OMGEVINGS RAAD SCHIPHOL


Op deze pagina gaan wij u informeren over zaken met betrekking tot de Omgevings Raad Schiphol (ORS).

NIEUW

Bewoners Omgeving Schiphol

Union Eurpeene Controle les Nuisances Aeriennes

Op boven vermelde site treft u een SCHAT aan informatie aan gemaakt door en voor bewoners rond Schiphol een ECHTE aanrader.
Een Europese site die u in het NL kunt instellen, met interesante vergelijkings informatie
klik hier

(rechts boven taal selectie)
 

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u die mailen info@nieuwemeer.info

============

NIEUWS
Datum Onderwerp / Omschrijving / Artikelen Media / link
april 2018
   
 

Toevoeging link naar ZEER BELANGRIJKE site van Bewoners Omgeving Schiphol klik hier of link links boven op de button.

U kunt hier allerlei interesante informatie terug vinden met betrekking tot Schiphol echt het bekijken waard.

14/09/2016 Voor Erik Hoogenboom heeft Schiphol meerdere gezichten
"Stem bewoners maximaal geminimaliseerd"
  Dit artikel is onderdeel van een serie over Schiphol 100 jaar, klik hier om deze uitgave te bekijken......  
17/02/2015 Nota B&W Voortgangsrapportage Luchthavenzaken 2014
  Bij deze nota namens de verantwoordelijk wethouder, is ook het hoofddocument gevoegd  
oktober 2014 Informatie Gebruiksprognose Schiphol 2015
 

DHier kunt u een aantal documenten teruglezen, welke betrekking hebben op het gebruik van Schiphol. Tevens is te zien hoe 2015 al buiten de invloedsfeer van de huidige ORS is komen te vallen. Maar met deze informatie weet de ORS wel waar men aan kan/moet gaan werken

Deze stukken zijn ook allemaal terug te vinden op de site van de Rijksoverheid, klik hier

 

 
29/01/2015 Groei Schiphol ingeperkt
  De titel van dit bericht lijkt me zeker onjuist, maar oordeelt u zelf door het lezen van de brief van de Aldertafel aan Staatssecr. Mw Mansveld en zie waar het Aldersakkoord op gewijzigd wordt. Hierbij wil ik graag opmerken dat dit zeker niet met instemming van alle bewoner vertegenwoordigers is gebeurd. Klik hier om de brief erop na te lezen.  
29/01/2015 Bestuurders ook achter nieuw herrie-akkoord
  Zie opmerking 19 jan. 2015, deze geldt ook voor dit bericht  
28/01/2015 Persbericht BRLS nav wijziging Alderakkoord 2x2 baangebruik
 

Ondanks dat wij als Nieuwemeer ons niet officieel aangesloten hebben bij de BRLS, kunnen wij ons volledig vinden in de inhoud van dit persbericht.
In het Noord Hollands Dagblad is een bericht op genomen over dit onderwerp, dit bericht is terug te vinden is op de site van http://www.vlieghinder.nl     
klik hier voor dit bericht....

Hieruit blijkt dat er meerdere bewoner vertegenwoordigende organisaties zijn die het niet eens zijn met de wijzigingen van het Aldersakkoord. Het gaat hierbij om ongeveer 20 organisaties welke om verschillende redenen niet te vreden zijn met de wijzigen van het Alderakkoord. Dit betreft dus 20% van de bewoners vertegenwoordiging.

 
27/01/2015 Gemeente zet streep onder verlegen Spijkerboorroute
27/01/2015 Akkoord bereikt over groei van Schiphol
  Zie opmerking 19 jan. 2015, deze geldt ook voor dit bericht  
27/01/2015 Haarlemmermeer hoopt op compromis Alderstafel
  Zie opmerking 19 jan. 2015, deze geldt ook voor dit bericht  
26/01/2015 Minder groei van Schiphol
  Zie opmerking 19 jan. 2015, deze geldt ook voor dit bericht  
22/01/2015 Hans Alders werkt aan compromis over Schiphol
 

