Bridgeclub "Nieuwe Meer"


Door Corona en een afnemend deelnemersveld zijn de Bridge activiteiten stilgelegd,
of deze weer een doorstart gaan maken blijft momenteel een grote vraag ?????

**************

Onze bridgeclub kenmerkt zich door de gezelligheid en zo goed mogelijk spel en elke periode opnieuw kijken hoe de verhoudingen zijn.

Het bestuur van de Bridgeclub ziet er als volgt uit:
Voorzitter: Ben Ketel  
Meldpunt verhindering :
Trees Meekel, Tel. 020 6595224  of  06 21290146
Wedstrijdleiding / Secretaris: Jannie v.d. Geest  
Evenementen Commissie Els Meekel en Rina van  der Horst  
Penningmeester Theo Buijs  

De contributie bedraagt € 2,= per persoon per avond. De vrijdagavond is onze bridge-avond.

De spelregels zijn : Vier spellen per half uur, na 25 minuten gaat de wekker en mag niet meer met een nieuw spel begonnen worden. Men krijgt dan 50% of moet na spelen.

Puntentelling : Bij één keer niet komen krijg je 50.00 % bij twee keer 45.00 % en bij drie keer 40.00 % lager gaan we niet. Degene die vier keer niet komt in een periode van zes/of zeven doet mee voor spek en bonen.

Verhindering : De spelers moeten zich, indien zij niet aanwezig kunnen zijn op de bridge-avond, tijdig afmelden bij Ben Ketel.

Mocht u buiten de vaste speel avond(en) nog zin hebben om te Bridgen kijk dan eens op de Site van het NBB (Nederlandse Brigde Bond) hier kunt u via internet bridgen.

Klik hier om naar de Bridge Site van het NBB te gaan of voor een overzichts-pagina van bridgeclubs


Bridge paren "Nieuwe Meer"
Najaar 2020 deel 2
Naam
28/02
13/03
03/04
of >
--/--
--/--
--/--
--/--
--/--
Gemiddeld
Els Meekel/ Cora Schaefers
61,25%
63,02%
--
--
--
--
--
--
62,14%
Trees en Jan Meekel
61,88%
51,56%
--
--
--
--
--
--
56,72%
Rina van de Horst/ Ben Ketel
54,17%
58,33%
--
--
--
--
--
--
56,25%
Toos Plag/Netty schuylenburg
55,00%
50,00%
--
--
--
--
--
--
52,50%
Hans en Joke Timmer
52,50%
50,00%
--
--
--
--
--
--
51,25%
Jan en Ria Nelis
65,00%
36,98%
--
--
--
--
--
--
50,99%
Ria en Ton Nelis
50,00%
49,48%
--
--
--
--
--
--
49,74%
Jannie en Hugo van der Geest
36,88%
58,33%
--
--
--
--
--
--
47,61%
Floor Yo/Shia LianTan
50,00%
45,00%
--
--
--
--
--
--
47,50%
Theo Buys en Co Overdevest
41,15%
49,98%
--
--
--
--
--
--
45,57%
Corry Duffels/Henk van Limpt
44,79%
44,27%
--
--
--
--
--
--
44,53%
Elly Visbeen/Joke Alink
43,75%
44,27%
--
--
--
--
--
--
44,01%
Wim Meekel/ Rob Duffels
39,06%
38,54%
--
--
--
--
--
--
38,80%

 

