ONDERZOEK GLASVEZEL BEHOEFTE IN NIEUWEMEER
 

Nieuwemeer Update 06 mei 2022

LET OP / WAARSCHUWING :

Begin januari 2021, zijn er verschillende bewoners telefonisch benaderd door een "ZIGGO vertegenwoordiger" op een nogal drammerige toon, wordt er aangedrongen om vooral bij ZIGGO te blijven en niet naar Glasdraad / Glasvezel over te stappen. Mocht u hierover vragen hebben neem dan vooral contact op met GlasDraad.
Tel. 0850 – 645 047 of per mail naar haarlemmermeer@glasdraad.nl
.
Zie hieronder ook de Aankondigingsbrief over start van de werkzaamheden dd 11 jan. 2021

Zoals hieronder en in het Dijkertje van mei, al gemeld, krijgt het onderzoek naar Glasvezel behoefte een vervolg;
Begin mei hebben alle bewoners van Nieuwe Meer een vooraankondiging in de bus ontvangen, klik hier

Voor de Koekoekslaan gaat mogelijk een iets ander traject lopen, maar komt ook daat Glasvezel, tijdens de informatie bijeenkomst volgt hier zeker ook meer informatie over

Naar aanleiding van een artikel in de niet in Nieuwemeer bezorgd lokale krant, de Westerpost, starten wij een 2e inventarisatie voor glasvezel aansluitingen binnen Nieuwemeer. Hiervoor wordt / is eind maart 2019 een e.mail / nieuwsbrief verstuurd. Indien de mailing is verstuurd vindt u hier ook een link

3 Juni heeft de eerste informatie bijeenkomst in Nieuwe Meer plaatsgevonden, deze bijeenkomst was zeer goed bezocht.

8 Juli volgt er nog een informatie / inschrijf bijeenkomst in Rehoboth, dus heeft u vragen, zet deze datum in uw agenda.

Ik kan u melden dat Nieuwe Meer op 14 juni al op 25.1 % aanmeldingen zit, dus we zitten op koers, alle aanmeldingen krijgen een Vlag in de tuin, dus u kunt altijd een buurman of vrouw vragen waarom zij zich aangemeld hebben.

Overigens geldt voor de bewoners van de Koekoekslaan een andere regeling, zij vallen onder het Buitengebied, deze bewoners zijn hier over geinformeerd.
Maar voor de oplettende "Buitengebied bewoner" gloort er hoop, zie het artikel van 13 juni in HC Nieuws, klik hier

Klik hier voor meer Algemene informatie over Glasvezel Kleine kernen in de Haarlemmermeer

03 juni 2020 Lokale kranten Westerpost en HC Nieuws melden stand van zaken per juni 2020, klik hier
         Aanleg glasvezelnetwerk Haarlemmermeer van start - Westerpost
         Getwijfel kan duur uitpakken - HC Nieuws

Verschenen (Nieuws) brieven Glasdraad Haarlemmermeer :
Uiteraard kunt u zich ook zelf aanmelden op de nieuwsbrief
  06 mei 2022                 Stand van zaken aanleg Glasvezel mei 2022
  ........
  16 december 2021        Stand van zaken aanleg Glasvezel december 2021
  Vr 18 juni 2021             Stand van zaken aanleg Glasvezel Juni 2021
                                   Nieuwe Meer is bijna compleet aangesloten en facturen worden verstuurd.
                                   Er bestaat enige onduidelijkheid tav welke factuur wie kan verwachten,
                                   wordt uitgezocht Er zijn geen extra meldingen binnen gekomen tav dit onderwerp
  Vr 09 april 2021               Stand van zaken aanleg Glasvezel April 2021
  Vr 29 jan 2021                 Stand van zaken aanleg Glasvezel Februari 2021
                                      
