BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

 

Afdeling / Dienst Telefoonnr.
Faxnr. / E.mail / Aanvull. info
Politie / Brandweer / Ambulance SPOED
Politie nodig maar GEEN SPOED
112
0900 - 8844
 
Huisartsen    

 

020-449 28 55
Gebiedsmanagement Gebied 1 Noord
Badhoevedorp, Nieuwe Meer
0900 - 1852
Ma t/m Vr.
09:00 - 17:00h
Dakpanschade alsgevolg van overvliegende Vliegtuigen, zgn VORTEX schade
020-6012555
> optie 1
Meldpunt vliegoverlast  
Storingen Gas- en/of elektriciteitsnet
0800 - 9009
 
Storing pompriool / Nettenbouw
023 - 541 43 36
023 - 567 42 11
 
Bewoner Aanspreekpunt Schiphol
020 - 601 55 55
Wijkagent / Politie Badhoevedorp, Lijnden en Nieuwemeer
112

0800-8844
GG &GD
020 - 656 23 00
 
Regionale Brandweer
023 - 567 40 40
 
Gemeentehuis
023 - 567 65 43
 
Arrondissementsparket Haarlem
023 - 512 61 26
 
Bureau rechtshulp
023 - 515 74 00
 
Bureau Slachtofferzorg
023 - 554 41 70
 
Bureau HALT
023 - 569 88 66
 
Stichting Meerwaarde
023 - 569 88 88
 
Milieuklachten
06 - 5970 35 59
 
Kindertelefoon (gratis van 14:00 uur - 22:00 uur)
0800 - 0432
 
Advies- en Meldpunt kindermishandeling
020 - 571 19 11