OVER ONS

 

Het ontstaan :
De Buurtvereniging Nieuwemeer is 22 april 1974 opgericht met als doel verbetering van de veiligheid op de Nieuwemeerdijk.

Begin jaren 70 was er nl geen sprake van honderden, maar eerder duizenden verkeersbewegingen over de Nieuwemerdijk. ´s Morgens richting Schiphol en Fokker, omdat deze bedrijven een gelijk luidende aanvangstijd hadden en ´s avonds rond 17:30 in omgekeerde richting weer in een lange aaneengesloten stoom terug over de dijk.

Tevens reden er toen voor het aanleggen van regionale snelwegen grote hoeveelheden vrachtauto’s welke met (te)hoge snelheden over de dijk reden en fietsers meezogen zeker wanneer deze (te)krap passeerden op de veel te smalle dijk.

Hierbij kunt u zich voorstellen hoeveel angst ouders toen ook al hadden wanneer hun kinderen op de fiets naar school moesten. De oprichting van de vereniging destijds is dus geboren uit een noodzakelijk kwaad.

Tegenwoordig :
Tegenwoordig hebben wij nog steeds het zelfde doel het toezien op de veiligheid en leefbaarheid binnen ons buurtschap Nieuwemeer. Hierbij gaat het tegenwoordig niet alleen meer om verkeersveiligheid maar ook om een zo goed mogelijke sociale samenhang waarbij alle bewoners van alle leeftijden zoveel mogelijk bij betrokken worden.

Middels de vaste buurtactiviteiten als, Bridge, Klaverjassen, Muziek o.a. Buurtband Chicane, Fietstochten, Bingo avonden en bewoner bijeenkomsten proberen wij de contacten in de buurt zo goed mogelijk te onderhouden, hierbij is mede werking van alle inwoners uiteraard ook van groot belang.

De VROM Commissie doet haar best toe te zien op allerlei RO, Verkeer en veiligheids ontwikkelingen en bedreigingen in en om ons buurtschap Nieuwemeer.

Middels het buurtblad ´t Dijkertje een Nieuwsbrief en de website http://nieuwemeer.info informeren en betrekken wij de buurt zoveel mogelijk over de verschillende projecten. En tijdens de jaarlijkse ALV legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar

Bij dit alles proberen wij zoveel mogelijk de jeugd te betrekken, immers “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” en dat is voor ons allemaal het uiteindelijke doel. Het bestuur van de Buurtvereniging behoud het overzicht over alle activiteiten en doet haar best deze allemaal te continueren en waar mogelijk uit te breiden. Waarbij wij als vereniging in het gelukkige bezit zijn van een eigen buurthuis Rehoboth, waarvoor het beheer en onderhoud een vaak bijna vergeten onderdeel van alle activiteiten is.

De vereniging heeft haar doelstellingen en werkwijze beschreven/vastgelegd in de statuten, deze zijn voor het laatst gewijzigd in 1982. En in 2015 aangevuld met de noodzakelijke informatie tbv de Drank en Horecavergunning, volgens het Paracommerciele uitgangs punt. Een digitale versie is op te vragen, met opgave van reden bij het secretariaat, klik hier.....