Oude Haag brug / De Busbaan maart 2002

 

In navolging op wat er feb. 2002 al werd aangekondigd hier de stand van zaken 12 maart 2002.

Hier ziet u vanaf de Badhoevedorp zijde dat
het midden deel van de brug verwijderd is.
Dit is vanaf de Nieuwemeer zijde gezien, het stalen nooddeel is verwijderd op 12 maart 2002. Dit nooddeel was geplaatst op het vrachtverkeer veilig toegang te geven tot de zandput. Het oude deel werd waarschijnlijk te slecht voor het vrachtverkeer, er kon en mocht er ook maar 1 tegelijk passeren.

Hierboven kunt u zien dat de weg/busbaan tot aan of vanaf de brug al aangelegd is.
De splitsing naar gescheiden busbaan en openbare weg is goed zichtbaar.

Hiet ziet u dat het wegdek van de brug kaal gemaakt is. Tevens ziet u dat het midden deel is verwijderd.
Vanaf de Nieuwemeer zijde kijkt u hier in de Bascule kelder, die overigens nooit als zodanig dienst heeft gedaan. Buiten het verwijderen van het nooddeel van de brug is er al het enige voorbereidende sloopwerk uitgevoerd ter voorbereiding van het nieuw te plaatsen betonen brugdeel.
Het zal duidelijk zijn dat er voorlopig geen verkeer over de brug zal kunnen plaatsvinden.


De bascule kelder zal in de toekomst worden voorbereid om dienst te gaan doen als vleermuizen verblijf, hiervoor zullen er tegen de wanden plaaten worden aangebracht en de hele ruimte moet licht dicht gemaakt worden.
Tevens worden er sleuven gemaakt om de vleermuizen een in- en uitgang te bieden.
Voor een goed vleermuizen verblijf, is het noodzakelijk dat aan deze eisen wordt voldaan, maar ook is een constante temperatuur van belang.

Uiteraard is rust ook een vereiste, al kan je met een buspassage frequentie van elke ± 6 min. je afvragen of dit gehaald kan worden.

Eind maart is begonnen aan het opknappen van de brug, hiervoor is het deheel aan nieuwemeer zijde in de steigers gezet en om overlast voor de omgeving te beperken zijn er zeilen gespannen.

naar boven