Documenentaire over;

Als gevolg van het Gemeentelijk besluit.

 

Trailer (45 sec.) bekijken, klik hier

- + - + - Deel deze informatie/website met een ieder die te maken heeft met dit onderwerp. - + - + -

Ondanks hetgeen de gemeente vertelt / voorstelt, is de gewenste oplossing volgens de bewoners (ervaringsdeskundige) heel erg simpel, goedkoop en veiligheid verhogend ;

 1. Terug naar 50 km/h inrichting in combinatie met handhaving/controle.
 2. Alle chicanes weg.
 3. Doorgaand spitsverbod als aanvulling op het huidige doorgaand vrachtwagen verbod.

18 maart 2017 is er een Persbericht verstuurd nav deze documentaire, ter voorbereiding aan het komende overleg en besluitvorming over dit al jaren slepende onderwerp, klik hier om dit persbericht te bekijken

Wij maken ons grote zorgen over de prioriteit van de verkeersveiligheid in het voorliggende Plan van aanpak Ringdijk / Ringvaart, hopelijk krijgt dit na 10 jaar strijd eindelijk de aandacht die het verdiend.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

22 februari 2018 - Gemeentelijk vóór overleg ivm o.a. de herinrichting van de Nieuwemeerdijk
Tijdens een Gemeentelijk vóór overleg gezamelijk met het bestuur, VROM Cie en vertegenwoordiging van de DRB, is er uitgebried aandacht besteed aan het naar voren halen van de herinrichtingplannen voor de Nieuwemeerdijk nav een motie aangenomen door de gem. raad nav de verschillende acties verbandhoudend met de aanhoudende onveiligheid op de Nieuwemeerdijk. klik hier voor meer informatie over dit overleg.
Wordt vervolgd door een bewoner informatiebijeenkomst.

14 mei 2017 22:30h - Uitzending Programma Monitor van KRO/NCRV
Over de Gevaarlijke verkeerssituatie in 30 km zones en op de Nieuwemeer- & Akerdijk klik hier voor meer informatie

11 Mei 2017 - Behandeling van het voorstel in de Gem. Raad tijdens een Sesiedebat
Dit betreft een openbare bijeenkomst. klik hier om deze sessie te bekijken

27 maart 2017 - Visie Ringdijk en Ringvaart Haarlemmermeer
Tijdens de bijeenkomst op het Raadhuis in Hoofddorp is er gesproken over de voorliggende visie;

Tijdens deze bijeenkomst zijn opnames gemaakt, om de niet aanwezigen en belangstellende te informeren, deze opnames kunt u hier terugkijken, klik hier Hier volgen zsm de opmerkingen over de tekort komingen aan dit antwoord.

02 mei 2017 Gemeentelijke reactie op aangedragen wettelijke onjuisthewden op de Nieuwemeerdijk.
Wij een reactie gekregen op de geuite Wettelijk onjuiste verkeersituaties op de Nieuwemeerdijk, hieronder treft u deze brief, wat wij hier van vinden zullen wij tijdens het sessie debat op 11 mei nader toelichten.
Deze brief bekijken, klik hier Onze bedenkingen tav deze (politieke) te kort schietende reactie klik hier
dd 15 mei 2017

08/09 april 2017 - Ravage na aanrijding thv Chicane Nieuwemeerdijk 342
Zoals te verwachten met het buitensporige hoeveelheid verkeer en de aanhoudende (te)hoge snewlheiden van het zaterdag nacht weer raak, kijk en huiver zelf, zie onderstaande berichten;

 • HaarlemsDagblad "Gewonde bij botsing tussen auto en bestelbus in Badhoevedorp" klik hier
 • HC Nieuws "Ongeval bij wegversmalling Nieuwemeerdijk" klik hier

Ook spreken de 112meldingen van 08 april 2017 boekdelen...

08 april 2017 Gemeente FAALT weer in de bescherming van het welzijn van haar inwoners !
Zoals inmiddels te doen gebruikelijk plaatst de Gemeente borden aan het begin van de Nieuwemeerdijk, als er werkzaamheden zijn aan de Schipholweg en/of A9, ter voorkoming van overschreiding van de verkeers overlast op de Nieuwemeerdijk.
Blijkbaar is een weekend afsluiting van de A9 geen reden om de borden te plaatsen, met het hele weekend extreem veel sluip* verkeer met een nog groter risico voor ongevallen met fietser, zeker met het mooie weer van zondag.
De file voor de Sloterbrug, rijkte tot ongeveer Nieuwemeerdijk 284, thv de woonboten, en veel geergerde bestuurders die op de meest rare plaatsen gaan draaien, met alle risico's vandien.
De geraadpleegde politie is wezen kijken maar kon vreemd genoeg niets doen, anders dan melden dat dit door de afsluiting van de A9 kwam en dat ik maar contact op moest nemen met de Gemeente, in het weekend ????? :-(

Gemeente hartelijk dank.........

