit op het fietspad langs de Oude Haagseweg en op het fietspad richting het van functie veranderende HOV viaduct, wel hoop ik dat er rekening gehouden wordt met het stijgingspercentage, van het deel na het nwe HOV viaduct tot aan het huidge HOV viaduct over de A9, dit omdat dit stijgingspersentage vanaf KLM Catering het viaduct op eigenlijk absurt is.

Vanaf de nieuw te realiseren onderdoorgang naar de Drivingrange komen aan beide zijde van de busbaan een voetpad richting de verplaatste bus halte, vreemd genoeg, of zoals gebruikelijk, wordt er zeer vaag gedaan over het wel of niet ingebruiknemen van deze bus halte.

Ter hoogte van het nieuwe fietspad onder het nieuwe viaduct door, moet ook de aansluiting komen op het fietspad vanuit Badhoevedorp via het oude Trace van de A9, waarvoor de fietstunnel al is aangelegd, onder de afrit van de A9 richting Amsterdam. Klik hier voor meer informatie, over deze tunnel en fietspad. Update 10/09/2020 Het ziet er in bovenstaande tekening veel belovend uit en voor de duidelijkheid in de Legenda wordt gesproeken over een Autonoom aan te leggen fietspad, dit betreft het hierbedoelde deel.

Blad 3 - Situatie nieuwe viaduct Oude Haagseweg over de Ringvaart

Impressie viaduct vanaf het trotoir
incl. kunst uitingen
Bekijk de grote afbeelding
Impressie nwe viaduct overzichtbeeld Bekijk de grote afbeelding

Of de vormgeving voldoet aan de richtlijnen zoals beschreven in het Beeldkwaliteitsplan, klik hier vraag ik me af. Een houten brugleuning ? Een leuning zoals nu ronde buis met een plat profiel er onder lijkt mij meer passen, oordeelt u zelf.

De kunstenaars van het Atelier Oude Haagseweg, hebben aangegeven deze graag terug te zien op het nieuwe viaduct, de betreft vooral de gekleurde vlakken, aan de Amsterdamse zijde onder het viaduct. De kunstenaars zijn bereid mee te werken, aan de terugkeer hiervan, daarom zijn deze ook terug te vinden in de ontwerp impressies. Een ander voorbeeld van de bedoelde kunst, zoals "De Chimpansees" en "Het meisje met de Wasberen" ziet u ook onder aan deze pagina. klik hier .

Het fietspad vanaf de Nieuwemeerdijk, de Oude Haagseweg op blijft gelukkig bestaan, maar wordt wel aangepast. Het is mijn nog niet duidelijk of het ventweggetje blijft bestaan, dit zal wel niet anders zou de onderdoorgang bij de Koekoekslaan niet vrachtwagen proof gemaakt hoeven te worden.

Blad 04 - Nieuwe aansluiting fietspad Oude Haagseweg op bestaande HOV viaduct A9

Hopelijk wordt er voor dit deel van het fietspad rekening gehouden met een acceptabel stijgingspercentage, want vanaf de andere zijde KLM Catering) is dit stijgingspercentage belachelijk stijl geworden.

--------

Onderstaande afbeeldingen zaten als bijlage bij de bewonersbrief van 9 december 2020. Onder de afbeeldingen heb ik wat persoonlijke opmerkingen vragen beschreven, ik hoop deze tijdens de videobijeenkomst te kunnen voorleggen, op voorgand heb ik ze met mijn aanmelding alvast gemaild.

3D view Busviaduct over de A9

Eigenlijk zegt deze afbeelding niet veel, maar wel blijft de vraag waarom kan het fietspad niet meegenomen worden over dit viaduct. En vergis u niet in de hoogte van dit viaduct, de kruisende A9 is hier al boven maaiveld hoogte, dus dit viaduct zal hoger worden dan het bestaande HOV viaduct.
Het ontbreken van het fietspad rijmt NIET met de doelstellingen van Amsterdam, klik hier en Haarlemmermeer klik hier, het argument dat er een groot stijgingspercentage zou ontstaan is NIET steekhoudend, alles beter dan de huidige en mogelijk toekomstige situatie bij KW20 zijde KLM Catering

