(VERWERPELIJKE) WERKZAAMHEDEN IN DE ECOLOGISCHE ZONE
 

Update 26 maart 2023
Nieuwemeer 11 september 2018

26 maart 2023 Wandeling door de Eco-zone
Tijdens een wandelingetje door de Eco Zone gelegen achter de woningen aan de Nieuwemeerdijk heb ik met grote verbazing staan kijken wat hier WEER door de Golfbaan is gedaan.
Hieronder ziet u een aantal foto's en oordeelt u zelf. Hierbij terugdenkend aan de illegaal en later op grond van geconstateerde overtredingen herstelde werkzaamheden van de door de Golfbaan illagaal/strijdig aangelegd afslag punt tbv hole 5 in deze zo belangrijke zone.

Hier is te zien dat de eerder stijdig bepaald aangelegd afslagpunt tbv hole 6 (zie uitvergroting in cirkel) nog steeds niet is verwijderd zoals opgedragen.

Bekijk de grote afbeelding

Middels groot materieel is de zone veel geweld aangedaan. Gewoon stuk gereden.

Hier bleek hij het nodig te vinden een afslag te maken om de grote keien aan de waterkant van de Golfbaan te kunnen leggen, dit ten koste van de Eco zone.

Ach ja en wat niet afgezaagd was rijden we gewoon stuk. Te treurig voor woorden.


Deze beelden zeggen genoeg en laten weinig respect voor de Eco zone zien met als doel dat de Golfbaan geen vergelijkbare schade aan zijn eigen terrein hoefde aan te brengen. Lekker makkelijk ???? of gewoon ASSOSIAAL

 

En als letterlijk sluitstuk op het wandelingetje een ILLEGAAL geplaatst hek midden in de Eco zone, volgens de afspraken en tekeningen betreft de Eco zone een vrijliggende strook vanaf de Nieuwemeerdijk thv de "Loswal" tot aan de Koekoekslaan, gescheiden door water en/of op enkele plaatsen aangebrachte bramenstruiken met hierin een hekwerk. Er zou altijd nog een schelpenpaadje aangebracht worden.

De tekeningen van de Eco zone bekijken zodat u zich zelf hiervan kunt overtuigen, klik hier
Het Hek staat ongeveer 50m van het punt waarin in de laatste deel tekening gracht vermeld staat de Ecologische zone afgebeeld op de laatste deel tekening is inmiddels vrijwel geheel ingelijft als Golfterrein, dat is waarschijnlijk de reden voor het hek.

Het hek laat zien dat de zone niet meer doorloopt en ingelijft is bij de Golfbaan. Dit is een strijdige onderbreking van deze zone, zie ook de eerdere uitspraak.

Nadat de Golfbaan middels een vreemd spelletje met de Gemeente de Ecologische zone aan de A9 zijde heeft weg gesanneerd ben ik benieuwd of hier tegen op getreden wordt?

De Golfbaan heeft andere plannen want zij hebben de strijdig verklaarde afslag punten voor hole 5 en 6 nog steeds in haar baan tekening staan, Bekijk de grote afbeelding (zie uitvergroting in cirkels) en zullen niet na laten te proberen deze afslag punten ondanks de strijdigheid te realiseren voor de komst van het KLM Open in 2024 en 2025.

Van voorgaande zal ik een melding maken bij de gemeente en provincie welke verantwoordelijk toezichthouder en of handhavingsplichtige zijn. Wordt vervolgt ..............