* Voor sommige is dit een foute benaming, want met 70+ in een 30 km zone kan je het geen sluipoen meer noemen.

"Verkeer is net als voetbal" maar op de Nieuwemeerdijk is dit wel dagelijks een RISICO WEDSTRIJD !!
O
ordeelt u zelf, klik hier voor opnames 04 april 2017

Media ivm dit onderwerp, klik hier..... Facebook pagina's
  Buurtvereninging Nieuwemeer klik hier
  Hans Klopper een van de initiatiefnemers van deze documentaire klik hier
 • Wettelijke verkeersonjuistheden als gevolg van de door de gemeente gekozen inrichting, klik hier
  Waar een zwaar bekritiseerd gemeentelijkbesluit al niet toe kan leiden, kijk en huiver zelf....

  Door het falend gemeentelijk beleid om deze onjuistheden te corrigeren of weg te nemen, lijkt ons de Gemeente incl. wethouder aansprakelijk voor de gevolgen van deze gevaarlijke en wettelijk onjuiste situatie. Hopelijk pakt een verzekeringsmaatschappij als gevolg van een schade dit een keer op.
 • Informatie over het doorlopen proces, klik hier
  Op de website Nieuwemeer.info vindt u zeer uitgebreide informatie terug over alle doorlopen processen, inzake deze zwaar bekritiseerde inrichting.
 • Voor een ongevallen indruk, klik hier
  Los van de getoonde beelden en informatie, maken het overzicht van verschillende ongelukken het voor eenieder, maar blijkbaar niet voor het gemeente bestuur, duidelijk wat er allemaal dagelijks fout gaat.

Heeft u vragen en/of opmerking nav dit onderwerp, mail deze naar infonieuwemeerdijk@gmail.com

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Media aandacht :

12 april 2017 KRO / NCRV - De monitor - Bezorgde bewoners: ‘Vannacht was het weer raak op de dijk’
Een uitgebreid artikel onder het hoofdstuk Verkeersveiligheid door de verslaggever Saskia Adriaens
klik hier

Meerradio 26 maart 2017 - Nav de documentaire zijn Martijn Akerboom en Erik Hoogenboom uitgenodigd voor een interview bij MeerRadio, door Fred Hendriks, in het programma MeerMagazine - klik hier om dit te beluisteren

Witte Weekblad 24 maart 2017 - Bezorgde dijkbewoners vragen aandacht met film -Bekijk de grote afbeelding

HC Nieuws 23 maart 2017 - Snel actie op de Ringdijk - Bekijk de grote afbeelding

SBS Hart van Nederland 22 maart 2017 - De verkeerssituatie is hier al tien jaar absurd’ , klik hier

HC Nieuws 22 maart 2017 - CDA: nu maatregelen op onveilige Ringdijk - klik hier

Haarlems Dagblad 22 maart 2017 - Dijkbewoners gaan met film chicanes te lijf - Bekijk de grote afbeelding

Westerpost 22 maart 2017 - Documentaire over onveilige Nieuwemeerdijk - Bekijk de grote afbeelding

Meerradio 21 maart 2017 - CDA-raadsleden willen verkeersmaatregelen op ringdijk - klik hier
Eén Haarlemmermeer, heeft antwoord gekregen op haar zorgen/vragen tav de Nieuwemeerdijk, zie vooral vraag 6 incl. antwoord, klik hier . Voor de inwoners uit Nieuwemeer, zijn de overige vragen ook interesant.

RTV NH - Vervolg item nav documentaire, klik hier
RTV NH heeft in het verleden al meer keren aandacht aan de Verkeersonveiligheid besteed zo ook nu nogmaals.

Van verschillende landelijk media is ook belangstelling getoond, wordt zeer waarschijnlijk vervolgd.
Zal het nu dan eindelijk, door deze extra aandacht, tot een veiligere dijk gaan leiden, laten we het hopen.

Reactie op Facebook van onze Gebiedsmanager
Rik Rolleman Alle 3 genoemde maatregelen door Erik Hoogenboom in het realistische You-tube filmpje worden voorgesteld aan de gemeenteraad bij de voorjaarsnota. De dorpsraden langs de Ringvaart kunnen op 27 maart a.s. nog reageren op de plannen. Zodra het krediet ter beschikking wordt gesteld door de gemeenteraad kan de uitvoering ter hand genomen worden!

Opmerking Erik Hoogenboom
Van dit soort gemeentelijke beloften, hebben wij ons mandje vol, eerst zien dan geloven en 10 jaar uitstel lijkt ons mee dan zat, 11 jaar is echt te veel.