------

3D view Fietsonderdoorgang

Impressie foto onderdoorgang gezien richting Clubhuis Bekijk de grote afbeelding
.
Hierbij is opgemerkt dat de Golfbaan voor de Golfbaan karakteristieke uitstraling (metzelwerk) (financieel) zorgdraagd. Hiermee worden de damwandprofielen onttrokken aan het gezicht, zoals ten doel gesteld in het Beeldkwaliteitsplan, klik hier

Dit is de fietsonderdoorgang ter hoogte van de aansluiting bij de Golfbaan entree en de Koekoekslaan, deze moet hoog genoegd worden voor een vrachtwagen/hulpdiensten die van en naar de Driving Range moeten kunnen. Wel mis ik in deze tekening de voetpaden richting de bushalte.

------

3D view Brug over de Ringvaart

Op deze afbeelding ligt de Nieuwemeerdijk aan deze zijde van de ringvaart, als deze tekening klopt zal de het uitzicht vanaf het fietspad de Nieuwemeerdijk op veel verbeteren, de brugpeiler staat nl veel verder van het trotoir, welke ook op juiste breedte hersteld kan worden. Wel mis ik een beschrijving van de ecologisch inrichtine van de onderdoorgang, ziet er wel groen uit maar groen en niet beschreven roept vragen op. Ook hier zie je licht bruine vlakken / damwand profielen dit strookt volgens mij niet met de doelstelling uit het Beeldkwaliteitsplan. klik hier

------

Dwarsprofiel ter hoogte van de Bushalte & - Aansluitingsweg Golfterrein

Als je bovenste dwarsprofiel bekijkt schrik je misschien in eerste instantie, maar 4 bussen naast elkaar is uitsluitend bij de halte. verder is hier links en rechts van de busbaan de eerder aangehaalde voetpaden naar de halte te zien. Wel lijkt hier links toch nog een soort van weggetje gepland, terwijl dit in de andere tekeningen zou komen te vervallen.

Het 2e dwarsprofiel verdiend geen opmerking, anders dan leuk ter kenninsneming.

------

Dwarsprofiel ten zuiden van de Ringvaartbrug & - ten noorden van de Onderdoorgang

In het bovenste dwarsprofiel is links het naar maaiveld dalende fietspad te zien dat op de t kruizing voor de onderdoorgang uitkomt en het rechtse fietpad is het deel dat op hoogte met de Busbaan het viaduct over de Ringvaart overgaat.

Het onderste dwarsprofiel is zegmaar thv de onderdoorgang, waarbij helemaal rechts de Koekoekslaan zichtbaar is als fietspad.

------

 

Ondanks of door bovenstaande tekeningen blijven er de volgende vragen en/of zorgen (bij mij) bestaan;

 • Met de verhoging van het hele dijklichaam voor de verhoogde Oude Haagseweg, ontstaat er voor het deel tussen de Oude en Nieuwe Haagseweg een CO en fijnstof bak, dit lijkt mij voor de bewoners van de Nieuwemeerdijk 199 t/m 222, maar ook de golfers/gebruikers van de Driving Range zeer ongezond.
  .
 • Op Blad 02 wordt vermeld dat de (eco) duiker * verwijderd wordt, maar ik zie geen vervanging, ook is niet duidelijk of er een ecologische verbinding langs het fietspad onder het nieuwe HOV viaduct wordt gerealiseerd.
  .
 • Op Blad 03 is ook geen ecologische passage onder het nieuwe Ringvaart viaduct zichtbaar, ivm de ecologische verbinding van de Bovenlandjes naar de groenstook achter de woningen van de Nieuwemeerdijk 199 t/m 222, met het oog op de Groene As / EHS is deze wel noodzakelijk. Wel is de ecologische strook over het viaduct ingetekend.
  .
 • Er is geen duidelijkheid over de functionaliteit van de verplaatste bushalte, dit lijkt mij zeer noodzakelijk voor omwonenden en gebruikers van de Hotels in de directe nabijheid, zoals Corendon, Amrath en Meerzicht.
  .
 • Als het dijklichaam van de bestaande Oude Haagseweg verhoogd/verzwaard gaat worden, wat gebeurt er met de begroeing (bomen en struiken)? En hoe zit het met de reikwijte van het geluid, ervan uitgaand dat het een kaal hoger dijklichaam wordt?
 • Wat wordt de te verwachten intentie van buspassages, Lijn 69 gaat 8x /h in de spits en minimaal 6x / h buiten de spits dit keer 2 richtingen en aangevuld met de overige buslijnen, vraag ik me af hoeveel en hoevaak ????
  .
  .

