LOPENDE PROJECTEN ROND OUDE HAAGSEWEG

Update 28 april 2023.

09 en 18 april 2023

Voor diegene die in de omgeving wandelen en/of fietsen, is het mogelijk opgevallen dat er nog al wat gebeurt in de omgeving, vooral thv de Oude Haagse weg en brug.

Wat gebeurt er allemaal en waarom staat er niets over in het overzicht van geplande werkzaamheden van het Gebiedsmanagment ? Om die reden heb ik wat vragen gesteld aan het Gebiedsmanagement mevr Vijfschaft en Dhr Heuberger.

10 april 2023 Gestelde vragen : Onduidelijkheid Werkzaamheden Nieuwe Meer en Bovenlangdjes Koekoekslaan

Woensdag 26 april 2023 kreeg ik namens het gebiedsmanagement per mail een reactie tav voorgestelde vragen, een beetje (te)laat zeker omdat de werkzaamheden allemaal al in volle gang zijn en inspraak termijnen zijn verstreken. Waarom deze niet in het informatieve overzicht zoals op HalloBadhoevedorp vermeld stonden blijft onduidelijk. Zeker omdat in de directe regio GEEN locale kranten worden bezorgd zoals HC Nieuws, dit ondanks de bezorgplicht afspraken of zijn deze ook niet meer van toepassing en gepubliseerd in deze zelfde niet bezorgde kranten?.

Tevens is er niet gereageerd op de belachelijke omleidingsroutes voor fietsers anders dan dat er nauwelijks hinder voor hen ontstaat, Hoezo ? Over de risico's dat er over de Busbaan gefietst wordt blijft het stil, tot dat het fout gaat.

De herplant van alle verwijderde bomen, moet pas binnen 3 jaar plaats te vinden, dit is niet voor niets, LET MAAR OP, wordt vervolgt...... Hoe dan ook is dit belachelijk, dit zou direct na gereed komen moeten plaatsvinden en in de plannen vastgelegd moeten zijn, het betreft o.a. RWS terrein en die compenseren nog al eens op geheel andere locaties.

Voor de impact over het Bestemmingplan voor de Gasleiding verschillen wij zeker van mening, deze is veel groter en strijdiger met de natuur dan voorgesteld in de planbeschrijving, maar ja Groen is voor de planmakers en gemeente alleen van belang als het uitkomt. En er zou geen sprake zijn van cumulatie van werkzaamheden op de locatie rond de Oude Haagseweg, Hoezo niet ? Hoogspanningskabels, Gas Leidingen en vervangen Oude Haagsebrug. klik hier voor meer info en oordeelt u zelf

Naar aanleiding van de informatie over de aanleg van de H-Gasleiding op de site van de Gemeente werd mij duidelijk dat er in de "Bovenlandjes" nog een werkterrein, rechts onder wordt aangelegd en de vlaggetjes ook een ander doel dienen, dan markering.

Bekijk de grote afbeelding

Om die reden heb ik aan de verantwoordelijken en de gemeentelijke politiek de volgende vragen voorgelegd;

Dit werkterrein staat gepland in het gebied dat deel uit maakt van de Ecologische zone / Groen As en op het gehele gebied, “de Bovenlandjes” genaamd, rust een Goen Cultuur Historische Bestemming en bescherming. Zie o.a. het Inrichtingsplan hierover

    • Ik vraag me af welke maatregelen / ontheffingen er zijn genomen/verkregen ter bescherming van deze bijzondere locatie ?
    • Hoe gaat dit werk terrein ontsloten worden ?
    • Hoe wordt volledig herstel en binnen welk termijn gegarandeerd ? Wie is hier verantwoordelijk voor ?

Als hier een reactie op komt zal ik deze hier met u delen, wordt vervolgd........

