AGENDA 2018
Datum
Activiteiten Waar & Tijden
nnb
Ondanks Gem. toezegging
Gem. Bijeenkomst
Fietspad A9 / Golfbaan
Buurthuis Rehoboth
Aanvang 19:30h
Zaterdag
13 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie
klik hier voor de HaH flyer
Rehoboth
Aanvang 19:30h
30 januari 2018 AED (opfris) training Dorpshuis Badhoevedorp
klik hier Aanmelden verplicht
Donderdag
01 februari
Inloop- & Koffieochtend Aanvang 10:00h
Maandag
26 februari
Bestuur- & Commissie vergadering Buurthuis Rehoboth
Aanvang 20:00h
Maandag
12 maart
Algemene ledenvergadering Buurthuis Rehoboth
Aanvang 20:00h
Overzicht "vaste" activiteiten in Nieuwemeer

Dag / Omschrijving

Aanvang Opmerkingen en contact gegevens

Iedere Dinsdag

-
  Klaverjassen vanaf 20:00 uur Rehoboth, contact Ans Laan

Iedere Vrijdagavond

-
  Bridgen vanaf 20:00 uur Rehoboth, contact Jannie v/d Geest

Iedere 1e Do. ochtend van de maand

-
  Inloop- & Koffieochtend van 10 - 12:00 uur Rehoboth, Monique de Groot

Alle Zaterdagen & Zon- & Feestdagen

van ½ april t/m ½ oktober
  Veerpont "Ome Piet" klik hier voor het Vaarschema en veel meer informatie
U / Jij bent altijd Welkom !!

Attentie * In leveren van copy voor het Volgende nummer stuur het ons uiterlijk
01 september , per mail;
E.mail

Wilt u meer weten over de activiteiten in het Amsterdamse Bos, klik dan hier

De Redaktie van "´t Dijkertje"