Kunt u onderstaande Nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier
Indien u de afbeelding niet ziet klik dan hier met u rechtermuisknop

VROM NIEUWSBRIEF - 1 - 10/2008

Geachte buurtbewoners,

Zoals in het Dijkertje van augustus al aangekondigd is, heeft de VROM Commissie zich ten doel gesteld U te informeren middels een Electronische Nieuwsbrief, over zaken mbt Nieuwe Meer. Hierbij treft u de eerste uitgave, deze is verstuurd aan diegene die zich via de site hebben aangemeld / of hun e.mail adres op het Enquête formulier hadden vermeld.


Stand van zaken Herinrichtingsplannen Nieuwemeerdijk

Net als een groot aantal bewoners, heeft de VROM Commissie een zienswijze ingediend nav de aankondiging, hiervoor hebben wij de resultaten van de Enquête als leidraad gebruikt.

Zoals u op de website heeft kunnen lezen heeft de Gemeente voor bijna alle bezwaren, afwijzende argumenten aangevoerd. Omdat wij aan de gronden van deze argumenten twijfelen hebben wij aansluitend officieel bezwaar aangetekend, namens het bestuur van de Buurtvereniging, dus mede namens het overgrote deel van de bewoners. U kunt dit bezwaarschrift op de informatiepagina nalezen.

Voor alle duidelijkheid, de VROM Commissie heeft niet ten doel de 30km/h inrichting van de Nieuwemeerdijk tegen te houden of juist de 50 km/h te handhaven, maar streeft naar een begaanbare en zo veilig mogelijk dijk.

U hebt mogelijk ook een Nieuwsbrief van BBN per post ontvangen, zij meldde ook te streven naar eenzelfde doel, maar denken dit langs en op een andere manier te kunnen bereiken.

Wij als VROM Commissie zijn van mening dat wij dit moeten zien te bereiken met de resultaten van de Enquête als leidraad, deze is immers door een grote meerderheid van de bewoners ingestuurd.

Omdat de VROM Commissie is opgericht om voor de algemene belangen van de bewoners binnen Nieuwe Meer op te komen hebben wij gemeend, dit bezwaar in te moeten dienen.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben ivm onze activiteiten, dan kunt u die mailen naar; vrom@nieuwemeer.info of een van de VROM leden hierop aanspreken.


Zandwinput / Golfbaan

Mogelijk hebt u gezien dat er werkzaamheden plaatsvinden op het terrein van de Zandput. Dit zijn in eerste instantie, maai werkzaamheden en vervolgens wordt het terrein ingemeten.

Zoals het er nu naar uitziet zal eind van dit jaar of begin volgend jaar worden begonnen met grondwerkzaamheden.

Mocht er meer over de planning bekend worden dan zullen wij dit op de website melden. Als er bij een van de partijen de behoefte is, hier middels een bewoners bijeenkomst nadere uitleg over te geven dan zullen wij u hierover informeren. ( zie ook de info pagina "ONTWIKKELINGEN ZANDPUT / GOLFBAAN NIEUWEMEER" over dit onderwerp).

Over alle ontwikkeling in deze hebben wij, als VROM Commissie contact met de Gemeente, Schiphol en Burggolf.

Verkeerstructuurplan Badhoevedorp (VSP)

Over dit onderwerp is momenteel wat ons betreft niet veel nieuws te melden, mocht u interesse hebben dan kunt u op de site van de Gemeente een Gratis CD met het hele Masterplan en het VSP bestellen, klik hier.

U kunt ook vanaf 13 oktober 2008 het uitgebreide informatie centrum bezoeken in het Service Centrum aan de Sloterweg 22 te Badhoevedorp.


Nieuwe Meer in het nieuws/kranten

Op onze site hebben we een hoofdstukje ingeruimd met een overzicht van vooral kranten artikelen met betrekking tot Nieuwe Meer.

Wilt u dit bekijken klik dan hier


Speel/Trapveldje

Recent is er een vooroverlegje geweest met de Gemeente en een paar aanwoners en de aanvraagster van de subsidie ivm het mogelijk toekomstige Speel/Trapveldje.

In dit overleg met de Gemeente zijn er wat wensen en ideeen besproken en heeft de Gemeente aangegeven hier een ontwerpje voor te gaan maken.

Er is o.a. gesproken over de inrichting, de ideeën gaan uit naar bijv. een Basketbalbord met doel, Tafeltennistafel en een Picknicktafel, maar ook de omheining/hekwerk is besproken. Als hier meer overbekend wordt zullen wij een bijeenkomst plannen voor de direct betrokkenen en uiteraard de doelgroep en overig belangstellende. Dus al lijkt het stil, er wordt aan gewerkt.


Deze nieuwsbrief is afkomstig van de VROM Commissie van de Buurtvereniging Nieuwe Meer.
Vragen, opmerkingen en/of reaktie over deze nieuwsbrief kunt u mailen naar vrom@nieuwemeer.info
Om u af te melden van deze nieuwsbrief kunt u een email sturen vanaf het emailadres waarop u bent ingeschreven naar vrom@nieuwemeer.info met als onderwerp "Afmelding nieuwsbrief".

(c) http://www.nieuwemeer.info 2008