Oude Haag weg / De Busbaan februari 2002

Hieronder ziet u de stand van zaken inzake de ontwikkelingen en planning aangaande de "Oude-Haagse weg en de busbaan met ontsluitingsweg voor het toekomstig Golfterrein. Deze informatie is verstrekt op de informatie bijeenkomst op 6 februari in het Mercure Hotel onderleiding van het SADC (Schiphol Area Development Company NV). Voor vragen kunt u kontact op nemen met ir J. Krijgsman Projectleider Civiele Techniek tel. : 020 - 65 32 460.


Dit is een foto van een ontwerp-tekening van het project.

Doordat het project een vertraging heeft opgelopen zal als gevolg hiervan de beplanting plaatsvinden in oktober 2002, dit is na de geplande openstelling van de busbaan en fietspad van Amsterdam / Oeverlanden naar de Schipholweg, deze staat gepland in september 2002.

Momenteel wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor de asfalteringswerkzaamheden voor de toe- en afvoerweg van en naar de Oude Haagse brug.

Van deze brug wordt het smalle stalen (nooddeel) vervangen door een nieuw breed betonnen deel.

Hierdoor zal er vanaf 4 maart t/m 10 mei geen overgang over de brug kunnen plaatsvinden.

Er is stellig beloofd door het SADC dat er zelfs gedurende de afwezigheid van het brugdeel geen bouwverkeer over de Koekoekslaan zal plaatsvinden.

Om het een en ander wat te verduidelijken ziet u hieronder een paar foto´s van de stand van zaken eind feb. 2002.

Dit is vanaf de Koekoekslaan richting de brug gezien. U ziet links het de voor-bereidingen voor het fietspad.
Hier is duidelijk de ondergrond preparatie voor het asfalteringswerk te zien tot aan de brug.
Hier ziet u de scheiding tussen de Busbaan links en de ontsluitingsweg voor het golfterrein rechts.
Het nieuwe dijk lichaam voor het verloop van de busbaan richting het viaduct over de A9. Dit dijk lichaam ligt in te klinken zodat er in een later stadium geasfailteerd kan worden.

Ook aan Amsterdamse kant wordt er gewerkt aan de toe- en afvoerweg van en naar de brug.

Er wordt bij het gedeelte vanaf het Mercure Hotel, tot onderaan de brug rekening gehouden met de bereikbaarheid van de weg richting Jachthaven Driessen, de woonboten en de bedrijven al daar. Er zal wisselend aan de Busbaan en Openbareweg gewerkt worden.

Voor het gehele project geld dat net als de beplanting de verlichting in het laatste stadium wordt aangelegd, dit om beschadiging te voorkomen, wel zal geprobeerd worden met behulp van de bestaande verlichting zolang mogelijk een minimale verlichting te behouden.

naar boven