Bridge paren "Nieuwe Meer"
Najaar 2020 deel 1
Naam
03/01
07/01
17/01
24/01
31/01
07/02
14/02
21/02
Gemiddeld
Jannie en Hugo van der Geest
56,25%
52,92%
57,50%
60,42%
58,33%
61,67%
52,92%
57,08%
57,14%
Rina van de Horst/ Ben Ketel
50,00%
59,58%
53,33%
60,42%
54,69%
48,33%
64,17%
53,33%
55,48%
Jan en Ria Nelis
54,17%
54,58%
54,17%
54,17%
44,27%
60,83%
57,08%
53,75%
54,13%
Ria en Ton Nelis
50,00%
43,75%
50,00%
45,00%
52,60%
53,75%
64,17%
65,83%
53,14%
Theo Buys en Co Overdevest
54,17%
57,08%
59,58%
52,60%
48,96%
53,33%
47,50%
43,33%
52,07%
Trees en Jan Meekel
51,56%
55,00%
50,42%
46,35%
53,65%
54,58%
53,75%
50,83%
52,02%
Elly Visbeen/Joke Alink
50,00%
57,50%
44,17%
41,67%
47,92%
55,42%
57,08%
37,50%
48,91%
Els Meekel/ Cora Schaefers
47,75%
51,67%
56,25%
41,67%
50,00%
57,08%
27,50%
44,17%
47,01%
Corry Duffels/Henk van Limpt
45,31%
59,58%
39,58%
44,79%
50,00%
42,50%
42,08%
44,17%
46,00%
Wim Meekel/ Rob Duffels
46,88%
44,17%
41,25%
38,02%
48,96%
31,25%
48,33%
45,83%
43,09%
Toos Plag/Netty schuylenburg
46,88%
39,58%
47,92%
45,31%
40,63%
40,83%
40,00%
40,00%
42,64%
Floor Yo/Shia LianTan
50,00%
49,17%
45,83%
45,00%
40,00%
40,42%
42,92%
0,00%
39,17%
Hans en Joke Timmer
50,00%
45,00%
50,00%
45,00%
40,00%
0,00%
48,33%
0,00%
34,79%

 

Bridge paren "Nieuwe Meer"
Najaar 2019 deel 2
Naam
01/11
08/11
15/11
22/11
29/11
06/12
13/12
20/12
Gemiddeld
Rina van de Horst/ Ben Ketel
57,29%
53,65%
50,00%
52,50%
67,50%
63,33%
52,92%
--
56,74%
Trees en Jan Meekel
56,25%
48,44%
63,54%
55,56%
51,67%
56,25%
48,75%
--
54,35%
Jannie en Hugo van der Geest
42,71%
61,46%
70,83%
49,17%
44,58%
58,75%
50,83%
--
54,05%
Els Meekel/ Cora Schaefers
54,17%
56,73%
43,75%
63,33%
45,83%
49,58%
59,17%
--
53,22%
Ria en Ton Nelis
57,29%
53,65%
52,60%
44,44%
54,17%
34,58%
48,75%
--
49,35%
Theo Buys en Co Overdevest
53,65%
50,52%
44,79%
46,67%
47,50%
47,92%
52,50%
--
49,08%
Corry Duffels/Henk van Limpt
46,35%
46,88%
52,08%
50,00%
56,67%
47,75%
41,25%
--
48,71%
Wim Meekel/ Rob Duffels
48,44%
44,79%
46,35%
40,83%
45,83%
58,75%
49,58%
--
47,80%
Elly Visbeen/Joke Alink
38,02%
49,48%
41,15%
47,92%
56,25%
53,33%
46,67%
--
47,55%
Toos Plag/Netty schuylenburg
45,83%
51,04%
47,92%
50,00%
45,83%
37,33%
54,58%
--
47,50%
Hans en Joke Timmer
50,00%
38,02%
36,98%
45,00%
40,00%
42,08%
50,83%
--
43,27%
Jan en Ria Nelis
50,00%
45,00%
40,00%
0,00%
46,25%
53,33%
44,17%
--
39,82%
Floor Yo/Shia LianTan
50,00%
45,00%
40,00%
0,00%
37,92%
0,00%
0,00%
--
24,70%

 


Naar voorgaande Bridge Competitie resultaten

 

Bedankt voor uw bijdrage namens de kinderen uit Zuid Afrika (Ad v/d Horst).

Voor de volledigheid valt nog op te merken, dat bij een keer niet komen krijg je 50.00 % bij twee keer 45.00 % en bij drie keer 40.00 % lager gaan we niet. Degene die vier keer niet komt in een periode van zes doet mee voor spek en bonen.
 

Verschenen artikelen over de Bridgeclub :

Om een vergelijk te houden met de resultaten van voorgaande Bridge Competies kunt u hieronder door klikken naar overzichten met deze resultaten

Naar voorgaande Bridge Competitie resultaten