De Busbaan / viaduct A9 eind november 2000

Hieronder ziet u een paar foto´s van hoe de werkzaamheden aan de busbaan vorderen.
Op de linker foto ziet u links van het water de afrit vanaf de A9 de busbaan op richting het nieuw te bouwen viaduct over de A9.
Volgens een medewerker ter plaatsen zijn er voor dit betreffende punt 270 heipalen geslagen waarop vervolgens 40 cm beton is gestort om voldoende stevigheid te verkrijgen voor het aanrempunt voor de bussen.


Op de rechter foto kijkt u richting schiphol, het beginpunt van het viaduct over de A9.

Hier ziet u de zanddijk liggen waaronder de heipalen zitten, aan de rechterkant van deze dijk komt nog een grondwal om de zanddijk op te sluiten waardoor voldoende stevigheid moet ontstaan. U kijkt hier richting Amstelveen de A9 op. Op de rechter foto zijn de heiwerkzaamheden zichtbaar voor de brugpeiler aan de zandput-zijde van de A9. Als alles goed gaat is het de bedoeling dat op de gronddijk links van de zanddijk een fietspad wordt aangelegd, waneer is alleen nog een vraag, maar op de werktekeningen staat deze wel in getekend.

De linker foto toont het beginpunt van het viaduct aan de Schiphol zijde van de A9. Op de rechter foto, ziet u de toegangs- en afvoerweg van en naar het viaduct, deze ligt in het verlengde van de bus-sluist en overgang over de Schipholweg.