FIETS-/VOETPAD DIJKLICHAAM A9 / GOLFBAAN & FIETSTUNNEL DOOR DE LUS A9

 

De omstreden Graafwerkzaamheden in beeld 18 & 19 februari 2016.

Omstreden omdat;

  • Niet duidelijk is welke milieu- en stabiliteitsrisico´s ontstaan
  • Het afgraven plaatsvind om een onderhoudsweg te realiseren voor de Golfbaan exploitant
  • Hierdoor een Fiets- /Voetpad op het Dijklichaam zoals gepland en dekkend gefinancierd en vastgelegd in het Bestemmingplan Nieuwemeer 2008, onmogelijk wordt gemaakt.
    En de beoogde snelle fiets- /voetverbiding vanuit Badhoevedorp naar het Amsterdamse Bos vervalt en het tunneltje en fietsverbinding door de lus nutteloos wordt.
  • De Ecologische zone, aan deze zijde van de Golfbaan als onderdeel van de Groene-AS vrijwel geheel komt te vervallen en hiervoor wel gelden zijn ontvangen.

Op de pagina met rapporten, is na te lezen hoe de Gemeente en RWS haar best hebben gedaan de strijdige belofte aan de Golfbaan exploitant toch te kunnen realiseren. En ondanks de rieele zorgen gewoon gegraven wordt aan het omstreden Dijklichaam.
Hieronder kunt u zien wat dit tot gevolg heeft en of het wel zo veilig is als de uitvoerende partijen zeggen/denken..... oordeelt u zelf.

Dit punt aan de buitenzijde van het afgegraven dijklichaam baart ons wel enige zorgen, want dit lijkt een beginpunt van een puinbaan, welke zijn aangelegd voor transsport, maar welke ook voor de grondwaterstromen richting de percolatorpomp moeten zorgdragen. Als nu zoals het lijkt een puinbaan buiten de put uitkomt, lijkt er wat mijn betreft een mogelijke lekkage ontstaan, met alle risico´s van dien. Deze vraag is doorgezet aan de verantwoordelijk wethouder, ben benieuwd of hier een toelichting opkomt?

Wat ons betreft een extra reden voor een aanvullend bodem- / grondwatermonitoringsplan.

 
Gezien vanaf de loswal zijde richting knooppunt Badhoevedorp.
U ziet hier de hellingshoek van het talud, lijkt me geen 45°, dit kan hier ook niet omdat anders een deel van Hole/baan 8 van het talud zou afvallen, gemaks halve heebben we het hier niet over de overige zaken die wel zijn vervallen op dit punt.
Hier zien we een extra aangelegd zandlichaam, waarom ???? Mogelijk toch een soort van verzakking/verschuiving ????

Toch echt een extra zandlichaam, niet voor niets denk ik. Aan de andere zijde van het afgegraven talud ligt de zandwinput dicht tegen het talud, zie tekening DHV rapport Deel 5 Samenvatting.

Ja en dit is er toch echt speciaal tegen verzakkingen/verschuivingen in gegraven en vervolgens is het zandlichaam er ter versterking omheen gelegd. Nadat het achterliggende zandlichaam goed is aangereden, werd deze noodstut uitgegraven en vervolgens is het gat vakkundig maar snel gedicht en tot een vastlichaam aangereden net als de rest van het zandlichaam.
 
Hieronder en boven ziet u de situatie na verwijdering van de noodstut. Een breed vastgereden zandlichaam en nog niet afgewerkt dijklichaam.
 
Als je dit paaltje boven in het Dijklichaam / talud ziet staan, vraag ik me af hoe het komt dat er bij de pijl een gat naast het paaltje ontstaat, dit kan volgens mijn alleen als links van het paaltje de boel wegzakt of verschuifd. Het feit dat er een paar heren met grote regelmaat het waterpeil in de peilbuizen, dus dijklichaam thv dit zeg maar calamiteiten punt liepen te meten doet meer vermoeden.
 
De afgraving van het talud voorbij de calamiteiten lokatie is mooi in een hoek van 45° afgegraven, Hier bijt dit niet met de achterliggende golfbaan, wel maakt dit het Fiet- / voetpad en Ecologische zone hier onmogelijk.

Waar in alle informatie ook even aan voorbij wordt gegaan is de afbreuk aan de Ecologische zone / Groen-AS van minimaal 30 m breed, deze is net als het Fiets- / Voetpad ingeruild voor een NIET gepland en passend onderhoudspad voor de Golfbaan exploitant. Mooi beloning voor het inpikken van dit gebied en incasseren van de provinciale gelden voor inrichting van deze zone.

 
Om u een situatie overzicht te geven, treft u hieronder een overzichtsfilmpje van de situatie 18 & 19 februari 2016. Aangevuld met de onbevredigende reactie/aanvulling op het raport van 27 januari 2016, zijn mijn zorgen eerder meer dan minder geworden.
--
--