< TERUG      
       

Overzicht van de Wettelijke Onjuist- / Onduidelijk- / Gevaarlijke maatregelen op de Nieuwemeerdijk maart 2017 klik hier om dit te bekijken

Brief met kenmerk 1697927 dd 02 mei 2017 - Reactie n.a.v. de pre presentatie plan van aanpak Ringdijk (27 maart j.l.) klik hier om deze te bekijken

Hieronder een korte reactie op de brief van de wethouder als antwoord op de aangedragen Wettelijke onjuistheden;

Voor alle duidelijkheid de Wettelijke onjuistheden zijn al vele malen en veel eerder aan het gemeentelijk apparaat mede gedeeld

Antwoord Vr 1
Dit antwoord onvolledig, er wordt voorbij gegaan aan de doorgetrokken strepen in de chicane, je kan nl niet door de chicane rijden zonder over een doorgetrokken streep te rijden. Als hier een ongeval (waarschijnlijk met een fietser) ontstaat, is het zeer onduidelijk wie aansprakelijk is.

Antwoord vr 2
Het afschuiven van de verantwoordelijkheid naar onderhoud is geheel onjuist, er zijn nl witte vlakken gemaakt van half verwijderde chicanes. Deze vlakken hebben een zeer onduiudelijke verkeers status waardoor er verschillend mee wordt omgegaan, sommige rijden er overheen sommige rijden er omheen en weer anderen doen het halfbakken, deze onduidelijkheid veroorzaakt grote risico’s. Niet zelden heeft zo’n slecht stuk straatwerk tot valpartijen in een groep wielrenners geleid.

Antwoord vr 3
Meenemen in de aanpassing van de belijning 2018, of toch ook maar bij een nakomend groot onderhoud ? Slechte belijning veroorzaakt onduidelijkheid en dit kan je juist niet gebruiken in een wegvlak waar je een bepaald verkeersgedrag wenst.

Antwoord vr 4a
Met een vertegenwoordiger van het gebiedsmanagment Dhr. B. Broekema is afgesproken dat er waarschuwingsborden geplaatst zouden worden.

Dat de spiegels niet meer geplaatst worden omgemelde redenen, lijkt mij onjuist elders in de polder zien we dit nl gewoon wel. Bijv. Vijfhuizerweg / Hoofdvaart, Ringdijk bij Rijsenhout en dichter bij huis de Burgemeester Amersfoordtlaan T kruising Reigerstraat en de kruising met de Sloterweg, waar zelfs verkeerslichten staan.

Antwoord vr 4b
Halve verkeersmaatregelen laten staan geeft onduidelijkheid. Maar belangrijker nog, als hier zoals heeft plaatsgevonden een ongeval plaatsvindt en er een schadeformulier wordt ingevuld en getekend, wordt de verkeerde verkeersdeelnemer aansprakelijk gesteld, de fietser die van rechts komt, maar door de onterecht aanwezige (niet weggehaalde) haaientanden, wordt deze als aansprakelijke gesteld. Een waarschuwingsbord gevaarlijke kruising hoort hier te staan.

Antwoord vr 5
Een vreemd gekunsteld antwoord er zijn meermalen afspraken gemaakt over het schoonhouden van de chicanes er is zelfs toegezegd dat er een speciale machine voor is aangeschaft. Bijkomend en ook bekend probleem bij de gemeente is niet alleen tijdens sneeuw is het niet schoonhouden een probleem maar ook zomers, ligt de chicane vol met wegvuil. Met als aangetoond risico vervelende extra vervuilde verwondingen bij een valpartij van een fietser in of bij een chicane. Hiervan zijn meerdere voorbeelden bekend.

6 Conclusie
Deze conclusie betreft eigenlijk alleen een opsomming van de te verwachten maatregelen, waar nog weer eens uitgebreid over geparticipeerd moet gaan worden en welke ook nog afhankelijk zijn van andere partijen als Rijnland, de Provincie en het OM.

Er wordt helaas vergeten dat het hier om een Zeer onveilig fietsroute gaat voor schoolgaande kinderen en dat er wat ons betreft NIET gewacht mag worden tot 2019 / 2020 zoals het er nu naar uit ziet.

Het afschuiven naar het OM inzake de handhaving vinden wij te gemakkelijk en onacceptabel, als de gemeente meerdere flitskasten plaatst waarin de beschikbare camera’s rouleren hoeft het OM hier helemaal geen (vertragende)partij meer in te zijn.

Gemeente neem u verantwoordelijkheid en pak de onveilige situatie aan en
verschuil u niet achter (weer) een mooi plan.

De keuze voor de aangekondigde en fout gebleken inrichting was en is vooral ook uw verantwoordelijkheid.

< terug