Bridgeclub "Nieuwe Meer"


Onze bridgeclub kenmerkt zich door de gezelligheid en zo goed mogelijk spel en elke periode opnieuw kijken hoe de verhoudingen zijn.

Het bestuur van de Bridgeclub ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Vacant  
Meldpunt verhindering :
Ben Ketel Tel. : -06-20708244
Secretaris: Jannie v.d. Geest  
Penningmeester: Willy van Leeuwen.  

De contributie bedraagt € 2,= per persoon per avond. De vrijdagavond is onze bridge-avond.

De spelregels zijn : Vier spellen per half uur, na 25 minuten gaat de wekker en mag niet meer met een nieuw spel begonnen worden. Men krijgt dan 50% of moet na spelen.

Puntentelling : Bij één keer niet komen krijg je 50.00 % bij twee keer 45.00 % en bij drie keer 40.00 % lager gaan we niet. Degene die vier keer niet komt in een periode van zes/of zeven doet mee voor spek en bonen.

Verhindering : De spelers moeten zich, indien zij niet aanwezig kunnen zijn op de bridge-avond, tijdig afmelden bij Ben Ketel.

Mocht u buiten de vaste speel avond(en) nog zin hebben om te Bridgen kijk dan eens op de Site van het NBB (Nederlandse Brigde Bond) hier kunt u via internet bridgen.

Klik hier om naar de Bridge Site van het NBB te gaan of voor een overzichts-pagina van bridgeclubs

Wij zoeken voor onze gezellige bridge club altijd nieuwe leden.
Wij bridgen op vrijdagavond vanaf half acht.

Hier de Dagscore van 12/01 ivm een storing met de kastjes
worden deze NIET verwerkt in het totaal overzicht.

Bridge paren "Nieuwe Meer"
Najaar 2018 deel 1
Naam
05/01
19/01
--/--
--/--
--/--
--/--
--/--
--/--
Gemiddeld
Ben Ketel en Cees Streefkerk
61,25%
--
--
--
--
--
--
--
61,25%
Toos Plag en cees Streefkerk
61,25%
--
--
--
--
--
--
--
61,25%
Elly Visbeen/Joke Alink
60,00%
--
--
--
--
--
--
--
60,00%
Ria en Ton Nelis
60,00%
--
--
--
--
--
--
--
60,00%
Jan en Ria Nelis
53,33%
--
--
--
--
--
--
--
53,33%
Theo Buys en Co Overdevest
52,92%
--
--
--
--
--
--
--
52,92%
Els Meekel/ Cora Schaefers
52,92%
--
--
--
--
--
--
--
52,92%
Trees en Jan Meekel
51,67%
--
--
--
--
--
--
--
51,67%
Hans en Joke Timmer
50,00%
--
--
--
--
--
--
--
50,00%
Rob Duffels/Wim Meekel
49,55%
--
--
--
--
--
--
--
49,55%
Jannie en Hugo van der Geest
49,50%
--
--
--
--
--
--
--
49,50%
Jan en Annie Kamer
48,33%
--
--
--
--
--
--
--
48,33%
Corry Duffels/ Henk v. Limpt
47,08%
--
--
--
--
--
--
--
47,08%
Rina v.d.Horst Dicky Noorlander
42,08%
--
--
--
--
--
--
--
42,08%
Tilly Botman/Cees Rijnsburger
38,75%
--
--
--
--
--
--
--
38,75%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00%

 

