Stand van zaken / Ontwikkelingen Golfterrein / Zandwinput 2004

Geupdate : 4 February, 2009

Nieuwe Meer , zaterdag 11 december 2004.

Beste buurtbewoners Nieuwe Meer,

Mogelijk heeft u de laatste tijd in de kranten berichten gelezen omtrend de ontwikkelingen rond het Golfterrein en de voormalige Zandwinput.

Ik wil u hierbij, als Lid van de VROM commissie en buurtbewoner informeren over dit nieuws en de stand van zaken.

Hieronder treft een een paar links naar berichten zoals de zijn verschenen in kranten en bladen;

Oponthoud voor Golfbaan bij Schiphol PDF bestand

Mysterieuze veesterfte rond vervuild terrein PDF bestand

Pvda-statenlid wil uitleg over dode koeien bij zandwinput PDF bestand

Op donderdag 9 december is er door de VROM commissie naar aanleiding van de "Raadsmotie tegen artikel 19 WRO procedure golfbaan c.a. Nieuwe Meer", gebruik gemaakt van de inspraak mogelijkheid. Dit is gedaan door Erik Hoogenboom, namens de VROM commissie van de buurtvereniging Nieuwe Meer.

Agenda Raadsvergadering 09 dec. 2004 bekijken en/of uit printen PDF bestand

De strekking van deze inspraak is na te lezen in onderstaande brief, welke na inspraak ook is overhandigd.

Deze brief bekijken en/of uitprinten PDF bestand

Als tweede spreker heeft Dhr. Hosselet een toelichting gegeven op zijn bedenkingen rond de behandeling van zijn zaken aangaande zijn belangen in dit gebied, hij woont immers achteraan in het terrein, waar de Driving Range staat gepland.

Verder hebben Jacob Hopman en zijn vrouw beide een uitgebreide toelichting gegeven over de gevolgen en de vraag- tekens die zij zetten bij de ontwikkelingen rond hun bedrijf. En benadrukte zij dat de onderzoeksresultaten van het gestorven vee nog niet bekend waren.

Ook heeft een lid van de beheerders van de Oeverlanden (Joyce) haar bedenkingen uitgesproken over de vervuiling van de bodem in de zandput en het feit dat dit terrein tot "de Groenas" behoort.

Namens de direct aanwonenenden van de Nieuwemeerdijk heeft Dhr. P. van Burg bezwaar gemaakt ten aanzien van de situering van de Driving Range en de manier waarop hun belangen in het gedrang komen.

Als laatste (ingelaste spreekster) heeft Mevr. A. Bonnema haar mening uitgesproken .Wat zij echter heeft nagelaten, is expliciet te vermelden dat dit haar PERSOONLIJKE mening was.
De mening van de leden van de VROM commissie staan verwoord in bovenstaande brief.

Hierna werd de vergadering geschorst ivm tijd gebrek en is er samen met alle aanwezige betrokkenen een vervolg datum gepland op 13 januari 2005, voor verdere behandeling van deze zaak.

Met vragen over bovenstaande kunt u altijd contact opnemen met een van de VROM leden.

 

Bovenstaande is samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van Erik Hoogenboom

 

naar boven