BEWONERSCHOUW - VROM COMMISSIE


Om de kwaliteit van het openbaar gebied op het gewensde niveau te houden binnen de Gemeente Haarlemmermeer is er afgesproken dit volgens het "Beheren op beeld" methode te controleren.

Algemene informatie over dit onderwerp :

Om binnen Nieuwemeer hier ervaring mee op te doen vindt er jaarlijks een rondgang samen met vertegenwoordiger(s) van de gemeente plaats, de eerste keer hebben wij als VROM commissie deze rondgang begeleid en meegemaakt.
Deze heeft plaats gevonden op 12 oktober 2012, klik hier voor een kort verslag.PDF bestand

Mocht u het leuk vinden om de komende rondgang (5 juni 2013) mee te maken, meld u dan vooraf aan er is een beperkt aantal plaatsen.
Gepland onderwerpen :

  • Evaluatie rondgang 12 oktober 2012
  • Kwaliteit trotoir Nieuwemeerdijk
  • Situatie rond de loswal thv Nieuwemeerdijk 465
  • en wat er verder ter tafel komt

Uiteraard kunt u te kort komingen aan en/of binnen de openbare ruimte altijd melden via de gemeentelijke website;

Melding openbare ruimte, klik hier

naar boven