AGENDA 2017
Datum
Activiteiten Waar & Tijden
nnb Gem. Bijeenkomst
Fietspad A9 / Golfbaan
Buurthuis Rehoboth
Aanvang 19:30h
Donderdag
01 juni
Inloop- & Koffieochtend Aanvang 10:00h
Dinsdag
06 juni 2017
Bestuur- & Commissie vergadering Buurthuis Rehoboth
Aanvang 20:00h
Zaterdag
25 nov. 2017
Mogelijke datum Bezoek/Intocht Sinterklaas Buurthuis Rehoboth
Aanvang 15:00h
26 november Dijkouverture n.n.b. info volgt
Zaterdag
16 dec. 2017
KerstKien Buurthuis Rehoboth
Aanvang 19:30h
Overzicht "vaste" activiteiten in Nieuwemeer

Dag / Omschrijving

Aanvang Opmerkingen en contact gegevens

Iedere Dinsdag

-
  Klaverjassen vanaf 20:00 uur Rehoboth, contact Ans Laan & Willy ten Bookum

Iedere Vrijdagavond

-
  Bridgen vanaf 20:00 uur Rehoboth, contact Jannie v/d Geest

Iedere 1e Do. ochtend van de maand

-
  Inloop- & Koffieochtend van 10 - 12:00 uur Rehoboth, Monique de Groot

Alle Zaterdagen & Zon- & Feestdagen

van ½ april t/m ½ oktober
  Veerpont "Ome Piet" klik hier voor het Vaarschema en veel meer informatie
U / Jij bent altijd Welkom !!

Attentie * In leveren van copy voor het Volgende nummer stuur het ons uiterlijk
10 november 2016, per mail;
E.mail

Wilt u meer weten over de activiteiten in het Amsterdamse Bos, klik dan hier

De Redaktie van "´t Dijkertje"