Buurt-nieuws november 2002

 

Werkzaamheden ringdijk - Ontwikkelingen en berichten Golfterrein

  • Werkzaamheden vernieuwing ringdijk.

Ondanks de aanwezige borden bleek het niet voor iedereen duidelijk dat gedurende de werkzaamheden aan het wegdek er geen doorgaand verkeer mogelijk is. Hierdoor gebeurde het in de eerste week verschillende keren dat bijv. een trailer met auto´s achteruit van de Koekoekslaan terug moest worden gereden. Nadat de bebording was aangepast/aangevuld is het aantal sterk afgenomen.

Ook waren er nog verschillende automobilisten die via de Koekoekslaan probeerde verder te komen, wat er een paar gelukt is, zoals onderstaande foto van 09 nov. laat zien, al moest hiervoor een hek aan het eind van de Koekoekslaan worden ontwricht. Dit had waarschijnlijk niet gebeurt als de slagboom gesloten was gebleven.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het eerst deel van het project/traject. Wilt u de informatie over de planning bekijken klik dan hier.


De parkeervakken/stroken worden zo gerealiseerd dat er aan de waterkant een strook overblijft om ook aan de waterkant uit te stappen en door het gebruik van een soort raamwerk stenen blijft de afwatering ook gehandhaaft.

Wordt vervolgt...............

Werkzaamheden ringdijk - Ontwikkelingen en berichten Golfterrein

  • Ontwikkeling Golfterrein NieuweMeer in de voormalige zandput.

    In de lokale kranten verschenen er verschillende berichten over het alom lang verwacht Golfterrein.

    Hierkunt u het bericht uit het "Witte Weekblad" PDF bestand en "HoofddorpseCourant" PDF bestand bekijken en/of uitprinten.


Werkzaamheden ringdijk
- Ontwikkelingen en berichten Golfterrein