GEVAARLIJKE KRUIZING OUDE HAAGSEWEG
Nieuwe Meer Update 21 april 2023 - februari 2023

Mogelijk heeft u het zelf ook al gezien en nog niet ervaren, maar er veranderd van alles rond de oversteekplaats waar de Koekoekslaan / Oude Haagseweg en Snelfietspad bij elkaar komen.

Zie ook het bericht Onduidelijkheden werkzaamheden Oude Haagseweg / Bovenlandjes / Koekoekslaan dd 09 & 18 april 2023

Omdat ik hier zelf bijna op een maaimachine ben geklapt, ben ik de verandering op deze locatie nader gaan bekijken. En vervolgens deze aan de gemeente voorgelegd, met een uitnodiging voor een locatie bezoek tot gevolg.

Voor alle duidelijkheied het gaat hier om onderstaande locatie en SNELfietspad = HOOFDfietspad = DOORfietspad

Bekijk de grote afbeelding

Wat is de situatie :

Mede doordat het fietspad Oude Haagseweg (rode stippen) door de gemeente is gestempeld als Snelfietspad en het fietspad door de knoop A4/A9 hierop is aangesloten is de situatie en het gebruik nog al veranderd. Overigens heeft de Golfbaan tijdens de aanleg werkzaamheden van het Fietspad door de knoop A4/A9 de ontsluitingsweg van de Driving Range aangesloten op de Oude Haagseweg. Door deze laatste actie ontstaat de gevaarlijke situatie.

De benamingen van de wegen komen uit google maps en kloppen niet, immers de ontsluitingsweg van de Driving Range, betreft met als het officiele adres Nieuwemeerdijk 225 (blauwe stippen), de aan-/afvoerweg voor de golfbaan, betreft Oude Haagseweg en niet Koekoekslaan, immers het adres is ook Oude Haagseweg 200. En tot slot is de Zuidtangent in middels omgedoopt door HOV Westtangent.

Waardoor is de situatie gevaarlijk geworden ?

Doordat de Golfbaan een nieuwe ontsluiting van de Driving Range heeft aangelegd (oranje stippen) ontstaat het gevaar. De maaimachines komen van de lager gelegen ontsluitingsweg (blauwe stippen) en draaien dan via de voetgangers oversteek voor de Golfers (via de oranje stippen) het Snelfietspad over, vervolgens de HOV busbaan en voegen daarna in op de aan-/afvoerweg voor auto's (groene stippen) van de Golfbaan. Deze maaimachines mogen om te beginnen niet op de openbare weg komen, zeker niet als de maaimessen niet zijn afgedekt.

(Herhalende) Annimatie verbeelding situatie en risico's ter verduidelijking uitleg.
.

Fietsers over het snelfietspad (rode stippen) komend vanaf Schiphol-Noord en/of via het fietspad door de knoop A4/A9, komen aanrijden in de zgn dode hoek van de overstekende maaimachine, komende van de off. ontsluitingsweg (blauwe stippen) naar de oversteek (oranje stippen), waarbij de complexciteit van het kruispunt van groot belang is, fietsers, voetgangers, golfers met hun karretjes en HOV verkeer en vervolgens de auto's van en naar de Golfbaan.

Om eerder beschreven ervaring met een maaimachine en mij melding via het gemeentelijke systeem, heb ik op
01 november 2022 de locatie bezocht en het e.e.a. uitgelegd en besproken met de 2 gemeentelijke vertegenwoordigsters.

Het is toen even stil geweest en op 20 januari 2023 zag ik dat er een openbare kennisgeving / vergunning aanvraag was ingediend voor het aanleggen van een uitrit en plaatsen van waarschuwingsborden om de al geruime tijd bestaande situatie / oversteekplaats te legaliseren. Zie de online aankondiging, klik hier , alle bijbehorende stukken online inzien klik hier

Voor gemelde stukken via deze website downloden en/of bekijken :

U ziet veel onduidelijkheden, als het hier gaat om legalisering van de golfer met hun karretjes oversteekplaats van natuurstenen die er al 8 jaar ligt, dan heb ik hier geen bezwaar tegen dit alleen gaat nl. al jaren goed. Maar als het hier gaat om de recent aangelegde in- / uitrit voor de Onderhoud- / Maaimachines vanaf de offciele ontsluitingsweg daar heb ik mede nav mijn ervaring dus wel bezwaar tegen ingediend via de website bekend onder numer 7284335, deze zienswijze kunt u hier na lezen.

Het is mijn niet duidelijk wat er wel en niet binnen de aanvraag valt, vandaar ook mijn bezwaarschrift / zienswijze, wat wel duidelijk is dat de maaimachines niet (zomaar) op de openbare weg mogen komen, de oversteek is openbare weg toch ?? Maar oordeelt u zelf ?? U bent gewaarschuwd !!

Ook vraag ik me af Hoe ? en Of ? dit allemaal strookt met het FIETSPLAN Haarlemmermeer ? Ik heb ZEER GROTE TWIJFELS, klik hier om het (Concept) Fietsplan Haarlemmermeer zelf te bekijken. De route valt in iedergeval zeker wel binnen het DOORfietsplan.

Mocht u naar aanleiding van voorgaande ook willen reageren, het staat u vrij tot 01 maart 2023, uiteraard zal ik een eventueel vervolg hier ook toevoegen. En mocht u vragen aanvullingen en/of correctie voor mij hebben mail deze naar

info@nieuwemeer.info

Of spreek me aan bij de pont.

Wat er nog meer gaat gebeuren met de Oude Haagse weg & -brug ?? klik hier

Erik Hoogenboom


naar boven