GEBIEDSOVERLEG VROM MET DE GEMEENTE
 

De VROM Commissie van de Buurtvereniging heeft op grond van de Participatie overeenkomt met de Gemeente een regulier overleg met de Gebiedsmanager Noord, op het Service Centrum aan de Sloterweg of in ons Buurthuis Rehoboth.

In dit overleg komen zaken aan de orde die te maken hebben met Nieuwemeer en het wonen etc.o.a. :,

    • Herinrichting Nieuwemeerdijk,
    • Baggerwerkzaamheden ringvaart
    • maar ook onderhoud aan openbare werken en groen.
    • ....................

Dit betreft geen openbaar toegankelijk overleg, maar mocht u onderwerpen en/of punten voor dit overleg hebben, dan kunt u die doorgeven aan een van de VROM leden, of per e.mail aan;

Vrom@nieuwemeer.info

Volgens de richtlijnen uit de Participatie overeenkomst kunnen er wel vertegenwoordigers en/of specialisten uitgenodigd worden voor dit overleg als dit noodzakelijk is voor de te behandelen onderwerpen.

De overleggen die gepland staan kunt u terug vinden in de Agenda:

VROM Commissie


 

 
   

naar boven