Informatie Omlegging A9 - Algemeen

Op deze pagina treft u Algemene informatie ten aanzien van het project omlegging A9.

Algemene doelstellingen :

Meer dorp

Een uitdaging die de gemeente samen met bewoners en partners aangaat. Door het traject van de A9 zo'n 600 meter in zuidelijke richting te verleggen, komt er in het centrum veel ruimte vrij. Ruimte die kan worden benut om Badhoevedorp weer meer dorp te maken. Zeker is dat de donkere viaducten, de geluidsschermen en de weg uit het centrum verdwijnen. Dat biedt kansen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een echt dorpsplein; een uitdrukkelijke wens van veel bewoners. De contouren van het nieuwe dorp liggen inmiddels op hoofdlijnen vast in een masterplan.

Masterplan

De gemeenteraad heeft op 12 juni 2008 het definitieve Masterplan Badhoevedorp-Centrum vastgesteld. Het masterplan geeft in grote lijnen weer wat er in de toekomst gaat gebeuren in en rond Badhoevedorp. Het stelt de ruimtelijke, functionele en financiële kaders vast waarbinnen diverse partijen zullen werken.

Dit plan omvat de basis en de kaders waar binnen de omlegging van de A9, zou moeten worden gerealiseerd, meer .... zie de Gemeentelijke website.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws

14 december 2023 - Politiek Haarlemmermeer roept burgers op bezwaar te maken tegen PFAS-opslag Schiphol
.................................. klik hier om dit bericht op de website van SchipholWatch te bekijken

24 september 2023 - Overlijden van Piet Bouwhuis, een icoon is het Dorp hiermee ontvallen. - klik hier

In het HaarlemsDagblad van 21 oktober 2011 stond een artikel met de titel "Ziekenhuisvariant krijgt vervolg" al lijkt dit niet het geval, dit raakt ook Badhoevedorp eo en de Omlegging A9. Dit artikel lezen.....

Verkeer

Voor Badhoevedorp is in 2008 een verkeersstructuurplan vastgesteld. Het plan schetst de toekomstige verkeersroutes in het dorp voor auto's, fietsers, voetgangers en het openbaar vervoeren.

Ook Lijnden en Nieuwe Meer zijn hierin meegenomen. Het verkeersstructuurplan bevat ook maatregelen voor de korte en langere termijn.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten van het verkeersstructuurplan zijn:

  • het verbeteren van de leefbaarheid;
  • het tegengaan van sluipverkeer;
  • het verbeteren van het openbaar vervoer

meer ...... zie de Gemeentelijke website.

05 juni 2022 Bestemmingplan : (Heel) Badhoevedorp - Lijnden-Oost
klik hier

=============================================================