Zie opmerking 19 jan. 2015, deze geldt ook voor dit bericht

20/01/2015 Schiphol opeens toch inzet van de komende verkiezingen
19/01/2015 Vrees voor meer woningen rond Schiphol
19/01/2015 Knallende ruzie om groei van Schiphol
 

Bezorgde kantekening bij dit onderwerp :
Alle deelnemers aan de verkiezingen van de nieuw opgerichte ORS hebben getekend voor respectering van het Aldersakkoord. Afspraken wijzigen na ondertekening, maakt eerder gemaakte afspraken waardeloos, zeker omdat de voorgenoemde ondertekenaars NIET zijn betrokken bij de voorliggende wijzigingen en de discussie van dit artikel. Hoe gaat u dit oplossen ?

Bezorgde Kiesman ORS verkiezingen

15/01/2015 Cruciaal extra overleg aan Alderstafel
 

Het artikel sluit af met de opmerking; De uitkomst van dit over aan de Aldertafel is vandaag terug te vinden op onze website ........ Dit is een te optimistische voorspelling gebleken

14/01/2015 Schiphol & "Schiphol verlegt continu geluidsnormen"
 

Beide artikelen geven goed weer hoe de situatie was en is voor aanvang van de overleggen.
Dat er dus door Dhr. v Oijk gesteld wordt dat het resultaat met instemming van de bewoner vertegenwoordigers is bereikt zoals hij later weet te melden is niet correct en wist hij maar ook Hans Alders vooraf.

08/01/2015 Omwonenden luchthaven woest over oprekken vliegpieken
Aanvaring over vliegtuig herrie
  Het nog even snel de 14de jan. proberen afspraken op te rekken door de demissionaire Alderstafel vertegenwoordiging is ongewenst en legt een BOM onder de net opgerichte ORS. (OmgevingsRaad Schiphol) Immers de ORS deelnemers hebben getekend voor de Alders afspraken en dus kunnen deze niet meer ter discussie worden gesteld zonder hun betrokkenheid. De vertegenwoordigers van de Buitenvelderdbaan gaan NIET akkoord met welke aanpassing aan de AldersTafel afspraken dan ook.Kijk voor de mogelijke reden onderstaand artikel "Schiphol zoekt overstappers "
08 & 13/01/2015 Schiphol breekt Aldersakkoord open
Bewoners fel gekant tegen vaker inzetten vierde baan Schiphol
Als basis/onderbouwing heeft de aangehaalde Hans Buurma in het 2e artikel, ook 2 stukken staan op zijn website, zie hieronder bij 12/2014 Schiphol na 2020 & Toekomst Schiphol
06/01/2015 Schiphol zoekt overstappers
Luchtvervuiling / Fijnstof rond Schiphol
24/12/2014 Wethouder gaat TNO uitnodigen Raad wil in debat over fijnstof
23/12/2014 Zorg bij inwoners over fijnstof vliegverkeer
17/12/2014 Luchtvervuiling vliegverkeer veel schadelijker dan gedacht
Wilt u meer achtergrond informatie nalezen over dit TNO onderzoek op de site van
Milieudefensie
klik dan hier.....
12/2014

Hans Buurma, voorzitter Werkgroep Toekomst Luchtvaart heeft hier 2 mooie stukken over op papier gezet, deze zijn ook terug te vinden op de website http://toekomstluchtvaart.nl

Schiphol na 2020
Toekomst Schiphol
  Mogelijke maatregelen op het gebied van Grondgeluid  
 

Martijn Lugten heeft een afstudeerproject gedaan naar mogelijkheden en maatregelen op het gebied van Grondgeluid.
Hij heeft hier een presentatie over gehouden tijdens de bijeenkomst "Towards a Better Airport Region" op 31 oktober 2014 in De Zwijger in Amsterdam.
Aanvullende informatie over dit onderzoek vindt u op de site van de TU Delft, klik hier voor meer........
                                                                                                Bekijk vooral de attachments links linksboven

Ook de Gemeente Haarlemmermeer heeft aandacht voor dit onderzoek getoond, klik hier voor meer.......