 

28 september 2018, Op verzoek van Dhr M. Welling hebben Rick en ik samen een bakkie koffie gedronken bij de Golfbaan.
Dhr Welling heeft uitgelegd wat zijn bedoeling van het extra afslagpunt is en heeft gevraagd wat ik hier van vond. Ik ben van mening dat de aanleg strijdig is met de afspraken en het niet alleen blijft bij het eenmalig tijdelijk gebruik voor maar 6 dagen, alle golf activiteiten horen NIET in de Eco zone en wat tijdelijkheid betreft, verschillen wij ook duidelijk van mening, maar de ingreep in de begroeing is helaas van blijvende duur. Naar bij mijn bekend is de Golfbaan hier over schriftelijk geinformeerd en gesommeerd tot herstel.
Uiteraard is er ook over het fietspad gesproken, Dhr. Welling is van mening dat hij dit niet kan tegenhouden, maar zegt wel dat hij niet wil dat het fietspad er komt (ondanks de afspraken uit het Erfpacht contract, welke hij zegt niet te kennen, maar voor mij blijft 1+1 > 2 en hij degene die het fietspad tegenhoud.
Wij zijn vertrokken met de opmerking dat ik begrijp wat hij bedoeld, maar dat wij verschillen over wat wel en niet kan in de Eco zone, gelukkig is het BP hier zeer duidelijk over en deelt de gemeente deze mening.


Tot mijn grote verbazing zag ik vandaag 11 september, dat de Golfbaan nog steeds boven de wet / afspraken denkt te leven, gelet op de nieuwe NIET vergunde werkzaamheden in de Ecologische zone.
Het lijkt erop dat er een nieuw afslagpunt voor hole 5 wordt aangelegd IN de Ecologische zone, dit is instrijd met het Bestemmingplan voorschriften/afspraken, klik hier om deze BP artikelen te bekijken De werkzaamheden beslaan de volledige breedte en onderbreekt hiermee de vrije doorgang voor alles wat leeft en zich zou moeten kunnen verplaatsen.

Omdat de Golfbaan het NIET zo nauw neemt met afspraken, zoals al eerder is gebleken met het illegaal wijzigen van het geplande en afgesproken recreatieve fietspad, naar werkweg, heb ik van deze situatie gelijk een melding bij de Gemeente gemaakt, die dit voortvaren hebben op gepakt,

  • Onder nummer 196686 vindt u op de Gemeente site de meldings informatie, er staat vermeld afgesloten, maar hij is inbehandeling bij de afd. Juridische zaken.
    Klik hier om mijn E.mailtje aan de gemeente bekijken, de aangehaalde foto's kunt u hieronder bekijken.
  • "Commotie om afslag plaats" -- HaarlemsDagblad 14 september 2018.
    De reactie van de CEO M. Welling laat duidelijk zien hoe zij met regelgeving omgaan, dat was mij inmiddels al duidelijk.

    Zoals in de Nieuwsbrief van september vermeld, heeft de afdeling Handhaving van de Gemeente slagvaardig gehandeld en Dhr Welling schriftelijk te kennen gegeven dat het realiseren van een afslagpunt in de ECO zone niet zo maar kan.
    Wordt vervolgt, denk ik zo maar en hij kan met het geplande nieuwe afslagpunt voor hole 6 beter wachten.

De situatie omschrijving ( klik op de afbeelding voor een vergroting)

U ziet al het groen heeft plaats moeten maken voor een grote lege vlakte en van de te verwachte begroeing is bekend dat hier GEEN beestjes welkom zijn of zelfs willen zijn.

Dat het wat werkzaamheden niet alleen bij een extra afslagpunt zal blijven, blijkt wel als je de locatie bekijkt, er zal ook nog een brug naar dit afslagpunt gemaakt moeten worden, immers Golfers zijn geen zwemmers.

 

 

Als we het huidige banen plan op de site van The International bekijken kan je hier uit afleiden dat wat er nu voor Hole 5 is gedaan ook nog zal moeten plaatsvinden voor Hole 6. Zoals in middels bekend heeft onze Buurman nooit genoeg. Maar ik heb hem even helpen herinneren aan; klagende uitspraak van Golfster Boeljon tijdens het Deloitte Ladies Open 27 mei 2013, want wat mij betreft is het nu ECHT WEL GENOEG, EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR 2.
En de historie en toekomst bewijst, wat ik beloof kom ik (wel) na..
Ik heb al meerdere malen aangeboden om in gesprek te gaan,
maar dit wil de Golfbaan NIET en vindt dit helaas niet nodig.

Erik Hoogenboom