Informatie Omlegging A9 - Schipholweg & Spaarnwoudertocht
Op deze pagina treft u informatie die gaat over de ontwikkelingen ten aanzien van de Schipholweg en Spaarnwoudertocht.


Het zal u in de media niet zijn ontgaan dat er heel wat te doen is over het geplande HOV over de Schipholweg en de daaraan gekoppelde haltes / lokaties.

De Spaarnwoudertocht, betreft de vaart die langs de Schipholweg loopt en van zeer grootbelang is voor de waterhuishouding in heel Badhoevedorp. Tevens loopt er langs de tocht een strook waarin verschillende zeer belangrijke kabels en leidingen zijn ondergebracht, waardoor het verplaatsen/vervormen van de tocht een vrijwel onmogelijke zaak wordt. In het overzicht hieronder treft u bij gemeentelijke stukken juni 2012 en 19 februari 2013 2 stukken waaruit het belang van de Spaarnwoudertocht blijkt.

MEDIA BERICHTEN
Datum Onderwerp Bekijken/Uitprinten
-- Zie diversen berichten Algemeen overzicht Media berichten
Witte Weekblad
15 apr. 2015
Finse piste en wadi in de Veldpost
Maar ook ZEER VEEL ZORGEN tav veilige bereikbaarheid, deze komen blijkbaar op een 2e plan.
Witte Weekblad
15 apr. 2015
Nieuwe R-net halte over 6 weken klaar
Deze HOV had NIET mogen gaan rijden zonder dat de Haltes gereed waren, blijkbaar komt de veiligheid ook hier op een 2e plaats
Witte Weekblad
14 jan. 2015
Bouw onderdoorgang Schipholweg van start
HC Nieuws
14 nov. 2014
Verkiezingen als breekijzer voor Schipholweg
"Zeg kandidaten wat er van hen verwacht wordt"
Badhoevedorp is altijd bereid zich in te zetten voor een goede zaak, maar dan mag het niet zo zijn dat zij straks de schuld gepresenteerd krijgen als het niet lukt. Of verantwoordelijk gesteld worden voor weer een zoveelste uitstel, van een voor het Dorp belangrijk punt. Want De Gemeente raad heeft samen met de provincie de afspraken gemaakt, waar afwardering onderdeel van is, maar blijkt nu niet bij machte deze gerealiseerd te krijgen. Hoe kan dit met een meerderheid in het VVD college en in een VVD provinciaal bestuur? Of is dit weer een vb. van afschuiven van verantwoordelijkheid ??
Witte Weekblad
04 dec. 2013
Goed nieuws voor Badhoevedorp
Raad akkoord met Busafrit A9
Is dit wel zo goed nieuws ? en hoe geldt dit voor Lijnden ?....
Witte Weekblad
25 sept. 2013

Bus krijgt aparte afrit A9 bij Badhoevedorp
Blijkbaar kunnen er nog steeds aanpassingen worden doorgevoerd die extra geld kosten, wanneer volgt er één verbetering voor de inwoners ? Voor 2,65 milj. kan je heel wat groen realiseren of behouden.
Wie zullen die wensende partijen zijn ?

Telegraaf
13 augustus 2013
Provinciale wegen zijn veel te smal
Verbreden is niet altijd de slimste optie, zeker voor de Schipholweg, lijkt het beloofde afwarderen een betere en goedkoere optie
09 juni 2013 Vaststelling Ontwerp Bestemmingplan Lijnden Busafrit A9
13 maart 2013 Bewoneroverleg nav comotie over geplande HOV Haltes Schipholweg, klik hier voor meer ......  
GEMEENTELIJKE STUKKEN
Datum Onderwerp Bekijken/Uitprinten
19 februari 2013 Vaststelling ontwerpbestemmingplan "Buitengebied Noord"
24 januari 2013 Tekst uitgesproken over R-net haltes tijdens Raadsvergadering 24 januari 2013
13 juni 2012 Beantwoording Schriftelijke vragen PvdA ivm onderhoud Schipholweg en bomenkap
juni 2012

Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 uitgave juni 2012
zie pagina 84 en 159 ivm Spaarnwoudertocht

22 mei 2012 Beantwoording Schriftelijke vragen HAP ivm geplande bomenkap langs Schipholweg
9 februari 2010 Nota B&W 2010.0004878 Omlegging A9 Financiering HOV tunnel in Schipholweg