 

============

DEELNAME BUURTVERENIGING NIEUWEMEER AAN SPL4U *

Nieuwemeer, november 2014

Beste site bezoekers,

Als Buurtvereniging Nieuwemeer, vinden wij samenwerking van groot belang.
Dit uitgangspunt heeft ons er toe gebracht deel te nemen aan SPL4U.com, waarin Badhoevedorp, Lijnden, Nieuwemeer en Amsterdam Nieuw-West informatie uitwisselen dan wel samenwerken op het gebied van de lasten en lusten die Schiphol ons brengt.
Een van de punten hierbij is het “Grondgeluid”, dit is een voorbeeld van een gemeenschappelijk probleem, waarbij gezamenlijk optrekken noodzakelijk is.
Wat betreft de verschillende clusterverdeling Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan kunnen wij elkaar mooi aanvullen en van elkaar leren.
Wij hebben zeker wel kennisgenomen van de strijd en meningsverschillen, uit het verleden tussen VGP en de BRLS, maar willen dit graag achter ons laten en met de nieuwe organisatie structuur, opgezet onder de ORS een zo goed- en breed mogelijke bewoners(belangen)-vertegenwoordiging inzetten in de nieuwe/vervolg overleggen. Waarbij wij er vanuit gaan dat alle partijen lering hebben genomen van het geen er gebeurt is.

Hartelijk dank voor uw belangstelling

Erik Hoogenboom
Buurtvereniging Nieuwemeer
Kiesman Binnen- & Buitengebied Buitenveldertbaan

* Schiphol Projecten & Leefbaarheid 4 U.

===============

Op basis van onze ledenlijst van inwoners in Nieuwemeer hebben wij de volgende verdeling;

Aantal
bewoners/leden
Clustergebied
Kiesmannen
4
Buitengebied van de Zwanenburgbaan
-
62
Binnengebied Buitenveldertbaan (50 pp = 1 kiesman)
1
124
Buitengebied Buitenveldertbaan (100 pp = 1 kiesman)
1

Uit de verkiezingen, waaraan Erik Hoogenboom als Kiesman namens Nieuwemeer heeft deelgenomen, is als Clustervertegenwoordiger Buitenveldertbaan voor het binnengebied Marcel Dopp (StichtingSWAP) & Plv is Kees Weijer (Platform Vliegoverlast Amsterdam) verkozen en voor het Buitengebied Peter Hesp (Vereniging Amstel Oever) & Plv Tarcis Schipper (Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer). De plv zijn 08 januari 2015 ter kantoor van de ORS verkozen. Kort verkiezingsverslag van Hans Alders aan Staatssecretaris Mansveld bekijken, klik hier....

Eind janauri 2015, zijn uit de 10 clustervertegenwoordigers de 3 leden voor het college van Advies gekozen;
Dhr. Matt Poelmans, Dhr. Klaas Bijlsma en Dhr. Eef Haverkort.

DEELNEMENDE ORGANISATIES CLUSTER BUITENVELDERTBAAN
Naam Website
Relatie
Bewonersbelangenvereniging Kelbergen http://www.kelbergen-bbk.nl
NG
Burgerparticipatie Almere http://www.burgerparticipatie-almere.nl/
NG
Buurtvereniging Nieuwemeer http://nieuwemeer.info
NG
Platform Vliegoverlast Amsterdam http://www.vliegoverlast.nl
BLRS
Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert Noord http://www.stichtingswab.nl
BLRS
Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert Oost
Stichting Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert West
Stichting Tuinstad Buitenveldert Geen website bekend
VGP
Stichting Vrienden van Duivendrecht http://www.vriendenvanduivendrecht.nl
NG
Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer http://www.wvb.nu
VGP
Vereniging Amstel Oever http://www.verenigingamsteloever.nl
NG
 
Niet Gebonden

NG

Behoud Leefmilieu Regio Schiphol

BRLS

VGP

 

.

naar boven