Nieuwe Meer valt in LIJ-001 dec 2020 - Feb 2021
  Ma. 11 jan. 2021              Aankondigingsbrief start werkzaamheden
  Ma. 30 nov. 2020             Update planning en stand van zaken november 2020
  Ma. 21 sept. 2020           Update planning en stand van zaken september 2020
  Do. 11 juni 2020              Update planning en stand van zaken juni 2020
  Woe. 29 april 2020          Update planning met het oog op corona
  Don. 9 april 2020            Wijzigingen in de planning, alsgevolg van het Corona visrus
  Vrijdag 20 mrt 2020         Update ivm Corona virus
  Wo 19 feb. 2020             De aanleg van glasvezel in Haarlemmermeer: update februari 2020
  Vrijdag 20 dec. 2019       Fijne Kerst en een Gigasnel 2020, namens het Glasdraad team
  Don. 21 nov. 2019           Met o.a. De bouw is gestart en Wij houden u op de hoogte
  Vrijdag 20 sept. 2019      Dit is voorlopig de laatste Nieuwsbrief, wordt opgevolgd door ? Lees maar .......
  Zondag 14 juli 2019         De 40 % is behaald, de Kleine Dorpen en Buurten krijgen Glasvezel
  Zaterdag 13 juli 2019
  Vrijdag 28 juni 2019        Buurtschap Nieuwe Meer als eerste de 40% bereikt
  Vrijdag 21 juni 2019        Buurtschap Nieuwe Meer zit op 69 aansluitingen = 33.2 %
  Vrijdag 07 juni 2019
  Vrijdag 31 mei 2019
  Vrijdag 17 mei 2019
   

Hopelijk is de belangstelling meer dan 50% zodat Nieuwemeer als Buitengebied net als de rest van de Haarlemmermeer ook Glasvezel krijgt.

Kijk voor meer informatie en/of uw aanmelden op http://GlasdraadHaarlemmermeer.nl

Klik op de afbeelding voor het artikel

==============

Nieuwemeer juli 2018

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering zijn wij een onderzoek gestart naar de behoefde van glasvezel aansluitingen voor ons Buurtschap Nieuwemeer.

Dit onderzoek loop van Nieuwemeerdijk 199 tot 465 incl. de Koekoekslaan.

Hiervoor hebben wij HaH een formulier bezorgd en zullen deze met ongeveer een week weer bij u ophalen, afgeven of in de bus gooien mag uiteraard ook altijd. Bij bijvoorbeeld Veerpont Ome Piet, of bij Piet Pape Nwemeerdijk 255 of Erik Hoogenboom Nieuwemeerdijk 366.

WEL INTERESSE in Glasvezelaansluiting 132
GEEN INTERESSE in Glasvezelaansluiting 003
WIL NIET meewerken aan deze Enquete 007
Totaal aantal reacties 142

 

 

Vindt u het belangrijk, bespreek dit dan ook met u buren en benadruk de noodzaak van het invullen van het formulier.

Met de resultaten gaan wij bekijken of het haalbaar is de Gemeente en/of de Glasvezelnetwerk beheerder te benaderen. Van de resultaten zullen wij u op de hoogte houden via deze pagina en het Dijkertje.

Mocht deze methode positief uitpakken dan overwegen wij u ook voor andere onderwerpen te gaan raadplegen op deze methode. Maar LET OP wij willen vooral geen valse hoop wekken.

Alvast hartelijk dan voor uw medewerking.

Het Enquete formulier bekijken en/of uitprinten, klik hier

26 juni 2018 Bezoek aan Wethouder Steffens van de Water ivm Gladsvezel Enquete
Tijdens een goed gesprek met de wethouder secundaire woonzaken, hebben wij de noodzakelijke contact gegevens gekregen om de grote belangstelling voor een glasvezel aansluiting neer te kunnen leggen bij een verantwoordelijke partij voor de aanleg hiervan. ........ wordt vervolgd......
Deze mening was de wethouder ook toegedaan, zie haar twitter bericht, klik hier

Wij gaan contact opnemen en bezien hoe nu verder.......

Piet Pape & Erik Hoogenboom
mede namens de Buurtverenigng Nieuwemeer