* De met te verwijderen duiker aangegeven duiker is vrijwel zeker de huidige Eco duiker, voor deze duiker ligt 3 meter voor lantaarnpaal 4192 langs de busbaan een licht doorlatende deksel in de graskant. Jasper Schiphof heeft ooit opname gemaakt in deze eco duiker. Deze duiker is aangelegd voor een veilige verbinding van het golfterrein naar de andere zijde van de Oude Haagseweg, zeg maar de groenstrook langs de bocht van de A9 naar de A4.

.

Wat oude beelden van- en rond de Oude Haagseweg
Klik op onderstaande de foto's voor een vergroting
Beschikbaar gesteld door N. Jansen Vrienden Oeverlanden

Sinds een jaar of tien sieren deze chimpansees het basculekelder van de brug over de Ringvaart. Het circus heeft de stad verlaten. We hangen hier wat rond. Hopelijk doen ze dat nog lang, maar hier dreigen plannen van sloop en nieuwbouw. Het duo PIPSQUEAK heeft ook elders in de omgeving brugpilaren beschilderd.

   

Het meisje met de wasberen is ook een mooi voorbeeld van kunst, welke hopelijk straks ook weer is terug te vinden op de nieuwe brug, bedenk hierbij hoe lastig dit moet zijn geweest om aan te brengen op een smalle riggel, dus dicht bij de wand, met risico dat als je achteruit stapt ......., bijzonder stukje werk

   
Deze afbeelding wisseld en als u erop klikt krijgt u een overzicht met details

Tijdens en bij het ontwerpen van de Nieuwe brug is gevraagd om historische kenmerken terug te laten komen, hopelijk zal de railing hier een onderdeel van zijn. Misschien kunnen ze daar de bestaande railing wel voor hergebruiken ???

   
   

Bovenstaande kaart dateert uit 1937 hier is links van de Oude Haagseweg, thv de huidige Radar-schotels, de Wateropslag nog zichtbaar, zie voor meer de 2e foto hieronder.

   
   

Hier boven ziet u een foto van rond 1953, met door een rode lijn aangegeven de loop van de voormalige Route Genieweg.

   
   

Bovenstaande foto is van rond 1938 met op de voorgrond aan deze waterkant van de Nieuwemeerdijk de Waterkranen tbv de ondergrondse wateropslag waar nu de huidige Radarschotels staan.

   
Update 30 september 2020  
Het vervolg Oude Haagseweg richting Oeverlanden incl. aansluiting Anderlechtlaan
   

Via de Vrienden Oeverlanden, kreeg ik de tekeningen van het vervolg van de Oude Haagseweg en hun voorstel voor de herinrichting van de aansluiting op de Anderlechtlaan.

Klik hier om het vervolg van de Oude Haagseweg te bekijken A4 formaat of A3 formaat en de Aansluitng op de Anderlechtlaan A4 formaat en A3 formaat, waarbij moet worden opgemerkt dat dit een voorstel/wens vanuit de Oeverlanden betreft.

   

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen en/of opmerking hebben,
u kunt mij altijd aanspreken bij Veerpont Ome Piet en/of mailen,
info@nieuwemeer.info

Erik Hoogenboom

Overige sites / pagina's met informatie over dit onderwerp.

WikiPedia over HOV Westtangent

 

HOV Westtangen Gemeente Haarlemmermeer

 

Aanleg HOV Westtangent KWS

 
Document Maatregelen buslijn 69 Westtangent 18 juli 2018

Samenwerkingsovereenkomst HOV Westtangent
.....onderdeel brug Ringvaart

 
Heeft u aanvullingen, mail ze naar : info@nieuwemeer.info
Eerder verschenen berichten over de Oude Haagse weg

Oude Haagbrug juli 2002

 

Oude Haagbrug juni 2002

 

Oude Haagbrug mei 2002

 

Oude Haagbrug maart 2002

 

Oude Haagbrug / Busbaan Februari 2002

 
   
   

naar boven