INFORMATIE BESTEMMINGPLAN NIEUWEMEER & GOLFTERREIN

.

Inloop- & Informatie- / inspreek-avond
Woensdag 20 september vanaf 20:00h - Buurthuis Rehoboth

Ik denk dat de volgende punten minimaal meer aandacht verdienen;

 • Zijn de BP grenzen thv de loswal aangepast om de mega rotonde mogelijk te maken ?
 • Hoe kan de vernieuwing van het Oude Haagweg viaduct met al haar gevolgen al in het nwe plan zijn opgenomen ? Krijgt de buurt nog de mogelijkheid hier serieus iets op/over te zeggen of is dit uitsluitend een formaliteit ?
 • Hoe verklaart u de wijziging (in krimping) van de geluidscontour voor Schiphol- en Industrieel geluid, terwijl de belasting is gegroeit. Het nieuwe LIB is nog niet eens gereed. Wel wordt hierdoor is woningbouw/uitbreiding ineens weer mogelijk binnen een deel van Nieuwemeer. Kan SADC straks gaan bouwen op het voormalige Hopman terrein ?
 • Waarom ontbreken de veiligheid- en sloopzones voor de Schiphol Oostbaan nog steeds ? Dit ondanks de belofte van de Burg. meester en de ruime opwaardering van deze baan tot volwaardige start- en landingsbaan.
 • Wat is er overgebleven van alle afspraken tav de vestiging van de Golfbaan incl. Hotel? En de door hun gedane maar nimmer in geloste beloften en geschoffeerde afspraken ? Krijgen ze nu inderdaad een card blance ?
 • Waarom staat het lang gevraagde doorgaand spitsverbod nog steeds niet in het BP opgenomen ?
 • Hoe zit het met de aansluiting van het Fietstunneltje door de lus van de A9, op het bestaande fietspad te regelen ?
 • Wat is er overgebleven van de afspraken tav de beheer, onderhoud/toezicht van de voormalige zandwin put ?
 • Is er niet vergeten de fietsbrug mogelijk te maken, op de plaats van de Pont van Ome Piet, zoals in het BP Badhoevedorp al is opgenomen ?
 • Zijn de aanpassingen aan de Nieuwemeerdijk gedaan voor de veiligheid van de fietsers- & bewoners of soms toch om de vergroting van de nieuwe Sloterbrug rendabel te maken ?
  .
 • Kunt u tenminste 1 punt aangeven waar het BP is aangepast/vernieuwd ter bescherming van het woongenot van de inwoners van Nieuwemeer ?
  .
  Dit zijn zo maar een paar punten, dit bedoeld de gemeente als zij het heeft over aanpassingen aan het bestemmingplan die uitsluitend "conserverend" van aard zijn.
.

=========================

Juni 2017 Informatie voorstel update bestemmingplan Nieuwemeer

Via een algemeen (vreemd) mail adres info@nieuwemeer.info kregen wij 22 juni 2017 van de Gebiedsmanager de stukken gemaild over de 1e Herziening van het Bestemmingplan Nieuwemeer

Hieronder kunt u deze stukken bekijken;

Update 04 april 2006

Geachte bezoekers en/of bewoners van NieuweMeer,

23 Januari 2006 is de informatieavond geweest om bewoners en geintreseerde te informeren over de stand van zaken aangaande het bestemmingplan en het Golfterrein.

Velen van u hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven, wat maar weer onderschrijft dat wij allemaal zeer begaan zijn met het wel en wee binnen NieuweMeer.

Via deze pagina zullen wij proberen u te blijven informeren over de stand van zaken.

Hierbij treft u het verslag van de informatie-avond van 23 januari 2006, als ook de presentatie (in kleur) van deze avond. U kunt deze online bekijken en/of opslaan op u pc om deze uit te printen en/of in een later stadium door te nemen.

Als u het bestemmingplan eens op u gemak wilt doornemen en/of de plankaart bekijken, dan kunt u deze hieronder downloaden. Het betreft het plan zoals 6 jan. ter inzage is gelegd.

Beide documenten zijn van een zgn PDF formaat, hiervoor heeft u Acrobat Reader nodig, mocht u na het aanklikken van een van onderstaande linken deze melding krijgen dan kunt u Acrobat Reader gratis downloaden vanaf de Adobe site.

Bestemmingplan downloaden PDF bestand
Dit bestand is 3,5 Mb het downloaden kost enige tijd afhankelijk van de snelheid van uw internet verbinding.

Plankaart (tekening) downloaden PDF bestand
Dit bestand is 1,4 Mb, als het bestand is geopend kunt u in zoomen op de tekening.

U kunt beide bestanden op uw computer opslaan om deze later nogmaals te bekijken zonder dat u ze dan weer moet downloaden, tevens kunt u voor u noodzakelijke pagina's uitprinten.

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u die mailen aan de VROM Commissie van de Buurtvereniging, of schriftelijk indienen bij de gemeente.
LET OP u kunt GEEN zienswijze en/of bezwaar indienen op dit E.mail adres.

.

De VROM Commissie
Buurtvereniging Nieuwe Meer

Voor het openen van een PDF bestand bestand, is een Plug-in "Acrobat Reader" noodzakelijk,
deze kunt u GRATIS downloaden via :

.

naar boven