===============

Bekijk de grote afbeelding

Het afsluiten van een Hoofdfietspad roept nog al vragen op, maar zoals op onderstaande foto's dd 18 april te zien is dit ivm het eindelijk vernieuwen van het zeer slechte fietspad. Hopelijk wordt hij nu gelijk op de juiste breedte gemaakt 4.60m volgens actuele CROW richtlijnen?

Waarmee het ook een beetje veiliger bewandelbaar wordt, want wil je vanuit Nieuwe Meer naar het OV dan is dit de kortste weg naar Knooppunt Noord.

   
Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding

Bekijk de grote afbeelding

   

De voorgestelde omleiding zie hierboven is achter een buro bedacht door iemand die nooit fietst, immers als je gaat kijken fietsen ze nu gewoon via de bocht over de busbaan, gevaarlijk maar wel een 1/2h korter.

Hier ziet u de voorgestelde omleiding als er aan de Gasleiding wordt gewerkt, begrijpt u het? Ik niet. Zie voorgaande uitleg en verbazing.

Dit lijkt op de omleidingsroutes voorals de Oude Haagse brug wordt vervangen, Ik dacht dat de Gemeente fietsen wilde stimuleren ? Maar ja niets aan te doen.

   
Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding

De aanleg van een werkplateau met bijbehorende in/uitrit hoeft blijkbaar niet vergund te worden of is weggecammoufleerd in de papieren voor de Gasleiding of Vervanging Oude Haagsebrug, weet u het ?.

Wel is het verbazend dat dit buiten het plan gebied valt en er (nog) niets bekend is, over alle gekapte bomen die er net 2 jaar stonden.

Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding

Gelukkig gaan er ook dingen wel goed, zie hier het opruimen van de GESLOOPTE bushokjes, deze zijn op mijn verzoek ook door het Gebiedsmanagement geplaatst via een omweg omdat er eigenlijk geen geld voor was. Naar nu blijkt heeft Schiphol als eigenaar van de weg wel de reclame inkomsten opgestreken, wie heeft hier nu liggen slapen ? De mannen hebben het geheel mooi opgeknapt en zouden nog kijken over er een zuigwagen konkomen om het glas op te zuigen, CHAPPAU.
De discussie over het wel of niet gebruiken van deze halte plaatsen is een onmogelijke / onwillige zaak geworden, dus is het wachten tot het Golfhotel gerealiseerd wordt en dan kan het waarschijnlijk wel. Met de aanleg van het Fietspad door de knoop zou Badhoevedorp Oost ook gebuik kunnen maken van deze haltes en vervalt het argument dat er voor een woongebied met minder dan 1000 inwoners geen OV rendabel is.

Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding

Hier is de boel ook lekker recht getrokken, alleen erg jammer dat er weer onnodig veel groen is verdwenen.

Maar voor de presentatie van de Golfbaan ziet het er weer top uit, die hebben toch maling aan afspraken en Ecologisch Groen. Zie Update bericht 26 maart 2023

Bekijk de grote afbeelding
Bekijk de grote afbeelding

De vlaggetje waat dit deel van de Bovenlandjes mee vol is gezet, zou ten doel hebben het markeren van broed plaatsen, ik ben benieuwd of er nog een vogel op het nest blijft zitten met zo'n wapperend stuk plastic boven zijn of haar hoofd.

Blijkbaar is er wel bekend dat dit een ZEER belangrijk deel van de Ecologische zone betreft en onderdeel is van de BOVENLANDJES, waar je NIET mag doen zonder vergunning.

Persoonlijke opmerking
Ik ben zeer benieuwd of ik zelf nog een reactie en/of antwoorden van het gebiedsmanagement krijg, want blijkbaar is er wel een reactie op mijn vragen gestuurd aan de buurtvereniging, maar dit is van een droefig en incompleet niveau, en volgens mij heb ik persoonlijk het bericht ondertekend en niet de Buurtvereniging, die hebben hun steun laten weten. Wie weet wordt dit vervolgd........

Erik Hoogenboom