FIETS- & VOETVEERPONTJE NIEUWEMEERDIJK < > AMSTERDAMSE BOS
 

 

Commissie Veerpont "Ome Piet ”

Doelstelling veerpont :

Het verzorgen van het Fiets- /Voetveer in Nieuwemeer om;

  1. Het Amsterdamse Bos makkelijke bereikbaar te maken voor Voetgangers en Fietsers voor o.a. de bewoners van Badhoevedorp en Nieuwemeer. Dit mede omdat uit onderzoek blijkt dat er door bewoners uit de omgeving van het Amsterdamse Bos nog relatief weinig gebruik wordt gemaakt van het Bos, met al haar faciliteiten.
  2. Het weer tot levenroepen van een veer verbinding zoals in het verleden heeft bestaan.

Verder sluit dit plan aan bij,

    • o.a het Masterplan Badhoevedorp, hierin wordt gesproken over het bereikbaar maken van het Groen in en rond Nieuwemeer voor de bewoners uit Badhoevedorp
    • Het algemene plan binnen de Haarlemmermeer om de fietsverbinding te verbeteren
    • Het fietspaden netwerk rond het Amsterdamse Bos uit te breiden.

Samenstelling Commissie :

Martin Brekelmans Bewoner en belast met techn. ontwerp
Erik Hoogenboom Bewoner
Aangevuld met (klein) zoon en partners

Heeft u vragen, stuur ons een e.mail

Positie Commissie Veerpont ten opzichte van de Buurtvereniging

Deze activiteit wordt opgestart binnen de kosten van de start subsidie en namens de Buurtvereniging de toezegging dat zij bij eventuele te korten, een maximaal afgesproken bedrag, beschikbaar kan worden gesteld.

De activiteit zal zoveel mogelijk zelfstandig opereren.

Aantrekken, beheren sponsoren

Hiertoe dient jaarlijks een exploitatie overzicht ingediend en beoordeeld te worden bij het Bestuur van de Buurtvereniging, deze laatste afspraak is per 2018 komen te vervallen iom de Penningmeester.

Verantwoordelijkheden Commisie Veerpont "Ome Piet"

De Commissie draagt zorg voor het in de vaart krijgen en houden van de Veerpont op Zaterdagen & Zon- en Feestdagen in de periode 1/2 april t/m 1/2 oktober.

Hiervoor verzorgen zij de planning, instructie en het aantrekken van de pontbazen (vrijwillige buurtbewoners), als ook het veilig in de vaart houden van de veerpont.

Tevens dienen zij te zorgen voor het aantrekken van sponsering om het project kosten dekkend te maken en te houden, waardoor de overzet vergoeding beperkt kan blijven tot (€ 0,50 enkele vaart). Dit is mede ingesteld om spele varen te voorkomen.

Commissie Veerpont "Ome Piet"