Bridge paren "Nieuwe Meer"
Najaar 2017 deel 2
Naam
27/10
03/11
10/11
17/11
24/11
08/12
15/12
29/12
Gemiddeld
Trees en Jan Meekel
55,83%
65,83%
54,57%
55,83%
43,25%
50,63%
65,00%
57,92%
56,11%
Jannie en Hugo van der Geest
57,08%
58,33%
45,72%
57,92%
67,58%
41,25%
55,42%
47,08%
53,80%
Theo Buys en Co Overdevest
40,83%
46,87%
57,08%
53,33%
56,17%
50,52%
45,83%
72,92%
52,94%
Ben Ketel en Cees Streefkerk
50,00%
50,42%
60,83%
48,33%
47,33%
53,13%
52,50%
51,67%
51,78%
Jan en Ria Nelis
63,33%
48,75%
53,75%
47,50%
47,39%
57,29%
35,00%
59,17%
51,52%
Rina v.d.Horst Dicky Noorlander
46,67%
52,92%
51,25%
53,75%
50,58%
50,63%
53,75%
39,17%
49,84%
Toos Plag en cees Streefkerk
43,75%
50,42%
51,02%
48,33%
47,33%
50,63%
53,33%
51,67%
49,56%
Els Meekel/ Cora Schaefers
47,50%
50,42%
55,83%
55,00%
49,83%
46,35%
47,92%
42,08%
49,37%
Corry Duffels/ Henk v. Limpt
61,67%
41,25%
37,08%
52,92%
52,25%
55,73%
47,50%
46,25%
49,33%
Elly Visbeen/Joke Alink
50,83%
40,00%
47,80%
48,75%
49,13%
47,50%
47,50%
46,25%
47,22%
Tilly Botman/Cees Rijnsburger
43,75%
40,42%
51,25%
38,75%
52,83%
53,13%
50,83%
45,42%
47,05%
Jan en Annie Kamer
55,42%
47,50%
50,00%
45,00%
40,00%
54,38%
40,00%
40,00%
46,54%
Hans en Joke Timmer
39,17%
41,25%
50,00%
45,00%
47,33%
40,00%
45,00%
50,00%
44,72%
Rob Duffels/Wim Meekel
37,92%
50,00%
35,00%
35,00%
38,42%
42,19%
53,33%
42,08%
41,74%
Willy en Piet van Leeuwen
50,00%
57,50%
43,33%
52,92%
45,08%
45,00%
40,00%
0,00%
41,73%
Ria en Ton Nelis
50,00%
45,00%
40,00%
0,00%
0,00%
0,00%
52,50%
72,92%
32,55%

 

Bridge paren "Nieuwe Meer"
Najaar 2017 deel 1
Naam
01/09
08/09
15/09
22/09
29/09
06/10
13/10
20/10
Gemiddeld
Trees en Jan Meekel
50,83%
60,50%
59,17%
64,17%
51,56%
50,00%
60,83%
51,25%
56,04%
Jan en Ria Nelis
50,83%
59,00%
55,83%
67,26%
58,13%
52,60%
50,00%
56,25%
56,24%
Jannie en Hugo van der Geest
66,00%
53,75%
54,17%
49,24%
51,56%
57,29%
51,25%
47,08%
53,79%
Willy en Piet van Leeuwen
45,83%
55,00%
50,00%
48,19%
68,23%
66,67%
51,00%
45,00%
53,74%
Theo Buys en Co Overdevest
64,00%
53,75%
57,50%
37,95%
51,88%
50,00%
45,00%
52,92%
51,63%
Jan en Annie Kamer
47,00%
50,00%
51,25%
56,77%
50,00%
45,00%
39,58%
55,42%
49,38%
Els Meekel/ Cora Schaefers
50,83%
56,00%
39,58%
49,33%
38,02%
54,17%
55,00%
50,83%
49,22%
Rina v.d.Horst Dicky Noorlander
51,25%
55,83%
40,83%
47,83%
45,00%
47,40%
57,50%
46,67%
49,04%
Elly Visbeen/Joke Alink
53,50%
45,83%
51,67%
45,21%
44,38%
52,60%
38,33%
56,00%
48,44%
Ben Ketel en Cees Streefkerk
48,33%
47,00%
60,00%
56,18%
26,88%
38,02%
50,00%
53,75%
47,52%
Hans en Joke Timmer
--
--
--
48,91%
52,50%
50,00%
45,00%
40,00%
47,28%
Toos Plag en cees Streefkerk
48,33%
47,00%
60,00%
56,18%
26,88%
38,02%
49,58%
52,08%
47,26%
Corry Duffels/ Henk v. Limpt
40,00%
44,50%
54,17%
40,10%
58,33%
40,83%
46,67%
52,08%
47,09%
Tilly Botman/Cees Rijnsburger
43,50%
39,17%
31,67%
50,80%
26,88%
63,00%
44,17%
41,67%
42,61%
Rob Duffels/Wim Meekel
43,50%
33,33%
44,17%
37,92%
50,00%
40,00%
50,00%
37,08%
42,00%
Ria en Ton Nelis
43,50%
50,00%
54,17%
50,00%
44,38%
45,00%
40,00%
0,00%
40,88%

 


Naar voorgaande Bridge Competitie resultaten

 

Bedankt voor uw bijdrage namens de kinderen uit Zuid Afrika (Ad v/d Horst).

Voor de volledigheid valt nog op te merken, dat bij een keer niet komen krijg je 50.00 % bij twee keer 45.00 % en bij drie keer 40.00 % lager gaan we niet. Degene die vier keer niet komt in een periode van zes doet mee voor spek en bonen.
 

Verschenen artikelen over de Bridgeclub :

Om een vergelijk te houden met de resultaten van voorgaande Bridge Competies kunt u hieronder door klikken naar overzichten met deze resultaten

Naar voorgaande Bridge Competitie resultaten