FIETS-/VOETPAD DIJKLICHAAM A9 / GOLFBAAN & FIETSTUNNEL DOOR DE LUS A9

 

Op deze pagina vind u verschillende rapporten over de voormalige zandwinput en de status van de hierin gestorte zwaarvervuilde materialen. Maar belangrijker nog de adviezen tav beheer en onderhoud. Welke naar ons inziens NIET nageleefd worden, en leiden tot grote zorgen ivm de milieu risico´s, aanwonende, zeg maar de lokale ervaringsdeskundigen.

Overzicht met rapporten en reacties ..
   
Datum
 
Brief
Reactie op e.mail Buurtvereniging Nieuwemeer (d.d.d 27 jan. 2016)
De Brief is gericht aan de Voorzitter J v/d Geest
Vragen over het rapport
we zijn benieuwd naar de beloofde reactie
Vragen over het Fiets/voetpad
Voor alle duidelijkheid de raad heeft niet alleen tijdens de behandeling van de Veldpost, maar ook al tijdens de sessie over de fin. van het tunneltje door de lus duidelijk aan gegeven groot belang te hechten aan het recreatieve Fiets-/voetpad, omdat het tunneltje anders vrijwel functieloos wordt. De aanduiding "Schelpepaadje" komt van mij, maar hebben wij allebei eenzelfde idee over zo´n paadje?
Vragen over de werkzaamheden van RWS
Voor ons ongeloofwaardig dat met een omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen van een voetsloot zulke verstrekkende zaken kunnen/mogen worden uitgevoerd.
Dit nog los van de Bestemmingplan wijziging voor realisatie van een onderhoudspad, hier hebben wij GEEN vergunning voorgezien en lijkt ons ook in tegenspraak met de bestemming van deze strook Groene-AS / Ecologische zone.
Helaas missen er in deze reactie weer een groot aantal punten en zijn onze zorgen nog ZEKER NIET WEGGENOMEN.

23/02/2016
E.mail
Mijn reactie op E.mail en bijgevoegde stukken
dd 17/02/2016
20/02/2016
E.mail
Gem. reactie nav vragen en rapport 27/01/2016
17/02/2016
Bijlage E.mail
Aanvull. memo Grondwateranalyse 27/01/2016
15/02/2016
Bijlage E.mail
Aangehaald onderzoeksrapport 2015 (Concept) ???
13/01/2016
   
 
Grondwateranalyse verlegging Noordertocht A9
27/01/2016
In dit te kort schietend rapportje zijn verschillende aanvullingen en vragen en opmerkigen van mijn kant toegevoegd.  
 
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL
Voormalige zandwinput "De Nieuwe Meer"

Dit zijn de onderdelen van het meermalen aangehaalde DHV rapport, door ons de bijbel van/voor het beheer van de voormalige zandwinput genoemd.

Onder de verschillende Delen, staan een paar aandachtspunten met verwijzingen naar volgens mij interesante pagina´s uit het betreffende Deel.

   
Link / Omvang
Deel 1
Inventarisatie gegevens MT-BD-949626
Deel 2
Analyseresultaten en consolidatieberekeningen MT-BD-952221
klik hier / 21 Mb
  pag. 17 talud de toelichting waarom wij zorgen hebben over het afgraven, lees afnemende druk.    
Deel 3
Waterbalans en stoftransport MT-BD-953484
  pag. 6 Globale wateremissies, verklaring zorgen/noodzaak werking percolatorpomp en controle en handhaving afvoer naar RWZI    
Deel 4A
Geotechnische aspecten in relatie tot de toekomstige bestemming van het trrein MT-BD-954556
nog niet beschikbaar
  pag. 9 Toelichting opbouw ondergrond in relatie tot samendrukbaarheid van de ondergrond ook aan de rand van de put, zeg maar onder het talud. Hoe meer samengedrukt hoe minder doorlaatbaar (lek)
pag. 17 Samenvatting en conclusies ten aanzien van de terreininrichting
   
Deel 4B
Geotechnische aspecten in relatie tot de toekomstige bestemming van het trrein MT-BD-954857
nog niet beschikbaar
Deel 5
Samenvatting MT-BD-955335
  pag. 9 Watervoerend pakket & Aanbevelingen
pag. 11 Waardering terreinen volgens potentieel zettingsgedrag