FONDS WIJKEN EN KERNEN :
BEVORDEREN VAN LEEFBAARHEID IN UW OMGEVING !


Nieuwemeer 06 januari 2007

Beste Buurtbewoners en overig geintreseerden,

De gemeenteraad van de Haarlemmermeer wil de wensen van zijn inwoners over leefbaarheid in de wijken en kernen graag honoreren. Hiervoor beschikt de raad over het Fonds Wijken en Kernen. Dit is een unieke situatie. De Haarlemmermeerse raad is misschien wel de enige raad in Nederland die niet alleen beleidskaders stelt en het College controleert, maar ook zelf beleid uitvoert.

De Raad wil de inwoners van Haarlemmermeer eenvoudig van ‘middelen’ kunnen voorzien zonder alle lange procedures. Daarvoor is er in totaal €1.000.000 beschikbaar gesteld; €500.000 voor 2007 en €500.000 voor 2008.

Hoe komt u in aanmerking voor een bijdrage?

Om in aanmerking te komen voor financiering uit het Fonds Wijken en Kernen moet uw aanvraag aan het volgende voldoen:

  • Uitvoering van het voorstel moet bijdragen aan een aantrekkelijkere woon- en leefomgeving.
  • U moet aantonen dat het merendeel van de omwonenden uw voorstel steunt. Bijvoorbeeld door het toevoegen van een handtekeningenlijst.
  • U moet uw betrokkenheid aangeven door uw eigen inzet in geld of arbeidsuren te noemen.
  • Het voorstel mag geen onderdeel zijn van gemeentelijke plannen of beleid. Dit kunt u als aanvrager moeilijk beoordelen. Daarom is er een selectiecommissie ingesteld die de voorstellen toetst.
  • Het voorstel mag geen onderhoudskosten opleveren, tenzij u de onderhoudskosten zelf betaalt of de gemeente het onderhoud kan inpassen in het reguliere onderhoud.
  • Als een kleine tegenprestatie dient u aan te geven op welke wijze u communiceert over de uitvoering van het voorstel. Bijvoorbeeld door het maken van een verslag, foto’s of door het uitnodigen van de raadsleden.

Van 1 januari 2007 tot en met 31 maart 2007 kunnen aanvragen ingediend worden.

Voor meer informatie over het Fonds Wijken en Kernen kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.R. Bentschap Knook, tel: 023 567 6819.

Het verslag van Fonds Wijken en Kernen 2006 bekijken en/of uitprinten PDF bestand

Aanvraag formulier voor 2007 bekijken en/of uitprinten PDF bestand

VROM Commissie Buurtvereniging NieuweMeer